Quản lý chủ sở hữu, người dùng và quyền

Bạn có thể là chủ sở hữu hoặc người dùng của một sản phẩm. Mỗi vai trò có các quyền và khả năng khác nhau. Bạn chỉ có thể cấp quyền cho người dùng khác khi bạn là chủ sở hữu tài sản.

Hãy xem và quản lý danh sách người dùng trong phần Cài đặt (trang web) Cài đặt > Người dùng và quyền trong Search Console.

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ QUYỀN

Quyền

Đối với từng tài sản trên Search Console, mỗi người dùng sẽ được cấp một trong những quyền sau:

 • Chủ sở hữu: Có toàn quyền kiểm soát đối với các tài sản trong Search Console. Chủ sở hữu có thể thêm và xóa những người dùng khác, định cấu hình các tùy chọn cài đặt, xem tất cả dữ liệu và dùng mọi công cụ. Mỗi tài sản phải có ít nhất một chủ sở hữu đã xác minh. Nếu không, sẽ không có người dùng nào có quyền truy cập vào tài sản đó.
 • Người dùng toàn quyền: Có quyền xem tất cả dữ liệu và có thể thực hiện một số thao tác.
 • Người dùng bị hạn chế: Có quyền xem đơn giản trên hầu hết dữ liệu.
 • Người dùng liên kết: Người dùng liên kết là những người dùng hoặc tài khoản có thể thực hiện một số hành động nhất định thay mặt cho trang web của bạn hoặc truy cập một số dữ liệu nhất định. Không giống như chủ sở hữu và người dùng trang web, người dùng liên kết không thể trực tiếp mở hoặc xem tài khoản hoặc dữ liệu của bạn trên Search Console, nhưng họ được phép thực hiện các hành động khác. Họ sẽ có các hành động và quyền khác nhau tùy thuộc vào hình thức liên kết (ví dụ: Cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc kênh YouTube).
Chi tiết về quyền
Tính năng Chủ sở hữu Người dùng toàn quyền Người dùng bị hạn chế
Xem tất cả báo cáo
Tùy chọn cài đặt của sản phẩm (nhắm mục tiêu theo địa lý, tốc độ thu thập dữ liệu) Chỉ xem
Tham số URL Chỉ xem
Thay đổi địa chỉ Chỉ xem Chỉ xem
Quản trị người dùng Chi tiết Chi tiết
Trạng thái lập chỉ mục Chỉ xem
URL bị chặn
Kiểm tra URL Chỉ tìm nạp
Hiệu suất
Đường liên kết
Xóa URL Chỉ xem
Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng
Nhận thông báo 1
Yêu cầu xem xét lại  
Từ chối đường liên kết  
Liên kết tài khoản Google Analytics    
Thêm / xóa chủ sở hữu sản phẩm    
Công cụ đánh dấu dữ liệu  
Xác minh kết quả sửa lỗi  
Chia sẻ đường liên kết của báo cáo  
Thêm người dùng    
Gửi sơ đồ trang web    

 

1 Người dùng bị hạn chế chỉ nhận được những thông báo có ảnh hưởng đến họ.

Chúng tôi đã mất quyền sở hữu trang web!

Nếu chủ sở hữu đã xác minh duy nhất của trang web rời nhóm, hoặc nếu bạn không chắc ai là chủ sở hữu đã xác minh, thì bạn (hoặc người mà bạn biết) phải xác minh quyền sở hữu để duy trì (hoặc lấy lại) quyền truy cập vào tài sản.

Nếu tiếp quản trang web từ một chủ sở hữu khác, thì sau khi xác minh quyền sở hữu, bạn có thể hủy xác minh chủ sở hữu trước đó bằng cách xóa mã xác minh của họ (ví dụ: xóa thẻ HTML khỏi trang web đối với chủ sở hữu xác minh bằng thẻ HTML). Hãy xem nội dung Thêm hoặc xóa chủ sở hữu để biết thêm thông tin.

Thêm hoặc xóa người dùng

Mỗi tài sản có thể có tối đa 100 người dùng có quyền chỉnh sửa hoặc quyền chỉ có thể xem.

Bạn phải là chủ sở hữu tài sản (hoặc chủ sở hữu của một tài sản thuộc công ty mẹ) để có thể thêm hoặc xóa người dùng.

Cách thêm người dùng mới

 1. Chọn một tài sản trong Search Console.

 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt  trong trình đơn.
 3. Nhấp vào mục Người dùng và quyền.
 4. Nhấp vào Thêm người dùng và chọn quyền để cấp cho người dùng. Nhập tên Tài khoản Google (email) của người dùng mới. (Người dùng phải có Tài khoản Google để được cấp quyền truy cập vào một sản phẩm trong Search Console.)
 5. Chọn cấp quyền cần cấp cho người dùng.
 6. Người dùng mới phải thêm tài sản đó vào danh sách tài sản của họ để có thể truy cập vào tài sản đó.

Cách xóa người dùng

 1. Chọn một tài sản trong Search Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt  trong trình đơn.
 3. Nhấp vào mục Người dùng và quyền.
 4. Chọn biểu tượng trình đơn More bên cạnh người dùng cần xóa và nhấp vào Xóa quyền truy cập. Thay đổi này sẽ nhanh chóng có hiệu lực.
Thêm hoặc xóa chủ sở hữu

Đây là những chủ sở hữu tài sản đã tự xác minh thông qua một loại mã xác minh nào đó (trang hoặc thẻ HTML, bản ghi DNS hoặc một phương pháp khác).

Nếu tất cả chủ sở hữu đều bị xóa, thì sau một thời gian gia hạn, tất cả người dùng sẽ mất quyền truy cập vào tài sản. Hệ thống sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu cho tài sản nhưng không ai có quyền truy cập vào dữ liệu đó cho đến khi có người xác minh quyền sở hữu đối với tài sản đó.

Cách tự thêm chính mình làm chủ sở hữu

Trong Search Console, bạn không thể thêm người khác làm chủ sở hữu đã xác minh vì họ cần liên kết với Tài khoản Google cá nhân để tự tạo một mã thông báo. Tuy vậy, họ có thể chia sẻ mã thông báo đó cho người có thể thực hiện thao tác phù hợp để xác minh họ là chủ sở hữu tài sản (ví dụ: tải tệp xác minh HTML của họ lên vị trí phù hợp trên trang web).

Xóa chủ sở hữu

 1. Để xóa chủ sở hữu đã xác minh khỏi một tài sản, bạn phải xóa tất cả mã thông báo dùng để xác minh quyền sở hữu của họ đối với tài sản đó. Ví dụ: tệp xác minh HTML để tải lên tệp HTML hoặc mã theo dõi Google Analytics cho phương pháp xác minh bằng mã Analytics.
 2. Mở trang Người dùng và quyền.
 3. Bên cạnh chủ sở hữu mà bạn muốn xóa, hãy chọn Quản lý chủ sở hữu sản phẩm.
 4. Xem mọi phương thức xác minh được liệt kê cho người dùng đó. Bạn phải xóa mã xác minh cho từng phương thức xác minh trong danh sách. Ví dụ: nếu "Thẻ HTML" có trong danh sách, bạn phải xóa thẻ HTML <meta> cho người đó khỏi trang web. Nếu "Tệp HTML" có trong danh sách, bạn phải xóa tệp xác minh HTML cho người đó khỏi trang web. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về từng phương thức xác minh tại đây. Nếu bạn không xóa tất cả mã thông báo xác minh cho một người dùng, họ có thể được xác minh lại với tư cách chủ sở hữu qua một mã thông báo mà bạn chưa xóa.
 5. Nhấp vào Hủy xác minh bên cạnh tên người dùng để hủy xác minh chủ sở hữu bạn không mong muốn. Mã xác minh của chủ sở hữu phải biến mất, nếu không, yêu cầu hủy xác minh sẽ không thành công.

Bạn không nhận ra một chủ sở hữu?

Nếu phát hiện một chủ sở hữu mà bạn không nhận ra, có thể bạn đã bị tấn công. Có thể tin tặc đã thêm mã thông báo sau khi bạn xóa. Khi đó, bạn nên truy cập bài viết Trang web bị tấn công trên trang dành cho quản trị viên trang web và cố gắng bảo vệ trang web, hoặc bạn nên liên hệ với một chuyên gia về bảo mật để giúp bạn bảo vệ trang web.

Thay đổi quyền cho người dùng hiện tại

Bạn phải là chủ sở hữu đã xác minh để có thể thay đổi quyền của người dùng khác.

Bạn có thể thay đổi quyền cho bất kỳ chủ sở hữu chưa xác minh nào.

Nếu bạn muốn nâng cấp một người dùng lên chủ sở hữu hoặc hạ cấp họ từ chủ sở hữu xuống người dùng, hãy xem phần Thêm hoặc xóa chủ sở hữu.

Để thay đổi quyền của người dùng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở trang Người dùng và quyền cho sản phẩm của bạn.
 2. Bên cạnh người dùng mà bạn muốn sửa đổi, hãy chọn một cấp độ quyền khác.
 3. Thay đổi này sẽ nhanh chóng có hiệu lực.

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?