Gebruikers, eigenaren en rechten beheren

Gebruik de nieuwe versie van dit document en beheer je gebruikers in de nieuwe versie van Search Console.

De volgende rollen worden ondersteund voor Search Console-property's:

 • Eigenaar: Eigenaren hebben volledige controle over property's in Search Console. Ze kunnen andere gebruikers toevoegen en verwijderen, instellingen configureren, alle gegevens bekijken en alle tools gebruiken. Er zijn twee typen eigenaren, hoewel het verschil niet zichtbaar is op de Search Console-website.  Een property moet ten minste één geverifieerde eigenaar hebben, anders heeft geen enkele gebruiker toegang tot de property.
  • Geverifieerde eigenaar: Heeft een actie uitgevoerd om het eigendom van de property te verifiëren of Google kon afleiden wie de eigenaar is (het Blogger-account en het Search Console-account zijn bijvoorbeeld hetzelfde Google-account). Alle eigenaren die door een geverifieerde eigenaar worden toegevoegd via Search Console, zijn gemachtigde eigenaren.
  • Gemachtigde eigenaar: Heeft nooit het eigendom van een property geverifieerd. Kan andere gemachtigde eigenaren toevoegen.
 • Gebruiker: Gebruikers kunnen alle gegevens bekijken en bepaalde acties uitvoeren, maar kunnen geen andere gebruikers toevoegen. Een gebruiker moet worden toegevoegd door een eigenaar. Er zijn twee typen gebruikers:
  • Gebruiker met volledige rechten: Heeft rechten om de meeste gegevens te bekijken en kan bepaalde acties uitvoeren.
  • Gebruiker met beperkte rechten: Heeft eenvoudige weergaverechten voor de meeste gegevens.
 • Partner: Een Google-property (zoals een Google+ of Google Ads-account) of een mobiele app kan via Search Console worden gekoppeld aan een website. Als iemand een verzoek voor koppelen met je website indient via Search Console en je dit verzoek accepteert, krijgt deze persoon specifieke mogelijkheden voor het type property dat hij wil koppelen met je website. Als er bijvoorbeeld een mobiele app wordt gekoppeld met een website, krijgt Google Zoeken de opdracht om indien van toepassing zoekresultaatlinks weer te geven die verwijzen naar de app in plaats van de website.

Onze site-eigenaar is vertrokken

Als de geverifieerde eigenaar van je site vertrekt of je niet zeker weet wie de geverifieerde eigenaar is, verifieer je een andere eigenaar voor je site. De nieuwe eigenaar kan de lijst bekijken met alle eigenaren en gebruikers die zijn geverifieerd voor die site, evenals de verificatiemethoden die zijn gebruikt voor elke eigenaar. Vervolgens kun je desgewenst de verificatie van eerdere eigenaren ongedaan maken door hun verificatietoken te verwijderen (verwijder bijvoorbeeld de html-tag van de site voor via een html-tag geverifieerde eigenaren). Bekijk Eigenaren toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Eigenaren toevoegen of verwijderen

Eigenaren hebben volledige controle over property's in Search Console. Ze kunnen andere gebruikers toevoegen en verwijderen, instellingen configureren, alle gegevens bekijken en alle tools gebruiken. Als je iemand beperkte rechten wilt geven, kun je deze persoon als gebruiker toevoegen.

Een eigenaar toevoegen

 1. Kies een property in Search Console.
 2. Klik op het tandwielpictogram Settings en selecteer Gebruikers en property-eigenaren.
 3. Klik op de link Property-eigenaren beheren.
 4. Klik in het gedeelte Geverifieerde eigenaren op Een eigenaar toevoegen. Houd er rekening mee dat eigenaren die je toevoegt, gemachtigde eigenaren en niet geverifieerde eigenaren zijn.
 5. Typ het e-mailadres van de eigenaar die je wilt toevoegen en klik op Doorgaan.
 6. De nieuwe eigenaar kan de nieuwe property nu beheren in zijn Search Console-account, waar de property automatisch wordt geverifieerd.

Een eigenaar verwijderen

Je kunt alleen gemachtigde eigenaren permanent verwijderen. Dit is niet mogelijk voor een geverifieerde eigenaar (iemand die zijn eigendom van een property heeft geverifieerd), tenzij je ook de token van de geverifieerde eigenaar verwijdert uit de bron (je moet bijvoorbeeld de html-tag van de pagina of de token uit het app-manifest verwijderen).

 1. Kies een property in Search Console.
 2. Klik op het tandwielpictogram Settings en selecteer Gebruikers en property-eigenaren.
 3. Klik op de link Property-eigenaren beheren.
 4. Klik in het gedeelte Geverifieerde eigenaren op Verificatie intrekken naast de eigenaar die je wilt verwijderen. De wijziging wordt snel doorgevoerd.
Gebruikers toevoegen of verwijderen

Een property kan maximaal honderd volledige of beperkte gebruikers hebben.

Een gebruiker toevoegen

 1. Kies een property in Search Console.
 2. Klik op het tandwielpictogram Settings en selecteer Gebruikers en property-eigenaren.
 3. Klik op Een nieuwe gebruiker toevoegen.
 4. Typ het e-mailadres van de gebruiker die je wilt toevoegen en selecteer het gewenst type gebruiker.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. De property wordt automatisch toegevoegd aan het Search Console-account van de nieuwe gebruiker.

Een gebruiker verwijderen

 1. Kies een property in Search Console.
 2. Klik op het tandwielpictogram Settings en selecteer Gebruikers en property-eigenaren.
 3. Selecteer de gebruiker die je wilt verwijderen en klik op Verwijderen. De wijziging wordt snel doorgevoerd.
Koppelingen toevoegen en verwijderen

Een koppeling toevoegen

Als iemand een property wil koppelen met je Search Console-website, ontvang je een verzoek per e-mail met instructies over hoe je de koppeling kunt toevoegen.

Een koppeling verwijderen

 1. Kies een property in Search Console.
 2. Klik op het tandwielpictogram Settings en selecteer Partners.
 3. Selecteer de partner die je wilt verwijderen en klik op Verwijderen. De wijziging wordt snel doorgevoerd.

Als alle geverifieerde property-eigenaren worden verwijderd of de verificatie wordt ingetrokken, hebben alle gemachtigde eigenaren, gebruikers en koppelingen na een respijtperiode geen toegang meer tot de Search Console-property. Er worden nog steeds gegevens verzameld voor de property, maar niemand heeft toegang tot de gegevens totdat iemand het eigendom van de property verifieert.

Rechten

De volgende tabel bevat een overzicht van de rechten voor de verschillende accountrollen.

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?