Remarketing dynamiczny w Google Analytics

Używaj Menedżera tagów Google i Google Analytics do ponownego zaangażowania użytkowników na podstawie treści, które już oglądali.

Remarketing umożliwia wyświetlanie reklam i ich dostosowywanie w zależności od tego, z jakimi treściami użytkownicy mieli do czynienia w witrynie. Remarketing dynamiczny stanowi rozwinięcie tej koncepcji, ponieważ umożliwia wyświetlanie reklamy konkretnego produktu, którym dany użytkownik zainteresował się w witrynie. Z tego artykułu dowiesz się, jak wdrożyć remarketing dynamiczny w Google Analytics, używając Menedżera tagów.

Krok 1. Skonfiguruj wymiary niestandardowe w Google Analytics

Jeśli użytkownicy wyświetlają treści otagowane atrybutami branżowymi (np. reklamę określonego modelu buta), te informacje są przesyłane do Analytics jako wymiary niestandardowe. Analytics udostępnia te dane w Twojej kampanii remarketingu dynamicznego w Google Ads.

Aby utworzyć wymiary niestandardowe, wykonaj instrukcje podane w Centrum pomocy Google Analytics.

Pamiętaj, by zastosować konwencję nazewnictwa wymiarów niestandardowych zalecaną w Centrum pomocy. Zwróć uwagę, że w różnych branżach są różne klucze, wyszukaj więc odpowiednie wartości dla danej branży.

Na przykład branża handlu detalicznego będzie wymagać wymiaru ecomm_prodid. Trzeba też dodać wymiary ecomm_pagetype i ecomm_totalvalue, ponieważ są one niezbędne w przypadku remarketingu dynamicznego w Analytics.

Dla każdego wymiaru niestandardowego wybierz w menu Zakres ustawienie Działanie. Dzięki temu działania będą mieć zastosowanie do odsłon, ale nie będą przypisane do sesji czy użytkownika.

Zanotuj numer indeksu każdego tworzonego przez siebie wymiaru. Numery te będą potrzebne na dalszym etapie konfigurowania Menedżera tagów.

Krok 2. Skonfiguruj warstwę danych

Poproś swojego programistę o dodanie do warstwy danych niezbędnych atrybutów. Te klucze i wartości warstw danych zostaną użyte przez Twój tag do zidentyfikowania produktu, który interesuje klienta. W tym przykładzie właściciel sklepu rejestruje identyfikator produktu, typ strony i łączną wartość produktu.

<script>
dataLayer = [{
    'product_ids' : 'AA12345',
    'page_type' : 'product',
    'total_value' : 49
}]
</script>

Aby zapewnić dostępność wartości kluczy w tablicy dataLayer(), umieść kod dataLayer() nad początkowym tagiem w kontenerze Menedżera tagów.

Krok 3. Skonfiguruj atrybuty dynamiczne

Atrybuty dynamiczne służą do łączenia z kontem Google Ads informacji o atrybutach branżowych pochodzących z Google Analytics. Aby skonfigurować atrybuty dynamiczne w Google Analytics:

 1. W Google Analytics wybierz kolejno: Administracja a potem kolumna Usługa: Informacje o śledzeniu a potem Gromadzenie danych, a następnie przełącz Remarketing na pozycję . Kliknij Zapisz.
 2. Nie wychodząc z sekcji Administracja, wybierz kolejno: kolumna Usługa: Definicje list odbiorców a potem Atrybuty dynamiczne.
 3. Połącz konto Google Ads, klikając odpowiedni link (jeśli jeszcze nie zostało to zrobione).
  1. Wybierz konto Google Ads, które chcesz połączyć.
  2. Nadaj grupie połączeń nazwę w polu Nazwa grupy połączeń.
  3. Użyj przełączników, aby połączyć jeden lub więcej widoków danych.
  4. Wybierz Połącz konta i kliknij Gotowe.
  5. Wróć do kolumny Usługa: Definicje list odbiorców a potem Atrybuty dynamiczne.
 4. Kliknij +Nowy atrybut.
 5. W sekcji Konfiguracja wybierz Rodzaj działalności (np. Sklep), Widok danych i Konto docelowe. Po zakończeniu kliknij Dalsze kroki.
 6. W sekcji Atrybuty dynamiczne skonfiguruj atrybuty związane z wymiarami niestandardowymi utworzonymi wcześniej. W przypadku działalności typu Sklep wybierz dla atrybutu Identyfikator produktu wymiar ecomm_prodid, dla atrybutu Typ strony – wymiar ecomm_pagetype, a dla atrybutu Łączna wartość – wymiar ecomm_totalvalue.
 7. Kliknij Zapisz.

Krok 4. Utwórz listy odbiorców w Analytics

Po dodaniu tagów do atrybutów, których chcesz używać, atrybuty te staną się dostępne w Analytics. Możesz teraz używać ich do tworzenia list odbiorców remarketingu.

Informacje o tworzeniu list odbiorców znajdziesz w tych instrukcjach w Centrum pomocy Analytics.

Krok 5: tworzenie zmiennych definiowanych przez użytkownika

Utwórz w Menedżerze tagów trzy nowe zmienne zdefiniowane przez użytkownika, dostosowane do wartości warstwy danych i wymiarów niestandardowych skonfigurowanych w krokach 1–2:

 1. W obszarze roboczym Menedżera tagów wybierz Zmienne i w sekcji Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij przycisk Nowa.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja zmiennejZmienna warstwy danych.
 3. W polu Nazwa zmiennej warstwy danych wpisz nazwę zmiennej z tablicy dataLayer. W przypadku powyższego przykładowego kodu tablicy dataLayer wartość ta będzie miała postać „product_ids”.
 4. W polu Wersja warstwy danych pozostaw wartość domyślną, czyli 2.
 5. Nadaj nazwę zmiennej. W powyższym przykładzie identyfikatorów produktów używanych w przypadku rodzaju działalności Sklep możesz po prostu nazwać tę zmienną „Identyfikatory produktów”.
 6. Zapisz zmienną.

Powtórz tę procedurę w przypadku pozostałych zmiennych definiowanych przez użytkownika.

Krok 6. Dodaj do Menedżera tagów zmienne zdefiniowane przez użytkownika

Na koniec wstaw nowe zmienne zdefiniowane przez użytkownika utworzone w Menedżerze tagów do zmiennej ustawień Google Analytics.

 1. Przejdź do sekcji Zmienne i wybierz zmienną ustawień Google Analytics.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu i wybierz kolejno: Więcej ustawień a potem Wymiary niestandardowe.
 3. Kliknij Dodaj wymiar niestandardowy.
 4. Korzystając z selektora zmiennej (variable selector icon), ustaw wartość wymiaru każdej zmiennej Menedżera tagów zdefiniowanej przez użytkownika, która została utworzona w kroku 5. Wartości indeksu będą odpowiadać wartościom zanotowanym przez Ciebie w kroku 1 przy tworzeniu wymiarów niestandardowych w Analytics. Na przykład w polu Indeks może się znaleźć wartość 3, a w polu Wartość wymiaru – wartość {{Product IDs}}.
 5. Zapisz zmiany, a następnie wyświetl ich podgląd i przeprowadź debugowanie. Opublikuj je, gdy będą gotowe.

Jeśli nie chcesz konfigurować wymiarów niestandardowych w globalnej zmiennej ustawień Google Analytics, możesz zamiast tego zastosować ustawienia wymiarów niestandardowych w tagu wyświetlenia strony. Otwórz tag wyświetlenia strony Google Analytics, kliknij Włącz zastępowanie ustawień w tym tagu, by wyświetlić sekcję Więcej ustawień, i wykonaj odpowiednie kroki powyżej.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem