Notifikation

G Suite har skiftet navn til Google Workspace: Her finder du alle de arbejdsrelaterede værktøjer, du har behov for i din virksomhed.

[UA] Implementer Universal Analytics med Tag Manager

Bemærk! I denne artikel kan du læse om Universal Analytics (UA). Fra og med den 1. juli 2023 stopper standard-UA-ejendomme behandlingen af data (1. juli 2024 for UA 360-ejendomme). Hvis du stadig bruger UA, skal du skifte til Google Analytics 4 (GA4).

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Sådan konfigurerer du et nyt Universal Analytics-tag:

 1. Klik på Nyt tag på skærmbilledet Oversigt over arbejdsområder. Du kan også klikke på Tags > Nyt, uanset hvor du er i din container. Skærmbilledet for definition af et nyt tag vises.
 2. Klik på Tagkonfiguration, og vælg Universal Analytics.
 3. Vælg den ønskede Sporingstype. Du kan eksempelvis bruge Sidevisning på et website til at måle, hvilke sider brugerne besøger. Brug Hændelse, hvis du vil måle en specifik interaktion, f.eks. et klik på en knap i en promovering.
 4. Vælg eller opret en variabel for Google Analytics-indstillinger:
  • Sådan vælger du en variabel for Google Analytics-indstillinger:
   1. Vælg den ønskede variabel på menuen. Dit Google Analytics-id og alle øvrige indstillinger fra denne variabel anvendes på dit tag.
  • Sådan opretter du en variabel for Google Analytics-indstillinger:
   1. Vælg Ny variabel…
   2. Angiv dit Google Analytics-id på skærmbilledet Konfiguration af variabel.
   3. Cookiedomæne: Hvis der ikke er implementeret andre Google Analytics-tags på dit website via analytics.js eller Tag Manager, skal denne værdi være indstillet til "automatisk". Hvis du har konfigureret andre Google Analytics-tags på dit website eller i Tag Manager, skal du bekræfte, at cookiedomæneværdien er konsekvent.
   4. Klik på Flere indstillinger og konfigurer de relevante felter, hvis der er behov for yderligere indstillinger, f.eks. konfiguration af tilpassede felter, tilpassede dimensioner, tilpassede metrics, indholdsgrupper, funktioner til displayannoncering, udvidede e-handelsfunktioner eller måling på tværs af domæner.
   5. Klik på Gem.
   6. Hvis du ikke allerede har omdøbt variablen, bliver du bedt om at gøre det. Du kan vælge enten at acceptere standardindstillingen eller selv at angive et navn. Klik på Gem for at fuldføre tagkonfigurationen.
 5. Hvis det er nødvendigt, skal du konfigurere dit tag til dynamisk deaktivering af annonceringsfunktioner eller annoncetilpasning.
 6. Klik på Aktivering for at vælge den trigger, der skal aktivere tagget. Du kan enten vælge en allerede oprettet trigger eller klikke på plusikonet (+) for at definere en ny.

Tagimplementeringer

Her er nogle eksempler på de Google Analytics-tagkonfigurationer, der kan implementeres fra Tag Manager:

 • Grundlæggende websideaktivitet: Dette er den mest almindelige implementering af Google Analytics. Angiv Sporingstype til "Sidevisning", og vælg en trigger, der skal aktiveres på alle sider, i sektionen Triggers.
 • Mål hændelser: Du kan bruge Tag Manager til at konfigurere og implementere Google Analytics-tags til måling af specifikke hændelser såsom klik på links eller knapper på en webside. Få flere oplysninger.
 • Mål aktivitet på tværs af domæner: Brug Tag Manager til at forstå brugeraktivitet på tværs af domæner. Få flere oplysninger.
 • E-handel: Mål brug af e-handel.
 • Dynamisk remarketing: Implementer dynamisk remarketing med Google Analytics for at vise brugerne annoncer for produkter og serviceydelser, de har set på tidligere.

Konfigurationsindstillinger for Universal Analytics-tags

Google Analytics-tags kan konfigureres på en sådan måde i Google Tag Manager, at de har samme funktion som de fleste manuelle kodeimplementeringer. Bemærk! Tilpassede Universal Analytics-plugins understøttes ikke i Tag Manager i øjeblikket. Konfigurationsindstillingerne findes i konfigurationen af variablen for Google Analytics-indstillinger eller kan angives på tagniveau i Aktivér tilsidesættelse af indstillinger i dette tag > Flere indstillinger:

Felter, der skal angives: Brug knappen +Tilføj felt til at oprette flere par med feltnavne/værdier.

Tilpassede dimensioner: Brug knappen +Tilføj tilpasset dimension til at tilføje tilpassede dimensioner. Angiv en indeks- og en dimensionsværdi for hver post. Få flere oplysninger om brug af tilpassede dimensioner.

Tilpassede metrics: Brug knappen +Tilføj tilpasset metric til at tilføje tilpassede metrics. Angiv en indeks- og en metric-værdi for hver post. Få flere oplysninger om brug af tilpassede metrics.

Indholdsgrupper: Brug knappen +Tilføj tilpasset indholdsgruppe til at tilføje tilpassede indholdsgrupper. Angiv en indeks- og en indholdsgruppeværdi for hver post. Få flere oplysninger om brug af indholdsgrupper.

Aktivér displayannonceringsfunktioner: Aktiverer pluginnet displayfeatures for annonceringsfunktioner såsom rapporterne Demografi og Interesser, remarketing og integration af Google Marketing Platform. Bemærk! Du skal konfigurere de tilsvarende indstillinger på Google Analytics-grænsefladen, og det er valgfrit, om du vil aktivere denne funktion i dine tags. Hvis du vil tilsidesætte dette felt og ejendomsindstillingerne for at deaktivere Funktioner til annoncerapportering, skal du under Felter, der skal konfigureres tilføje feltet allowAdFeatures og tildele det værdien falsk. Få flere oplysninger om funktioner til displayannoncering og deres betydning for din privatlivspolitik.

Udvidet e-handel: Send data til brug ved måling af e-handelsrelaterede interaktioner, f.eks. hvornår kunderne har føjet varer til deres ordre, hvornår de er gået til kassen, og hvornår de har fuldført et køb. Du kan bruge Udvidet e-handel til at identificere kundesegmenter, der falder ud af e-handelstragten. Få flere oplysninger

Sporing på tværs af domæner: Mål separate topdomæner som én enhed, så dataene for flere forskellige topdomæner samles i de samme Google Analytics-rapporter. Få flere oplysninger om måling på tværs af domæner. Der er også andre muligheder:

 • Link domæner automatisk: Angiv en kommasepareret liste over domæner for automatisk at dele et kunde-id på tværs af domæner.
 • Brug nummertegn som skilletegn: Brug et nummertegn (#) i stedet for et spørgsmålstegn (?) til at føje cookieværdier til webadresser. Indstil denne værdi til sand eller falsk eller til en Tag Manager-variabel, som enten returnerer værdien sand eller falsk.
 • Dekorer formularer: Føj oplysninger om måling til formularhandlingen. Indstil denne værdi til sand eller falsk eller til en Tag Manager-variabel, som enten returnerer værdien sand eller falsk.

Avanceret konfiguration: Disse kontrolelementer indeholder flere funktioner og bør kun anvendes af erfarne brugere.

 • Navn på global funktion: Omdøb den globale funktion, der bruges af Universal Analytics-tagget. Få flere oplysninger.
 • Brug fejlretningsversion: I Google Analytics er der adgang til en fejlretningsversion af biblioteket analytics.js, som knytter detaljerede meddelelser til JavaScript-konsollen. Indstil denne værdi til sand eller falsk eller til en Tag Manager-variabel, som enten returnerer værdien sand eller falsk. Få flere oplysninger
 • Aktivér Avanceret link-tilskrivning: Avanceret link-tilskrivning forbedrer nøjagtigheden af din In-Page Analytics-rapport. Når en side indeholder flere links til samme webadresse, føjes der et entydigt element-id til hvert link. Indstil denne værdi til sand eller falsk eller til en Tag Manager-variabel, som enten returnerer værdien sand eller falsk. Få flere oplysninger
 • Angiv navn på sporingsfunktion: Det frarådes på det kraftigste at bruge navngivne sporingsfunktioner i Tag Manager. Få flere oplysninger

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu