เริ่มต้นใช้งาน Search Console

วิธีที่คุณใช้ Search Console จะขึ้นอยู่กับบทบาท เว็บไซต์ และความต้องการส่วนตัวของคุณ อ่านส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

บทบาทของคุณคืออะไร

Just a little time ไม่มีเวลามากพอที่จะจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง
ถ้าคุณมีเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มเว็บโฮสติ้งอัตโนมัติ เช่น Blogger, Wix หรือ Squarespace หรือทำธุรกิจขนาดเล็กและไม่มีเวลาดูแลเว็บไซต์มากนัก คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ Search Console เลยก็ได้
อย่างไรก็ตาม คุณควรอ่านคำแนะนำต่อไปนี้ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการแสดงเนื้อหาในเครื่องมือค้นหาต่างๆ ความรู้เล็กๆ น้อยๆ นี้อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ผู้คนค้นพบเว็บไซต์ของคุณ ใช้เวลาอ่านเพียง 20 นาทีเท่านั้น
ผู้เริ่มใช้งาน (ยินดีที่จะศึกษาข้อมูล)
หากสนใจที่จะปรับปรุงการปรากฏของเว็บไซต์คุณใน Google Search และยินดีที่จะสละเวลาเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO) และข้อมูลเกี่ยวกับ Search Console นี่คือคู่มือเริ่มต้นใช้งานสำหรับคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจ HTML หรือการเขียนโค้ด แต่ต้องใช้เวลาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดระเบียบและการเขียนเนื้อหาในเว็บไซต์และยินดีที่จะทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ด้วย ข่าวดีก็คือความพยายามเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้คุณปรับปรุงผลการค้นหาได้อย่างมาก
 

เริ่มต้นใช้งาน

 

SEO (ผู้ใช้ขั้นสูง)
หากพร้อมที่จะใช้เวลามากขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลในรายงานต่างๆ เรียนรู้วิธีการทำงานของ Google Search และออกแบบเว็บไซต์ใหม่ คุณก็จะวิเคราะห์และปรับแต่งประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณใน Google Search ได้จริงๆ ขั้นตอนการทำงานนี้มีสมมติฐานว่าคุณทราบแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดด้าน SEO ขั้นพื้นฐานดีอยู่แล้ว
 
นักพัฒนาเว็บ
หากคุณสร้างหรือจัดการเว็บไซต์ ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือโดยทั่วไปแล้วทำงานส่วนใหญ่โดยใช้โปรแกรมแก้ไขโค้ด คุณจะใช้ Search Console เพื่อตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโค้ดที่บกพร่องในเว็บไซต์ได้ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร