Google Analytics – dinamikus remarketing

A Google Címkekezelő és az Analytics beállítása úgy, hogy újra kapcsolatba léphessen a felhasználókkal az általuk korábban megtekintett tartalmak alapján.

A remarketing lehetővé teszi a hirdetések megjelenítését a felhasználók számára, illetve a hirdetéseknek a felhasználók által megtekintett tartalom alapján történő testreszabását. A dinamikus remarketing segítségével ez továbbfejleszthető, és a webhely látogatói számára az általuk a webhelyen megtekintett konkrét termékkel kapcsolatos hirdetés is megjeleníthető. Ebben a cikkben ismertetjük, hogy miként telepíthető a Google Analytics dinamikus remarketingje a Címkekezelő segítségével.

1. lépés: Egyéni dimenziók beállítása a Google Analytics szolgáltatásban

Amikor a felhasználók megtekintik az ágazati attribútumokkal megcímkézett tartalmakat (például egy adott cipő hirdetését), akkor ezek az információk egyéni dimenziókként kerülnek be az Analytics rendszerébe. Az Analytics ezeket az információkat elérhetővé teszi a Google Ads dinamikus remarketingkampánya számára.

Egyéni dimenziók létrehozásához kövesse a Google Analytics súgójában található utasításokat.

Ügyeljen rá, hogy az egyéni dimenziók nevét pontosan az egyéni dimenziók útmutatójában leírtaknak megfelelően adja meg. Ne feledje, hogy a különböző ágazatokhoz különböző kulcsok fognak tartozni, ezért mindig keresse ki a megfelelő ágazatértéket.

A kiskereskedelmi ágazathoz például az ecomm_prodid dimenziót kell használni, továbbá szerepeltetni kell az ecomm_pagetype és az ecomm_totalvalue dimenziót is, mivel az Analytics rendszerbeli dinamikus remarketingnek szüksége van rájuk.

A Hatáskör menü számára minden egyéni dimenzió esetén állítsa be a Lekérés értéket. Ennek hatására ezek a műveletek az oldalmegtekintésekre fognak vonatkozni, de nem kapcsolódnak majd munkamenethez vagy felhasználóhoz.

Jegyezze fel minden létrehozott dimenzió indexszámát. Ezekre szüksége lesz a Címkekezelő konfigurálásánál.

2. lépés: Az adatréteg beállítása

A webfejlesztője segítségével adja hozzá a szükséges attribútumokat az adatréteghez. Ezeket az adatrétegkulcsokat és -értékeket a rendszer az Ön címkéje alapján az érintett termék azonosítására fogja használni. Az alábbi példában egy olyan kiskereskedelmi üzletet láthat, amely begyűjti a termékazonosítót, az oldaltípust, valamint a termék összértékét.

<script>
dataLayer = [{
    'product_ids' : 'AA12345',
    'page_type' : 'product',
    'total_value' : 49
}]
</script>

Ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a dataLayer() kulcsok értéke a Címkekezelő-kód végrehajtása előtt rendelkezésre álljon, helyezze el a dataLayer() kódot a kezdeti Címkekezelő-tárolócímke fölé.

3. lépés: A dinamikus attribútumok beállítása

A dinamikus attribútumok célja a Google Analytics szolgáltatásból származó ágazati attribútumok információit hozzákapcsolni Google Ads-fiókjához. A dinamikus attribútumok beállításához a Google Analytics szolgáltatásban:

 1. A Google Analytics rendszerben lépjen az Adminisztrálás majd Tulajdon oszlop: Nyomon követési adatok majd Adatgyűjtés területre, és állítsa a Remarketing kapcsolót Be állásba. Kattintson a Mentés gombra.
 2. Az Adminisztrálás szakaszban lépjen a Tulajdon oszlop: Közönségdefiníciók majd Dinamikus attribútumok lehetőségre.
 3. Ha még nem tette meg, akkor a vonatkozó linkre kattintva kapcsolja össze a Google Ads-fiókját.
  1. Válassza ki az összekapcsolni kívánt Google Ads-fiókot.
  2. Nevezze el a linkcsoportot a Linkcsoport neve mezőben.
  3. Használja a váltókapcsolókat ahhoz, hogy egy vagy több adatnézetet összekapcsoljon.
  4. Kattintson a Fiókok összekapcsolása, majd a Kész lehetőségre.
  5. Térjen vissza a Tulajdon oszlop: Közönségdefiníciók majd Dinamikus attribútumok menüpontba.
 4. Kattintson az +Új attribútum lehetőségre.
 5. A Konfiguráció szakaszban állítsa be a Vállalkozás típusa (például: Kiskereskedelem), a Nézet és a Célfiók értékeit. Ha kész van, kattintson a Következő lépés lehetőségre.
 6. A Dinamikus attribútumok szakaszban állítsa be a korábban létrehozott egyéni dimenziókat. Kiskereskedelmi felhasználás esetén például a Termékkód számára az ecomm_prodid, az Oldaltípus számára az ecomm_pagetype, az Összérték számára pedig az ecomm_totalvalue értéket kell megadni.
 7. Kattintson a Mentés gombra.

4. lépés: Közönségek létrehozása az Analytics szolgáltatásban

A címkék használni kívánt attribútumokkal való frissítése után az attribútumok rendelkezésre fognak állni az Analytics szolgáltatásban is. Az attribútumok ennek elvégzése után már használhatók a remarketingközönségek létrehozásához.

A közönségek létrehozásához kövesse a Analytics Súgóban olvasható utasításokat.

5. lépés: Felhasználó által definiált változók létrehozása

A Címkekezelőben hozzon létre három olyan új, felhasználó által definiált változót, amely egyezik az 1–2. lépésben létrehozott adatrétegbeli értékekkel és egyéni dimenziókkal:

 1. Kattintson a Változók lehetőségre, majd kattintson az Új gombra a Felhasználó által definiált változók részen.
 2. Kattintson a Változó konfigurálása lehetőségre, és válassza az Adatrétegváltozó lehetőséget.
 3. Az Adatréteg-változó neve számára adja meg a dataLayer() objektumban szereplő nevet. A fenti dataLayer kódpéldánál maradva ez az érték a „product_ids” lesz.
 4. Az Adatréteg verziója esetén hagyja meg a beállított alapértelmezett értéket (2).
 5. Adjon nevet a változónak. Kiskereskedelmi termékazonosítót használó példa esetén a „Termékazonosítók” paramétert használjuk.
 6. Mentse a változót.

Ismételje meg az eljárást a felhasználó által definiált többi változóval is.

6. lépés: A felhasználó által definiált változók felvétele a Címkekezelőbe

Az utolsó lépés a Címkekezelőben létrehozott új változók hozzáadása a Google Analytics-beállítások változójához:

 1. Navigáljon a Változók elemhez, és válassza ki a Google Analytics-beállítások változóját.
 2. Kattintson a Címkekonfiguráció lehetőségre, és nyissa meg a További beállítások majd Egyéni dimenziók menüpontot.
 3. Kattintson az Egyéni dimenzió hozzáadása lehetőségre.
 4. A variable selector iconVáltozóválasztó gombbal állítsa be a dimenzióértéket az 5. lépésben létrehozott minden egyes felhasználó által definiált Címkekezelő-változóhoz. Az indexértékek meg fognak felelni azoknak az értékeknek, amelyeket az 1. lépés során akkor rögzített, amikor egyéni dimenziókat hozott létre az Analytics szolgáltatásban. Az Index értéke például 3 lehet, a Dimenzióérték pedig {{Termékkódok}}.
 5. Mentsen, tekintse meg az előnézetet, végezzen hibakeresést, majd amikor végzett, tegye közzé.

Ha nem szeretne egyéni dimenziót megadni a globális Google Analytics-beállítások változójához, akkor alkalmazhatja ehelyett az oldalmegjelenítés címkére az egyéni dimenzióbeállításokat. Nyissa meg a Google Analytics oldalmegjelenítési címkéjét, kattintson a Beállítások felülírásának engedélyezése ebben a címkében lehetőségre a További beállítások szakasz megjelenítéséhez, és kövesse a fenti releváns lépéseket.

Kapcsolódó források

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?