Gebruikers en rechten

De toegangscontrole voor uw containers beheren.

Met Google Tag Manager kunt u andere gebruikers toegang verlenen op account- en containerniveau. U kunt gebruikers het recht verlenen om andere gebruikers op accountniveau te bekijken of te beheren en om rechten op containerniveau te bekijken, te bewerken of te publiceren.

U kunt alleen toegang verlenen tot Google-accounts. Dit kunnen Gmail-accounts zijn, accounts die via organisaties worden beheerd met behulp van Google-apps of andere accounts die via accounts.google.com zijn gemaakt.

Ga als volgt te werk om gebruikers op accountniveau toe te voegen of aan te passen:

 1. Klik op het tabblad Beheer
 2. Selecteer onder Account de optie Gebruikersbeheer.
 3. Als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen, klikt u op de knop Nieuw.
  1. Geef het e-mailadres op van de gebruiker.
  2. Stel de Accountrechten in (Gebruiker of Beheerder).
  3. U kunt optioneel voor elke container waartoe u gebruikers toegang wilt verlenen hun Containerrechten instellen.
  4. Klik op de knop Toevoegen.
 4. Ga als volgt te werk om een bestaande gebruiker te bewerken:
  1. Selecteer zijn of haar e-mailadres in de lijst Accountgebruikersbeheer.
  2. Wijzig zo nodig het e-mailadres van de gebruiker.
  3. Pas zo nodig de Accountrechten aan.
  4. Pas zo nodig de Containerrechten aan.
  5. Klik op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan, op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan, of op Verwijderen om de gebruiker te verwijderen.

U kunt de containerrechten ook vanuit Beheer → Container beheren.

 1. Klik op het tabblad Beheer.
 2. Selecteer onder Container de optie Gebruikersbeheer.
 3. Ga als volgt te werk om een nieuwe gebruiker toe te voegen:
  1. Klik op de knop Nieuw.
  2. Geef het e-mailadres op van de gebruiker.
  3. Stel Containerrechten in.
  4. Klik op de knop Toevoegen.
 4. Ga als volgt te werk om een bestaande gebruiker te bewerken:
  1. Selecteer zijn of haar e-mailadres in de lijst Accountgebruikersbeheer.
  2. Wijzig zo nodig het e-mailadres van de gebruiker.
  3. Pas zo nodig de Containerrechten aan.
  4. Klik op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan, op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan, of op Verwijderen om de gebruiker te verwijderen.

Accountrechten

De toegang tot de containers wordt bepaald door de rechten die voor elke container aan de gebruiker zijn toegewezen. Als u voor container A bijvoorbeeld 'Geen toegang' aan de gebruiker toewijst, ziet hij of zij container A niet in het account. Gebruikers met beheerderstoegang hebben op zijn minst leestoegang tot elke container in het account.

Containerrechten

Rechten worden per container toegewezen. Voor een bepaalde container kan een gebruiker beschikken over het volgende recht:

 • Geen toegang: de gebruiker ziet de container niet vermeld staan in het account.
 • Lezen: de gebruiker ziet de container en kan door de tags, triggers en variabelen in de container browsen, maar kan geen wijzigingen aanbrengen.
 • Bewerken: de gebruiker mag werkruimten maken en bewerkingen uitvoeren, maar kan geen versies maken of publiceren.
 • Goedkeuren: de gebruiker mag versies en werkruimten maken en mag bewerkingen uitvoeren, maar kan deze niet publiceren.
 • Publiceren: de gebruiker beschikt over alle rechten voor het maken en bewerken van werkruimten en versies, en kan deze publiceren.

Volgende stappen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?