Eigenaren, gebruikers en rechten beheren

Je kunt eigenaar of gebruiker van een property zijn. Elk van deze rollen heeft verschillende rechten en mogelijkheden. Je kunt alleen rechten aan andere gebruikers verlenen wanneer je eigenaar van een property bent.

Bekijk en beheer de lijst met gebruikers op de pagina 'Gebruikers en rechten'.

GEBRUIKERS EN RECHTEN BEHEREN

Rechten

Elke gebruiker voor een Search Console-property krijgt een van de volgende rechten toegewezen:

 • Eigenaar: Eigenaren hebben volledige controle over property's in Search Console. Ze kunnen andere gebruikers toevoegen en verwijderen, instellingen configureren, alle gegevens bekijken en alle tools gebruiken.
  Er zijn twee typen eigenaren, geverifieerd en gemachtigd. Beide worden op de pagina met instellingen echter vermeld als 'Eigenaar'. Een property moet ten minste één geverifieerde eigenaar hebben, anders heeft geen enkele gebruiker toegang tot de property.
  • Geverifieerde eigenaar: Heeft een actie uitgevoerd om het eigendom van de property te verifiëren (door bijvoorbeeld een speciaal verificatiebestand op de website te posten) of Google kon afleiden wie de eigenaar is (het Blogger-account en het Search Console-account zijn bijvoorbeeld hetzelfde Google-account).
  • Gemachtigde eigenaar: Heeft eigendomsrechten verkregen via een geverifieerde eigenaar, maar heeft het eigendom niet geverifieerd. Kan gebruikers of andere gemachtigde eigenaren toevoegen. Als de geverifieerde eigenaar die eigendomsrechten heeft verleend de status 'Niet geverifieerd' krijgt, raakt de gemachtigde eigenaar de toegang tot de property ook kwijt. Een gemachtigde eigenaar wordt weergegeven als eigenaar zonder verificatiemethoden op de pagina met instellingen.
 • Gebruiker met volledige rechten: Heeft rechten om alle gegevens te bekijken en kan bepaalde acties uitvoeren.
 • Gebruiker met beperkte rechten: Heeft eenvoudige weergaverechten voor de meeste gegevens.
Informatie over rechten
Functie Eigenaar Gebruiker met volledige rechten Gebruiker met beperkte rechten
Property-instellingen (geotargeting, voorkeursdomein, crawlsnelheid) Alleen weergeven
URL-parameters Alleen weergeven
Adreswijziging Alleen weergeven Alleen weergeven
Gebruikersbeheer Zie hieronder Zie hieronder
Indexdekking Alleen weergeven
Geblokkeerde URL's
URL-inspectie Alleen fetchen
Prestaties
Links
URL's verwijderen Alleen weergeven
Statusrapporten met uitgebreide resultaten
Berichten ontvangen 1
Verzoek tot heroverweging  
Links afwijzen  
Google Analytics-account linken    
Property-eigenaren toevoegen/verwijderen    
Gegevens markeren  
Oplossingen controleren  
Rapportlinks delen  

 

1 Gebruikers met beperkte rechten ontvangen alleen berichten die specifiek op hen betrekking hebben.

Onze site-eigenaar is vertrokken

Als de geverifieerde eigenaar van je site vertrekt of je niet zeker weet wie de geverifieerde eigenaar is, verifieer je een andere eigenaar voor je site. De nieuwe eigenaar kan de lijst bekijken met alle eigenaren en gebruikers die zijn geverifieerd voor die site, evenals de verificatiemethoden die zijn gebruikt voor elke eigenaar. Vervolgens kun je desgewenst de verificatie van eerdere eigenaren ongedaan maken door hun verificatietoken te verwijderen (verwijder bijvoorbeeld de html-tag van de site voor via een html-tag geverifieerde eigenaren). Bekijk Eigenaren toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Gebruikers toevoegen of verwijderen

Een property kan maximaal honderd gebruikers met rechten voor bewerken of alleen weergeven hebben.

 

Een nieuwe gebruiker toevoegen:

 1. Kies een property in Search Console.
 2. Klik in het navigatievenster op het pictogram Instellingen Instellingen.
 3. Klik op Gebruikers en rechten.
 4. Klik op Gebruiker toevoegen en selecteer de rechten die aan de gebruiker moeten worden verleend. Typ de naam van het Google-account (e-mailadres) van de nieuwe gebruiker. (Gebruikers moeten over een Google-account beschikken om toegang te krijgen tot een Search Console-property.)
 5. Kies het rechtenniveau dat aan de gebruiker moet worden verleend.
 6. De nieuwe eigenaar moet de property toevoegen aan zijn of haar lijst met property's om toegang tot de property te krijgen.

 

Een gebruiker verwijderen:

 1. Kies een property in Search Console.
 2. Klik in het navigatievenster op het pictogram Instellingen Instellingen.
 3. Klik op Gebruikers en rechten.
 4. Selecteer het menu Meer naast de gebruiker die moet worden verwijderd en klik op Gebruiker verwijderen. De wijziging wordt snel doorgevoerd.
Eigenaren toevoegen of verwijderen

Gemachtigde eigenaren

Een gemachtigde eigenaar heeft de status 'Eigenaar' gekregen van een geverifieerde eigenaar zonder de verificatieprocedure te doorlopen.
 
Een andere gebruiker toevoegen als eigenaar of iemands status upgraden van gebruiker naar eigenaar:
 1. Open de beheerpagina voor property-eigenaren.
 2. Kies een property.
 3. Klik op Een eigenaar toevoegen.
 4. Geef de gebruikersgegevens op.
 5. Laat de nieuwe eigenaar weten dat de property moet worden toegevoegd aan zijn of haar lijst met property's.

 

Eigendom verwijderen voor een gemachtigde eigenaar

 1. Open de beheerpagina voor property-eigenaren.
 2. Kies de property.
 3. Klik op Verificatie intrekken naast de eigenaar die je wilt verwijderen.

 

Een gemachtigde eigenaar downgraden naar gebruiker

 1. Verwijder het eigendom zoals hierboven beschreven.
 2. Voeg de gebruiker toe zoals beschreven in Gebruikers toevoegen of verwijderen en verleen het nieuwe rechtenniveau.

Geverifieerde eigenaren

 

Jezelf toevoegen als geverifieerde eigenaar:

 • Volg de verificatieprocedure. Houd er rekening mee dat je een andere gebruiker niet kunt toevoegen als geverifieerde eigenaar.

 

Een geverifieerde eigenaar verwijderen:

 1. Als je een geverifieerde eigenaar uit een property wilt verwijderen, moet je alle tokens verwijderen die zijn gebruikt om zijn of haar eigendom van de property te verifiëren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het html-verificatiebestand voor de html-bestandsupload of de Google Analytics-trackingcode voor de verificatiemethode via de Analytics-code.
 2. Open de beheerpagina voor property-eigenaren.
 3. Kies de property.
 4. Klik op Verificatie intrekken naast de eigenaar die je wilt verwijderen.
Rechten van een bestaande gebruiker wijzigen

Je moet een geverifieerde eigenaar zijn om de rechten van een andere gebruiker te kunnen wijzigen.

Je kunt de rechten voor elke niet-geverifieerde eigenaar wijzigen.

Bekijk Eigenaren toevoegen of verwijderen als je een gebruiker wilt upgraden naar eigenaar of een eigenaar wilt downgraden naar gebruiker.

 

Gebruikersrechten wijzigen:

 1. Kies een property in Search Console.
 2. Klik in het navigatievenster op het pictogram Instellingen Instellingen.
 3. Klik op Gebruikers en rechten.
 4. Wijzig de rechten met behulp van het dropdownmenu naast de gebruiker. Als je het dropdownmenu niet kunt selecteren, ben je geen geverifieerde eigenaar of is de gekozen gebruiker een geverifieerde eigenaar.
 5. De wijziging wordt snel doorgevoerd.

 

Als alle geverifieerde eigenaren worden verwijderd, verliezen alle gebruikers en gemachtigde eigenaren na een respijtperiode de toegang tot de property. Er worden nog steeds gegevens verzameld voor de property, maar niemand heeft toegang tot de gegevens totdat iemand het eigendom van de property verifieert.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?