Hantera platshistoriken

Platshistorik är en inställning på kontonivå hos Google. Om den är aktiverad sparas platser du besöker med alla enheter där

 • du är inloggad på Google-kontot
 • du har aktiverat platshistorik
 • platsrapportering har aktiverats på enheten.

När du har aktiverat platshistoriken kan du se ett antal fördelar i Googles produkter och tjänster, till exempel anpassade kartor, rekommendationer baserat på platser du har besökt, hjälp med att hitta mobilen, trafikinformation om pendlingen i realtid och mer användbara annonser.

 • Platshistorik är inaktiverat som standard för Google-konton och du måste välja att aktivera funktionen.
 • Du kan när som helst pausa platshistoriken i aktivitetsinställningarna för Google-kontot.
 • Du bestämmer vad som ska sparas i platshistoriken. Du kan visa platser du har besökt i tidslinjen i Google Maps och även redigera och radera dina uppgifter i tidslinjen.

Om du har aktiverat andra inställningar som Webb- och appaktivitet och du pausar platshistoriken eller raderar platsdata från den kan den fortfarande sparas i Google-kontot på grund av din användning av andra webbplatser, appar och tjänster från Google. Platsdata kan till exempel sparas som en del av din aktivitet i Sök och Maps om du har aktiverat inställningen Webb- och appaktivitet och inkluderas i dina foton beroende på inställningarna i din kamera-app.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Aktivera eller inaktivera platshistoriken

Du kan när som helst inaktivera platshistoriken för ditt konto. Om du använder ett konto i skolan eller på jobbet måste administratören göra inställningen tillgänglig för dig. Om så sker kan du använda platshistoriken precis som vilken annan användare som helst.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på mobilen eller surfplattan med Android och sedan Google och sedan Google-konto.
 2. Tryck på Data och anpassning högst upp.
 3. Tryck på Platshistorik under Aktivitetsinställningar.
 4. Ändra om din platshistorik får rapporteras till Google från ditt konto och dina enheter:
  • Kontot och alla dina enheter: Aktivera eller inaktivera Använd platshistorik högst upp.
  • Endast en viss enhet: Tryck på Enheter på detta konto och aktivera eller inaktivera enheten.

Öppna avsnittet Aktivitetsinställningar i Google-kontot om du använder en webbläsare. Du kan behöva logga in. Aktivera eller inaktivera Platshistorik högst upp.

När platshistoriken är aktiverad

 • Google får endast platshistorik för enheter som du är inloggad på och som Platsrapportering har aktiverats på.
 • Du kan ändra inställningen för platsrapportering för varje enhet som du är inloggad på och bestämma vilka enheter som tillhandahåller platsdata till platshistoriken. Om du vill ändra inställningarna för platshistoriken kan du välja att
  • bara rapportera din plats från vissa av dina enheter
  • rapportera din plats från alla dina enheter
  • inaktivera platshistoriken i Google-kontot. Din plats rapporteras inte från någon av dina enheter och ingen ny platshistorik lagras i kontot.
 • Inställningar för andra platstjänster på enheten som Google Platstjänster och Hitta min enhet ändras inte.

När platshistoriken är inaktiverad

 • Ny information om platser du besöker sparas inte längre i platshistoriken.
 • Tidigare aktivitet raderas inte från platshistoriken. Du kan radera platshistorik för hand.
 • Inställningar för andra platstjänster på enheten som Google Platstjänster och Hitta min enhet ändras inte.
 • Viss platsdata kan fortsätta att sparas via andra inställningar, till exempel Webb- och appaktivitet, eller som en del av din användning av andra tjänster, som Sök och Maps, även efter att du har inaktiverat platshistoriken.

Radera platshistorik

I tidslinjen i Google Maps finns ett gränssnitt där du kan hantera och radera platshistoriken. Du kan välja att radera hela platshistoriken eller bara delar av den. När du har raderat platshistoriken från tidslinjen kan du inte visa den igen.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på mobilen eller surfplattan med Android och sedan Google och sedan Google-konto.
 2. Tryck på Data och anpassning högst upp.
 3. Tryck på Platshistorik under Aktivitetsinställningar.
 4. Tryck på Hantera tidslinje längst ned. Google Maps Google Maps öppnas på enheten.
 5. Tryck på Mer Mer följt av Inställningar.
 6. Välj Radera all platshistorik eller Radera den här delen av platshistoriken längst ned.

Besök maps.google.com/timeline om du använder en webbläsare. Du kan behöva logga in. Du kan radera enskilda platser, platser efter datum eller hela din platshistorik i tidslinjen.

Obs! Tidslinjen är för närvarande inte tillgänglig i Sydkorea. I Aktivitetsinställningarna kan du aktivera eller pausa platshistoriken samt radera uppgifter i platshistoriken.

Detta händer när du har raderat platshistoriken

 • Vissa appar från Google kanske inte fungerar på samma sätt som tidigare om du raderar hela historiken.
 • Viss platsdata kan fortsätta att sparas via andra inställningar, till exempel Webb- och appaktivitet, eller som en del av din användning av andra tjänster, som Sök och Maps, även efter att du har raderat platshistoriken.

Använda och diagnosticera Platshistorik

När du aktiverar platshistoriken kan även diagnostikuppgifter om hur platshistoriken fungerar skickas från enheten till Google. När du inaktiverar platshistoriken kan du bestämma dig för om du vill dela användnings- och diagnostikuppgifter eller inte.

All användnings- och diagnostikinformation används i enlighet med Googles sekretesspolicy.

Vilka uppgifter delas av enheten?

Uppgifter för att förbättra platshistoriken kan skickas från enheten till Google. Uppgifterna som skickas till Google kan inbegripa

 • kvalitet och längd på anslutningar till mobila nätverk, GPS, Wi-Fi-nätverk eller Bluetooth
 • status på dina platsinställningar
 • omstarter och krascher
 • appar som använts för att aktivera eller inaktivera Platshistorik
 • batterinivåer.
Hur hjälper den delade informationen Google att bli bättre?

Användnings- och diagnostikinformationen kan vara till hjälp för att förbättra Googles appar, produkter och Android-enheter. Google kan till exempel använda informationen för att förbättra följande saker:

 • Batteritid: Google kan använda information om vad som kräver mest batteri på enheten för att minska batteriförbrukningen för funktioner som används ofta.
 • Platsangivelsens exakthet: Uppgifter från platssensorer och platsinställningar gör det möjligt för Google att förbättra platsberäkningar för appar och tjänster.

Läsa mer om andra platsinställningar