Użytkownicy i uprawnienia

Zarządzaj kontrolą dostępu do kontenerów.
Zmiana roli przez członka zespołu, który jest jedynym administratorem konta Menedżera tagów, może spowodować zablokowanie konta. Zaplanuj wcześniej sposób przekazania własności konta w przypadku, gdy członek zespołu zmieni rolę. Dopilnuj, by istniały co najmniej dwa aktywne konta administratora. Więcej informacji

Menedżer tagów Google umożliwia przekazywanie dostępu innym użytkownikom na poziomie konta i kontenera. Użytkownicy mogą otrzymać możliwość wyświetlania ustawień innych użytkowników i zarządzania nimi na poziomie konta, a także uprawnienia do odczytu, edytowania, zatwierdzania i publikowania na poziomie kontenera.

Możesz przekazywać dostęp tylko do kont Google. Mogą to być konta Gmail, konta zarządzane przez organizacje w G Suite lub inne konta utworzone na accounts.google.com.

Aby dodać lub edytować użytkowników na poziomie konta:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W sekcji Konto wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Aby dodać nowego użytkownika:
  1. Kliknij Nowe.
  2. Wpisz adres e-mail użytkownika.
  3. Wybierz Uprawnienia dotyczące konta (Użytkownik lub Administrator).
  4. Opcjonalnie: wybierz Uprawnienia dotyczące kontenerów dla każdego kontenera, do którego dany użytkownik ma mieć dostęp.
  5. Kliknij Dodaj.
 4. Aby edytować istniejącego użytkownika:
  • Wybierz odpowiedni adres e-mail z listy Zarządzanie użytkownikiem konta.
  • W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące konta.
  • W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące kontenerów.
  • Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany, Anuluj, aby zakończyć bez wprowadzania zmian, lub Usuń, aby usunąć użytkownika.

Aby edytować uprawnienia użytkownika dotyczące określonego kontenera:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W sekcji Kontener wybierz Zarządzanie użytkownikami.
 3. Aby dodać nowego użytkownika:
  • Kliknij Nowe.
  • Wpisz adres e-mail użytkownika.
  • Wybierz Uprawnienia dotyczące kontenerów.
  • Kliknij Dodaj.
 4. Aby edytować istniejącego użytkownika:
  • Wybierz odpowiedni adres e-mail z listy Zarządzanie użytkownikiem kontenera.
  • W razie potrzeby zmień adres e-mail użytkownika.
  • W razie potrzeby zmień Uprawnienia dotyczące kontenerów.
  • Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany, Anuluj, aby zakończyć bez wprowadzania zmian, lub Usuń, aby usunąć użytkownika.

Uprawnienia dotyczące konta

Na poziomie konta dostępne są następujące uprawnienia dotyczące konta: Administrator i Użytkownik. Możesz też dostosować uprawnienia dotyczące określonych kontenerów w tabeli „Uprawnienia dotyczące kontenerów”.

Uprawnienia dotyczące kontenerów

Dostęp jest przydzielany w odniesieniu do poszczególnych kontenerów. Użytkownik może mieć następujące uprawnienia:

 • Brak dostępu: użytkownik nie widzi kontenera na liście na koncie.
 • Odczyt: użytkownik widzi kontener na liście i może przeglądać znajdujące się w nim tagi, reguły i zmienne, ale nie ma uprawnień do wprowadzania w nich zmian.
 • Edycja: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia obszarów roboczych i wprowadzania zmian, ale nie może tworzyć wersji ani niczego publikować.
 • Zatwierdzanie: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia wersji i obszarów roboczych oraz wprowadzania zmian, ale nie może niczego publikować.
 • Publikacja: użytkownik ma uprawnienia do tworzenia wersji i obszarów roboczych, wprowadzania zmian oraz publikowania.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem