Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

[UA] Remarketing dynamiczny w Universal Analytics

Używanie Menedżera tagów Google i Google Analytics do ponownego zaangażowania użytkowników na podstawie treści, które już oglądali
Uwaga: ten artykuł dotyczy Universal Analytics (UA). Od 1 lipca 2023 r. standardowe usługi w UA przestaną przetwarzać dane (w przypadku usług w UA 360 nastąpi to od 1 lipca 2024 r.). Jeśli nadal korzystasz z UA, przejdź na Google Analytics 4 (GA4).

Remarketing umożliwia wyświetlanie reklam i ich dostosowywanie w zależności od tego, z jakimi treściami użytkownicy mieli do czynienia w witrynie. Remarketing dynamiczny stanowi rozwinięcie tej koncepcji, ponieważ umożliwia wyświetlanie reklamy konkretnego produktu, którym dany użytkownik zainteresował się w witrynie. Z tego artykułu dowiesz się, jak wdrożyć remarketing dynamiczny w Google Analytics, używając Menedżera tagów.

Krok 1. Skonfiguruj wymiary niestandardowe

Jeśli użytkownicy wyświetlają treści otagowane atrybutami branżowymi (np. reklamę określonego modelu buta), te informacje są przesyłane do Analytics jako wymiary niestandardowe. Analytics udostępnia te dane w Twojej kampanii remarketingu dynamicznego w Google Ads.

Aby utworzyć wymiary niestandardowe, wykonaj instrukcje podane w Centrum pomocy Google Analytics.

Pamiętaj, by zastosować konwencję nazewnictwa wymiarów niestandardowych zalecaną w Centrum pomocy. Zwróć uwagę, że w różnych branżach są różne klucze, wyszukaj więc odpowiednie wartości dla danej branży.

Na przykład branża handlu detalicznego będzie wymagać wymiaru ecomm_prodid. Trzeba też dodać wymiary ecomm_pagetype i ecomm_totalvalue, ponieważ są one niezbędne w przypadku remarketingu dynamicznego w Analytics.

Dla każdego wymiaru niestandardowego wybierz w menu Zakres ustawienie Działanie. Dzięki temu działania będą mieć zastosowanie do odsłon, ale nie będą przypisane do sesji czy użytkownika.

Zanotuj numer indeksu każdego tworzonego przez siebie wymiaru. Numery te będą potrzebne na dalszym etapie konfigurowania Menedżera tagów.

Krok 2. Skonfiguruj warstwę danych

Poproś swojego programistę o dodanie do warstwy danych niezbędnych atrybutów. Te klucze i wartości warstw danych zostaną użyte przez Twój tag do zidentyfikowania produktu, który interesuje klienta. W tym przykładzie właściciel sklepu rejestruje identyfikator produktu, typ strony i łączną wartość produktu.

<script>
dataLayer = [{
    'product_ids' : 'AA12345',
    'page_type' : 'produkt',
    'total_value' : 49
}]
</script>

Aby zapewnić dostępność wartości kluczy w tablicy dataLayer(), umieść kod dataLayer() nad początkowym tagiem w kontenerze Menedżera tagów. Więcej informacji

Krok 3. Skonfiguruj Atrybuty dynamiczne

Atrybuty dynamiczne służą do łączenia z kontem Google Ads informacji o atrybutach branżowych pochodzących z Google Analytics. Aby skonfigurować atrybuty dynamiczne w Google Analytics:

 1. W Google Analytics kliknij Administracja a potem kolumna Usługa: Informacje o śledzeniu a potem Zbieranie danych, a potem przestaw przełącznik Remarketing w pozycję Wł. Kliknij Zapisz.
 2. Nie wychodząc z sekcji Administracja, kliknij kolumnę Usługa: Definicje list odbiorców a potem Atrybuty dynamiczne.
 3. Połącz konto Google Ads, klikając odpowiedni link (jeśli jeszcze nie zostało to zrobione).
  1. Wybierz konto Google Ads, które chcesz połączyć.
  2. Nadaj grupie połączeń nazwę w polu Nazwa grupy połączeń.
  3. Użyj przełączników, aby połączyć jeden lub więcej widoków danych.
  4. Kliknij kolejno Połącz konta i Gotowe.
  5. Wróć do kolumny Usługa: Definicje list odbiorców a potem Atrybuty dynamiczne.
 4. Kliknij + Nowy atrybut.
 5. W sekcji Konfiguracja wybierz Rodzaj działalności (np. Sklep), Widok danych i Konto docelowe. Po zakończeniu kliknij Dalsze kroki.
 6. W sekcji Atrybuty dynamiczne skonfiguruj atrybuty związane z wymiarami niestandardowymi utworzonymi wcześniej. W przypadku rodzaju działalności „Sklep” wybierz dla atrybutu Identyfikator produktu wymiar ecomm_prodid, dla atrybutu Typ strony – wymiar ecomm_pagetype, a dla atrybutu Łączna wartość – wymiar ecomm_totalvalue.
 7. Kliknij Zapisz.

Krok 4. Utwórz listy odbiorców w Analytics

Po dodaniu tagów do atrybutów, których chcesz używać, atrybuty te staną się dostępne w Analytics. Możesz ich teraz używać do tworzenia list odbiorców remarketingu.

Informacje o tworzeniu list odbiorców znajdziesz w tych instrukcjach w Centrum pomocy Analytics.

Krok 5: tworzenie zmiennych definiowanych przez użytkownika

Utwórz w Menedżerze tagów trzy nowe zmienne zdefiniowane przez użytkownika, dostosowane do wartości warstwy danych i wymiarów niestandardowych skonfigurowanych w krokach 1–2:

 1. W obszarze roboczym Menedżera tagów wybierz Zmienne i w sekcji Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij przycisk Nowa.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja zmiennej i Zmienna warstwy danych.
 3. W polu Nazwa zmiennej warstwy danych wpisz nazwę zmiennej z tablicy dataLayer(). W przypadku powyższego przykładowego kodu tablicy dataLayer() wartość ta będzie miała postać „product_ids”.
 4. W polu Wersja warstwy danych pozostaw wartość domyślną, czyli 2.
 5. Nadaj nazwę zmiennej. W powyższym przykładzie identyfikatorów produktów używanych w przypadku rodzaju działalności Sklep możesz po prostu nazwać tę zmienną „Identyfikatory produktów”.
 6. Zapisz zmienną.

Powtórz tę procedurę w przypadku pozostałych zmiennych definiowanych przez użytkownika.

Krok 6. Dodaj do Menedżera tagów zmienne zdefiniowane przez użytkownika

Na koniec wstaw nowe zmienne zdefiniowane przez użytkownika utworzone w Menedżerze tagów do zmiennej „Ustawienia Google Analytics”.

 1. Przejdź do sekcji Zmienne i wybierz zmienną „Ustawienia Google Analytics”.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja zmiennej oraz Więcej ustawień a potem Wymiary niestandardowe.
 3. Kliknij Dodaj wymiar niestandardowy.
 4. Korzystając z variable selector iconselektora zmiennej, ustaw wartość wymiaru każdej zmiennej Menedżera tagów zdefiniowanej przez użytkownika, która została utworzona w kroku 5. Wartości indeksu będą odpowiadać wartościom zanotowanym przez Ciebie w kroku 1 przy tworzeniu wymiarów niestandardowych w Analytics. Na przykład w polu Indeks może się znaleźć wartość 3, a w polu Wartość wymiaru – wartość {{Product IDs}}.
 5. Zapisz konfigurację i opublikuj kontener, gdy będzie gotowy.

Jeśli nie chcesz konfigurować wymiarów niestandardowych w globalnej zmiennej „Ustawienia Google Analytics”, możesz zamiast tego zastosować ustawienia wymiarów niestandardowych w tagu „Wyświetlenie strony”. Otwórz tag wyświetlenia strony Google Analytics, kliknij Włącz zastępowanie ustawień w tym tagu, by wyświetlić sekcję Więcej ustawień, i wykonaj odpowiednie kroki powyżej.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
3803715422017237014
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
102259