G Suite heet nu Google Workspace: alles wat u nodig heeft voor uw werk.

Gebruikers en rechten

De toegangscontrole voor uw containers beheren.
Als een teamlid als enige beheerder van uw Tag Manager-account van rol verandert, kunt u worden uitgesloten van uw account. Plan vooruit voor hoe het accounteigendom moet worden behandeld als een lid van uw team van rol verandert en zorg ervoor dat er ten minste twee actieve beheerdersaccounts zijn. Meer informatie.

Met Google Tag Manager kunt u andere gebruikers toegang verlenen op account- en containerniveau. U kunt gebruikers het recht verlenen om andere gebruikers op accountniveau te bekijken of te beheren en om rechten op containerniveau te bekijken, te bewerken of te publiceren.

U kunt alleen toegang verlenen aan Google-accounts. Dat kan een Gmail-account zijn, een account dat via een organisatie wordt beheerd met G Suite of een ander account dat via accounts.google.com is gemaakt.

Gebruikers toevoegen aan een account

Gebruikers toevoegen aan een Tag Manager-account:

 1. Klik op Beheer.
 2. Selecteer in de kolom Account de optie Gebruikers beheren.
 3. Klik op Add.
 4. Selecteer Nieuwe gebruikers toevoegen.
 5. Voer een of meer e-mailadressen in.
 6. Stel Accountrechten in. Gebruiker is standaard geselecteerd. Met dit niveau kan de gebruiker algemene accountgegevens bekijken. Selecteer Beheerder als de gebruiker de mogelijkheid moet hebben om nieuwe containers te maken en gebruikersrechten aan te passen voor accounts en containers.
 7. Optioneel: Stel Containerrechten in voor elke container waartoe u de gebruiker toegang wilt geven.
 8. Klik op Uitnodigen. Elke uitgenodigde gebruiker krijgt een uitnodiging om de container te gebruiken.

Gebruikers in een account bewerken

Een bestaande gebruiker bewerken in een Tag Manager-account:

 1. Klik op Beheer.
 2. Selecteer in de kolom Account de optie Gebruikers beheren.
 3. Selecteer een optie in de lijst Accountrechten. U kunt de zoek- en filtertools bovenaan de pagina gebruiken om de resultaten te verfijnen.
 4. Pas zo nodig de accountrechten aan.
 5. Als u afzonderlijke containerrechten wilt aanpassen, klikt u op Bewerken en selecteert u de gewenste opties. Klik op Opslaan om door te gaan.
 6. Als u wilt dat deze gebruiker geen toegang meer heeft tot de huidige container, klikt u op Verwijderen.
 7. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Gebruikers toevoegen aan een container

Gebruikersrechten toevoegen voor een specifieke container:

 1. Klik op Beheer.
 2. Selecteer in de kolom Container de optie Gebruikersbeheer.
 3. Klik op Add.
 4. Selecteer Nieuwe gebruikers toevoegen.
 5. Voer een of meer e-mailadressen in.
 6. Wijs Containerrechten toe.
 7. Klik op Uitnodigen. Elke uitgenodigde gebruiker krijgt een uitnodiging om de container te gebruiken.

Gebruikerstoegang tot een container bewerken

Gebruikersrechten toevoegen voor een specifieke container:

 1. Klik op Beheer.
 2. Selecteer in de kolom Container de optie Gebruikersbeheer.
 3. Selecteer een optie in de lijst Containerrechten.
 4. Wijzig zo nodig het e-mailadres van de gebruiker.
 5. Pas zo nodig de containerrechten aan.
 6. Als u wilt dat deze gebruiker geen toegang meer heeft tot de huidige container, klikt u op Verwijderen.
 7. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Uitnodigingen

Als een Tag Manager-beheerder een gebruiker heeft toegevoegd aan een Tag Manager-account, krijgt die gebruiker een uitnodiging voor toegang tot het account. De gebruiker krijgt een e-mail en er wordt een kaart Uitnodigingen weergegeven op het scherm Accounts in Tag Manager. Klik op de kaart Uitnodigingen om de lijst met uitnodigingen te bekijken. Vouw een uitnodiging uit om de bijbehorende gegevens te bekijken. Klik op Accepteren om de uitnodiging te accepteren of op Afwijzen om de uitnodiging te annuleren.

Accountrechten

Accountrechten op accountniveau kunnen worden ingesteld op Beheerder of Gebruiker. U kunt de rechten voor specifieke containers verder aanpassen in de tabel Containerrechten.

Containerrechten

Toegang kan per container worden toegewezen. Voor een bepaalde container kan aan een gebruiker het volgende worden toegewezen:

 • Geen toegang: De gebruiker ziet de container niet vermeld staan in het account.
 • Lezen: De gebruiker ziet de container en kan de tags, triggers en variabelen in de container bekijken, maar kan geen wijzigingen aanbrengen.
 • Bewerken: De gebruiker mag werkruimten maken en bewerkingen uitvoeren, maar kan geen versies maken of publiceren.
 • Goedkeuren: De gebruiker mag versies en werkruimten maken en mag bewerkingen uitvoeren, maar kan deze niet publiceren.
 • Publiceren: De gebruiker beschikt over alle rechten om werkruimten en versies te maken en te bewerken, en kan deze publiceren.
Opmerking: Een rechtenniveau wordt als overgenomen beschouwd als het op indirecte wijze wordt verkregen van een andere bron, zoals een gebruikersgroep of organisatierol. Rechten worden als rechtstreeks beschouwd als deze specifiek aan de gebruiker is toegewezen. Rechtstreekse rechten blijven bestaan, zelfs als de gebruiker een overgenomen recht kwijtraakt.

Gebruikers die worden beheerd via het Google Marketing Platform

Deze functie is alleen beschikbaar in Google Tag Manager 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.

Google Marketing Platform bevat een gecentraliseerd systeem voor gebruikersbeheer voor Google Analytics-, Tag Manager- en Optimize-accounts. U kunt gebruikersgroepen rechten toewijzen voor een organisatie en voor afzonderlijke productaccounts binnen de organisatie.

In Google Marketing Platform nemen leden van een gebruikersgroep de rechten van die groep over. Voor Google Marketing Platform-accounts die Google Tag Manager gebruiken:

 • Gebruikers met het recht Beheerder op accountniveau nemen het recht Lezen over voor alle containers in dat account en kunnen zichzelf indien nodig extra rechten toewijzen.
 • Gebruikers met het recht Gebruiker op accountniveau nemen geen containerrechten over. Voor elke container moeten rechten worden toegewezen door een beheerder.

Meer informatie

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
102259
false