Quản lý chủ sở hữu, người dùng và quyền

Bạn có thể là chủ sở hữu hoặc người dùng một sản phẩm. Mỗi vai trò có các quyền và khả năng khác nhau. Bạn chỉ có thể cấp quyền cho người dùng khác nếu bạn là chủ sở hữu sản phẩm.

Xem và quản lý danh sách người dùng trên trang Người dùng và quyền.

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ QUYỀN

Quyền

Mỗi người dùng của một sản phẩm Search Console được cấp một trong các quyền sau:

 • Chủ sở hữu: Chủ sở hữu có toàn quyền kiểm soát sản phẩm trong Search Console. Họ có thể thêm và xóa các người dùng khác, định cấu hình cài đặt, xem tất cả dữ liệu và sử dụng tất cả các công cụ.
  Có hai loại chủ sở hữu, đã xác minhđược ủy quyền, mặc dù cả hai loại này đều chỉ được báo cáo là "Chủ sở hữu" trong trang cài đặt. Một sản phẩm phải có ít nhất một chủ sở hữu đã xác minh, nếu không thì sẽ không có người dùng nào có quyền truy cập vào sản phẩm.
  • Chủ sở hữu đã xác minh: Đã thực hiện một số hành động để xác minh quyền sở hữu sản phẩm (ví dụ: đăng tệp xác minh đặc biệt trên trang web) hoặc Google có thể suy ra quyền sở hữu (ví dụ: tài khoản Blogger và tài khoản Search Console là cùng một tài khoản Google).
  • Chủ sở hữu được ủy quyền: Được chủ sở hữu đã xác minh cấp quyền sở hữu, nhưng chưa xác minh quyền sở hữu. Có thể thêm người dùng hoặc chủ sở hữu được ủy quyền khác. Nếu chủ sở hữu đã xác minh thực hiện việc cấp quyền sở hữu bị hủy xác minh, thì chủ sở hữu được ủy quyền cũng sẽ mất quyền truy cập vào sản phẩm. Chủ sở hữu được ủy quyền sẽ hiển thị dưới tư cách chủ sở hữu không kèm theo bất kỳ phương pháp xác minh nào trong trang cài đặt của họ.
 • Người dùng toàn quyền: Có quyền xem tất cả dữ liệu và có thể thực hiện một số hành động.
 • Người dùng bị hạn chế: Có quyền xem đơn giản trên hầu hết dữ liệu.
Chi tiết về quyền
Tính năng Chủ sở hữu Người dùng toàn quyền Người dùng bị hạn chế
Tùy chọn cài đặt sản phẩm (nhắm mục tiêu theo địa lý, miền ưa thích, tốc độ thu thập dữ liệu) Chỉ xem
Tham số URL Chỉ xem
Thay đổi địa chỉ Chỉ xem Chỉ xem
Quản trị người dùng Xem bên dưới Xem bên dưới
Trạng thái lập chỉ mục Chỉ xem
URL bị chặn
Kiểm tra URL Chỉ tìm nạp
Hiệu suất
Liên kết
Xóa URL Chỉ xem
Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng
Nhận thông báo 1
Yêu cầu xem xét lại  
Từ chối liên kết  
Liên kết tài khoản Google Analytics    
Thêm / xóa chủ sở hữu sản phẩm    
Công cụ đánh dấu dữ liệu  
Xác minh bản sửa lỗi  
Chia sẻ liên kết báo cáo  

 

1Người dùng bị hạn chế chỉ nhận được các thông báo có ảnh hưởng đến họ.

Chúng tôi đã mất quyền sở hữu trang web!

Nếu chủ sở hữu đã xác minh của trang web của bạn đã rời đi hoặc bạn không chắc ai là chủ sở hữu đã xác minh, hãy xác minh một chủ sở hữu khác cho trang web của mình. Chủ sở hữu mới sẽ có thể xem danh sách tất cả chủ sở hữu và người dùng được xác minh cho trang web đó cũng như phương pháp xác minh cho từng chủ sở hữu. Sau đó, bạn có thể tùy ý hủy xác minh chủ sở hữu trước đó bằng cách xóa mã xác minh của họ (ví dụ: xóa thẻ HTML khỏi trang web đối với chủ sở hữu được xác minh qua thẻ HTML). Hãy xem Thêm hoặc xóa chủ sở hữu để biết thêm thông tin.

Thêm hoặc xóa người dùng

Một sản phẩm có thể có tối đa 100 người dùng có quyền chỉnh sửa hoặc quyền chỉ xem.

 

Để thêm người dùng mới, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn một sản phẩm trong Search Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt trong ngăn điều hướng.
 3. Nhấp vào mục Người dùng và quyền.
 4. Nhấp vào Thêm người dùng và chọn quyền để cấp cho người dùng. Nhập tên Tài khoản Google (email) của người dùng mới. (Người dùng phải có Tài khoản Google để được cấp quyền truy cập vào một sản phẩm trong Search Console.)
 5. Chọn cấp quyền cần cấp cho người dùng.
 6. Chủ sở hữu mới phải thêm sản phẩm vào danh sách sản phẩm của mình để truy cập sản phẩm.

 

Để xóa một người dùng, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn một sản phẩm trong Search Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt trong ngăn điều hướng.
 3. Nhấp vào mục Người dùng và quyền.
 4. Chọn biểu tượng menu Xem thêm bên cạnh người dùng cần xóa và nhấp vào Xóa người dùng. Thay đổi này sẽ nhanh chóng có hiệu lực.
Thêm hoặc xóa chủ sở hữu

Chủ sở hữu được ủy quyền

Chủ sở hữu được ủy quyền là người được chủ sở hữu đã xác minh cấp trạng thái chủ sở hữu nhưng chưa xác minh quyền sở hữu.
 
Để thêm một người dùng khác làm chủ sở hữu hoặc nâng cấp trạng thái của ai đó từ người dùng lên chủ sở hữu, hãy làm như sau:
 1. Mở trang quản lý chủ sở hữu sản phẩm.
 2. Chọn một sản phẩm.
 3. Nhấp vào Thêm chủ sở hữu.
 4. Cung cấp thông tin người dùng.
 5. Yêu cầu chủ sở hữu mới thêm sản phẩm vào danh sách sản phẩm của họ.

 

Để xóa quyền sở hữu khỏi chủ sở hữu được ủy quyền, hãy làm như sau

 1. Mở trang quản lý chủ sở hữu sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm.
 3. Nhấp vào Hủy xác minh bên cạnh chủ sở hữu để xóa quyền sở hữu.

 

Để hạ cấp chủ sở hữu được ủy quyền xuống vai trò người dùng, hãy làm như sau

 1. Xóa quyền sở hữu theo cách mô tả ở trên.
 2. Thêm người dùng theo cách mô tả trong phần Thêm hoặc xóa người dùng với cấp quyền mới.

Chủ sở hữu đã xác minh

 

Để tự thêm mình làm chủ sở hữu đã xác minh, hãy làm theo các bước sau:

 • Thực hiện theo quy trình xác minh. Xin lưu ý rằng bạn không thể thêm người dùng khác làm chủ sở hữu đã xác minh.

 

Để xóa chủ sở hữu đã xác minh, hãy làm theo các bước sau:

 1. Để xóa chủ sở hữu đã xác minh khỏi một sản phẩm, bạn phải xóa tất cả mã thông báo dùng để xác minh quyền sở hữu sản phẩm của họ. Ví dụ: tệp xác minh HTML để tải lên tệp HTML hoặc mã theo dõi Google Analytics cho phương pháp xác minh bằng mã Analytics.
 2. Mở trang quản lý chủ sở hữu sản phẩm.
 3. Chọn sản phẩm.
 4. Nhấp vào Hủy xác minh bên cạnh chủ sở hữu để xóa quyền sở hữu.
Thay đổi quyền cho người dùng hiện tại

Bạn phải là chủ sở hữu đã xác minh để có thể thay đổi quyền của người dùng khác.

Bạn có thể thay đổi quyền cho bất kỳ chủ sở hữu chưa xác minh nào.

Nếu bạn muốn nâng cấp một người dùng lên chủ sở hữu hoặc hạ cấp họ từ chủ sở hữu xuống người dùng, hãy xem phần Thêm hoặc xóa chủ sở hữu.

 

Để thay đổi quyền của người dùng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn một sản phẩm trong Search Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt trong ngăn điều hướng.
 3. Nhấp vào mục Người dùng và quyền.
 4. Thay đổi quyền từ menu thả xuống bên cạnh người dùng. Nếu bạn không thể chọn menu thả xuống thì điều đó nghĩa là bạn không phải là chủ sở hữu đã xác minh hoặc người dùng được chọn là chủ sở hữu đã xác minh.
 5. Thay đổi này sẽ nhanh chóng có hiệu lực.

 

Nếu tất cả chủ sở hữu đã xác minh đều bị xóa, thì tất cả người dùng và chủ sở hữu được ủy quyền sẽ mất quyền truy cập vào sản phẩm, sau thời gian gia hạn. Dữ liệu cho sản phẩm sẽ tiếp tục được thu thập, nhưng sẽ không ai có quyền truy cập dữ liệu cho đến khi một người nào đó xác minh quyền sở hữu sản phẩm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?