Włączanie w Analytics remarketingu i funkcji raportowania o reklamach

Jeśli aktywujesz Google Signals, ustawienia służące do włączania remarketingu i funkcji raportowania o reklamach zostaną zastąpione ustawieniami Google Signals.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować Analytics, by móc tworzyć listy odbiorców remarketingu i udostępniać je na kontach reklamowych. Możesz np. utworzyć listę odbiorców zawierającą użytkowników, którzy po włożeniu produktów do koszyka nie zdecydowali się na zakup, a później udostępniać ją w Google Ads, by ponownie przyciągnąć ich uwagę dodatkowymi reklamami.

Więcej informacji o listach odbiorców remarketingu w Analytics

Tematy w tym artykule:

Wymagania wstępne

Aby korzystać w Analytics z remarketingu i list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce:

 

Limity

Pamiętaj, że na każdym koncie Analytics obowiązuje limit 2000 list odbiorców remarketingu.

Wymiar Segmenty na rynku jest niedostępny w przypadku list odbiorców remarketingu.

Dane Liczba dni od ostatniej wizyty nie są dostępne dla odbiorców remarketingu.

 

Włączanie remarketingu i funkcji raportowania o reklamach w usłudze internetowej

Po włączeniu remarketingu w usłudze internetowej możesz tworzyć listy odbiorców remarketingu na podstawie danych Analytics i udostępniać je połączonym kontom reklamowym (obecnie Google Ads i Display & Video 360) oraz narzędziu Optimize.

Gdy włączysz w usłudze internetowej funkcje raportowania o reklamach, Analytics będzie zbierać zwykłe informacje oraz pliki cookie Google (o ile są dostępne) służące do wyświetlania reklam.

Remarketing i funkcje raportowania o reklamach możesz włączyć w usłudze internetowej, korzystając z jednej z tych metod:

Modyfikacja ustawień usługi

Ta metoda działa tylko w przypadku usług internetowych i stron, na których używasz kodu gtag.js lub analytics.js albo tagów AMP.

Modyfikacja ustawień usługi jest też jedyną metodą pozwalającą na używanie tagu Analytics do tworzenia list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce.

Jeśli zmienisz ustawienia usługi, by włączyć remarketing lub zbierać dane w ramach funkcji reklamowych, sposób zbierania danych o ruchu zmieni się dla wszystkich Twoich stron. Jeśli chcesz stosować te funkcje tylko do wybranych części witryny, musisz zmodyfikować kod śledzenia na odpowiednich stronach i pozostawić poniższe ustawienia usługi wyłączone.

Aby zaktualizować ustawienia usługi:

  1. Zaloguj się na konto Analytics.
  2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz włączyć te funkcje.
  3. W kolumnie Usługa kliknij kolejno Informacje o śledzeniuZbieranie danych.
  4. W sekcji Zbieranie danych w ramach funkcji reklamowych:
    • Aby włączyć remarketing, wybierz ustawienie WŁ. dla opcji RemarketingFunkcje raportowania o reklamach.
    • Aby włączyć same funkcje raportowania o reklamach, wybierz ustawienie WŁ. tylko dla opcji Funkcje raportowania o reklamach.

Jeśli remarketing i funkcje raportowania o reklamach zostały już wcześniej włączone poprzez uaktualnienie kodu śledzenia, możesz wprowadzić powyższe ustawienia usługi i nie spowoduje to konfliktu. Ma to zastosowanie tylko do remarketingu w sieci reklamowej Google.

Pamiętaj, że ta metoda działa tylko wtedy, gdy włączasz funkcje w odniesieniu do użytkowników witryny. Jeśli chcesz je włączyć w odniesieniu do użytkowników aplikacji, musisz uaktualnić kod śledzenia aplikacji zgodnie z metodami podanymi w przypadku Androida i iOS.

Jeśli nie chcesz zbierać danych w ramach funkcji reklamowych, upewnij się, że obie te opcje są wyłączone, a Twój kod śledzenia nie jest skonfigurowany tak, aby zbierać te dane.

Możesz też aktywować funkcję Google Signals, by ulepszyć remarketing i raportowanie. Jeśli aktywujesz funkcję Google Signals, jej ustawienia zastąpią ustawienia służące do włączania remarketingu i funkcji raportowania o reklamach.

 

Opcja alternatywna: modyfikacja kodu śledzenia

Zalecaną metodą włączania remarketingu i funkcji raportowania o reklamach jest zmiana ustawień usługi według powyższego opisu, chociaż możesz je też włączyć, modyfikując kod śledzenia.

Jeśli chcesz włączyć listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce, użyj opisanych powyżej ustawień usługi.

Decydując się na włączenie remarketingu w sieci reklamowej i funkcji raportowania o reklamach poprzez uaktualnienie kodu śledzenia, musisz zmienić tylko jeden wiersz kodu w sposób opisany w poniższych sekcjach. Zmiana ta nie wpływa na ewentualne wcześniejsze dostosowania kodu.

Jeśli chcesz ręcznie wyłączyć funkcje raportowania o reklamach, możesz zmodyfikować kod śledzenia w sposób opisany poniżej w odpowiednich sekcjach.

Aby włączyć te funkcje w Universal Analytics, wstaw pogrubiony wiersz w dotychczasowym kodzie śledzenia między poleceniami 'create''send', jak widać w tym przykładzie:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Aby cofnąć zmiany, usuń wiersz: ga('require', 'displayfeatures');

Aby zastąpić wtyczkę displayfeatures i wyłączyć funkcje raportowania o reklamach poprzez zignorowanie ustawień usługi, dodaj ciąg
ga('set', 'allowAdFeatures', false); // Aby ponownie włączyć, ustaw allowAdFeatures na true
za poleceniem create, a przed wysłaniem działania.

Jeśli używasz Menedżera tagów Google, wykonaj te instrukcje, by edytować tag Analytics.

Jeśli nadal korzystasz z kodu śledzenia ga.js, instrukcje jego zmiany znajdziesz tutaj.

 

Opcja alternatywna: użycie dotychczasowego kodu śledzenia podczas tworzenia kampanii remarketingowej Google Ads

Jeśli masz konto Google Ads połączone z kontem Analytics, podczas tworzenia kampanii remarketingowej możesz użyć znajdującego się już w Twojej witrynie kodu śledzenia zamiast wygenerowanego przez Google Ads tagu remarketingowego. Jeśli skorzystasz z tej opcji, remarketing zostanie automatycznie włączony w Analytics. Więcej informacji o tworzeniu kampanii remarketingowych w Google Ads

 

Włączanie i wyłączanie remarketingu oraz funkcji raportowania o reklamach w aplikacji

Kiedy włączysz te funkcje w aplikacji, Analytics będzie zbierać, oprócz zwykłych danych, również informacje związane z identyfikatorami wyświetlania reklam mobilnych.

Aby włączyć lub wyłączyć te funkcje w aplikacji, musisz zmodyfikować kod śledzenia Analytics umieszczony w kodzie aplikacji. W podanych niżej przykładach zobaczysz, jak zmodyfikować kod śledzenia aplikacji na Androida i iOS.

Modyfikacja kodu śledzenia aplikacji na Androida

Aby włączyć te funkcje w aplikacji na Androida, zmień kod śledzenia Analytics, tak by pobierał identyfikatory wyświetlania reklam. Wywołaj metodę enableAdvertisingIdCollection w narzędziu do śledzenia, w którym chcesz włączyć te funkcje. Na przykład:

// Pobieranie narzędzia do śledzenia.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Włączanie funkcji związanych z reklamą w sieci reklamowej.
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // Aby wyłączyć funkcje związane z reklamą w sieci reklamowej, ustaw tę wartość na false.

Więcej informacji o obsłudze reklam displayowych na Androidzie

Zmiana kodu śledzenia w aplikacji na iOS

Aby włączyć te funkcje w aplikacji na iOS, zbieraj dane IDFA (identyfikatory dla reklamodawców). Zbieranie danych IDFA możesz włączyć, łącząc ze swoją aplikacją biblioteki libAdIdAccess.aAdSupport.framework, a potem wybierając w allowIDFACollection ustawienie YES dla każdego narzędzia do śledzenia, które ma zbierać te dane. Na przykład:

// Zakładamy, że narzędzie do śledzenia zostało już zainicjowane przy użyciu identyfikatora usługi, w przeciwnym razie
// getDefaultTracker zwraca wartość nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Włączenie zbierania danych IDFA.
tracker.allowIDFACollection = YES; // Aby wyłączyć Funkcje reklamowe, ustaw tę wartość na NO

 

Jeśli używasz Menedżera tagów Google, wykonaj te instrukcje, by edytować tag Analytics.

 

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
18185251801692785984
true