Użytkownicy i uprawnienia

Zarządzaj kontrolą dostępu do kontenerów.

Menedżer tagów Google umożliwia przekazywanie dostępu innym użytkownikom na poziomie konta i kontenera. Użytkownicy mogą otrzymać możliwość wyświetlania ustawień innych użytkowników i zarządzania nimi na poziomie konta, a także uprawnienia do odczytu, edytowania, zatwierdzania i publikowania na poziomie kontenera.

Możesz przekazywać dostęp tylko do kont Google. Mogą to być konta Gmail, konta zarządzane przez organizacje za pomocą Google Apps lub inne konta utworzone na accounts.google.com.

Aby dodać lub zmodyfikować użytkowników na poziomie konta:

 1. Kliknij kartę Administrator.
 2. W sekcji Konto wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Aby dodać nowego użytkownika, kliknij przycisk Nowe.
  1. Wpisz adres e-mail użytkownika.
  2. Ustaw Uprawnienia dotyczące konta (Użytkownik lub Administrator).
  3. Opcjonalnie możesz ustawić Uprawnienia dotyczące kontenerów dla każdego kontenera, do którego dany użytkownik może mieć dostęp.
  4. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. Aby edytować istniejącego użytkownika:
  1. Wybierz odpowiedni adres e-mail z listy Zarządzanie użytkownikami konta.
  2. W razie potrzeby zmień adres e-mail użytkownika.
  3. W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące konta.
  4. W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące kontenerów.
  5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany, Anuluj, aby zakończyć bez wprowadzania zmian, lub Usuń, aby usunąć użytkownika.

Uprawnienia dotyczące kontenerów możesz też zmieniać, wybierając kolejno Administrator → Kontener.

 1. Kliknij kartę Administrator.
 2. W sekcji Kontener wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Aby dodać nowego użytkownika:
  1. Kliknij przycisk Nowy.
  2. Wpisz adres e-mail użytkownika.
  3. Wybierz Uprawnienia dotyczące kontenerów.
  4. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. Aby edytować istniejącego użytkownika:
  1. Wybierz odpowiedni adres e-mail z listy Zarządzanie użytkownikami konta.
  2. W razie potrzeby zmień adres e-mail użytkownika.
  3. W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące kontenerów.
  4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany, Anuluj, aby zakończyć bez wprowadzania zmian, lub Usuń, aby usunąć użytkownika.

Uprawnienia dotyczące konta

Dostęp do kontenerów regulują przyznane użytkownikowi uprawnienia do poszczególnych kontenerów. Jeśli np. użytkownik nie ma dostępu do kontenera A („Brak dostępu”), nie będzie widział kontenera A na koncie. Użytkownicy o dostępie „Administrator” będą mieć uprawnienia dostępu do każdego kontenera na koncie co najmniej na poziomie „Odczyt”.

Uprawnienia dotyczące kontenerów

Uprawnienia są przydzielane w odniesieniu do poszczególnych kontenerów. Użytkownik może mieć następujące uprawnienia:

 • Brak dostępu: użytkownik nie widzi kontenera na liście na koncie.
 • Odczyt: użytkownik widzi kontener na liście i może przeglądać znajdujące się w nim tagi, reguły i zmienne, ale nie ma uprawnień do wprowadzania w nich zmian.
 • Edycja: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia obszarów roboczych i wprowadzania zmian edycyjnych, ale nie może tworzyć wersji ani niczego publikować.
 • Zatwierdzanie: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia wersji i obszarów roboczych oraz wprowadzania zmian edycyjnych, ale nie może niczego publikować.
 • Publikacja: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia wersji i obszarów roboczych, wprowadzania zmian edycyjnych oraz publikowania.

Dalsze czynności

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?