การจัดการเจ้าของ ผู้ใช้ และสิทธิ์

คุณเป็นเจ้าของหรือผู้ใช้ของพร็อพเพอร์ตี้ได้ โดยแต่ละบทบาทจะมีีสิทธิ์และความสามารถที่ไม่เหมือนกัน คุณจะให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ต่อเมื่อคุณเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้นั้นๆ

ดูและจัดการรายชื่อผู้ใช้ในหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์"

จัดการผู้ใช้และสิทธิ์

สิทธิ์

ผู้ใช้แต่ละรายสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Search Console จะได้รับสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งต่อไปนี้

 • เจ้าของ: เจ้าของมีสิทธิ์ควบคุมพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console อย่างสมบูรณ์ โดยจะเพิ่มและนำผู้ใช้คนอื่นออก กำหนดการตั้งค่า ดูข้อมูลทั้งหมด และใช้เครื่องมือทั้งหมดได้
  เจ้าของจะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ เจ้าของที่ผ่านการยืนยันและที่ได้รับสิทธิ์ แต่ทั้ง 2 ประเภทจะมีฐานะเป็น "เจ้าของ" เหมือนกันในหน้าการตั้งค่า พร็อพเพอร์ตี้ต้องมีเจ้าของที่ผ่านการยืนยันอย่างน้อย 1 ราย มิเช่นนั้นจะไม่มีผู้ใช้คนใดเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าวได้
  • เจ้าของที่ผ่านการยืนยัน: ผู้ที่ได้ดำเนินการบางอย่างเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ (เช่น โพสต์ไฟล์การยืนยันพิเศษลงในเว็บไซต์) หากไม่ดำเนินการ Google อาจใช้วิธีอนุมานการเป็นเจ้าของ (เช่น ถือว่าบัญชี Blogger และบัญชี Search Console เป็นบัญชี Google เดียวกัน)
  • เจ้าของที่ได้รับสิทธิ์: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เจ้าของจากเจ้าของที่ผ่านการยืนยัน แต่ตนเองไม่เคยยืนยันความเป็นเจ้าของ เจ้าของประเภทนี้จะเพิ่มผู้ใช้หรือเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์รายอื่นๆ ได้ หากเจ้าของที่ผ่านการยืนยันซึ่งเป็นให้สิทธิ์เจ้าของประเภทนี้ถูกยกเลิกการยืนยัน เจ้าของที่ได้รับสิทธิ์จะสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ไปด้วย บทบาทของเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์จะแสดงเป็น "เจ้าของ" โดยจะไม่มีวิธีการยืนยันปรากฏในหน้าการตั้งค่า
 • ผู้ใช้เต็มรูปแบบ: มีสิทธิ์ดูข้อมูลทั้งหมดและดำเนินการบางอย่างได้
 • ผู้ใช้ที่ถูกจำกัด: มีสิทธิ์ดูข้อมูลส่วนใหญ่แบบธรรมดา
รายละเอียดสิทธิ์
ฟีเจอร์ เจ้าของ ผู้ใช้เต็มรูปแบบ ผู้ใช้ที่ถูกจำกัด
การตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ (การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ โดเมนที่ต้องการ อัตราการรวบรวมข้อมูล) ดูอย่างเดียว
พารามิเตอร์ URL ดูอย่างเดียว
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ ดูอย่างเดียว ดูอย่างเดียว
การดูแลจัดการผู้ใช้ ดูด้านล่าง ดูด้านล่าง
การครอบคลุมของดัชนี ดูอย่างเดียว
URL ที่ถูกบล็อก
การตรวจสอบ URL ดึงข้อมูลเท่านั้น
ประสิทธิภาพ
ลิงก์
นำ URL ออก ดูอย่างเดียว
รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
รับข้อความ 1
คำขอให้พิจารณาใหม่  
ปฏิเสธลิงก์  
ลิงก์กับบัญชี Google Analytics    
เพิ่ม/นำเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ออก    
เครื่องมือไฮไลต์  
ยืนยันการแก้ไข  
แชร์ลิงก์รายงาน  

 

1 ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดจะได้รับข้อความที่มีผลต่อตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้น

เจ้าของเว็บไซต์ไม่อยู่แล้ว!

หากเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยันของคุณออกจากตำแหน่งแล้ว หรือคุณไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของที่ยืนยันแล้ว ให้ยืนยันเจ้าของเว็บไซต์อีกคนหนึ่ง เจ้าของคนใหม่นี้จะเห็นรายชื่อเจ้าของและผู้ใช้ทุกรายที่มีการยืนยันกับเว็บไซต์นั้น รวมถึงวิธีที่ใช้ยืนยันเจ้าของแต่ละคนด้วย จากนั้นคุณจะเลือกยกเลิกการยืนยันเจ้าของคนก่อนได้โดยนำโทเค็นการยืนยันของบุคคลนั้นออก (เช่น นำแท็ก HTML ออกจากเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของที่ยืนยันด้วยแท็ก HTML) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพิ่มหรือนำเจ้าของออก

เพิ่มหรือลบผู้ใช้

พร็อพเพอร์ตี้หนึ่งจะมีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขหรือสิทธิ์ดูอย่างเดียวได้สูงสุด 100 ราย

 

วิธีเพิ่มผู้ใช้ใหม่

 1. เลือกพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console
 2. คลิกไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า ในแผงการนำทาง
 3. คลิกผู้ใช้และสิทธิ์
 4. คลิกเพิ่มผู้ใช้และเลือกสิทธิ์ที่จะให้แก่ผู้ใช้ พิมพ์ชื่อบัญชี Google (อีเมล) ของผู้ใช้ใหม่ (ผู้ใช้ต้องมีบัญชี Google จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ Search Console)
 5. เลือกระดับสิทธิ์ที่จะให้แก่ผู้ใช้
 6. เจ้าของคนใหม่ต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ลงในรายการพร็อพเพอร์ตี้เพื่อให้เข้าถึงได้

 

วิธีลบผู้ใช้

 1. เลือกพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console
 2. คลิกไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า ในแผงการนำทาง
 3. คลิกผู้ใช้และสิทธิ์
 4. เลือกเมนู เพิ่มเติม ข้างผู้ใช้ที่ต้องการลบ แล้วคลิกนำผู้ใช้ออก การเปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างรวดเร็ว
เพิ่มหรือลบเจ้าของ

เจ้าของที่ได้รับสิทธิ์

เจ้าของที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับสถานะเจ้าของจากเจ้าของที่ผ่านการยืนยันโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการยืนยัน
 
วิธีเพิ่มผู้ใช้รายอื่นเป็นเจ้าของหรืออัปเกรดสถานะจากผู้ใช้เป็นเจ้าของ
 1. เปิดหน้าการจัดการเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 2. เลือกพร็อพเพอร์ตี้
 3. คลิกเพิ่มเจ้าของ
 4. ระบุข้อมูลผู้ใช้
 5. แจ้งเจ้าของคนใหม่ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ลงในรายการพร็อพเพอร์ตี้

 

วิธีนำความเป็นเจ้าของออกจากเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์

 1. เปิดหน้าการจัดการเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 2. เลือกพร็อพเพอร์ตี้
 3. คลิกยกเลิกการยืนยันที่อยู่ถัดจากเจ้าของที่จะนำออก

 

วิธีดาวน์เกรดเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์ไปเป็นผู้ใช้

 1. นำความเป็นเจ้าของออกตามวิธีที่อธิบายไว้ด้านบน
 2. เพิ่มผู้ใช้ตามวิธีที่อธิบายไว้ในเพิ่มหรือลบผู้ใช้พร้อมใส่ระดับสิทธิ์ใหม่

เจ้าของที่ผ่านการยืนยัน

 

วิธีเพิ่มตัวเองเป็นเจ้าของที่ผ่านการยืนยัน

 • ทำตามขั้นตอนการยืนยัน โปรดทราบว่าคุณจะเพิ่มผู้ใช้รายอื่นเป็นเจ้าของที่ผ่านการยืนยันไม่ได้

 

วิธีลบเจ้าของที่ผ่านการยืนยัน

 1. หากต้องการนำเจ้าของที่ผ่านการยืนยันออกจากพร็อพเพอร์ตี้ คุณต้องลบโทเค็นที่ใช้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ออกทั้งหมด เช่น ไฟล์การยืนยัน HTML สำหรับการอัปโหลดไฟล์ HTML หรือโค้ดติดตามของ Google Analytics สำหรับวิธียืนยันโค้ดของ Analytics
 2. เปิดหน้าการจัดการเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้
 3. เลือกพร็อพเพอร์ตี้
 4. คลิกยกเลิกการยืนยันที่อยู่ถัดจากเจ้าของที่จะนำออก
เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่

คุณต้องเป็นเจ้าของที่ผ่านการยืนยันจึงจะเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นได้

คุณจะเปลี่ยนสิทธิ์ของเจ้าของที่ไม่ผ่านการยืนยันรายใดก็ได้

หากต้องการอัปเกรดผู้ใช้ไปเป็นเจ้าของหรือดาวน์เกรดเจ้าของไปเป็นผู้ใช้ ให้ดูเพิ่มหรือลบเจ้าของ

 

วิธีเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้

 1. เลือกพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console
 2. คลิกไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า ในแผงการนำทาง
 3. คลิกผู้ใช้และสิทธิ์
 4. เปลี่ยนสิทธิ์โดยเลือกจากรายการแบบเลื่อนลงข้างๆ ผู้ใช้ หากเลือกรายการแบบเลื่อนลงไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่ใช่เจ้าของที่ผ่านการยืนยันหรือผู้ใช้ที่คุณเลือกเป็นเจ้าของที่ผ่านการยืนยัน
 5. การเปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างรวดเร็ว

 

ถ้าเจ้าของที่ผ่านการยืนยันถูกนำออกทั้งหมด ผู้ใช้และเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนจะเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ไม่ได้เมื่อระยะเวลาผ่อนผันสิ้นสุดลง ถึงแม้ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ แต่จะไม่มีใครเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้นั้นได้จนกว่าจะมีผู้ยืนยันการเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร