Zarządzanie właścicielami, użytkownikami i uprawnieniami

Możesz być właścicielem lub użytkownikiem usługi. Każda z tych ról ma przypisane inne prawa i możliwości. Tylko właściciel usługi może przyznawać uprawnienia innym użytkownikom.

Użytkowników możesz przeglądać i zarządzać nimi na stronie Użytkownicy i uprawnienia.

ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI I UPRAWNIENIAMI

Uprawnienia

Każdy użytkownik usługi w Search Console ma przypisane jedno z tych uprawnień:

 • Właściciel: właściciele mają pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Mogą dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi.
  Istnieją dwa typy właścicieli – zweryfikowany i wyznaczony. Na stronie ustawień oba te typy określamy jako „Właściciel”. Usługa musi posiadać przynajmniej jednego zweryfikowanego właściciela. W przeciwnym wypadku żaden użytkownik nie będzie mógł uzyskać do niej dostępu.
  • Zweryfikowany właściciel: wykonał działanie potrzebne do zweryfikowania prawa własności do usługi (np. zamieścił specjalny plik weryfikacyjny w witrynie) lub jego prawo własności zostało wydedukowane przez Google (np. gdy konto w Bloggerze oraz w Search Console jest tym samym kontem Google).
  • Wyznaczony właściciel: otrzymał prawa własności od zweryfikowanego właściciela, ale nigdy nie zweryfikował własności. Może dodawać użytkowników lub innych wyznaczonych właścicieli. Jeśli zweryfikowany właściciel, który przyznał prawa własności, stanie się niezweryfikowany, wyznaczony właściciel również utraci dostęp do usługi. Wyznaczony właściciel jest wyświetlany jako właściciel bez jakichkolwiek metod weryfikacji dostępnych na jego stronie ustawień.
 • Użytkownik z pełnym dostępem: ma uprawnienia przeglądania wszystkich danych i może wykonywać niektóre działania.
 • Użytkownik z ograniczonym dostępem: ma proste uprawnienia przeglądania większości danych.
Szczegóły uprawnień
Funkcja Właściciel Użytkownik z pełnym dostępem Użytkownik z ograniczonym dostępem
Ustawienia usługi (kierowanie geograficzne, preferowana domena, szybkość indeksowania) Tylko wyświetlanie
Parametry adresu URL Tylko wyświetlanie
Zmiana adresu Tylko wyświetlanie Tylko wyświetlanie
Zarządzanie użytkownikami Zobacz poniżej Zobacz poniżej
Stan indeksu Tylko wyświetlanie
Zablokowane adresy URL
Sprawdzenie adresu URL Tylko pobieranie
Skuteczność
Linki
Usuwanie adresów URL Tylko wyświetlanie
Raporty o stanie wyników z elementami rozszerzonymi
Otrzymywanie wiadomości 1
Prośba o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia  
Ignorowanie linków  
Powiązanie z kontem Google Analytics    
Dodawanie/Usuwanie właścicieli usług    
Marker danych  
Weryfikowanie poprawek  
Udostępnianie linków do raportów  

 

1 Użytkownicy z ograniczonym dostępem otrzymują tylko te wiadomości, które ich dotyczą.

Utrata właściciela witryny

Jeśli zweryfikowany właściciel witryny zniknie albo nie będziesz wiedzieć, kto nim jest, zweryfikuj innego właściciela witryny. Nowy właściciel będzie widzieć listę wszystkich zweryfikowanych właścicieli i użytkowników tej witryny, jak również metodę weryfikacji każdego z nich. Następnie będziesz w stanie opcjonalnie cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli poprzez usunięcie ich tokenu weryfikacyjnego (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych za pomocą tagu HTML). Więcej informacji zawiera artykuł na temat dodawania i usuwania właścicieli.

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Usługa dopuszcza maksymalnie 100 użytkowników z uprawnieniami tylko do edycji lub tylko do wyświetlania.

 

Aby dodać nowego użytkownika:

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Kliknij Dodaj użytkownika i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać użytkownikowi. Wpisz nazwę konta Google (adres e-mail) nowego użytkownika. Aby uzyskać dostęp do usługi w Search Console, musi on mieć konto Google.
 5. Wybierz poziom uprawnień, jaki chcesz przyznać użytkownikowi.
 6. Aby mieć dostęp do usługi, nowy właściciel musi ją dodać do swojej listy usług.

 

Aby usunąć użytkownika:

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Wybierz menu Więcej obok użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij Usuń użytkownika. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Dodawanie i usuwanie właścicieli

Wyznaczeni właściciele

Wyznaczony właściciel otrzymał status właściciela od zweryfikowanego właściciela bez przechodzenia procedury weryfikacji.
 
Aby dodać innego użytkownika jako właściciela lub zwiększyć czyjeś uprawnienia z poziomu użytkownika do poziomu właściciela:
 1. Otwórz stronę zarządzania właścicielami usług.
 2. Wybierz usługę.
 3. Kliknij Dodaj właściciela.
 4. Podaj informacje o użytkowniku.
 5. Poleć nowemu właścicielowi, by dodał usługę do swojej listy usług.

 

Aby odebrać prawo własności wyznaczonemu właścicielowi:

 1. Otwórz stronę zarządzania właścicielami usług.
 2. Wybierz usługę.
 3. Kliknij Cofnij weryfikację obok właściciela, którego chcesz usunąć.

 

Aby ograniczyć uprawnienia wyznaczonego właściciela do poziomu użytkownika:

 1. Odbierz prawo własności w opisany wyżej sposób.
 2. Dodaj użytkownika w sposób opisany w sekcji Dodawanie i usuwanie użytkowników, nadając mu nowy poziom uprawnień.

Zweryfikowani właściciele

 

Aby dodać siebie jako zweryfikowanego właściciela:

 • Wykonaj procedurę weryfikacji. Pamiętaj, że nie możesz dodać innego użytkownika jako zweryfikowanego właściciela.

 

Aby usunąć zweryfikowanego właściciela:

 1. Aby usunąć z usługi zweryfikowanego właściciela, musisz usunąć wszystkie tokeny użyte do zweryfikowania jego prawa własności do usługi. Musisz usunąć np. plik weryfikacyjny HTML do przesyłania plików HTML albo kod śledzenia Google Analytics stosowany w ramach metody weryfikacji kodem Analytics.
 2. Otwórz stronę zarządzania właścicielami usług.
 3. Wybierz usługę.
 4. Kliknij Cofnij weryfikację obok właściciela, którego chcesz usunąć.
Zmiana uprawnień istniejącego już użytkownika

Aby zmieniać uprawnienia innego użytkownika, musisz być zweryfikowanym właścicielem.

Możesz zmieniać uprawnienia dowolnego niezweryfikowanego właściciela.

Jeśli chcesz zwiększyć uprawnienia użytkownika do poziomu właściciela lub ograniczyć uprawnienia właściciela do poziomu użytkownika, zapoznaj się z sekcją Dodawanie i usuwanie właścicieli.

 

Aby zmienić uprawnienia użytkownika:

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. W panelu nawigacji kliknij ikonę Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Użytkownicy i uprawnienia.
 4. Zmień uprawnienia, korzystając z menu obok użytkownika. Jeśli nie możesz wybrać menu, oznacza to, że nie jesteś zweryfikowanym właścicielem lub wybrany dany użytkownik jest zweryfikowanym właścicielem.
 5. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.

 

Jeśli wszyscy zweryfikowani użytkownicy zostaną usunięci, po okresie prolongaty wszyscy użytkownicy i wyznaczeni właściciele utracą dostęp do usługi. Powiązane z usługą dane będą dalej gromadzone, jednak nikt nie będzie mieć do nich dostępu do momentu, aż ktoś zweryfikuje własność usługi.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?