Správa vlastníků, uživatelů a oprávnění

Můžete být vlastník nebo uživatel služby. Každá z těchto funkcí má různá práva a možnosti. Pokud jste vlastník služby, můžete udělovat oprávnění ostatním uživatelům.

Seznam uživatelů můžete v Search Console zobrazit a spravovat v sekci Nastavení (webu) Nastavení > Uživatelé a oprávnění.

SPRÁVA UŽIVATELŮ A OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění

Každý uživatel služby v Search Console má přiřazeno jedno z následujících oprávnění:

 • Vlastník: Má plnou kontrolu nad službami v Search Console. Vlastníci mohou přidávat a odebírat ostatní uživatele, konfigurovat nastavení, zobrazit všechna data a používat všechny nástroje. Služba musí mít alespoň jednoho ověřeného vlastníka, jinak k ní žádní uživatelé nebudou mít přístup. Existují dva typy vlastníků, přičemž oba mají stejná oprávnění:
  • Ověřený vlastník: Někdo, kdo vlastnictví služby ověřil pomocí tokenu, který jeho vlastnictví prokazuje.
  • Delegovaný vlastník: Někdo, komu status vlastnictví prostřednictvím Centrály pro webmastery udělil ověřený vlastník. Pokud služba ztratí všechny ověřené vlastníky, delegovaní vlastníci a všichni ostatní uživatelé k ní ztratí přístup. Tento typ vlastníka nemá žádný ověřovací token, takže ho kterýkoliv jiný vlastník může ve službě Search Console snadno smazat.
 • Uživatel s úplným přístupem: Uživatel má práva k zobrazení všech dat a k provádění některých akcí.
 • Uživatel s omezeným přístupem: Uživatel má práva k zobrazení většiny dat.
 • Partner: Partneři jsou lidé nebo účty, kteří mohou provádět určité akce jménem vašeho webu nebo mají přístup k určitým datům. Na rozdíl od vlastníků a uživatelů webů si partneři nemohou ve službě Search Console přímo prohlížet váš účet nebo data. Jsou ale oprávněni provádět jiné úkoly. Akce a oprávnění se liší v závislosti na typu partnerství (například s Internetovým obchodem Chrome nebo kanálem YouTube).
Podrobnosti o oprávnění
Funkce Vlastník Uživatel s úplným přístupem Uživatel s omezeným přístupem
Zobrazit všechny přehledy
Nastavení služby (geografické cílení, rychlost procházení) Pouze zobrazení
Parametry adres URL Pouze zobrazení
Změna adresy Pouze zobrazení Pouze zobrazení
Správa uživatelů Podrobnosti Podrobnosti
Zahrnutí do indexu Pouze zobrazení
Blokované adresy URL
Kontrola adresy URL Pouze načtení
Výkon
Odkazy
Odstranění adres URL Pouze zobrazení
Přehledy stavu rozšířených výsledků
Přijímání zpráv 1
Žádost o přehodnocení  
Distancování se od odkazů  
Propojení s účtem Google Analytics    
Přidání/odstranění vlastníků služby    
Zvýrazňovač dat  
Ověření oprav  
Sdílení odkazů na přehledy  
Přidat uživatele    
Odeslat soubor Sitemap    

 

1 Uživatelé s omezenými oprávněními obdrží jen zprávy, které se jich konkrétně týkají.

Přišli jsme o vlastníka webu!

Pokud jediný ověřený vlastník webu odejde z týmu nebo pokud si nejste jistí, kdo jím je, měli byste vlastnictví webu ověřit vy sami (nebo někdo, koho znáte). Zajistíte tak, abyste k dané službě i nadále měli přístup (nebo k ní přístup případně znovu získali).

Pokud web přebíráte od jiného vlastníka, po ověření vlastnictví můžete zrušit ověření předchozích vlastníků tím, že odstraníte jejich ověřovací token (například v případě vlastníků ověřených pomocí značky HTML odstraníte z webu značku HTML). Další informace naleznete v části Přidání nebo odstranění vlastníků.

Přidání nebo odebrání uživatele

Každá služba může mít maximálně 100 uživatelů s oprávněními k úpravě nebo pouze ke čtení.

Uživatelé musí mít účet Google. E‑mailové aliasy skupin nejsou platnými uživateli.

K přidání nebo odebrání uživatele musíte být vlastníkem služby (nebo vlastníkem nadřazené služby).

Postup přidání nového uživatele

 1. Vyberte v Search Console službu.

 2. Na navigačním panelu klikněte na ikonu Nastavení Nastavení.
 3. Klikněte na Uživatelé a oprávnění.
 4. Klikněte na Přidat uživatele a zvolte oprávnění, která mu chcete přidělit. Zadejte název (e‑mail) účtu Google nového uživatele.
 5. Zvolte úroveň oprávnění, kterou uživateli chcete přidělit.
 6. Aby měl nový uživatel k aplikaci nebo webu přístup, musí ho přidat na svůj seznam služeb.

Postup smazání uživatele

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Na navigačním panelu klikněte na ikonu Nastavení Nastavení.
 3. Klikněte na Uživatelé a oprávnění.
 4. Vyberte nabídku More vedle uživatele, kterého chcete odstranit, a klikněte na Odebrat přístup. Změna by se měla projevit velmi rychle.
Přidání nebo odebrání vlastníků

Vlastníci (a všichni uživatelé) musí mít účet Google. Pro vlastníky nelze použít e‑mailové aliasy skupin.

Pokud budou odebráni všichni vlastníci, po dodatečné lhůtě ke službě ztratí přístup všichni uživatelé. Data budou pro službu i nadále shromažďována, ale dokud někdo vlastnictví služby neověří, nebude k nim mít nikdo přístup.

Přidání sebe sama jako vlastníka

 • Pokud se chcete přidat jako ověřený vlastník, podle procesu ověření ověřte vlastnictví webu.

Přidání jiného uživatele jako vlastníka

Postup přidání jiného uživatele jako delegovaného vlastníka:

Pokud jste vlastník, můžete ke službě přidat delegované vlastníky. Role delegovaného vlastníka má všechna práva vlastníka. Pokud však služba ztratí všechny ověřené vlastníky, přestane být dostupná pro všechny.

 1. Přejděte na stránku se seznamem uživatelů pro vaši službu (Nastavení > Uživatelé a oprávnění).
 2. Vedle uživatelského jména klikněte na možnost nabídky More a poté na Spravovat vlastníky služby. Otevře se Centrála pro webmastery.
 3. Vyberte službu v Search Console, k níž chcete přidat nového vlastníka.
 4.  Klikněte na Přidat vlastníka a zadejte e‑mailovou adresu uživatele.

Přidání dalšího uživatele jako ověřeného vlastníka

Pokud jako ověřeného vlastníka chcete přidat dalšího uživatele, musíte do služby přidat ověřovací token:

 1. Požádejte druhého uživatele, aby zahájil proces ověření a vygeneroval si osobní token.
 2. Požádejte uživatele, aby vám token poskytl, případně aby ho poskytl někomu jinému, kdo může provést akci potřebnou k ověření vlastníka služby. (V případě ověření pomocí souboru HTML uživatele například požádejte, aby vám poskytl soubor HTML, a poté ho nahrajte na web.)

Smazání vlastníka

Proces odebrání vlastníka závisí na tom, zda se jedná o ověřeného, nebo delegovaného vlastníka. Přečtěte si další informace o tom, jak určit typ vlastnictví uživatele.

Postup odebrání ověřeného vlastníka:

 1. Nejdříve musíte smazat všechny tokeny, pomocí nichž je daný vlastník služby ověřen. Například ověřovací soubor HTML pro ověření nahráním souboru HTML nebo měřicí kód Google Analytics pro ověření pomocí kódu Analytics. Jak zjistit typ ověření vlastníka
 2. Podívejte se na všechny metody ověření uvedené pro daného uživatele. Je potřeba odebrat ověřovací token pro každou uvedenou metodu ověření. Pokud je například v seznamu uvedena značka HTML, je z webu potřeba odstranit značku HTML <meta> dané osoby. Pokud je uveden soubor HTML, je z webu potřeba odstranit ověřovací soubor HTML dané osoby. Podrobnosti o jednotlivých metodách ověření naleznete zde. Pokud neodstraníte všechny ověřovací tokeny uživatele, bude pomocí zbývajících tokenů znovu ověřen jako vlastník.
 3. Po odstranění tokenů bývalého vlastníka z webu otevřete stránku Uživatelé a oprávnění.
 4. Kliknutím na Zrušit ověření vedle jména uživatele zrušte ověření nežádoucího vlastníka. Ověřovací token vlastníka musí být odstraněn, jinak se žádost o zrušení ověření nezdaří. (Pokud vlastnictví na stránce Uživatelé a oprávnění nezrušíte, služba Search Console si odstraněného tokenu všimne a daný vlastník poté přístup k dané službě v Search Console ztratí.)

Odebrání delegovaného vlastníka:

 1. V nastavení služby otevřete stránku se seznamem uživatelů (Nastavení > Uživatelé a oprávnění).
 2. Vedle uživatelského jména klikněte na možnost nabídky More a poté na Spravovat vlastníky služby. Otevře se Centrála pro webmastery.
 3. Klikněte na příslušnou službu v Search Console.
 4. Kliknutím na Zrušit ověření vedle jména vlastníka zrušte ověření nežádoucího vlastníka.

Nepoznáváte některého vlastníka?

Pokud jste našli vlastníka, kterého nepoznáváte, je možné, že vás napadli hackeři. Hacker svůj token po odstranění pravděpodobně dokáže znovu přidat. Měli byste proto navštívit web s informacemi pro webmastery napadených stránek a pokusit se svůj web zabezpečit nebo požádat o pomoc odborníky na zabezpečení webů.

Změna oprávnění stávajícího uživatele

Oprávnění jiného uživatele může změnit pouze ověřený vlastník.

Můžete změnit oprávnění kteréhokoliv neověřeného vlastníka.

Chcete-li uživatele povýšit na vlastníka nebo snížit jeho status z vlastníka na uživatele, podívejte se do sekce Přidání nebo odebrání vlastníků.

Postup změny oprávnění uživatele:

 1. Otevřete pro svou službu stránku Uživatelé a oprávnění.
 2. Vedle uživatele, kterého chcete upravit, vyberte jinou úroveň oprávnění.
 3. Změna by se měla projevit velmi rychle.
Zjištění typu vlastnictví a podrobností o něm
Pokud chcete zjistit, zda je uživatel ověřeným nebo delegovaným vlastníkem, postupujte takto:
Pro sebe:

Pro jiného uživatele (musíte být vlastník):

 1. V nastavení služby otevřete stránku se seznamem uživatelů (Nastavení > Uživatelé a oprávnění).
 2. Vedle uživatelského jména klikněte na možnost nabídky More a poté na Spravovat vlastníky služby. Otevře se Centrála pro webmastery.
 3. Klikněte na příslušnou službu v Search Console.
 4. Kliknutím na možnost Podrobnosti ověření vedle uživatelského jména zobrazte informace o typu vlastníka a podrobnosti o ověření.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false