Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Użytkownicy i uprawnienia

Zarządzanie kontrolą dostępu do kontenerów.
Zmiana roli przez członka zespołu, który jest jedynym administratorem konta Menedżera tagów, może spowodować zablokowanie konta. Zaplanuj wcześniej sposób przekazania własności konta w przypadku, gdy członek zespołu zmieni rolę. Dopilnuj, by istniały co najmniej dwa aktywne konta administratora. Więcej informacji

Menedżer tagów Google umożliwia przekazywanie dostępu innym użytkownikom na poziomie konta i kontenera. Użytkownicy mogą otrzymać możliwość wyświetlania ustawień innych użytkowników i zarządzania nimi na poziomie konta, a także uprawnienia do odczytu, edytowania, zatwierdzania i publikowania na poziomie kontenera.

Możesz przekazywać dostęp tylko kontom Google. Mogą to być konta Gmail, konta zarządzane przez organizacje w G Suite lub inne konta utworzone na accounts.google.com.

Dodawanie użytkowników do konta

Aby dodać użytkowników do konta Menedżera tagów:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Konto wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Kliknij Add.
 4. Wybierz Dodaj nowych użytkowników.
 5. Wpisz co najmniej jeden adres e-mail.
 6. Ustaw Uprawnienia dotyczące konta. Domyślnie wybrany jest Użytkownik. Ten poziom umożliwia przeglądanie podstawowych informacji o koncie. Wybierz Administrator, jeśli użytkownik powinien mieć możliwość tworzenia nowych kontenerów i modyfikowania uprawnień użytkowników w zakresie kont i kontenerów.
 7. Opcjonalnie: skonfiguruj Uprawnienia dotyczące kontenerów dla każdego kontenera, do którego dany użytkownik ma mieć dostęp.
 8. Kliknij Zaproś. Każdy zaproszony użytkownik otrzyma zaproszenie do korzystania z kontenera.

Edytowanie użytkowników na koncie

Aby edytować istniejącego użytkownika na koncie Menedżera tagów:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Konto wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Wybierz wpis na liście Uprawnienia dotyczące konta. Możesz użyć narzędzi do wyszukiwania i filtrowania u góry strony, żeby zawęzić wyniki.
 4. W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące konta.
 5. Aby zmodyfikować poszczególne uprawnienia dotyczące kontenerów, kliknij Edytuj i wybierz odpowiednie opcje. Kliknij Zapisz, aby kontynuować.
 6. Jeśli chcesz usunąć dostęp tego użytkownika do bieżącego kontenera, kliknij Usuń.
 7. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Dodawanie użytkowników do kontenera

Aby dodać uprawnienia użytkowników do określonego kontenera:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Kontener wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Kliknij Add.
 4. Wybierz Dodaj nowych użytkowników.
 5. Wpisz co najmniej jeden adres e-mail.
 6. Przypisz Uprawnienia dotyczące kontenerów.
 7. Kliknij „Zaproś”. Każdy zaproszony użytkownik otrzyma zaproszenie do korzystania z kontenera.

Edytowanie dostępu użytkowników do kontenera

Aby edytować uprawnienia użytkownika dotyczące określonego kontenera:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Kontener wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Wybierz wpis z listy Uprawnienia dotyczące kontenerów.
 4. W razie potrzeby zmień adres e-mail użytkownika.
 5. W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące kontenerów.
 6. Jeśli chcesz usunąć dostęp tego użytkownika do bieżącego kontenera, kliknij Usuń.
 7. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Zaproszenia

Jeśli administrator Menedżera tagów dodał użytkownika do konta Menedżera tagów, otrzyma on zaproszenie do korzystania z konta. Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem, a na ekranie „Konta Menedżera tagów” pojawi się karta Zaproszenia. Kliknij kartę „Zaproszenia”, aby wyświetlić listę zaproszeń. Rozwiń wpis z zaproszeniem, aby wyświetlić jego szczegóły. Kliknij Zaakceptuj, żeby zaakceptować zaproszenie, lub Odrzuć, aby je anulować.

Uprawnienia dotyczące konta

Na poziomie konta dostępne są następujące uprawnienia dotyczące konta: Administrator i Użytkownik. Możesz też dostosować uprawnienia dotyczące określonych kontenerów w tabeli Uprawnienia dotyczące kontenerów.

Uprawnienia dotyczące kontenerów

Dostęp może być przydzielany w odniesieniu do poszczególnych kontenerów. Użytkownik może mieć następujące uprawnienia dotyczące kontenera:

 • Brak dostępu: użytkownik nie widzi kontenera na liście na koncie.
 • Odczyt: użytkownik widzi kontener na liście i może przeglądać znajdujące się w nim tagi, reguły i zmienne, ale nie ma uprawnień do wprowadzania w nich zmian.
 • Edycja: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia obszarów roboczych i wprowadzania zmian, ale nie może tworzyć wersji ani niczego publikować.
 • Zatwierdzanie: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia wersji i obszarów roboczych oraz wprowadzania zmian, ale nie może niczego publikować.
 • Publikacja: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia wersji i obszarów roboczych, wprowadzania zmian oraz publikowania.
Uwaga: poziom uprawnień jest uważany za „dziedziczony”, jeśli zostaje otrzymany pośrednio z innego miejsca, np. poprzez grupę użytkowników lub na podstawie roli w organizacji. Uprawnienie jest „bezpośrednie”, jeśli zostało przypisane konkretnemu użytkownikowi. Uprawnienia bezpośrednie zostają zachowane, nawet jeśli użytkownik utraci uprawnienia dziedziczone.

Przywracanie konta Menedżera tagów Google

Menedżer tagów Google ściśle egzekwuje zasady dotyczące obchodzenia uprawnień w usługach. Może się zdarzyć, że żaden użytkownik w organizacji nie będzie miał dostępu do Menedżera tagów, ponieważ użytkowników nie można dodawać przez przesłanie prośby do naszego zespołu pomocy.

Menedżer tagów nie pozwala na usunięcie wszystkich administratorów. W takim przypadku pojawi się komunikat o błędzie. Jeśli jednak konto Menedżera tagów ma tylko jednego administratora i jego konto użytkownika Google zostanie usunięte w innym miejscu, Menedżer tagów.nie może zapobiec sytuacji, w której to konto pozostanie bez administratora.

Aby uniknąć zablokowania dostępu do konta:

 • Zamiast korzystać z udostępnionych loginów, skonfiguruj wielu administratorów i rzeczywiste konta użytkowników zgodnie z instrukcjami powyżej.
 • Zadbaj o to, aby Twoimi kontami Google zarządzał ktoś z Twojej organizacji, a nie zewnętrzna agencja lub konsultant.
 • Jeśli korzystasz z usług Google Marketing Platform: połącz konto Menedżera tagów z organizacją, aby zwiększyć możliwości zarządzania użytkownikami, na przykład sprawdzać, którzy użytkownicy mają dostęp, określać zasady dotyczące użytkowników itp.

Jeśli Twoje konto nie ma administratora

Jeśli konto lub kontener nie ma administratora, zostaną automatycznie usunięte. Pozostali użytkownicy z uprawnieniami do odczytu mają 30 dni na wyeksportowanie informacji z kosza. Jeśli żaden użytkownik konta nie ma uprawnień do odczytu, musisz zacząć od początku i ponownie dodać tagi do witryny.

Aby przywrócić kontener Menedżera tagów:

 1. Wyeksportuj kontener z kosza. Zobacz Eksportowanie informacji z kosza.
 2. Zaimportuj kontener na nowe konto Menedżera tagów Google, do którego użytkownicy z Twojej organizacji mają uprawnienia administratora. Zobacz Importowanie kontenera.
 3. Pamiętaj, aby przypisać wystarczającą liczbę osób ze statusem administratora zgodnie z zaleceniami powyżej.

Użytkownicy zarządzani przez Google Marketing Platform

Ta funkcja jest dostępna tylko w Menedżerze tagów Google 360 wchodzącym w skład Google Marketing Platform.

Google Marketing Platform obejmuje scentralizowany system zarządzania użytkownikami dla kont Google Analytics, Menedżera tagów i Optimize. Możesz przypisywać uprawnienia grup użytkowników na potrzeby organizacji i poszczególnych kont usług w organizacji.

W Google Marketing Platform członkowie grupy użytkowników dziedziczą uprawnienia grupy. Konta Google Marketing Platform, które korzystają z Menedżera tagów Google:

 • Użytkownicy z uprawnieniami administratora na poziomie konta dziedziczą uprawnienia do odczytu dotyczące wszystkich kontenerów na tym koncie i w razie potrzeby mogą przypisywać sobie dodatkowe uprawnienia.
 • Użytkownicy z uprawnieniami użytkownika na poziomie konta nie dziedziczą żadnych uprawnień dotyczących kontenerów. Uprawnienia muszą być przypisane przez administratora do każdego kontenera.

Więcej informacji

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
11470232001281889209
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
102259