Správa vlastníků, uživatelů a oprávnění

Můžete být vlastník nebo uživatel služby. Každá z těchto funkcí má různá práva a možnosti. Pokud jste vlastník služby, můžete udělovat oprávnění ostatním uživatelům.

Seznam uživatelů můžete zobrazit a spravovat na stránce Uživatelé a oprávnění.

SPRÁVA UŽIVATELŮ A OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění

Každý uživatel služby v Search Console má přiřazeno jedno z následujících oprávnění:

 • Vlastník: Vlastníci mají nad službami v Search Console úplnou kontrolu. Mohou přidávat a odebírat ostatní uživatele, konfigurovat nastavení, zobrazit všechna data a používat všechny nástroje.
  Existují dva typy vlastníků: ověřenýdelegovaný. Oba typy se však na stránce nastavení zobrazují pouze jako Vlastník. Služba musí mít alespoň jednoho ověřeného vlastníka, jinak k ní žádní uživatelé nebudou mít přístup.
  • Ověřený vlastník: Vlastník, který provedl nějaký úkon k ověření vlastnictví služby (např. na web přidal speciální ověřovací soubor) nebo u kterého Google mohl vlastnictví odvodit (například na základě toho, že pro Blogger a Search Console používá stejný účet Google).
  • Delegovaný vlastník: Získal vlastnická práva od ověřeného vlastníka, vlastnictví však nikdy neověřil. Může přidávat uživatele a další delegované uživatele. Delegovaný vlastník je na stránce nastavení uveden jako vlastník bez jakýchkoliv metod ověření. Pokud všichni ověření vlastníci přijdou o ověření, ke službě ztratí přístup všichni uživatelé a delegovaní vlastníci. 
 • Uživatel s úplným přístupem: Uživatel má práva k zobrazení všech dat a k provádění některých akcí.
 • Uživatel s omezeným přístupem: Uživatel má práva k zobrazení většiny dat.
 • Partner: Partneři jsou lidé nebo účty, kteří mohou provádět určité akce jménem vašeho webu nebo mají přístup k určitým datům. Na rozdíl od vlastníků a uživatelů webů si partneři nemohou ve službě Search Console přímo prohlížet váš účet nebo data. Jsou ale oprávněni provádět jiné úkoly. Akce a oprávnění se liší v závislosti na typu partnerství (například s Internetovým obchodem Chrome nebo kanálem YouTube).
Podrobnosti o oprávnění
Funkce Vlastník Uživatel s úplným přístupem Uživatel s omezeným přístupem
Nastavení služby (geografické cílení, rychlost procházení) Pouze zobrazení
Parametry adres URL Pouze zobrazení
Změna adresy Pouze zobrazení Pouze zobrazení
Správa uživatelů Viz níže Viz níže
Zahrnutí do indexu Pouze zobrazení
Blokované adresy URL
Kontrola adresy URL Pouze načtení
Výkon
Odkazy
Odstranit adresy URL Pouze zobrazení
Přehledy stavu rozšířených výsledků
Přijímání zpráv 1
Žádost o přehodnocení  
Distancování se od odkazů  
Propojení s účtem Google Analytics    
Přidání/odstranění vlastníků služby    
Zvýrazňovač dat  
Ověření oprav  
Sdílení odkazů na přehledy  

 

1 Uživatelé s omezenými oprávněními obdrží jen zprávy, které se jich konkrétně týkají.

Přišli jsme o vlastníka webu!

Pokud ověřený vlastník vašeho webu odejde nebo si nejste jisti, kdo jím je, ověřte dalšího vlastníka. Nový vlastník bude moci zobrazit seznam všech vlastníků a uživatelů, kteří pro web byli ověřeni, a také metodu, pomocí které byli ověřeni. Pak můžete případně zrušit ověření předchozích vlastníků tím, že odstraníte jejich ověřovací token (například v případě vlastníků ověřených pomocí značky HTML odstraníte z webu značku HTML). Další informace naleznete v části Přidání nebo odstranění vlastníků.

Přidat nebo odebrat uživatele

Každá služba může mít maximálně 100 uživatelů s oprávněními k úpravě nebo pouze ke čtení.

 

Chcete-li přidat nového uživatele, postupujte takto:

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Na navigačním panelu klikněte na ikonu Nastavení Nastavení.
 3. Klikněte na Uživatelé a oprávnění.
 4. Klikněte na Přidat uživatele a zvolte oprávnění, která mu chcete přidělit. Zadejte název (e-mail) účtu Google nového uživatele. (K získání přístupu do služby v Search Console je potřeba účet Google.)
 5. Zvolte úroveň oprávnění, kterou uživateli chcete přidělit.
 6. Aby měl nový vlastník k aplikaci nebo webu přístup, musí ho přidat na svůj seznam služeb.

 

Chcete-li smazat uživatele, postupujte takto:

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Na navigačním panelu klikněte na ikonu Nastavení Nastavení.
 3. Klikněte na Uživatelé a oprávnění.
 4. Vyberte nabídku More vedle uživatele, kterého chcete odstranit, a klikněte na Odebrat přístup. Změna by se měla projevit velmi rychle.
Přidání nebo odebrání vlastníků

Ověření vlastníci

Ověřený vlastník se ověřil prostřednictvím ověřovacího tokenu (stránka nebo značka HTML, záznam DNS apod.).

Postup přidání sebe jako ověřeného vlastníka

Jiného uživatele jako ověřeného vlastníka přidat nemůžete, protože každý si musí vytvořit token přidružený ke svému vlastnímu účtu Google. Pokud příslušný uživatel provede proces ověření a token (například soubor HTML pro ověření pomocí souboru HTML) vám poskytne, můžete ho nahrát a vlastnictví tak uživateli ověřit.

Postup smazání ověřeného vlastníka

 1. Chcete-li ověřenému vlastníkovi odebrat přístup k aplikaci nebo webu, je nutné odstranit všechny tokeny použité k ověření vlastnictví služby. Například ověřovací soubor HTML pro ověření nahráním souboru HTML nebo měřicí kód Google Analytics pro ověření pomocí kódu Analytics.
 2. Otevřete stránku Uživatelé a oprávnění.
 3. Vedle vlastníka, kterého chcete odebrat, vyberte Spravovat vlastníky služby.
 4. Postupujte podle pokynů a zrušte tak ověření daného vlastníka. Ověřovací token vlastníka musí být odstraněn, jinak se žádost o zrušení ověření nezdaří.

Delegovaní vlastníci

Delegovaný vlastník získal vlastnická práva od ověřeného vlastníka bez vlastního ověření.

Postup přidání jiného uživatele jako vlastníka nebo upgradu statusu jiného uživatele na vlastníka

Upozorňujeme, že k přidání nového vlastníka musíte být ověřeným vlastníkem.

 1. Otevřete pro svou službu stránku Uživatelé a oprávnění.
 2. Klikněte na položku Přidat uživatele.
 3. Zadejte údaje o uživateli.

Postup odebrání vlastnictví delegovanému vlastníkovi

 1. Otevřete pro svou službu stránku Uživatelé a oprávnění.
 2. U vlastníka, kterého chcete odebrat, otevřete nabídku další More.
 3. Vyberte Spravovat vlastníky služby.
 4. Vedle uživatelského jména v tabulce klikněte na Zrušit ověření.

Postup snížení statusu delegovaného vlastníka na uživatele

 1. Odeberte delegovanému vlastníkovi vlastnictví (popsáno výše).
 2. Přidejte uživatele s požadovaným oprávněním (plné nebo omezené).
Změna oprávnění stávajícího uživatele

Oprávnění jiného uživatele může změnit pouze ověřený vlastník.

Můžete změnit oprávnění kteréhokoliv neověřeného vlastníka.

Chcete-li uživatele povýšit na vlastníka nebo snížit jeho status z vlastníka na uživatele, podívejte se do sekce Přidání nebo odebrání vlastníků.

 

Postup změny oprávnění uživatele:

 1. Otevřete pro svou službu stránku Uživatelé a oprávnění.
 2. Vedle uživatele, kterého chcete upravit, vyberte jinou úroveň oprávnění.
 3. Změna by se měla projevit velmi rychle.

 

Pokud budou odebráni všichni ověření vlastníci, po dodatečné lhůtě ke službě ztratí přístup všichni uživatelé a delegovaní vlastníci. Data budou pro službu i nadále shromažďována, ale dokud někdo vlastnictví služby neověří, nebude k nim mít nikdo přístup.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?