Google Chat'te arama yapmak için Apps Kasası'nı kullanma

Chat'te Google Chat mesajlarınızı aramak için buraya gidin.

Apps Kasası, yöneticiler ve hukuk personeline yönelik bir üründür. Apps Kasası'nı kullanabilmeniz için hesabınızı, Google Workspace yöneticinizin kurması gerekir. Yöneticim kim?

Google Workspace verileriyle ilgili e-Delil Tespiti projelerinizin bir parçası olarak, Google Chat mesajlarını aramak, mesaj içeriğini ve katılımcıları incelemek, ekleri indirmek ve arama sonuçlarınızı dışa aktarmak için Apps Kasası'nı kullanabilirsiniz. Klasik Hangouts mesajlarında arama yapmak için Gmail'de arama yapın.

Arama yapmadan önce bilmeniz gerekenler

Mesaj araması yapmadan önce Apps Kasası'nda desteklenen Chat mesajları ve Apps Kasası'nda arama yapmayla ilgili SSS başlıklı makaleleri incelemenizi öneririz.

Tümünü genişlet  |  Tümünü daralt

Hangi veriler aranabilir?

Aranabilen veriler:

 • Geçmişe kayıt açıkken gönderilen mesajlar ve ekleri
 • Metin tabanlı ek içeriği
 • Ek meta verileri
 • Harici kullanıcılar tarafından kullanıcılarınıza gönderilen DM'ler
 • Kuruluşunuzun grup mesajları ve alanlarında harici kullanıcılar tarafından gönderilen mesajlar

Aranamayan veriler:

 • Geçmişe kayıt özelliği devre dışıyken gönderilen mesajlar
 • Bağlı dosyalar
 • Harici Chat alanlarındaki mesajlar
 • Önizlenen mesajlar
 • Klasik Hangouts'taki mesajlar (bunun yerine Gmail'deki arama özelliğini kullanın)
Ayrıntılar için Desteklenen hizmetler ve veri türleri başlıklı makaleyi ve aşağıdaki bölümleri inceleyin.
Chat mesajlarını belirli hesaplara, kuruluş birimine veya belirli alanlara ve grup görüşmelerine göre arama

Hesap tabanlı arama: Belirli bir hesap ya da bir kuruluş birimindeki tüm hesaplar tarafından gönderilen veya alınan mesajları arayın. Varsayılan olarak yalnızca doğrudan mesajlar (DM'ler) ve grup mesajları (Aralık 2020'nin başlarından önce oluşturulan grup görüşmelerinde) aranır. İsteğe bağlı olarak, Aralık 2020'nin başlarından sonra oluşturulan grup görüşmeleri dahil, Chat alanlarındaki mesajları da ekleyebilirsiniz. Hangi mesajların döndürüleceğini alanın türü belirler. Daha fazla bilgi

Chat alanlarına dayalı arama: Aralık 2020'nin başlarından sonra oluşturulan grup görüşmelerinde ve alanlarda mesaj arayın. Tüm alanlarda arama yapamazsınız. Alanları ve grup görüşmelerini seçmek için alanın bir üyesinin hesabını girersiniz. Grup mesajları ve alanlar arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sonuçları filtrelemek için arama terimlerini ve operatörleri kullanma

Aramanızı gönderme tarihi, saat dilimi ve diğer terimlere göre (ör. anahtar kelimeler, ek türü ve alan türü) filtreleyebilirsiniz. Chat arama operatörleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Apps Kasası'nın arama terimlerini eşleştirme biçimi, ileti türüne ve konuma bağlı olarak farklılık gösterir:

 • DM'ler grup görüşmeleri ve mesaj dizisiz alanlardaki mesajlar: Arama terimleri tek tek mesajlarla eşleştirilir. Yalnızca tüm arama terimleriyle eşleşen mesajlar döndürülür.
 • Mesaj dizili alanlar: Arama terimleri görüşmelerle eşleştirilir (mesajları kapsayacak şekilde). Arama terimlerinin tamamı görüşmedeki mesajlarla eşleşiyorsa görüşmedeki tüm mesajlar döndürülür. Tek bir mesajın tüm arama terimleriyle eşleşmesine gerek yoktur.

Ayrıntılar için örnekleri inceleyin.

Mesajlara eklenmiş bazı dosyalar aranamaz veya dışa aktarılamaz

Bağlantılarla paylaşılan dosyalar aranmaz veya dışa aktarılmaz - Bir kullanıcı, Drive'da depolanan bir dosyayı paylaştığında Chat, dosyanın bir kopyasını mesaja eklemek yerine bir bağlantı ekler. Dosyanın URL'sine göre arama yapabilirsiniz, ancak Apps Kasası, dosyanın başlığını veya içeriğini dizine eklemez. Chat mesajlarını aradığınızda veya dışa aktardığınızda, bağlantı tabanlı bu ekler işleme dahil edilmez.

Mesajlara doğrudan ekli olan dosyalar aranır ve dışa aktarılır - Apps Kasası, doğrudan bir Chat mesajına eklenen dosyalar söz konusu olduğunda, aramada geçen dosya adını dizine ekler. Apps Kasası çoğu metin tabanlı dosya türünün içeriğini de dizine ekler (örneğin, .pdf, .xlsx ve .docx uzantılı dosyalar). Bu dosya ekleri, Chat mesajı arama ve dışa aktarma işlemlerine dahil edilir ve bunlar, Chat saklama kuralları ile muhafazaların kapsamındadır.

Her görüşmede veya mesaj dizisiz alanda en fazla 1.000 mesajı önizleyebilirsiniz

Apps Kasası, aramanızla eşleşen tüm mesajları dışa aktarabilir, ancak her bir görüşme veya mesaj dizisiz alan için en fazla 1.000 mesajı önizleyebilirsiniz.

Apps Kasası'nın belirli hesaplar veya kuruluş birimleriyle ilişkili mesajları nasıl arayacağını Chat alanı özellikleri belirler

Hesaplara veya kuruluş birimine göre arama yapıp alanlardan alınan sonuçları dahil ettiğinizde, Apps Kasası'nın döndürdüğü mesajlar alanın türüne göre farklılık gösterir:

 • Mesaj dizili alanlar: Apps Kasası, yalnızca aranan katılımcının veya kuruluş birimindeki herhangi bir hesabın en az bir mesaj gönderdiği mesaj dizili alanlardaki görüşmeleri döndürür. Aranan hesabın mesajları görmüş olabileceği ancak yanıt vermediği görüşmeler arama sonuçlarına dahil edilmez.
 • Aralık 2020'nin başlarından sonra oluşturulan grup görüşmeleri ve mesaj dizisiz alanlar: Apps Kasası, aranan hesabın veya kuruluş birimindeki herhangi bir hesabın üyesi olduğu tüm mesaj dizisiz alanları ve grup görüşmelerini arar (söz konusu hesap herhangi bir mesaj göndermemiş olsa bile). Hesap artık bir alanın üyesi değilse Apps Kasası yalnızca hesap, alandan ayrılmadan önce gönderilen mesajları arar.
 • Başka bir kuruluşa ait alanlar: Başka bir kuruluşa ait alanlarda, kuruluşunuzdaki kullanıcılar tarafından gönderilen mesajları arayamazsınız.
 • Alanlarınızdaki harici kullanıcı mesajları: Kuruluşunuzdaki kullanıcılar tarafından oluşturulan alanlarda harici kullanıcılar tarafından gönderilen mesajları arayabilir ve dışa aktarabilirsiniz.
Muhafaza edilen veri aramaları için hangi mesajların arandığını alanın türü belirler

Aramanızı muhafazaya alınmış verilerle sınırlandırabilirsiniz. Bunlar muhafazaya alınmış bir kullanıcı hesabıyla ilişkili mesajlardır. Muhafazaya alınmış verilerde arama yaptığınızda, Apps Kasası'nın alanlardan döndürdüğü mesajlar, alan türüne bağlı olarak farklılık gösterir:

 • Mesaj dizili alanlar: Apps Kasası yalnızca muhafazaya alınmış ve arama parametrelerinizle eşleşen bir kullanıcı alanda en az bir mesaj gönderdiyse mesaj dizili alanlardaki bir görüşmeyi döndürür.
 • Aralık 2020 başlarından sonra oluşturulmuş grup görüşmeleri ve mesaj dizisiz alanlar: Muhafazaya alınmış ve arama parametrelerinizle eşleşen bir kullanıcının üyesi olduğu bir alandaki mesajlar, kullanıcı alanda herhangi bir mesaj göndermemiş olsa bile Apps Kasası tarafından döndürülür. Muhafazaya alınmış tüm kullanıcılar alandan veya grup sohbetinden ayrılırsa muhafazaya alınmış mesajlara yönelik aramalar yalnızca alandaki veya grup sohbetindeki muhafazaya alınmış son kullanıcının ayrılmasından önce gönderilen mesajları döndürür.
Saklama kuralları ve muhafazalar, hesap tabanlı Chat arama sonuçlarını etkilemez

Bir DM ya da grup sohbetindeki katılımcılar farklı saklama kurallarına veya muhafazalara tabi olduğunda, bazı katılımcılar mesaj geçmişini inceleyebilirken bazılarının ise incelemesi mümkün olmayabilir. Ancak, Apps Kasası mevcut tüm mesajları arar (aramayı yalnızca muhafazaya alınmış verilerle sınırlandırmadığınız sürece).

Örneğin, 1. katılımcı, 7 gün sonra DM'leri tamamen silen bir saklama kuralına tabi olan bir kuruluş biriminde yer almaktadır. Bu katılımcı, DM'ler için süresiz saklama kuralına tabi olan bir kuruluş birimindeki 2. katılımcıyla sohbet eder. 1. katılımcı, 2. katılımcıyla olan görüşmesinde bir DM gönderdikten veya aldıktan 7 gün sonra DM'ye olan erişimini kaybeder. Ancak, 2. katılımcının DM'leri süresiz olarak saklandığı için DM'ler tamamen silinmez ve 2. katılımcı bunlara erişmeye devam edebilir.

Apps Kasası araması, hangi hesabın mesajı hâlâ açabildiğinden etkilenmez. Yalnızca mesajın hâlâ aranabilir olduğunu bilir. Yani, 1. katılımcının kuruluş birimine göre mesaj araması yaptığınızda, 2. katılımcının kuruluş birimine göre yaptığınız aramayla aynı mesajlar döndürülür.

Chat araması, klasik Hangouts'taki grup görüşmelerinin çoğunu içerir

Aralık 2020'nin başlarında kuruluşunuzda klasik Hangouts hâlâ etkinse, klasik Hangouts'taki grup görüşmelerinde bulunan mesajların çoğu Chat ile senkronize edilir. Bununla birlikte, kullanıcılar tarafından silinen ancak Apps Kasası tarafından saklanan mesajlar Chat'e senkronize edilmez. Aramanızın Apps Kasası'nda kullanılabilen tüm eşleşen mesajları döndürdüğünden emin olmak için Gmail'de arama yapın.

Chat arama örnekleri

Arama terimleri Chat alanlarındaki mesajlara nasıl uygulanır?

Örneğin, aşağıdaki görüşmeyi içeren bir alanınız var:

  Katılımcı 1: selam

  Katılımcı 2: merhaba

 

Arama terimleri kullanıyorsanız arama, önizleme ve dışa aktarma işlemleri mesajları şu şekilde işler:

Arama terimi Chat alanı arama, önizleme ve dışa aktarma davranışı
selam

Arama: Arama terimiyle eşleşen tek mesaj olduğundan, yalnızca 1. katılımcının mesajı döndürülür.

Önizleme ve dışa aktarma: 1. katılımcının mesajı ve alanda ya da mesaj dizisinde (mesaj dizili odalar için) 12 saat önce ve 12 saat sonra gönderilen tüm mesajlar yer alır.

merhaba

Arama: Arama terimiyle eşleşen tek mesaj olduğundan, yalnızca 2. katılımcının mesajı döndürülür.

Önizleme ve dışa aktarma: 2. katılımcının mesajı ve alanda ya da mesaj dizisinde (mesaj dizili odalar için) 12 saat önce ve 12 saat sonra gönderilen tüm mesajlar yer alır.

selam merhaba

Her iki arama terimini de içeren tek bir mesaj olmadığından, hiçbir mesaj döndürülmez veya dışa aktarılmaz.

selam from:katilimci1@example.com

Arama: Her iki arama terimiyle de eşleşen tek mesaj olduğundan, yalnızca 1. katılımcının mesajı döndürülür.

Önizleme ve dışa aktarma: 1. katılımcının mesajı ve alanda ya da mesaj dizisinde (mesaj dizili odalar için) 12 saat önce ve 12 saat sonra gönderilen tüm mesajlar yer alır.

selam from:katilimci2@example.com Her iki arama terimiyle de eşleşen bir mesaj olmadığından, hiçbir ileti döndürülmez veya dışa aktarılmaz.
‑selam from:katilimci1@example.com Her iki arama terimiyle de eşleşen bir mesaj olmadığından, örnek görüşmedeki hiçbir mesaj döndürülmez veya dışa aktarılmaz.
‑selam from:katilimci2@example.com

Arama: Arama terimiyle eşleşen tek mesaj olduğundan, yalnızca 2. katılımcının mesajı döndürülür.

Önizle ve dışa aktar: 2. katılımcının mesajı ile alanda 12 saat önce ve 12 saat sonra gönderilen tüm mesajlar yer alır.

Chat mesajlarını arama

 1. vault.google.com adresinde oturum açın.
 2. Konular'ı tıklayın. Verileri, Apps Kasası projelerinizin çalışma alanları olan konularda ararsınız. Konular, ilgili muhafazaları, aramaları ve dışa aktarmaları birlikte gruplandırmanıza olanak tanır. Konular, arama yapabileceğiniz verileri kısıtlamaz. Erişim izniniz olan tüm veriler, herhangi bir konudan aranabilir.
 3. Arama sorgusunu çalıştırmak istediğiniz konu mevcutsa, bu konuyu tıklayarak açın. Konu mevcut değilse bir konu oluşturun:
  1. Konu oluştur'u tıklayın.
  2. Konu için bir ad ve isterseniz bir açıklama girin.
  3. Oluştur'u tıklayın.

  Arama sekmesi otomatik olarak açılır.

 4. Hizmet için Chat'i seçin.
 5. Aranacak kaynak verileri seçin:
  • Tüm veriler - Kuruluşunuzdaki tüm mesajları arayın.
  • Muhafaza edilen veriler - Konuyla ilgili olarak yalnızca muhafazaya alınan mesajları arayın.
 6. Aranacak varlığı seçin:
  • Belirli hesaplar: 5.000'e kadar hesap e-posta adresi girin.
  • Kuruluş birimi: Belirli bir kuruluş birimindeki tüm hesaplarda arama yapın. Açılan iletişim kutusunda bir kuruluş birimi seçin.

   Alt kuruluş birimlerine sahip bir kuruluş birimi seçerseniz alt kuruluş birimlerindeki hesaplar da aranır.

  • Chat alanları: Bir veya daha fazla alanda arama yapın:
   1. Açılan iletişim kutusuna, aramak istediğiniz alanlardaki üyelere ait bir veya daha fazla e-posta adresi girin.
   2. Bul'u tıklayın.
   3. Alanlar listesinde, aramak istediğiniz alanları seçip Ekle'yi tıklayın.
 7. (İsteğe bağlı) Hesaplarda veya kuruluş biriminde arama yapıyorsanız alanlardaki mesajları aramaya dahil etmek için Chat alanlarından mesajları dahil et'i "" tıklayın. Apps Kasası yalnızca aranan hesap ilgili alanın üyesiyse alanda arama yapar.
 8. (İsteğe bağlı) Bir saat dilimi seçin.
 9. (İsteğe bağlı) Gönderme tarihi için bir aralık girin.

  Not: Tarih girerseniz Apps Kasası, bu tarih aralığındaki mesajları içeren ve sorgu terimlerinizle eşleşen tüm mesaj dizilerini döndürür. Sonuçlar, sorgu terimleriyle eşleşen ancak belirttiğiniz tarih aralığının dışındaki mesajları da içerebilir.

  • Bir başlangıç tarihi girerseniz Apps Kasası, bu tarihte veya daha sonra gönderilen tüm mesajları döndürür.
  • Bir bitiş tarihi girerseniz Apps Kasası, bu tarihte veya daha önce gönderilen tüm mesajları döndürür.
 10. (İsteğe bağlı) Terimler alanına bir veya daha fazla arama terimi girin:

  Arama terimleri 2.000 karakterden uzun olamaz.

  • Mesajdaki bir veya daha fazla anahtar kelimeyi aramak için, öne bir artı (+) ekleyip boşlukla ayırdığınız kelimeleri girin. Örneğin, +proje +hedefler.
  • Bir kelime öbeğini aramak için, kelimeleri tırnak işaretleri arasına alın ve başına artı (+) koyun. Örneğin, +"proje hedefleri".
  • Yalnızca doğrudan mesajları aramak için is:dm yazın. Yalnızca alanlardaki mesajları aramak için is:space yazın.
  • Hesap, tarih veya mesaj özelliklerine göre arama yapmak için arama operatörlerini kullanın.
 11. Aşağıdakilerden birini tıklayın:
  • Ara - Aramanızı çalıştırdığınızda sorgunuzla eşleşen mesajların listesi döndürülür.
  • Dışa aktar - Arama sonuçlarını doğrudan dışa aktarın ve arama sonuçları önizlemesini atlayın. Dışa aktarma işlemleri hakkında daha fazla bilgi
 12. Arama veya dışa aktarma işleminiz tamamlandıktan sonra aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
  • Aramanızı düzenlemek için Genişlet'i tıklayın.
  • Bir mesajın önizlemesini ve ilgili görüşmeyi açmak için mesajı tıklayın.
  • Arama sonuçlarınızı dışa aktarmak için Dışa aktar'ı tıklayın. Daha fazla bilgi
  • Sorgunuzu kaydetmek için Kaydet'i tıklayın. Daha fazla bilgi
  • Tüm alanları temizlemek ve yeni bir arama başlatmak için Temizle'yi tıklayın.

Arama sonuçlarındaki mesajları önizleme

Arama yaptıktan sonra, sorgunuzla eşleşen mesajları inceleyebilir, katılımcıları görebilir ve ekleri indirebilirsiniz.

Bir mesajı önizlemek için arama sonuçları listesinde mesajı tıklayın. Mesaj listesi açılır.

 • "" simgesi bulunan mesajların bir veya daha fazla eki vardır. Bir eki indirmek için İndir'i tıklayın.
 • Aralık 2020'nin başlarından önce oluşturulan DM'ler ve grup görüşmeleri için önizleme ve dışa aktarma işlemlerine, eşleşen mesajla aynı günde gönderilen mesajlar dahil edilir (saat 00:00:00'dan itibaren).
 • Mesaj dizili alanlarda, mesajın parçası olduğu görüşmenin tamamı önizlemede gösterilebilir, ancak Apps Kasası yalnızca aramanızla eşleşen mesajları dışa aktarır.
 • Aralık 2020'nin başlarından sonra oluşturulan mesaj dizili alanlarda ve grup görüşmelerinde, eşleşen mesajdan 12 saat önce ve 12 saat sonra gönderilen mesajlar önizleme ve dışa aktarma işlemlerine dahil edilir.
 • Uzun görüşmeler söz konusu olduğunda, önizlemede yalnızca en son 1.000 mesaj gösterilebilir. Ancak, dışa aktarılan arama sonuçları, önizlemede bulunmayan mesajlar da dahil sorgunuzla eşleşen veya içerik için sağlanan tüm mesajları içerir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
96539
false
false