Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Správa uživatelů a oprávnění

Správa přístupu ke kontejnerům
Pokud člen týmu, který je jediným správcem vašeho účtu Správce značek, změní role, můžete přijít o přístup ke svému účtu. Naplánujte si předem postup správy vlastnictví pro případ, že člen vašeho týmu změní role, a zajistěte, aby byly aktivní alespoň dva účty správců. Další informace

Ve Správci značek Google lze umožnit přístup jiným uživatelům na úrovni účtu a kontejneru.

Na úrovni účtu mohou uživatelé získat oprávnění si účet prohlížet nebo jej spravovat. Na úrovni kontejneru jsou k dispozici oprávnění ke čtení, úpravám, schvalování nebo publikování.

Přístup lze udělit pouze účtům Google. Může jít o účty služby Gmail, účty spravované organizacemi pomocí Google Workspace nebo jiné účty vytvořené na webu accounts.google.com.

Přidávání uživatelů do účtu

Chcete-li do účtu Správce značek přidat uživatele, postupujte takto:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Ve sloupci Účet vyberte možnost Správa uživatelů.
 3. Klikněte na Add.
 4. Vyberte možnost Přidat nové uživatele.
 5. Zadejte jednu nebo více e-mailových adres.
 6. Nastavte oprávnění k účtu. Ve výchozím nastavení je vybrána úroveň Uživatel. Ta umožňuje prohlížet základní údaje v účtu. Pokud má mít uživatel možnost vytvářet nové kontejnery a měnit uživatelská oprávnění pro účty a kontejnery, nastavte mu úroveň Správce.
 7. Nepovinné: Pro každý kontejner, ke kterému má mít uživatel přístup, nastavte Oprávnění ke kontejneru.
 8. Klikněte na tlačítko Pozvat. Každý pozvaný uživatel obdrží pozvánku k používání kontejneru.

Úpravy uživatelů v účtu

Chcete-li v účtu Správce značek upravit existujícího uživatele:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Ve sloupci Účet vyberte možnost Správa uživatelů.
 3. Vyberte položku v seznamu Oprávnění k účtu. Výsledky lze zúžit pomocí vyhledávání a filtrů v horní části stránky.
 4. Podle potřeby změňte oprávnění k účtu.
 5. Pokud chcete změnit oprávnění k jednotlivým kontejnerům, klikněte na Upravit a vyberte požadované možnosti. Pokračujte kliknutím na tlačítko Uložit.
 6. Chcete-li tomuto uživateli odebrat přístup k vybranému kontejneru, klikněte na Odstranit.
 7. Kliknutím na tlačítko Uložit změny uložíte.

Přidání uživatelů do kontejneru

Chcete-li upravit uživatelská oprávnění ke konkrétnímu kontejneru:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Ve sloupci Kontejner vyberte možnost Správa uživatelů.
 3. Klikněte na Add.
 4. Vyberte možnost Přidat nové uživatele.
 5. Zadejte jednu nebo více e-mailových adres.
 6. Určete Oprávnění ke kontejneru.
 7. Klikněte na tlačítko Pozvat. Každý pozvaný uživatel obdrží pozvánku k používání kontejneru.

Úprava přístupu uživatele ke kontejneru

Pokud chcete upravit uživatelská oprávnění konkrétního kontejneru:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Ve sloupci Kontejner vyberte možnost Správa uživatelů.
 3. Vyberte položku ze seznamu Oprávnění ke kontejneru.
 4. E-mailovou adresu podle potřeby upravte.
 5. Podle potřeby změňte oprávnění ke kontejneru.
 6. Chcete-li tomuto uživateli odebrat přístup k vybranému kontejneru, klikněte na Odstranit.
 7. Kliknutím na tlačítko Uložit změny uložíte.

Pozvánky

Pokud administrátor Správce značek přidal uživatele k nějakému účtu Správce značek, obdrží tento uživatel pozvánku do účtu. Pozvánka mu přijde e-mailem a ve Správci značek se na obrazovce Účty objeví karta Pozvánky. Kliknutím na tuto kartu zobrazíte seznam pozvánek. Chcete-li si prohlédnout podrobnosti o některé z pozvánek, rozbalte ji. Pozvánku přijmete kliknutím na možnost Přijmout, případně ji můžete odmítnout kliknutím na Odmítnout.

Oprávnění k účtu

Oprávnění účtu na úrovni účtu lze nastavit na hodnotu Správce nebo Uživatel. Oprávnění lze také upřesnit pro konkrétní kontejnery v tabulce Oprávnění ke kontejneru.

Oprávnění ke kontejneru

Přístup lze udělovat pro jednotlivé kontejnery. Úrovně přístupu ke kontejneru:

 • Bez přístupu: Kontejner se uživateli na účtu nezobrazí.
 • Čtení: Uživatel má kontejner na účtu uveden a může si prohlížet jeho značky, pravidla a proměnné. Nemůže však provádět žádné změny.
 • Úpravy: Uživatel může vytvářet pracovní prostory a provádět úpravy, nemůže však vytvářet verze ani kontejner publikovat.
 • Schvalování: Uživatel může vytvářet verze, pracovní prostory a provádět úpravy, nemůže však publikovat.
 • Publikování: Uživatel má plná oprávnění vytvářet verze, pracovní prostory, provádět úpravy a publikovat.
Poznámka: Oprávnění je považováno za zděděné, pokud jej uživatel získal nepřímo z jiného místa, například ze skupiny uživatelů nebo role v organizaci. Jestliže bylo oprávnění přiřazeno přímo uživateli, je považováno za přímé. Přímá oprávnění platí i poté, co uživatel přijde o zděděné oprávnění.

Obnovení účtu Správce značek Google

Správce značek Google uplatňuje přísné zásady proti obcházení oprávnění ve službě. Mohlo by se stát, že našemu týmu podpory nebudete moct poslat žádost o přidání uživatelů, a ve vaší organizaci pak nebude mít přístup ke Správci značek nikdo.

Správce značek neumožňuje odstranění všech administrátorů – takový pokus má za následek chybu. Pokud má ale účet Správce značek jen jednoho administrátora a účet Google tohoto administrátora bude zrušen jinde, nemůže Správce značek zabránit tomu, aby daný účet zůstal bez administrátora.

Pokud nechcete, aby ke ztrátě přístupu došlo:

 • Namísto používání sdílených přístupů nakonfigurujte podle níže uvedených pokynů různé administrátory a aktuální uživatelské účty.
 • Postarejte se, aby vaše účty Google spravoval někdo z vaší organizace, ne externí agentura nebo konzultant.
 • Pokud používáte sadu služeb Google Marketing Platform, propojte svůj účet Správce značek se svou organizací, abyste si zajistili lepší nástroje pro správu uživatelů, například možnost sledovat, kteří uživatelé mají přístup, nastavovat uživatelské zásady a tak dále.

Pokud váš účet nemá administrátora

Pokud účet nebo kontejner nemá žádného administrátora, bude automaticky smazán. Zbývající uživatelé s oprávněním ke čtení budou mít 30 dní na to, aby své informace exportovali z koše. Pokud nikdo v účtu nemá přístup ke čtení, budete muset začít znovu a web přeznačkovat.

Když chcete obnovit kontejner Správce značek:

 1. Exportujte kontejner z koše, viz Export informací z koše.
 2. Importujte kontejner do nového účtu Správce značek Google, který mohou spravovat lidé z vaší organizace. Viz Import kontejneru.
 3. Jak bylo doporučeno výše, postarejte se, abyste dostatečnému počtu lidí přidělili oprávnění administrátora.

Správa uživatelů prostřednictvím Google Marketing Platform

Tato funkce je k dispozici pouze ve Správci značek Google 360, který je součástí Google Marketing Platform.

Sada služeb Google Marketing Platform obsahuje centralizovaný systém správy uživatelů pro účty Google Analytics, Správce značek a Optimalizace. Oprávnění lze přidělovat skupinám uživatelů v organizaci a jednotlivým účtům služeb v rámci organizace.

V sadě Google Marketing Platform členové určité skupiny uživatelů dědí oprávnění této skupiny. V případě účtů Google Marketing Platform, které používají Správce značek Google:

 • Uživatelé s oprávněním Správce na úrovni účtu dědí oprávnění Čtení pro všechny kontejnery v daném účtu a v případě potřeby si mohou přidělit další oprávnění.
 • Uživatelé s oprávněním Uživatel na úrovni účtu žádná oprávnění ke kontejnerům nedědí. Oprávnění tedy musí přiřadit správce pro každý kontejner zvlášť.

Další informace o uživatelských rolích a oprávněních ve službách Google Marketing Platform.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
14726105805359482094
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
102259