Zarządzanie użytkownikami, właścicielami i uprawnieniami

Użyj nowej wersji tego dokumentu i zarządzaj swoimi użytkownikami w nowej wersji Search Console.

W Search Console do usługi można przypisać te role:

 • Właściciel: właściciele mają pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Mogą dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi. Istnieją dwa typy właścicieli, choć tego rozróżnienia nie widać w Search Console.  Usługa musi posiadać przynajmniej jednego zweryfikowanego właściciela. W przeciwnym wypadku żaden użytkownik nie będzie mógł uzyskać do niej dostępu.
  • Zweryfikowany właściciel: wykonał działanie mające na celu weryfikację własności usługi lub jego własność została wydedukowana przez Google, na przykład gdy konto w Bloggerze oraz w Search Console jest tym samym kontem Google. Wszyscy właściciele dodani przez zweryfikowanego właściciela w Search Console stają się właścicielami wyznaczonymi.
  • Wyznaczony właściciel: nigdy nie zweryfikował własności usługi. Może dodawać innych wyznaczonych właścicieli.
 • Użytkownik: użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie dane i wykonywać niektóre działania. Nie mogą jednak dodawać innych użytkowników. Użytkownika musi dodać właściciel. Istnieją dwa typy użytkowników:
  • Z pełnym dostępem: może wyświetlać większość danych i wykonywać niektóre działania.
  • Z ograniczonym dostępem: posiada ograniczone prawa do wyświetlania większości danych.
 • Powiązana usługa: w Search Console można powiązać usługę Google (np. konto Google+ lub AdWords) bądź aplikację mobilną z wybraną witryną. Jeśli ktoś poprosi o powiązanie z Twoją witryną za pomocą Search Console, umożliwi mu to działania odpowiednie dla rodzaju powiązywanego elementu. Na przykład powiązanie aplikacji mobilnej z witryną mówi wyszukiwarce Google, że ma, w razie potrzeby, pokazywać w wynikach wyszukiwania linki kierujące do aplikacji, a nie do witryny.

Utrata właściciela witryny

Jeśli zweryfikowany właściciel witryny zniknie albo nie będziesz wiedzieć, kto nim jest, zweryfikuj innego właściciela witryny. Nowy właściciel będzie widzieć listę wszystkich zweryfikowanych właścicieli i użytkowników tej witryny, jak również metodę weryfikacji każdego z nich. Następnie będziesz w stanie opcjonalnie cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli poprzez usunięcie ich tokenu weryfikacyjnego (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych za pomocą tagu HTML). Więcej informacji zawiera artykuł na temat dodawania i usuwania właścicieli.

Dodawanie i usuwanie właścicieli

Właściciele mają pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Mogą dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi. Jeśli chcesz przyznać komuś bardziej ograniczone uprawnienia, dodaj go jako użytkownika.

Aby dodać właściciela

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia, a następnie opcję Użytkownicy i właściciele usługi.
 3. Kliknij link Zarządzaj właścicielami usługi.
 4. W sekcji Zweryfikowani właściciele kliknij Dodaj właściciela. Pamiętaj, że każdy dodany właściciel jest właścicielem wyznaczonym, a nie zweryfikowanym.
 5. Wpisz adres e-mail właściciela, którego chcesz dodać, a następnie kliknij Dalej.
 6. Nowy właściciel będzie teraz mógł dodać do konta Search Console nową usługę, która zostanie automatycznie zweryfikowana.

Aby usunąć właściciela

Nie można trwale usunąć zweryfikowanego właściciela (czyli kogoś, kto zweryfikował własność usługi), chyba że usunie się ze źródła token zweryfikowanego właściciela (na przykład usunie się tag HTML ze strony albo token z pliku manifestu aplikacji). Usunąć można tylko wyznaczonego właściciela.

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia, a następnie opcję Użytkownicy i właściciele usługi.
 3. Kliknij link Zarządzaj właścicielami usługi.
 4. W sekcji Zweryfikowani właściciele kliknij Cofnij weryfikację obok właściciela, którego chcesz usunąć. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Dodawanie i usuwanie użytkowników

Usługa dopuszcza maksymalnie 100 użytkowników z pełnym lub ograniczonym dostępem.

Aby dodać użytkownika

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia, a następnie opcję Użytkownicy i właściciele usługi.
 3. Kliknij Dodaj nowego użytkownika.
 4. Wpisz adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać, i wybierz typ użytkownika.
 5. Kliknij Dodaj.
 6. Usługa zostanie automatycznie dodana do konta Search Console nowego użytkownika.

Aby usunąć użytkownika

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia, a następnie opcję Użytkownicy i właściciele usługi.
 3. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij Usuń. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.
Dodawanie i usuwanie powiązywanych usług

Aby dodać powiązywaną usługę

Jeśli ktoś będzie chciał powiązać usługę z Twoją witryną w Search Console, otrzymasz mailem powiadomienie z instrukcjami dotyczącymi dodawania powiązywanej usługi.

Aby usunąć powiązywaną usługę

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia, a następnie opcję Powiązywane usługi.
 3. Wybierz powiązywaną usługę, którą chcesz usunąć, i kliknij Usuń. Zmiana powinna zacząć obowiązywać bardzo szybko.

Jeśli wszyscy zweryfikowani właściciele usługi zostaną usunięci albo utracą weryfikację, wtedy po okresie karencji wszyscy wyznaczeni właściciele, użytkownicy i powiązane usługi utracą dostęp do usługi w Search Console. Powiązane z usługą dane będą dalej gromadzone, jednak nikt nie będzie mieć do nich dostępu do momentu, aż ktoś zweryfikuje własność usługi.

Uprawnienia

Poniższa tabela zawiera podsumowanie uprawnień poszczególnych ról.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?