Přidání partnerů

Partneři jsou lidé nebo účty, které mohou jednat jménem vašeho webu. Na rozdíl od vlastníků a uživatelů webů si nemohou partneři v Nástrojích pro webmastery zobrazit údaje o webu ani provádět akce týkající se webu. Jsou ale oprávněni provádět jiné úkoly. Příklad:

  • Stránka Google+, která je partnerskou stránkou vašeho webu, umožňuje přidávat příspěvky, komentovat a sdílet jménem vašeho webu.

Přidání partnerského uživatele:

Poznámka: Abyste mohli přidat partnera, musíte být vlastníkem webu.

  1. Na domovské stránce Nástrojů pro webmastery klikněte na požadovaný web.
  2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a poté na položku Partneři.
  3. Klikněte na položku Přidat nového uživatele.
  4. Do textového pole zadejte e-mailovou adresu partnera, kterého chcete přidat.
  5. Vyberte požadovaný typ přidružení.
  6. Klikněte na tlačítko Přidat.

 

Přidání účtu Google+:

Pokud používáte na Google+ stránce i v Nástrojích pro webmastery stejný účet Google, stačí bez dalšího schvalování propojit stránku s webem.

Pokud používáte jiný účet Google, stránku Google+ nemůžete přidat jako partnerskou stránku pomocí Nástrojů pro webmastery. Musíte tak učinit přímo ze stránky Google+. Pokud jste Google+ stránku zatím nevytvořili, vytvořte si ji nyní.