Eigenaren, gebruikers en rechten beheren

Je kunt eigenaar of gebruiker van een property zijn. Elk van deze rollen heeft verschillende rechten en mogelijkheden. Je kunt alleen rechten aan andere gebruikers geven als je eigenaar van een property bent.

Bekijk en beheer de gebruikerslijst in (site) Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten in Search Console.

GEBRUIKERS EN RECHTEN BEHEREN

Rechten

Elke gebruiker voor een Search Console-property krijgt een van de volgende rechten toegewezen:

 • Eigenaar: Heeft volledige controle over property's in Search Console. Eigenaren kunnen andere gebruikers toevoegen en verwijderen, instellingen opgeven, alle gegevens bekijken en alle tools gebruiken. Een property moet minimaal 1 geverifieerde eigenaar hebben, anders heeft geen enkele gebruiker toegang tot de property. Er zijn 2 typen eigenaren, die beide dezelfde rechten hebben:
  • Geverifieerde eigenaar: Iemand die het eigendom van de property heeft geverifieerd met een token om het eigendom aan te tonen (zoals een HTML-bestand dat is geüpload naar de website). Als je een geverifieerde eigenaar wilt toevoegen of verwijderen, moet je een token toevoegen aan of verwijderen van de site.
  • Gemachtigde eigenaar: Iemand die de status Eigenaar heeft gekregen van een geverifieerde eigenaar zonder een verificatietoken te gebruiken (zoals een HTML-bestand of tag). Als een eigenaar een gemachtigde eigenaar wil toevoegen of verwijderen, kan de betreffende eigenaar de nieuwe eigenaar gewoon toevoegen of verwijderen via het scherm voor gebruikersbeheer van Search Console.
 • Gebruiker met volledige rechten: Heeft rechten om alle gegevens te bekijken en kan bepaalde acties uitvoeren.
 • Gebruiker met beperkte rechten: Heeft eenvoudige weergaverechten voor de meeste gegevens.
 • Partner: Partners zijn mensen of accounts die bepaalde acties namens je site kunnen uitvoeren of toegang tot bepaalde gegevens hebben. In tegenstelling tot eigenaren en gebruikers van sites kunnen partners je Search Console-account of -gegevens niet rechtstreeks openen of bekijken. Ze mogen wel andere taken uitvoeren. De acties en rechten verschillen afhankelijk van het type koppeling (bijvoorbeeld Chrome Web Store). Meer informatie over koppelingen
Informatie over rechten
Functie Eigenaar Gebruiker met volledige rechten Gebruiker met beperkte rechten
Alle rapporten bekijken
Property-instellingen (geotargeting, crawlsnelheid) Alleen weergeven
URL-parameters Alleen weergeven
Adreswijziging Alleen weergeven Alleen weergeven
Gebruikersbeheer Details Details
Indexdekking Alleen weergeven
Geblokkeerde URL's
URL-inspectie Alleen fetchen
Prestaties
Links
URL's verwijderen Alleen weergeven
Statusrapporten met uitgebreide resultaten
Berichten ontvangen 1
Verzoek tot heroverweging  
Links afwijzen  
Google Analytics-account linken    
Property-eigenaren toevoegen/verwijderen    
Data Highlighter  
Oplossingen controleren  
Rapportlinks delen  
Gebruikers toevoegen    
Sitemap indienen    

 

1 Gebruikers met beperkte rechten krijgen alleen berichten die specifiek op hen betrekking hebben.

Onze enige geverifieerde site-eigenaar is vertrokken.

Als de enige geverifieerde eigenaar van je site je team verlaat, moet je het eigendom verifiëren om toegang tot de property te houden (of weer toegang te krijgen).

Als je een site van een andere eigenaar overneemt, kun je nadat je het eigendom hebt geverifieerd, de verificatie van eerdere eigenaren ongedaan maken door hun verificatietoken te verwijderen (verwijder bijvoorbeeld de HTML-tag van de site voor via een HTML-tag geverifieerde eigenaren). Bekijk Eigenaren toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Gebruikers of gemachtigde eigenaren toevoegen of verwijderen

Een property kan maximaal 100 gebruikers/eigenaren hebben.

Je moet eigenaar van een property zijn (of eigenaar van een bovenliggende property) om een andere gebruiker toe te voegen of te verwijderen.

Een nieuwe gebruiker of gemachtigde eigenaar toevoegen

 1. Kies een property in Search Console.

 2. Klik in het navigatievenster op het icoon Instellingen Instellingen.
 3. Klik op Gebruikers en rechten.
 4. Klik op Gebruiker toevoegen.
  1. Geef de naam op van het Google-account (e-mailadres) van de nieuwe gebruiker. ⚠️Gebruikers moeten een Google-account hebben. E-mailgroepen kunnen niet worden toegevoegd als gebruiker of eigenaar.
  2. Kies het rechtenniveau (rol) dat je aan de gebruiker wilt verlenen.
  3. Sla je wijzigingen op.

Een gebruiker of gemachtigde eigenaar verwijderen

 1. Kies een property in Search Console.
 2. Klik in het navigatievenster op het icoon Instellingen Instellingen.
 3. Klik op Gebruikers en rechten.
 4. Selecteer het menu Icoon Meer instellingen naast de gebruiker die je wilt verwijderen en klik op Toegang verwijderen. De wijziging wordt snel doorgevoerd.
Als je bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker de foutmelding 'Deze gebruiker kan alleen als eigenaar worden toegevoegd' ziet, betekent dit dat de gebruiker die je wilt toevoegen al eigenaar van een bovenliggende property is en daarom impliciete eigendomsrechten voor deze property heeft. Je kunt deze persoon alleen toevoegen als eigenaar van deze onderliggende property. Als je de gebruiker zou toevoegen als gebruiker met volledige rechten of beperkte rechten, zou diegene minder rechten krijgen voor deze onderliggende property. Dit is niet toegestaan.
Geverifieerde eigenaren toevoegen of verwijderen

Een geverifieerde eigenaar toevoegen

 • Jezelf toevoegen als geverifieerde eigenaar
  1. Volg de verificatieprocedure om aan te tonen dat jij de eigenaar van een site bent.
 • Als je een andere persoon wilt toevoegen als geverifieerde eigenaar, moet je de verificatietoken van diegene aan de property toevoegen:
  1. Vraag de andere gebruiker om de verificatieprocedure te starten en een persoonlijke token te genereren.
  2. Laat die gebruiker de eigen token delen met jou of iemand anders die de juiste actie kan ondernemen om diegene te verifiëren als property-eigenaar (bij HTML-bestandsverificatie kun je de gebruiker bijvoorbeeld vragen jou het eigen HTML-bestand te geven zodat je dit daarna kunt uploaden naar de website).

Een geverifieerde eigenaar verwijderen

Als alle geverifieerde eigenaren worden verwijderd, verliezen alle gebruikers na een respijtperiode de toegang tot de property. Er worden nog steeds gegevens verzameld voor de property, maar niemand heeft toegang tot de gegevens totdat iemand het eigendom van de property verifieert.

 

 1. Je moet alle tokens verwijderen die de specifieke eigenaar heeft gebruikt om het eigendom van de property te verifiëren. Een gebruiker kan meerdere methoden gebruiken om de eigen property te verifiëren.
  1. Bepaal welke verificatiemethoden zijn gebruikt voor de eigenaar. Zorg dat je de unieke tokenwaarde bepaalt die is gebruikt voor de gebruiker die je wilt verwijderen.
  2. Verwijder alle verificatietokens voor die gebruiker voor de property. Als HTML-tag bijvoorbeeld wordt vermeld, moet je de HTML-tag <meta> voor diegene verwijderen van de site. Als HTML-bestand wordt vermeld, moet je het HTML-verificatiebestand voor diegene verwijderen van de site. Als je niet alle verificatietokens verwijdert voor een gebruiker, kan deze gebruiker opnieuw worden geverifieerd als eigenaar via de resterende tokens.
   • Geüpload HTML-bestand: Zoek het HTML-bestand dat is gekoppeld aan de gebruiker op de hoofdlocatie van je site. Het bestand heeft een lange alfanumerieke naam en 1 regel tekst die de tekenreeks 'google-site-verification' bevat. Verwijder deze tag. Zorg dat je alleen de tag verwijdert die is toegewezen aan de persoon die je wilt verwijderen.
   • HTML-tag: Zoek de tag van de gebruiker in de paginabron van je homepage. Deze ziet er ongeveer zo uit: <meta name="google-site-verification" content="......." />. Je moet de tag uit de paginabron verwijderen. Zorg dat je alleen de tag verwijdert die is gekoppeld aan de gebruiker die je wilt verwijderen.
   • Domeinnaamprovider: Je moet de DNS-record die aan de gebruiker is gekoppeld vinden en verwijderen.
   • Google Analytics-account: Als je dit verificatiemechanisme definitief wilt uitzetten voor deze gebruiker, moet je overschakelen naar een ander Google Analytics-account voor deze site, of op een andere manier de bewerkingsrechten van deze persoon intrekken in het Google Analytics-account voor deze site. Als je wilt bepalen welk Google Analytics-account voor deze site wordt gebruikt, kijk je naar de weergegeven bron van de pagina (klik in Chrome met de rechtermuisknop en kies Inspecteren). Zoek naar UA- of G- in de paginacode. Deze waarde moet overeenkomen met je Google Analytics-account.
   • Google Tag Manager-account: Als je deze verificatiemethode definitief wilt uitzetten voor deze gebruiker, moet je overschakelen naar een ander Google Tag Manager-account dat op deze site wordt gebruikt. Je kunt ook de publicatie- of beheerdersrechten van deze persoon verwijderen uit het gekoppelde Google Tag Manager-account.
   • Google Sites-/Blogger-account: De eigenaar van een Google-site of Blogger-website heeft altijd toegang tot de bijbehorende property in Search Console. Als je de toegang helemaal wilt intrekken, moet de eigenaar van de Google-site of Blogger-website worden gewijzigd (omdat een Google-site of Blogger-account altijd maar 1 eigenaar moet hebben).
   • Google Domains-account: Verwijder de gebruiker als beheerder uit het Google Domains-account.
 2. Open de pagina Gebruikers en rechten nadat je de tokens van de voormalige eigenaar van de site hebt verwijderd.
 3. Klik naast de naam van de gebruiker op Verificatie intrekken om de verificatie voor de ongewenste eigenaar ongedaan te maken. De verificatietoken van de eigenaar moet verwijderd zijn, anders mislukt het verzoek om de verificatie ongedaan te maken. (Ook als je de verificatie voor de eigenaar niet ongedaan maakt via de pagina Gebruikers en rechten, merkt Search Console uiteindelijk dat de token is verwijderd, waarna die eigenaar de toegang tot de Search Console-property kwijtraakt.)

Herken je een eigenaar niet?

Als je een eigenaar tegenkomt die je niet herkent, is je site misschien gehackt. Een hacker kan een token waarschijnlijk weer toevoegen nadat je deze hebt verwijderd. Ga daarom naar de site Webmasters Hacked! en probeer je website zelf te beveiligen. Je kunt ook contact opnemen met een professional op het gebied van websitebeveiliging om je te helpen bij de beveiliging van je site.

Rechten van een bestaande gebruiker wijzigen

Vereisten:

 • Je moet eigenaar zijn om de rechten van een andere gebruiker te kunnen wijzigen.
 • Je kunt de rechten voor elke niet-geverifieerde eigenaar wijzigen.

Zo wijzig je het rechtenniveau van een andere gebruiker:

 1. Open de pagina Gebruikers en rechten voor je property.
 2. Selecteer een ander rechtenniveau naast de gebruiker die je wilt aanpassen.
 3. De wijziging wordt snel doorgevoerd.
Het rechtenniveau van een gebruiker bepalen

Je eigen niveau bepalen

 • Open de pagina Instellingen (klik in het navigatievenster op het icoon Instellingen Instellingen).
 • Ga naar de rij Eigendomsverificatie om je rechten te bekijken. Als je eigenaar bent, kun je op de rij klikken om je verificatiegegevens te bekijken.

Het niveau van iemand anders bepalen

 1. Je moet eigenaar zijn om het toegangsniveau van iemand anders te bepalen. Je kunt je eigen rechtenniveau bekijken zoals hierboven wordt beschreven.
 2. Ga naar de pagina met de gebruikerslijst in de instellingen van je property (Instellingen > Gebruikers en rechten).
 3. Zoek de gebruiker in de gebruikerstabel om het rechtenniveau te bekijken.
Is deze persoon een gemachtigde of geverifieerde eigenaar?

Search Console geeft meestal zowel gemachtigde als geverifieerde eigenaren het label Eigenaar. In de meeste gevallen is dit prima, maar in sommige gevallen (als je een eigenaar wilt verwijderen of wilt bepalen of er geverifieerde eigenaren overblijven) moet je mogelijk het verschil weten.

 1. Open Webmaster Central.
 2. Klik op de Search Console-property waarin je bent geïnteresseerd.
 3. Je ziet een lijst met geverifieerde eigenaren voor die property. Iedereen die als eigenaar voor die property wordt beschreven en hier niet wordt vermeld, is een gemachtigde eigenaar.
Verificatiemethoden voor eigenaren bepalen

Als je een geverifieerde eigenaar bent, kun je bepalen welke methoden zijn gebruikt om jezelf of andere geverifieerde eigenaren te verifiëren.

Voor jezelf:

 1. Open de pagina Eigendom in de instellingen van je property (Instellingen > Eigendomsverificatie).
 2. Klik in de tabel met property-instellingen op de rij Eigendomsverificatie om de gebruikte methoden te bekijken. Als je meer informatie wilt over de exacte tokens die zijn gebruikt, gebruik je Webmaster Central zoals hieronder beschreven.

Voor een andere gebruiker of om je eigen tokengegevens te bekijken:

 1. Open Webmaster Central.
 2. Klik op de Search Console-property waarin je bent geïnteresseerd.
 3. Klik naast de gebruikersnaam op Verificatiedetails voor informatie over het type eigenaar en de verificatiegegevens. Elke gebruiker heeft een unieke token.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
false
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
83844