Quản lý chủ sở hữu, người dùng và quyền

Bạn có thể là chủ sở hữu hoặc người dùng của một sản phẩm. Mỗi vai trò có các quyền và khả năng khác nhau. Bạn chỉ có thể cấp quyền cho người dùng khác khi bạn là chủ sở hữu tài sản.

Hãy xem và quản lý danh sách người dùng trong phần Cài đặt (trang web)Cài đặt > Người dùng và quyền trong Search Console.

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ QUYỀN

Quyền

Đối với từng tài sản trên Search Console, mỗi người dùng sẽ được cấp một trong những quyền sau:

 • Chủ sở hữu: Có toàn quyền kiểm soát đối với các tài sản trong Search Console. Chủ sở hữu có thể thêm và xoá người dùng khác, thiết lập các chế độ cài đặt, xem tất cả dữ liệu và sử dụng mọi công cụ. Mỗi tài sản phải có ít nhất một chủ sở hữu đã xác minh. Nếu không, sẽ không có người dùng nào có quyền truy cập vào tài sản tương ứng. Có hai loại chủ sở hữu, cả hai đều có quyền như nhau:
  • Chủ sở hữu đã xác minh: Người đã xác minh quyền sở hữu đối với tài sản bằng mã thông báo để chứng minh quyền sở hữu (chẳng hạn như tệp HTML đã tải lên trang web). Để thêm hoặc xoá một chủ sở hữu đã xác minh, bạn phải thêm hoặc xoá mã xác minh trên trang web tương ứng.
  • Chủ sở hữu được uỷ quyền: Người được chủ sở hữu đã xác minh cấp trạng thái quyền sở hữu mà không dùng mã xác minh (chẳng hạn như dùng thẻ hoặc tệp HTML). Để thêm hoặc xoá chủ sở hữu được uỷ quyền, chủ sở hữu (bất kể loại nào) chỉ cần thêm hoặc xoá chủ sở hữu mới qua màn hình quản lý người dùng trên Search Console.
 • Người dùng toàn quyền: Có quyền xem tất cả dữ liệu và có thể thực hiện một số thao tác.
 • Người dùng bị hạn chế: Có quyền xem đơn giản đối với hầu hết dữ liệu.
 • Người dùng liên kết: Người dùng liên kết là những người dùng hoặc tài khoản có thể thực hiện một số thao tác nhất định thay mặt cho trang web của bạn hoặc truy cập một số dữ liệu nhất định. Không giống như người dùng và chủ sở hữu trang web, người dùng liên kết không thể trực tiếp mở hay xem tài khoản hoặc dữ liệu của bạn trên Search Console, nhưng họ được cấp quyền thực hiện các thao tác khác. Những quyền và thao tác như vậy còn tuỳ thuộc vào loại mối liên kết (ví dụ: Cửa hàng Chrome trực tuyến). Tìm hiểu thêm về việc liên kết.
Thông tin chi tiết về quyền
Tính năng Chủ sở hữu Người dùng toàn quyền Người dùng bị hạn chế
Xem tất cả báo cáo
Tùy chọn cài đặt của sản phẩm (nhắm mục tiêu theo địa lý, tốc độ thu thập dữ liệu) Chỉ xem
Tham số URL Chỉ xem
Thay đổi địa chỉ Chỉ xem Chỉ xem
Quản trị người dùng Chi tiết Chi tiết
Trạng thái lập chỉ mục Chỉ xem
URL bị chặn
Kiểm tra URL Chỉ tìm nạp
Hiệu suất
Đường liên kết
Xóa URL Chỉ xem
Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng
Nhận thông báo 1
Yêu cầu xem xét lại  
Từ chối đường liên kết  
Liên kết tài khoản Google Analytics    
Thêm / xóa chủ sở hữu sản phẩm    
Công cụ đánh dấu dữ liệu  
Xác minh kết quả sửa lỗi  
Chia sẻ đường liên kết của báo cáo  
Thêm người dùng    
Gửi sơ đồ trang web    

 

1 Người dùng bị hạn chế chỉ nhận được những thông báo có ảnh hưởng đến họ.

Trang web của chúng tôi không còn chủ sở hữu nào đã được xác minh!

Nếu chủ sở hữu duy nhất đã được xác minh của trang web của bạn rời nhóm, thì bạn phải xác minh quyền sở hữu để duy trì (hoặc lấy lại) quyền truy cập vào tài sản đó.

Nếu tiếp quản trang web từ một chủ sở hữu khác, thì sau khi xác minh quyền sở hữu, bạn có thể huỷ xác minh chủ sở hữu trước đó bằng cách xoá mã xác minh của họ (ví dụ: xoá thẻ HTML khỏi trang web đối với chủ sở hữu xác minh bằng thẻ HTML). Hãy xem nội dung Thêm hoặc xóa chủ sở hữu để biết thêm thông tin.

Thêm hoặc xoá người dùng hoặc chủ sở hữu được uỷ quyền

Mỗi tài sản được phép có tối đa 100 người dùng/chủ sở hữu.

Bạn phải là chủ sở hữu tài sản (hoặc chủ sở hữu của tài sản mẹ) để có thể thêm hoặc xoá người dùng.

Cách thêm người dùng mới hoặc chủ sở hữu được uỷ quyền

 1. Chọn một tài sản trong Search Console.

 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt trong ngăn điều hướng.
 3. Nhấp vào Người dùng và quyền.
 4. Nhấp vào Thêm người dùng
  1. Nhập tên Tài khoản Google (email) của người dùng mới. ⚠️Người dùng phải có Tài khoản Google và bạn không thể thêm nhóm email làm người dùng hoặc chủ sở hữu.
  2. Chọn cấp độ quyền (vai trò) để cấp cho người dùng.
  3. Lưu các thay đổi của bạn.

Cách xoá người dùng hoặc chủ sở hữu được uỷ quyền

 1. Chọn một tài sản trong Search Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt trong ngăn điều hướng.
 3. Nhấp vào Người dùng và quyền.
 4. Chọn biểu tượng trình đơn Biểu tượng chế độ cài đặt khác bên cạnh người dùng cần xoá rồi nhấp vào Xoá quyền truy cập. Thay đổi này sẽ nhanh chóng có hiệu lực.
Nếu bạn cố gắng thêm một người dùng mới nhưng gặp lỗi "Chỉ có thể thêm người dùng này làm "Chủ sở hữu"", thì tức là người dùng đó đã sở hữu một tài sản gốc và vì vậy, ngầm định có quyền sở hữu đối với tài sản này. Bạn chỉ có thể thêm người này làm chủ sở hữu của tài sản con này. Khi thêm họ làm người dùng toàn quyền hoặc người dùng bị hạn chế, quyền đối với tài sản con này sẽ bị giảm hạng. Điều này không được phép.
Thêm hoặc xoá chủ sở hữu đã xác minh

Cách thêm một chủ sở hữu đã xác minh

 • Cách tự thêm mình làm chủ sở hữu đã xác minh:
  1. Làm theo quy trình xác minh để chứng minh quyền sở hữu đối với một trang web.
 • Để thêm một người khác làm chủ sở hữu đã xác minh, bạn phải thêm mã xác minh của họ vào tài sản:
  1. Hãy yêu cầu người dùng đó thực hiện quy trình xác minh để tạo mã xác minh cá nhân.
  2. Hãy yêu cầu người dùng đó chia sẻ mã xác minh của họ với bạn hoặc với bất kỳ ai khác có thể thực hiện thao tác phù hợp để xác minh họ là chủ sở hữu tài sản (ví dụ: để xác minh tệp HTML, hãy yêu cầu họ cung cấp cho bạn tệp HTML rồi giúp họ tải tệp lên trang web.).

Cách xoá một chủ sở hữu đã xác minh

Nếu tất cả chủ sở hữu đã xác minh đều bị xoá, thì sau một thời gian gia hạn, tất cả người dùng còn lại sẽ mất quyền truy cập vào tài sản. Hệ thống sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu cho tài sản nhưng không ai có quyền truy cập vào dữ liệu đó cho đến khi có người xác minh quyền sở hữu đối với tài sản đó.

 

 1. Bạn phải xoá tất cả mã thông báo dùng để xác minh quyền sở hữu của một người dùng cụ thể đối với tài sản đó. Người dùng có thể dùng nhiều phương thức để xác minh tài sản của họ.
  1. Xác định phương thức xác minh cho chủ sở hữu. Hãy nhớ xác định giá trị mã thông báo riêng biệt của người dùng mà bạn muốn xoá.
  2. Xoá tất cả mã xác minh cho người dùng đó khỏi tài sản. Ví dụ: nếu "Thẻ HTML" có trong danh sách, bạn phải xoá thẻ HTML <meta> cho người đó khỏi trang web. Nếu "Tệp HTML" có trong danh sách, bạn phải xoá tệp xác minh HTML cho người đó khỏi trang web. Nếu bạn không xoá tất cả mã xác minh cho một người dùng, thì họ có thể được xác minh lại tư cách chủ sở hữu qua một mã mà bạn chưa xoá.
   • Tải tệp HTML lên: Tìm tệp HTML liên kết với người dùng tại vị trí gốc trên trang web. Tệp sẽ có tên dài gồm chữ và số và có một dòng văn bản bao gồm cả chuỗi "google-site-verification". Xoá thẻ này. Đảm bảo rằng bạn chỉ xoá thẻ được chỉ định cho người mà bạn muốn xoá.
   • Thẻ HTML: Tìm thẻ của người dùng trong nguồn của trang trên trang chủ, có dạng như sau: <meta name="google-site-verification" content="......." />. Bạn phải xoá thẻ đó khỏi nguồn của trang. Đảm bảo rằng bạn chỉ xoá thẻ liên kết với người dùng mà bạn muốn xoá.
   • Nhà cung cấp tên miền: Bạn phải tìm và xoá bản ghi DNS liên kết với người dùng.
   • Tài khoản Google Analytics: Để vô hiệu hoá vĩnh viễn cơ chế xác minh này cho người dùng này, bạn phải chuyển sang tài khoản Google Analytics cho trang web này, nếu không, hãy thu hồi quyền chỉnh sửa đã cấp cho người dùng này trong tài khoản Google Analytics. Để xác định tài khoản Google Analytics nào được dùng cho trang web này, hãy xem nguồn kết xuất của trang (trong Chrome, hãy nhấp chuột phải và chọn Kiểm tra) rồi tìm kiếm "UA-" hoặc "G-" trong mã trang tương ứng với tài khoản Google Analytics của bạn.
   • Tài khoản Trình quản lý thẻ của Google: Để vô hiệu hoá vĩnh viễn phương thức xác minh này cho người dùng này, bạn phải chuyển sang tài khoản Trình quản lý thẻ của Google dùng trên trang web này hoặc xoá quyền Xuất bản hoặc Quản trị của người đó trong tài khoản Trình quản lý thẻ của Google được liên kết.
   • Tài khoản Google Sites/Blogger: Chủ sở hữu của trang web tạo bằng Google Sites hoặc trang web Blogger sẽ luôn có quyền truy cập vào tài sản được liên kết trong Search Console. Để xoá hoàn toàn quyền truy cập, bạn phải chuyển chủ sở hữu của trang web tạo bằng Google Sites hoặc trang web Blogger (vì tài khoản Blogger hoặc trang web tạo bằng Google Sites phải luôn có một và chỉ một chủ sở hữu).
   • Tài khoản Google Domains: Dùng tư cách quản trị viên để xoá người dùng khỏi tài khoản Google Domains được liên kết.
 2. Sau khi xoá mã xác minh của chủ sở hữu cũ khỏi trang web, hãy mở trang Người dùng và quyền.
 3. Nhấp vào Huỷ xác minh bên cạnh tên chủ sở hữu để huỷ xác minh chủ sở hữu mà bạn không muốn giữ. Mã xác minh của chủ sở hữu phải biến mất, nếu không, yêu cầu huỷ xác minh sẽ không thành công. (Ngay cả khi bạn không huỷ xác minh quyền sở hữu trên trang Người dùng và quyền, Search Console vẫn sẽ nhận thấy mã bị xoá và chủ sở hữu đó sẽ mất quyền truy cập vào tài sản tương ứng trên Search Console.)

Bạn thấy một chủ sở hữu lạ?

Nếu phát hiện một chủ sở hữu lạ, thì có thể bạn đã bị tấn công. Có thể tin tặc đã thêm lại mã xác minh sau khi bạn xoá. Khi đó, bạn nên truy cập bài viết về Trang web bị tấn công dành cho quản trị viên trang web và cố gắng bảo vệ trang web của mình, hoặc bạn nên liên hệ với một chuyên gia về bảo mật để giúp bạn bảo vệ trang web.

Thay đổi quyền cho người dùng hiện tại

Yêu cầu:

 • Bạn phải là chủ sở hữu thì mới có thể thay đổi quyền của người dùng khác.
 • Bạn có thể thay đổi quyền cho bất kỳ chủ sở hữu chưa xác minh nào.

Cách thay đổi cấp độ quyền cho người dùng khác:

 1. Mở trang Người dùng và quyền cho tài sản của bạn.
 2. Bên cạnh người dùng mà bạn muốn sửa đổi, hãy chọn một cấp độ quyền khác.
 3. Thay đổi này sẽ nhanh chóng có hiệu lực.
Thay đổi cấp độ quyền của người dùng

Xác định cấp độ của chính bạn

 • Mở trang Cài đặt (nhấp vào biểu tượng cài đặt Cài đặt trong ngăn điều hướng).
 • Tìm hàng Xác minh quyền sở hữu để xem quyền của bạn. Nếu là chủ sở hữu, bạn có thể nhấp vào hàng để xem thông tin chi tiết về trạng thái xác minh của mình.

Xác định cấp độ của người khác

 1. Bạn phải là chủ sở hữu để xác định cấp truy cập của người khác. Bạn có thể kiểm tra cấp độ quyền của chính mình theo cách nêu trên.
 2. Mở trang danh sách người dùng trong phần cài đặt tài sản (Cài đặt > Người dùng và quyền).
 3. Tìm người dùng trong bảng danh sách người dùng để xem cấp độ quyền của họ.
Người này có phải là chủ sở hữu được uỷ quyền hay chủ sở hữu đã xác minh không?

Search Console thường gắn nhãn cả chủ sở hữu được uỷ quyền và chủ sở hữu đã xác minh là "Chủ sở hữu". Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng đôi khi (nếu bạn muốn xoá chủ sở hữu hoặc xác định xem có chủ sở hữu đã xác minh nào không), thì có thể bạn cần phân biệt hai loại chủ sở hữu này.

 1. Mở Trung tâm dành cho quản trị viên trang web.
 2. Nhấp vào tài sản bạn quan tâm trên Search Console.
 3. Bạn sẽ thấy danh sách các chủ sở hữu đã xác minh cho tài sản đó. Bất kỳ người nào được liệt kê là chủ sở hữu của tài sản đó nhưng không được liệt kê ở đây đều là chủ sở hữu được uỷ quyền.
Xác định phương thức xác minh chủ sở hữu

Nếu là chủ sở hữu đã xác minh, thì bạn có thể xác định (các) phương thức dùng để xác minh chính mình hoặc bất kỳ chủ sở hữu đã xác minh nào khác.

Đối với chính bạn:

 1. Mở trang Quyền sở hữu trong phần cài đặt tài sản (Cài đặt > Xác minh quyền sở hữu)
 2. Nhấp vào hàng Xác minh quyền sở hữu trong bảng cài đặt tài sản để xem (các) phương thức được sử dụng. Để xem thông tin chính xác về mã được sử dụng, hãy sử dụng Trung tâm quản trị trang web như mô tả dưới đây.

Đối với người dùng khác hoặc để xem thông tin về mã xác minh của chính bạn:

 1. Mở Trung tâm dành cho quản trị viên trang web.
 2. Nhấp vào tài sản bạn quan tâm trên Search Console.
 3. Nhấp vào Chi tiết xác minh bên cạnh tên người dùng để xem thông tin về loại chủ sở hữu và thông tin xác minh. Mỗi người dùng lại có một mã thông báo riêng biệt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false
false