Gebruikers en rechten

De toegangscontrole voor uw containers beheren.
Als een teamlid als enige beheerder van uw Tag Manager-account van rol verandert, kunt u worden uitgesloten van uw account. Plan vooruit voor hoe het accounteigendom moet worden behandeld als een lid van uw team van rol verandert en zorg ervoor dat er ten minste twee actieve beheerdersaccounts zijn. Meer informatie.

Met Google Tag Manager kunt u andere gebruikers toegang verlenen op account- en containerniveau. U kunt gebruikers het recht verlenen om andere gebruikers op accountniveau te bekijken of te beheren en om rechten op containerniveau te bekijken, te bewerken of te publiceren.

U kunt alleen toegang verlenen aan een Google-account. Dit kan een Gmail-account zijn, een account dat via een organisatie wordt beheerd met G Suite, of een ander account dat via accounts.google.com is gemaakt.

Ga als volgt te werk om gebruikers op accountniveau toe te voegen of aan te passen:

 1. Klik op Beheerder.
 2. Selecteer onder Account de optie Gebruikersbeheer.
 3. Ga als volgt te werk om een nieuwe gebruiker toe te voegen:
  1. Klik op Nieuw.
  2. Geef het e-mailadres op van de gebruiker.
  3. Stel Accountrechten in (Gebruiker of Beheerder).
  4. Optioneel: Stel Containerrechten in voor elke container waartoe u de gebruiker toegang wilt geven.
  5. Klik op Toevoegen.
 4. Ga als volgt te werk om een bestaande gebruiker te bewerken:
  • Selecteer zijn e-mailadres in de lijst Accountgebruikersbeheer.
  • Pas zo nodig Accountrechten aan.
  • Pas zo nodig Containerrechten aan.
  • Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan, op Annuleren om af te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen of op Verwijderen om de gebruiker te verwijderen.

Ga als volgt te werk om gebruikersrechten voor een specifieke container te bewerken:

 1. Klik op Beheerder.
 2. Selecteer onder Container de optie Gebruikersbeheer.
 3. Ga als volgt te werk om een nieuwe gebruiker toe te voegen:
  • Klik op Nieuw.
  • Geef het e-mailadres op van de gebruiker.
  • Stel Containerrechten in.
  • Klik op Toevoegen.
 4. Ga als volgt te werk om een bestaande gebruiker te bewerken:
  • Selecteer zijn e-mailadres in de lijst Containergebruikers beheren.
  • Wijzig zo nodig het e-mailadres van de gebruiker.
  • Pas zo nodig Containerrechten aan.
  • Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan, op Annuleren om af te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen of op Verwijderen om de gebruiker te verwijderen.

Accountrechten

Accountrechten op accountniveau kunnen worden ingesteld op Beheerder of Gebruiker. U kunt de rechten voor specifieke containers ook aanpassen in de tabel Containerrechten.

Containerrechten

Toegang kan per container worden toegewezen. Voor een bepaalde container kan aan een gebruiker het volgende worden toegewezen:

 • Geen toegang: De gebruiker ziet de container niet vermeld staan in het account.
 • Lezen: De gebruiker ziet de container en kan de tags, triggers en variabelen in de container bekijken, maar kan geen wijzigingen aanbrengen.
 • Bewerken: De gebruiker mag werkruimten maken en bewerkingen uitvoeren, maar kan geen versies maken of publiceren.
 • Goedkeuren: De gebruiker mag versies en werkruimten maken en mag bewerkingen uitvoeren, maar kan deze niet publiceren.
 • Publiceren: De gebruiker beschikt over alle rechten om werkruimten en versies te maken en te bewerken, en kan deze publiceren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen