Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

[UA] Wdrażanie Universal Analytics za pomocą Menedżera tagów

Uwaga: ten artykuł dotyczy Universal Analytics (UA). Od 1 lipca 2023 r. standardowe usługi w UA przestaną przetwarzać dane (w przypadku usług w UA 360 nastąpi to od 1 lipca 2024 r.). Jeśli nadal korzystasz z UA, przejdź na Google Analytics 4 (GA4).

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Aby skonfigurować nowy tag Universal Analytics:

 1. Na ekranie podsumowania obszaru roboczego kliknij Nowy tag. Możesz też w dowolnym miejscu w kontenerze kliknąć Tagi > Nowy. Pojawi się ekran definicji nowego tagu.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu i wybierz Universal Analytics.
 3. Wybierz Typ śledzenia (Na przykład użyj opcji „Wyświetlenie strony” w witrynie, by sprawdzić, które strony są odwiedzane przez użytkowników. Użyj opcji „Zdarzenie”, jeśli chcesz monitorować określoną interakcję, np. kliknięcie przycisku w reklamie).
 4. Wybierz lub utwórz zmienną ustawień Google Analytics:
  • Aby wybrać zmienną ustawień Google Analytics:
   1. Wybierz zmienną w menu. Twój identyfikator Google Analytics zostanie zastosowany w tagu razem z pozostałymi ustawieniami z tej zmiennej.
  • Aby utworzyć zmienną ustawień Google Analytics:
   1. Kliknij Nowa zmienna…
   2. Na ekranie Konfiguracja zmiennej wpisz swój identyfikator Google Analytics.
   3. Domena plików cookie: jeśli nie masz innych tagów Google Analytics zaimplementowanych w witrynie za pomocą tagu analytics.js lub Menedżera tagów, pozostaw dla tej wartości ustawienie „automatyczna”. Jeśli masz inne tagi Google Analytics wdrożone w swojej witrynie lub w Menedżerze tagów, potwierdź, że domena plików cookie jest taka sama.
   4. Jeśli potrzebujesz dodatkowych ustawień, np. chcesz skonfigurować pola, wymiary lub dane niestandardowe, grupowanie treści, funkcje związane z reklamą w sieci reklamowej, funkcje Ulepszonego e-commerce lub pomiary w wielu domenach, kliknij Więcej ustawień i skonfiguruj odpowiednie pola.
   5. Kliknij Zapisz.
   6. Jeśli nazwa zmiennej nie została jeszcze zmieniona, zmień ją teraz. Możesz zaakceptować ustawienie domyślne lub podać własne. Kliknij Zapisz, by zakończyć konfigurację tagu.
 5. W razie potrzeby skonfiguruj tag, by dynamicznie wyłączał Funkcje reklamowe lub personalizację reklam.
 6. Kliknij Reguły, by wybrać regułę, która spowoduje uruchomienie tagu. Możesz wybrać istniejącą regułę lub kliknąć ikonę +, by zdefiniować nową.

Implementacje tagów

Oto kilka przykładów konfiguracji tagów Google Analytics, które można ustawić w Menedżerze tagów:

 • Podstawowa aktywność strony internetowej: najbardziej popularna implementacja Google Analytics. Ustaw Typ śledzenia na „Wyświetlenie strony”, a w sekcji Reguły wybierz regułę, która będzie uruchamiana na wszystkich stronach.
 • Zliczanie zdarzeń: za pomocą Menedżera tagów możesz konfigurować i wdrażać tagi Google Analytics, które zliczają określone zdarzenia, np. kliknięcia linków lub przycisków na stronie internetowej. Więcej informacji
 • Pomiar aktywności w różnych domenach: używaj Menedżera tagów, by poznawać aktywność użytkowników w wielu domenach. Więcej informacji
 • E-commerce: mierz korzystanie z e-commerce.
 • Remarketing dynamiczny: korzystając z Google Analytics, możesz wdrożyć remarketing dynamiczny, by wyświetlać użytkownikom reklamy produktów i usług, które wcześniej przeglądali.

Ustawienia konfiguracji tagów Universal Analytics

Tagi Google Analytics można skonfigurować w Menedżerze tagów Google tak, by miały te same funkcje co większość ręcznych implementacji kodu. (Uwaga: Menedżer tagów nie obsługuje obecnie niestandardowych wtyczek Universal Analytics). Ustawienia konfiguracji znajdziesz w konfiguracji zmiennej „Ustawienia Google Analytics”. Konfigurację możesz też przeprowadzić na poziomie tagu. Aby to zrobić, kliknij Włącz zastępowanie ustawień w tym tagu > Więcej ustawień:

Pola do ustawienia: kliknij przycisk + Dodaj pole, by utworzyć pary nazwy i wartości pola.

Niestandardowe wymiary: kliknij przycisk + Dodaj wymiar niestandardowy, by dodać niestandardowe wymiary. Dla każdego wymiaru podaj indeks i wartość wymiaru. Więcej informacji o korzystaniu z niestandardowych wymiarów

Niestandardowe dane: kliknij przycisk + Dodaj dane niestandardowe, by dodać niestandardowe dane. Dla wszystkich danych podaj indeks i wartość danych. Więcej informacji o korzystaniu z niestandardowych danych

Grupy treści: kliknij przycisk + Dodaj niestandardową grupę treści, by dodać niestandardowe grupy treści. Dla każdej grupy treści podaj indeks i grupę treści. Więcej informacji o korzystaniu z grup treści

Włącz Funkcje reklamowe w sieci reklamowej: włącza wtyczkę displayfeatures udostępniającą funkcje reklamowe, m.in. raporty danych demograficznych i zainteresowań, remarketing i integrację z usługami Google Marketing Platform. Pamiętaj, że musisz też skonfigurować odpowiednie ustawienia w interfejsie Google Analytics. Włączenie tej funkcji jest opcjonalne. Aby zastąpić to pole i ustawienia usługi w celu wyłączenia Funkcji raportowania o reklamach, w sekcji Pola do ustawienia dodaj pole allowAdFeatures i przypisz mu wartość false. Więcej informacji o funkcjach reklamowych w sieci reklamowej i ich wpływie na politykę prywatności.

Ulepszone e-commerce: umożliwia przesyłanie danych służących do pomiaru interakcji związanych z e-commerce. Możesz np. zobaczyć, kiedy klient dodał produkt do koszyka, rozpoczął proces płatności i dokonał zakupu. Możesz skorzystać z Ulepszonego e-commerce, by określić segmenty klientów, którzy wypadają ze ścieżki zakupów. Więcej informacji

Śledzenie w wielu domenach: pozwala objąć pomiarem osobne domeny najwyższego poziomu jako 1 element, łącząc ich dane w tych samych raportach Google Analytics. Więcej informacji o pomiarach w wielu domenach. Dostępne opcje dodatkowe:

 • Automatyczne powiązanie domen: wpisz listę domen oddzielonych przecinkami, by automatycznie udostępniać identyfikator klienta w wielu domenach.
 • Oddzielaj znaki symbolem #: używaj symbolu hashtaga (#) zamiast znaku zapytania (?), by dołączać wartości plików cookie do adresów URL. Ustaw tę wartość na „prawda”, „fałsz” lub na zmienną Menedżera tagów, która zwraca wartość „prawda” lub „fałsz”.
 • Dekoruj formularze: ta opcja dodaje dane pomiarowe do działania formularza. Ustaw tę wartość na „prawda”, „fałsz” lub na zmienną Menedżera tagów, która zwraca wartość „prawda” lub „fałsz”.

Konfiguracja zaawansowana: te elementy sterujące zapewniają rozszerzoną funkcjonalność i powinny być używane tylko przez doświadczonych użytkowników.

 • Nazwa funkcji globalnej: umożliwia zmianę nazwy funkcji globalnej używanej przez tag Universal Analytics. Więcej informacji
 • Użyj wersji do debugowania: Google Analytics udostępnia wersję biblioteki analytics.js przeznaczoną do debugowania, która rejestruje szczegółowe komunikaty w konsoli JavaScript. Ustaw tę wartość na „prawda”, „fałsz” lub na zmienną Menedżera tagów, która zwraca wartość „prawda” lub „fałsz”. Więcej informacji
 • Włącz ulepszoną analizę linków: ulepszona analiza linków zwiększa dokładność raportu „Nakładka Analytics na stronę”. Jeśli strona zawiera wiele linków do tego samego adresu URL, funkcja ta dodaje unikalny identyfikator elementu do każdego linku. Ustaw tę wartość na „prawda”, „fałsz” lub na zmienną Menedżera tagów, która zwraca wartość „prawda” lub „fałsz”. Więcej informacji
 • Ustaw nazwę skryptu śledzenia: zdecydowanie odradzamy używanie nazw skryptów śledzenia w Menedżerze tagów. Więcej informacji

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne