Styr vilka uppgifter som visas för andra i tjänster från Google

Du kan ange om viss information i Google-kontot ska vara privat, offentlig eller delas med enskilda individer. På så sätt styr du över vem som kan se uppgifter som din födelsedag eller ditt telefonnummer i Googles tjänster.

Välja vad du vill dela

Ditt namn och foto (om du har lagt till ett) visas för andra som använder Googles tjänster, bland annat när du kommunicerar eller delar innehåll. 

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter på navigeringspanelen till vänster.
 3. Klicka på Öppna Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Välj ikonen bredvid en uppgift. Ikonen visar vem uppgifterna för närvarande visas för.
 5. Välj vem du vill dela uppgifterna med eller klicka på Privat.

Lägga till, redigera eller ta bort personliga uppgifter

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter på navigeringspanelen till vänster.
 3. Klicka på Öppna Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Ändra uppgifter:
  • Lägg till: Klicka på Lägg till Lägg till nere till höger.
  • Redigera: Klicka på Redigera Redigera vid en uppgift. Obs! Om du har ändrat namn nyligen kan du behöva vänta innan du kan ändra det igen.
  • Radera: Klicka på Redigera Redigera vid en uppgift. Klicka på Ta bort Ta bort vid uppgiften du vill ta bort.
 5. Följ stegen på skärmen.

Om du vill ändra andra kontouppgifter, t.ex. lösenordet, besöker du Google-kontot.

Mer om dina uppgifter

Vilka uppgifter som kan delas

Det här är några uppgifter som du kan visa eller dölja för andra som använder Googles tjänster:

 • Födelsedatum
 • Kön
 • Information om anställning, t.ex. din arbetsplats
 • Personliga kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till arbetet
 • Platser som du har besökt
 • Uppgifter om din utbildning

Följande uppgifter kan visas för andra som du kontaktar eller delar något med:

 • Namn
 • Smeknamn
 • Profilfoto
 • Bakgrundsfoto
 • E-postadress

Obs! Namnet och fotot på sidan Om mig visas i de flesta av Googles tjänster. Om du använder ett annat namn eller profilfoto i vissa av Googles tjänster visas de fortfarande där.

Var uppgifterna visas

Uppgifter du lägger till i Google-kontot kan visas

 • i Google-tjänster som du använder för att kontakta andra, som Hangouts och Gmail
 • i Google-tjänster som du använder för att dela innehåll, som Play och YouTube.

Förhandsgranska hur dina uppgifter visas för andra

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter på navigeringspanelen till vänster.
 3. Klicka på Öppna Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Välj menyn Meny uppe till vänster följt av Förhandsgranska.

Andra som tittar på dina uppgifter kan se annat innehåll än vad som visas för dig. Vad de ser kan bero på

 • vilka uppgifter du delar med vem
 • vilka uppgifter appen visar om dig.