Wdrażanie Google Analytics z użyciem Menedżera tagów

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Menedżer tagów Google ściśle integruje się z Google Analytics. Użyj Menedżera tagów, by skonfigurować i wdrożyć konfiguracje tagów Google Analytics.

Aby skonfigurować nowy tag Google Analytics:

 1. Na stronie podsumowania obszaru roboczego kliknij Nowy tag. Możesz też kliknąć Tagi potem Nowy w dowolnym miejscu w kontenerze. Pojawi się ekran definicji nowego tagu.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu i wybierz Universal Analytics.
 3. Wybierz Typ śledzenia (na przykład użyj opcji „Wyświetlenie strony” w witrynie, by sprawdzić, które strony są odwiedzane przez użytkowników. Użyj opcji „Zdarzenie”, jeśli chcesz monitorować określoną interakcję, na przykład kliknięcie przycisku w reklamie).
 4. Wybierz lub utwórz nową zmienną ustawień Google Analytics:
  • Aby ponownie użyć zmiennej ustawień Google Analytics, która została już skonfigurowana:
   1. Wybierz zmienną z menu. Identyfikator śledzenia Google Analytics i wszystkie inne ustawienia z tej zmiennej zostaną zastosowane w tagu.
  • Aby skonfigurować nową zmienną ustawień Google Analytics:
   1. Wybierz opcję Nowa zmienna….
   2. Na ekranie Konfiguracja zmiennej wpisz swój identyfikator śledzenia Google Analytics.
   3. Domena plików cookie: jeśli nie masz innych tagów Google Analytics zaimplementowanych w witrynie za pomocą tagu analytics.js lub Menedżera tagów, zostaw dla tej wartości ustawienie „automatycznie”. Jeśli masz inne tagi Google Analytics wdrożone w swojej witrynie lub w Menedżerze tagów, potwierdź, że domena plików cookie jest taka sama.
   4. Jeśli potrzebujesz dodatkowych ustawień, na przykład chcesz skonfigurować pola, wymiary lub dane niestandardowe, grupowanie treści, funkcje związane z reklamą w sieci reklamowej, funkcje Ulepszonego e-commerce lub śledzenie w wielu domenach, kliknij Więcej ustawień i skonfiguruj odpowiednie pola.
   5. Kliknij Zapisz.
   6. Jeśli nazwa zmiennej nie została jeszcze zmieniona, zmień ją teraz. Możesz zaakceptować ustawienie domyślne lub podać własne. Kliknij Zapisz, by zakończyć konfigurację tagu.
 5. Kliknij Reguły, by wybrać regułę, która spowoduje uruchomienie tagu. Możesz wybrać istniejącą regułę lub kliknąć ikonę +, by zdefiniować nową.

Implementacje tagów

Oto kilka przykładów konfiguracji tagów Google Analytics, które można ustawić w Menedżerze tagów:

 • Podstawowa aktywność strony internetowej: najbardziej popularna implementacja Google Analytics. Ustaw Typ śledzenia na „Wyświetlenie strony”, a w sekcji Reguły wybierz regułę, która będzie uruchamiana na wszystkich stronach.
 • Śledzenie zdarzeń: za pomocą Menedżera tagów możesz konfigurować i wdrażać tagi Google Analytics, które śledzą określone zdarzenia, takie jak kliknięcia linków lub przycisków na stronie internetowej. Więcej informacji
 • Śledzenie w wielu domenach: użyj Menedżera tagów, by śledzić użytkowników w różnych domenach. Więcej informacji
 • Śledzenie e-commerce: śledź zdarzenia e-commerce.
 • Remarketing dynamiczny: korzystając z Google Analytics, możesz wdrożyć remarketing dynamiczny, by wyświetlać użytkownikom reklamy produktów i usług, które wcześniej przeglądali.

Ustawienia konfiguracji tagów Google Analytics

Tagi Google Analytics można skonfigurować w Menedżerze tagów Google tak, by miały te same funkcje co większość ręcznych implementacji kodu. (Uwaga: niestandardowe wtyczki Universal Analytics nie są obecnie obsługiwane w Menedżerze tagów). Ustawienia konfiguracji można znaleźć w konfiguracji Zmienna ustawień Google Analytics. Można je też ustawić na poziomie tagu, wybierając Włącz zastępowanie ustawień w tym tagu potem Więcej ustawień:

Pola do ustawienia: zakodowane na stałe niestandardowe tagi Google Analytics używają wywołań interfejsu API create() i set(), by utworzyć skrypty śledzenia i dodać do nich konfiguracje niestandardowe. Menedżer tagów używa opcji „Pola do ustawienia”, czyli odpowiednika tej funkcji. Użyj przycisku + Dodaj pole, by utworzyć dodatkowe pary Nazwa / Wartość pola.

Niestandardowe wymiary: użyj przycisku + Dodaj niestandardowy wymiar, by dodać niestandardowe wymiary. Dla każdego wymiaru podaj indeks i wartość wymiaru. Więcej informacji o korzystaniu z niestandardowych wymiarów

Niestandardowe dane: użyj przycisku + Dodaj niestandardowe dane, by dodać niestandardowe dane. Dla wszystkich danych podaj indeks i wartość danych. Więcej informacji o korzystaniu z niestandardowych danych

Grupy treści: użyj przycisku + Dodaj niestandardową grupę treści, aby dodać niestandardowe grupy treści. Dla każdej grupy treści podaj indeks i grupę treści. Więcej informacji o korzystaniu z grup treści

Włącz Funkcje reklamowe w sieci reklamowej: włącza wtyczkę displayfeatures udostępniającą funkcje reklamowe, m.in. raporty danych demograficznych i zainteresowań, remarketing i integrację z usługami Google Marketing Platform. Pamiętaj, że musisz też skonfigurować odpowiednie ustawienia w interfejsie Google Analytics. Włączenie tej funkcji jest opcjonalne. Aby zastąpić to pole i ustawienie usługi, by wyłączyć Funkcje raportowania o reklamach, w sekcji Pola do ustawienia dodaj pole zatytułowane allowAdFeatures i przypisz mu wartość false. Więcej informacji o funkcjach reklamowych w sieci reklamowejich wpływie na politykę prywatności.

Ulepszone e-commerce: umożliwia przesyłanie danych służących do pomiaru interakcji związanych z e-commerce. Zobaczysz na przykład, kiedy klient dodał produkt do koszyka, kiedy rozpoczął proces płatności i kiedy dokonał zakupu. Możesz skorzystać z Ulepszonego e-commerce, by określić segmenty klientów, którzy wypadają ze ścieżki zakupów. Więcej informacji

Śledzenie w wielu domenach: pozwala śledzić osobne domeny najwyższego poziomu jako jeden element, łącząc ich dane w tych samych raportach Google Analytics. Dowiedz się więcej o śledzeniu w wielu domenach. Dodatkowe opcje obejmują:

 • Automatyczne powiązanie domen: wpisz listę domen oddzielonych przecinkami, by automatycznie udostępniać identyfikator klienta w wielu domenach.
 • Oddzielaj znaki symbolem #: używaj symbolu hashtaga (#) zamiast znaku zapytania (?), by dołączyć wartości plików cookie do adresów URL. Ustaw tę wartość na „prawda”, „fałsz” lub na zmienną Menedżera tagów, która zwraca wartość „prawda” lub „fałsz”.
 • Dekoruj formularze: ta opcja dodaje dane śledzenia do działania formularza. Ustaw tę wartość na „prawda”, „fałsz” lub na zmienną Menedżera tagów, która zwraca wartość „prawda” lub „fałsz”.

Zaawansowana konfiguracja: te elementy sterujące zapewniają rozszerzoną funkcjonalność i powinny być używane tylko przez doświadczonych użytkowników.

 • Nazwa funkcji globalnej: zmień nazwę funkcji globalnej używanej przez tag Universal Analytics. Więcej informacji
 • Użyj wersji do debugowania: Google Analytics zapewnia wersję do debugowania biblioteki analytics.js, która rejestruje szczegółowe komunikaty na konsoli JavaScript. Ustaw tę wartość na „prawda”, „fałsz” lub na zmienną Menedżera tagów, która zwraca wartość „prawda” lub „fałsz”. Więcej informacji
 • Włącz ulepszoną analizę linków: ulepszona analiza linków zwiększa dokładność raportu Analytics w treści strony. Jeśli strona zawiera wiele linków do tego samego adresu URL, funkcja ta dodaje unikalny identyfikator elementu do każdego linku. Ustaw tę wartość na „prawda”, „fałsz” lub na zmienną Menedżera tagów, która zwraca wartość „prawda” lub „fałsz”. Więcej informacji
 • Ustaw nazwę skryptu śledzenia: zdecydowanie odradzamy używanie nazw skryptów śledzenia w Menedżerze tagów. Więcej informacji
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?