Melding

G Suite heet nu Google Workspace: alles wat u nodig heeft voor uw werk.

Gebruikers en rechten beheren

De toegangscontrole voor uw containers beheren.
Als een teamlid als enige beheerder van uw Tag Manager-account van rol verandert, kunt u worden uitgesloten van uw account. Plan vooruit voor hoe het accounteigendom moet worden behandeld als een lid van uw team van rol verandert en zorg ervoor dat er ten minste twee actieve beheerdersaccounts zijn. Meer informatie

Met Google Tag Manager kunt u andere gebruikers toegang verlenen op account- en containerniveau.

Op accountniveau kunnen gebruikers toestemming krijgen om het account te bekijken of te beheren. Gebruikers kunnen op containerniveau rechten voor lezen, bewerken, goedkeuren en publiceren krijgen.

U kunt alleen toegang verlenen aan Google-accounts. Dat kan een Gmail-account zijn, een account dat via een organisatie wordt beheerd met Google Workspace of een ander account dat via accounts.google.com is gemaakt.

Gebruikers toevoegen aan een account

Gebruikers toevoegen aan een Tag Manager-account:

 1. Klik op Beheerder.
 2. Selecteer in de kolom Account de optie Gebruikers beheren.
 3. Klik op Add.
 4. Selecteer Nieuwe gebruikers toevoegen.
 5. Voer een of meer e-mailadressen in.
 6. Stel Accountrechten in. Gebruiker is standaard geselecteerd. Met dit niveau kan de gebruiker algemene accountgegevens bekijken. Selecteer Beheerder als de gebruiker de mogelijkheid moet hebben om nieuwe containers te maken en gebruikersrechten aan te passen voor accounts en containers.
 7. Optioneel: Stel Containerrechten in voor elke container waartoe u de gebruiker toegang wilt geven.
 8. Klik op Uitnodigen. Elke uitgenodigde gebruiker krijgt een uitnodiging om de container te gebruiken.

Gebruikers in een account bewerken

Een bestaande gebruiker bewerken in een Tag Manager-account:

 1. Klik op Beheerder.
 2. Selecteer in de kolom Account de optie Gebruikers beheren.
 3. Selecteer een optie in de lijst Accountrechten. U kunt de zoek- en filtertools bovenaan de pagina gebruiken om de resultaten te verfijnen.
 4. Pas zo nodig de accountrechten aan.
 5. Als u afzonderlijke containerrechten wilt aanpassen, klikt u op Bewerken en selecteert u de gewenste opties. Klik op Opslaan om door te gaan.
 6. Als u wilt dat deze gebruiker geen toegang meer heeft tot de huidige container, klikt u op Verwijderen.
 7. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Gebruikers toevoegen aan een container

Gebruikersrechten toevoegen voor een specifieke container:

 1. Klik op Beheerder.
 2. Selecteer in de kolom Container de optie Gebruikersbeheer.
 3. Klik op Add.
 4. Selecteer Nieuwe gebruikers toevoegen.
 5. Voer een of meer e-mailadressen in.
 6. Wijs Containerrechten toe.
 7. Klik op Uitnodigen. Elke uitgenodigde gebruiker krijgt een uitnodiging om de container te gebruiken.

Gebruikerstoegang tot een container bewerken

Bewerk zo gebruikersrechten voor een specifieke container:

 1. Klik op Beheerder.
 2. Selecteer in de kolom Container de optie Gebruikersbeheer.
 3. Selecteer een optie in de lijst Containerrechten.
 4. Wijzig zo nodig het e-mailadres van de gebruiker.
 5. Pas zo nodig de containerrechten aan.
 6. Als u wilt dat deze gebruiker geen toegang meer heeft tot de huidige container, klikt u op Verwijderen.
 7. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Uitnodigingen

Als een Tag Manager-beheerder een gebruiker heeft toegevoegd aan een Tag Manager-account, krijgt die gebruiker een uitnodiging voor toegang tot het account. De gebruiker krijgt een e-mail en er wordt een kaart Uitnodigingen weergegeven op het scherm Accounts in Tag Manager. Klik op de kaart Uitnodigingen om de lijst met uitnodigingen te bekijken. Vouw een uitnodiging uit om de bijbehorende gegevens te bekijken. Klik op Accepteren om de uitnodiging te accepteren of op Afwijzen om de uitnodiging te annuleren.

Accountrechten

Accountrechten op accountniveau kunnen worden ingesteld op Beheerder of Gebruiker. U kunt de rechten voor specifieke containers verder aanpassen in de tabel Containerrechten.

Containerrechten

Toegang kan per container worden toegewezen. Voor een bepaalde container kan aan een gebruiker het volgende worden toegewezen:

 • Geen toegang: De gebruiker ziet de container niet vermeld staan in het account.
 • Lezen: De gebruiker ziet de container en kan de tags, triggers en variabelen in de container bekijken, maar kan geen wijzigingen aanbrengen.
 • Bewerken: De gebruiker mag werkruimten maken en bewerkingen uitvoeren, maar kan geen versies maken of publiceren.
 • Goedkeuren: De gebruiker mag versies en werkruimten maken en mag bewerkingen uitvoeren, maar kan deze niet publiceren.
 • Publiceren: De gebruiker beschikt over alle rechten om werkruimten en versies te maken en te bewerken, en kan deze publiceren.
Opmerking: Een rechtenniveau wordt als overgenomen beschouwd als het op indirecte wijze wordt verkregen van een andere bron, zoals een gebruikersgroep of organisatierol. Rechten worden als rechtstreeks beschouwd als deze specifiek aan de gebruiker is toegewezen. Rechtstreekse rechten blijven bestaan, zelfs als de gebruiker een overgenomen recht kwijtraakt.

Een Google Tag Manager-account herstellen

Google Tag Manager handhaaft een streng beleid tegen omzeilen van de rechten in het product. U kunt in een situatie terechtkomen waarin niemand in uw organisatie toegang heeft tot Tag Manager omdat u geen verzoek naar ons supportteam kunt sturen om gebruikers toe te voegen.

Tag Manager staat niet toe dat alle beheerders worden verwijderd. Als u dit probeert te doen, krijgt u een foutmelding. Maar als een Tag Manager-account één beheerder heeft en het Google-gebruikersaccount van die beheerder ergens anders wordt verwijderd, kan Tag Manager niet voorkomen dat het account geen beheerder meer heeft.

Zo voorkomt u dat u wordt buitengesloten:

 • In plaats van gedeelde inloggegevens te gebruiken stelt u meerdere beheerders en echte gebruikersaccounts in. Bekijk de instructies hierboven.
 • Zorg ervoor dat uw Google-accounts worden beheerd door iemand binnen uw organisatie en niet door een extern bureau of een externe consultant.
 • Als u het Google Marketing Platform gebruikt: koppel uw Tag Manager-account aan uw organisatie zodat u betere functies voor gebruikersbeheer krijgt, bijvoorbeeld Bekijken welke gebruikers toegang hebben en Gebruikersbeleid instellen.

Als uw account geen beheerder heeft

Als een account of container geen beheerder heeft, wordt het item automatisch verwijderd. Resterende gebruikers met leestoegang hebben 30 dagen de tijd om hun informatie uit de prullenbak te exporteren. Als niemand in het account leestoegang heeft, moet u opnieuw beginnen en de site opnieuw taggen.

Zo herstelt u uw Tag Manager-container:

 1. Als u de container uit de prullenbak wilt exporteren, bekijkt u Gegevens uit de prullenbak exporteren.
 2. Importeer de container in een nieuw Google Tag Manager-account waarvoor mensen in uw organisatie beheerdersrechten hebben. Zie Een container importeren.
 3. Zorg dat u voldoende mensen beheerdersrechten geeft, zoals hierboven wordt aanbevolen.

Gebruikers die worden beheerd via het Google Marketing Platform

Deze functie is alleen beschikbaar in Google Tag Manager 360, dat onderdeel is van Google Marketing Platform.

Google Marketing Platform bevat een gecentraliseerd systeem voor gebruikersbeheer voor Google Analytics-, Tag Manager- en Optimize-accounts. U kunt gebruikersgroepen rechten toewijzen voor een organisatie en voor afzonderlijke productaccounts binnen de organisatie.

In Google Marketing Platform nemen leden van een gebruikersgroep de rechten van die groep over. Voor Google Marketing Platform-accounts die Google Tag Manager gebruiken:

 • Gebruikers met het recht Beheerder op accountniveau nemen het recht Lezen over voor alle containers in dat account en kunnen zichzelf indien nodig extra rechten toewijzen.
 • Gebruikers met het recht Gebruiker op accountniveau nemen geen containerrechten over. Voor elke container moeten rechten worden toegewezen door een beheerder.

Meer informatie over de gebruikersrollen en rechten van Google Marketing Platform.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
9774546931537471015
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
102259