Správa vlastníků, uživatelů a oprávnění

Můžete být vlastník nebo uživatel služby. Každá z těchto funkcí má různá práva a možnosti. Pokud jste vlastník služby, můžete udělovat oprávnění ostatním uživatelům.

Seznam uživatelů můžete v Search Console zobrazit a spravovat v sekci Nastavení (webu) Nastavení > Uživatelé a oprávnění.

SPRÁVA UŽIVATELŮ A OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění

Každý uživatel služby v Search Console má přiřazené jedno z následujících oprávnění:

 • Vlastník: Má plnou kontrolu nad službami v Search Console. Vlastníci mohou přidávat a odebírat ostatní uživatele, konfigurovat nastavení, zobrazit všechna data a používat všechny nástroje. Služba musí mít alespoň jednoho ověřeného vlastníka, jinak k ní žádní uživatelé nebudou mít přístup. Existují dva typy vlastníků, přičemž oba mají stejná oprávnění:
  • Ověřený vlastník: Uživatel, který vlastnictví služby ověřil pomocí tokenu (například nahráním souboru HTML na web). Pokud chcete přidat nebo odebrat ověřeného vlastníka, musíte přidat nebo odebrat token na webu.
  • Delegovaný vlastník: Někdo, komu byl udělen status vlastníka bez použití ověřovacího tokenu (například souboru HTML nebo značky). Delegovaného vlastníka může vlastník jakéhokoli typu přidat nebo odebrat jednoduše pomocí obrazovky pro správu uživatelů v Search Console.
 • Uživatel s úplným přístupem: Má práva k zobrazení všech dat a k provádění některých akcí.
 • Uživatel s omezeným přístupem: Má práva k zobrazení většiny dat.
 • Partner: Partneři jsou lidé nebo účty, kteří mohou provádět určité akce jménem vašeho webu nebo mají přístup k určitým datům. Na rozdíl od vlastníků a uživatelů webů si partneři nemohou ve službě Search Console přímo prohlížet váš účet nebo data. Jsou ale oprávněni provádět jiné úkoly. Akce a oprávnění se liší v závislosti na typu partnerství (například s Internetovým obchodem Chrome). Další informace o přidružení
Podrobnosti o oprávnění
Funkce Vlastník Uživatel s úplným přístupem Uživatel s omezeným přístupem
Zobrazení všech přehledů
Nastavení služby (geografické cílení, rychlost procházení) Pouze zobrazení
Parametry adres URL Pouze zobrazení
Změna adresy Pouze zobrazení Pouze zobrazení
Správa uživatelů Podrobnosti Podrobnosti
Zahrnutí do indexu Pouze zobrazení
Blokované adresy URL
Kontrola adresy URL Pouze načtení
Výkon
Odkazy
Odstranění adres URL Pouze zobrazení
Přehledy stavu rozšířených výsledků
Přijímání zpráv 1
Žádost o přehodnocení  
Distancování se od odkazů  
Propojení s účtem Google Analytics    
Přidání/odstranění vlastníků služby    
Zvýrazňovač dat  
Ověření oprav  
Sdílení odkazů na přehledy  
Přidání uživatelů    
Odeslání souboru Sitemap    

 

1 Uživatelé s omezenými oprávněními obdrží jen zprávy, které se jich konkrétně týkají.

Přišli jsme o jediného ověřeného vlastníka webu.

Pokud jediný ověřený vlastník webu opustí váš tým, měli byste ověřit vlastnictví, abyste ke službě i nadále měli přístup (nebo abyste ho znovu získali).

Pokud web přebíráte od jiného vlastníka, po ověření vlastnictví můžete zrušit ověření předchozích vlastníků tím, že odstraníte jejich ověřovací token (například v případě vlastníků ověřených pomocí značky HTML odstraníte z webu značku HTML). Další informace naleznete v části Přidání nebo odstranění vlastníků.

Přidání nebo odebrání uživatelů nebo delegovaných vlastníků

Každá služba může mít maximálně 100 uživatelů a vlastníků.

K přidání nebo odebrání uživatele musíte být vlastníkem služby (nebo nadřazené služby).

Postup přidání nového uživatele nebo delegovaného vlastníka

 1. Vyberte v Search Console službu.

 2. Na navigačním panelu klikněte na ikonu Nastavení Nastavení.
 3. Klikněte na Uživatelé a oprávnění.
 4. Klikněte na Přidat uživatele.
  1. Zadejte název (e‑mail) účtu Google nového uživatele. ⚠️Uživatelé musí mít účet Google a jako uživatele ani jako vlastníky nelze přidat e‑mailové skupiny.
  2. Zvolte úroveň oprávnění (roli), kterou uživateli chcete udělit.
  3. Uložte změny.

Postup smazání uživatele nebo delegovaného vlastníka

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Na navigačním panelu klikněte na ikonu Nastavení Nastavení.
 3. Klikněte na Uživatelé a oprávnění.
 4. Vyberte nabídku Ikona dalších nastavení vedle uživatele, kterého chcete odstranit, a klikněte na Odebrat přístup. Změna by se měla projevit velmi rychle.
Pokud se při pokusu o přidání nového uživatele zobrazí chyba „Tohoto uživatele lze přidat pouze jako vlastníka“, znamená to, že uživatel už vlastní nadřazenou službu, a má proto ke službě implicitní vlastnická práva. Tuto osobu můžete přidat pouze jako vlastníka této podřízené služby. Pokud byste ji přidali jako uživatele s úplným nebo omezeným přístupem, jednalo by se o snížení úrovně oprávnění u této podřízené služby, což není povoleno.
Přidání nebo odebrání ověřených vlastníků

Postup přidání ověřeného vlastníka

 • Postup přidání sebe jako ověřeného vlastníka
  1. Procesem ověření prokažte vlastnictví webu.
 • Pokud jako ověřeného vlastníka chcete přidat dalšího uživatele, musíte do služby přidat ověřovací token:
  1. Požádejte druhého uživatele, aby zahájil proces ověření a vygeneroval si osobní token.
  2. Požádejte uživatele, aby vám token poskytl, případně aby ho poskytl někomu jinému, kdo může provést akci potřebnou k ověření vlastníka služby. (V případě ověření pomocí souboru HTML uživatele například požádejte, aby vám poskytl soubor HTML, a poté ho nahrajte na web.)

Postup odebrání ověřeného vlastníka

Pokud budou odebráni všichni ověření vlastníci, po dodatečné lhůtě ke službě ztratí přístup všichni zbývající uživatelé. Data budou pro službu i nadále shromažďována, ale dokud někdo vlastnictví služby neověří, nebude k nim mít nikdo přístup.

 

 1. Musíte smazat všechny tokeny použité u konkrétního uživatele k ověření vlastnictví služby. Uživatel může k ověření služby použít několik metod.
  1. Zjistěte, jaké metody ověření byly pro daného vlastníka použity. Zjistěte jedinečnou hodnotu tokenu uživatele, kterého chcete odebrat.
  2. Odstraňte všechny ověřovací tokeny daného uživatele pro danou službu. Pokud je například v seznamu uvedena značka HTML, je z webu potřeba odstranit značku HTML <meta> dané osoby. Pokud je uveden soubor HTML, je z webu potřeba odstranit ověřovací soubor HTML dané osoby. Pokud neodstraníte všechny ověřovací tokeny uživatele, může být pomocí zbývajících tokenů znovu ověřen jako vlastník.
   • Nahrání souboru HTML: V kořenové doméně svého webu vyhledejte soubor HTML přidružený k uživateli. Soubor bude mít dlouhý alfanumerický název a bude v něm jeden řádek textu, který bude obsahovat řetězec „google-site-verification“. Tuto značku odstraňte. Dejte pozor, abyste odstranili pouze značku osoby, kterou chcete odebrat.
   • Značka HTML: Ve zdrojovém kódu domovské stránky vyhledejte značku uživatele, která vypadá nějak takto: <meta name="google-site-verification" content="......." />. Tuto značku je ze zdrojového kódu stránky potřeba odstranit. Dejte pozor, abyste odstranili pouze značku přidruženou k uživateli, kterého chcete odebrat.
   • Poskytovatel názvu domény: Je nutné najít a odstranit záznam DNS přidružený k uživateli.
   • Účet Google Analytics: Pokud tomuto uživateli tento ověřovací mechanismus chcete trvale deaktivovat, musíte buď přepnout účet Google Analytics pro tento web, nebo této osobě v účtu Google Analytics zrušit práva k úpravám. Pokud chcete zjistit, který účet Google Analytics se pro tento web používá, zobrazte si zdrojový kód stránky (v Chromu klikněte pravým tlačítkem a vyberteProzkoumat) a vyhledejte v něm řetězec „UA-“ nebo „G-“. Měli byste najít identifikátor odpovídající vašemu účtu Google Analytics.
   • Účet Správce značek Google: Pokud pro tohoto uživatele tuto metodu ověření chcete trvale deaktivovat, musíte buď přepnout účet Správce značek Google používaný pro tento web, nebo danému uživateli v přidruženém účtu Správce značek Google odebrat oprávnění k publikování nebo správě.
   • Účet služby Weby Google / Blogger: Vlastník webu Google nebo webu služby Blogger bude mít vždy přístup k přidružené službě v Search Console. K úplnému odebrání přístupu je web ve službě Weby Google nebo Blogger potřeba převést na jiného vlastníka (protože Web Google nebo Blogger musí mít vždy právě jednoho vlastníka).
   • Účet služby Google Domains: Odeberte uživatele z přidruženého účtu Google Domains jako správce.
 2. Po odstranění tokenů bývalého vlastníka z webu otevřete stránku Uživatelé a oprávnění.
 3. Kliknutím na Zrušit ověření vedle jména uživatele zrušte ověření nežádoucího vlastníka. Ověřovací token vlastníka musí být odstraněn, jinak se žádost o zrušení ověření nezdaří. (Pokud vlastnictví na stránce Uživatelé a oprávnění nezrušíte, služba Search Console si odstraněného tokenu všimne a daný vlastník poté přístup k dané službě v Search Console ztratí.)

Nepoznáváte některého vlastníka?

Pokud jste našli vlastníka, kterého nepoznáváte, je možné, že vás napadli hackeři. Hacker svůj token po odstranění pravděpodobně dokáže znovu přidat. Měli byste proto navštívit web s informacemi pro webmastery napadených stránek a pokusit se svůj web zabezpečit nebo požádat o pomoc odborníky na zabezpečení webů.

Změna oprávnění stávajícího uživatele

Požadavky:

 • Oprávnění jiného uživatele může změnit pouze vlastník.
 • Můžete změnit oprávnění kteréhokoliv neověřeného vlastníka.

Změna úrovně oprávnění jiného uživatele:

 1. Otevřete pro svou službu stránku Uživatelé a oprávnění.
 2. Vedle uživatele, kterého chcete upravit, vyberte jinou úroveň oprávnění.
 3. Změna by se měla projevit velmi rychle.
Změna úrovně oprávnění uživatele

Určení vlastní úrovně

 • Otevřete stránku Nastavení (klikněte na ikonu nastavení Nastavení na navigačním panelu).
 • Vyhledejte oprávnění v řádku Ověření vlastnictví. Pokud jste vlastník, kliknutím na řádek můžete zobrazit podrobnosti o ověření.

Určení úrovně někoho jiného

 1. Úroveň přístupu někoho jiného může určit pouze vlastník. Svoji úroveň oprávnění můžete zjistit podle pokynů výše.
 2. V nastavení služby otevřete stránku se seznamem uživatelů (Nastavení > Uživatelé a oprávnění).
 3. Úroveň uživatele najdete v tabulce uživatelů.
Je tato osoba delegovaný, nebo ověřený vlastník?

Delegovaní i ověření vlastníci jsou v Search Console obvykle označování jednoduše výrazem „vlastník“. Ve většině případů to stačí, ale v několika málo případech (pokud některého vlastníka chcete odstranit nebo chcete zjistit, zda zbývají nějací ověření vlastníci) může být potřeba je od sebe rozlišit.

 1. Přejděte do Centrály pro webmastery.
 2. Klikněte na příslušnou službu v Search Console.
 3. Zobrazí se seznam ověřených vlastníků dané služby. Všichni lidé, kteří jsou vlastníky služby, ale nejsou zde uvedeni, jsou delegovanými vlastníky.
Zjištění metod ověření vlastníka

Pokud jste ověřený vlastník, můžete zjistit, jaké metody byly použity k vašemu ověření a k ověření libovolných jiných ověřených vlastníků.

Pro sebe:

 1. Otevřete stránku Vlastnictví v nastavení služby (Nastavení > Ověření vlastnictví).
 2. Kliknutím na řádek Ověření vlastnictví v tabulce nastavení služby zobrazte použité metody. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o použitých tokenech, použijte Centrálu pro webmastery, jak je popsáno níže.

Pro jiného uživatele nebo k zobrazení podrobností o svém vlastním tokenu:

 1. Přejděte do Centrály pro webmastery.
 2. Klikněte na příslušnou službu v Search Console.
 3. Kliknutím na možnost Podrobnosti ověření vedle uživatelského jména zobrazte informace o typu vlastníka a podrobnosti o ověření. Každý uživatel má jedinečný token.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
83844