Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Gebruikers en rechten

Google Tag Manager biedt u de mogelijkheid toegang te verlenen aan anderen op account- en op containerniveau. U kunt gebruikers de rechten verlenen om andere gebruikers op accountniveau te bekijken of te bewerken en om rechten op containerniveau te bekijken, bewerken of te publiceren.

Ga als volgt te werk om gebruikers op accountniveau toe te voegen of aan te passen:

 1. Klik op het tabblad Beheer
 2. Selecteer onder Account de optie Gebruikersbeheer.
 3. Als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen, klikt u op de knop Nieuw.
  1. Geef het e-mailadres op van de gebruiker.
  2. Stel Accountrechten in (accountgebruikers alleen weergeven, of accountgebruikers, rechten en instellingen beheren).
  3. U kunt optioneel voor elke container waartoe u hen toegang wilt verlenen hun Containerrechten instellen.
  4. Klik op de knop Toevoegen.
 4. Ga als volgt te werk om een bestaande gebruiker te bewerken:
  1. Selecteer zijn of haar e-mailadres in de lijst Accountgebruikersbeheer.
  2. Wijzig zo nodig het e-mailadres van de gebruiker.
  3. Pas zo nodig de Accountrechten aan.
  4. Pas zo nodig de Containerrechten aan.
  5. Klik op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan, op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan, of op Verwijderen om de gebruiker te verwijderen.

U kunt de containerrechten ook vanuit Beheer → Container beheren.

 1. Klik op het tabblad Beheer.
 2. Selecteer onder Container de optie Gebruikersbeheer.
 3. Ga als volgt te werk om een nieuwe gebruiker toe te voegen:
  1. Klik op de knop Nieuw.
  2. Geef het e-mailadres op van de gebruiker.
  3. Stel Containerrechten in.
  4. Klik op de knop Toevoegen.
 4. Ga als volgt te werk om een bestaande gebruiker te bewerken:
  1. Selecteer zijn of haar e-mailadres in de lijst Accountgebruikersbeheer.
  2. Wijzig zo nodig het e-mailadres van de gebruiker.
  3. Pas zo nodig de Containerrechten aan.
  4. Klik op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan, op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan, of op Verwijderen om de gebruiker te verwijderen.

Accountrechten

Het toegangsniveau 'Alleen weergeven' van een gebruiker wordt geregeld door de containerrechten die aan de gebruiker zijn toegewezen voor elke container. Als bijvoorbeeld 'Geen toegang' aan de gebruiker is toegewezen voor container A, ziet hij of zij container A niet in het account.

Het toegangsniveau 'Weergeven, bewerken en beheren' van een gebruiker wordt ook geregeld door de containerrechten die aan de gebruiker zijn toegewezen voor elke container. De gebruiker heeft echter minimaal het toegangsniveau 'Alleen weergeven' voor elke container in het account.

Containerrechten

Rechten worden per container toegewezen. Voor een bepaalde container kan een gebruiker beschikken over het volgende recht:

 • Geen toegang: de gebruiker ziet de container niet vermeld staan in het account.
 • Alleen weergeven: de gebruiker ziet de container en kan door de tags, triggers en variabelen in de container bladeren.
 • Weergeven en bewerken: de gebruiker kan tags, triggers en variabelen in de container toevoegen en bewerken.
 • Weergeven, bewerken, verwijderen en publiceren: de gebruiker kan tags, triggers en variabelen in de container toevoegen, bewerken en verwijderen en ook wijzigingen op de live site publiceren.
Was dit artikel nuttig?