Brugere og tilladelser

Brug adgangskontrol til at administrere adgangen til dine containere.
Hvis et teammedlem er den eneste administrator af din Tag Manager-konto og vedkommende får nyt job, er der risiko for, at du ikke længere har adgang til din konto. Sørg derfor for at lægge en plan for, hvordan kontoejerskabet skal håndteres, hvis et teammedlem skifter job, og sørg for, at der er mindst to aktive administratorkonti. Få flere oplysninger.

Google Tag Manager giver dig mulighed for at give andre brugere adgang på konto- og containerniveau. Du kan give brugere tilladelse til at se eller administrere andre brugere på kontoniveau og til at se, redigere, godkende og offentliggøre på containerniveau.

Du kan udelukkende give adgang til Google-konti. Det kan f.eks. være Gmail-konti, konti, som administreres via organisationer, der bruger G Suite, eller andre konti, der er oprettet på accounts.google.com.

Sådan tilføjer eller redigerer du brugere på kontoniveau:

 1. Klik på Administrator.
 2. Vælg Brugeradministration under Konto.
 3. Sådan tilføjer du en ny bruger:
  1. Klik på Ny.
  2. Angiv brugerens mailadresse.
  3. Angiv Kontotilladelser ("Bruger" eller "Administrator").
  4. Valgfrit: Indstil Containertilladelser til de respektive containere, brugeren skal have adgang til.
  5. Klik på Tilføj.
 4. Sådan redigerer du en allerede oprettet bruger:
  • Vælg brugerens mailadresse på listen Kontobrugeradministration.
  • Rediger Kontotilladelser, hvis det er nødvendigt.
  • Rediger Containertilladelser, hvis det er nødvendigt.
  • Klik på knappen Gem for at gemme dine ændringer, Annuller for at afslutte uden at gemme nogen ændringer eller Slet for at fjerne brugeren.

Sådan redigerer du brugertilladelser for en bestemt container:

 1. Klik på Administrator.
 2. Vælg Brugeradministration under Container.
 3. Sådan tilføjer du en ny bruger:
  • Klik på Ny.
  • Angiv brugerens mailadresse.
  • Indstil Containertilladelser.
  • Klik på Tilføj.
 4. Sådan redigerer du en allerede oprettet bruger:
  • Vælg brugerens mailadresse på listen Containerbrugeradministration.
  • Rediger brugerens mailadresse, hvis der er behov for det.
  • Rediger Containertilladelser, hvis det er nødvendigt.
  • Klik på knappen Gem for at gemme dine ændringer, Annuller for at afslutte uden at gemme nogen ændringer eller Slet for at fjerne brugeren.

Kontotilladelser

Kontotilladelser på kontoniveau kan indstilles til enten Administrator eller Bruger. Du kan også finjustere tilladelser til specifikke containere i tabellen Containertilladelser.

Containertilladelser

Der kan tildeles adgang til hver enkelt container for sig. En bruger kan tildeles følgende adgangsniveauer til en container:

 • Ingen adgang: Brugeren kan ikke se den aktuelle container på kontoen.
 • Skrivebeskyttet adgang: Brugeren kan se den aktuelle container og alle dens tags, triggers og variabler, men kan ikke foretage ændringer.
 • Tilladelse til at redigere: Brugeren har tilladelse til at oprette arbejdsområder og redigere, men ikke til at oprette versioner eller offentliggøre.
 • Tilladelse til at godkende: Brugeren har tilladelse til at oprette versioner og arbejdsområder og redigere, men ikke til at offentliggøre.
 • Tilladelse til at offentliggøre: Brugeren har ubegrænset tilladelse til at oprette versioner og arbejdsområder, redigere og offentliggøre.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet