Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Uživatelé a oprávnění

Správa přístupu ke kontejnerům
Pokud člen týmu, který je jediným správcem vašeho účtu Správce značek, změní role, můžete přijít o přístup ke svému účtu. Naplánujte si předem postup správy vlastnictví pro případ, že člen vašeho týmu změní role, a zajistěte, aby byly aktivní alespoň dva účty správců. Další informace

Ve Správci značek Google lze umožnit přístup jiným uživatelům na úrovni účtu a kontejneru. Na úrovni účtu lze uživatelům udělit práva k zobrazení nebo úpravám jiných uživatelů a na úrovni kontejneru oprávnění k zobrazení, úpravám a publikování.

Přístup lze udělit pouze účtům Google. Může jít o účty služby Gmail, účty spravované organizacemi pomocí G Suite nebo jiné účty vytvořené na webu accounts.google.com.

Přidávání uživatelů do účtu

Chcete-li do účtu Správce značek přidat uživatele, postupujte takto:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Ve sloupci Účet vyberte možnost Správa uživatelů.
 3. Klikněte na Add.
 4. Vyberte možnost Přidat nové uživatele.
 5. Zadejte jednu nebo více e-mailových adres.
 6. Nastavte oprávnění k účtu. Ve výchozím nastavení je vybrána úroveň Uživatel. Ta umožňuje prohlížet základní údaje v účtu. Pokud má mít uživatel možnost vytvářet nové kontejnery a měnit uživatelská oprávnění pro účty a kontejnery, nastavte mu úroveň Správce.
 7. Nepovinné: Pro každý kontejner, ke kterému má mít uživatel přístup, nastavte Oprávnění ke kontejneru.
 8. Klikněte na tlačítko Pozvat. Každý pozvaný uživatel obdrží pozvánku k používání kontejneru.

Úpravy uživatelů v účtu

Chcete-li v účtu Správce značek upravit existujícího uživatele:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Ve sloupci Účet vyberte možnost Správa uživatelů.
 3. Vyberte položku v seznamu Oprávnění k účtu. Výsledky lze zúžit pomocí vyhledávání a filtrů v horní části stránky.
 4. Podle potřeby změňte oprávnění k účtu.
 5. Chcete-li změnit oprávnění k jednotlivým kontejnerům, klikněte na Upravit a vyberte požadované možnosti. Pokračujte kliknutím na tlačítko Uložit.
 6. Chcete-li tomuto uživateli odebrat přístup k vybranému kontejneru, klikněte na Odstranit.
 7. Kliknutím na tlačítko Uložit změny uložíte.

Přidání uživatelů do kontejneru

Chcete-li upravit uživatelská oprávnění ke konkrétnímu kontejneru:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Ve sloupci Kontejner vyberte možnost Správa uživatelů.
 3. Klikněte na Add.
 4. Vyberte možnost Přidat nové uživatele.
 5. Zadejte jednu nebo více e-mailových adres.
 6. Určete Oprávnění ke kontejneru.
 7. Klikněte na tlačítko Pozvat. Každý pozvaný uživatel obdrží pozvánku k používání kontejneru.

Úprava přístupu uživatele ke kontejneru

Chcete-li upravit uživatelská oprávnění ke konkrétnímu kontejneru:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Ve sloupci Kontejner vyberte možnost Správa uživatelů.
 3. Vyberte položku ze seznamu Oprávnění ke kontejneru.
 4. E-mailovou adresu podle potřeby upravte.
 5. Podle potřeby změňte oprávnění ke kontejneru.
 6. Chcete-li tomuto uživateli odebrat přístup k vybranému kontejneru, klikněte na Odstranit.
 7. Kliknutím na tlačítko Uložit změny uložíte.

Pozvánky

Pokud administrátor Správce značek přidal uživatele k nějakému účtu Správce značek, obdrží tento uživatel pozvánku do účtu. Pozvánka mu přijde e-mailem a ve Správci značek se na obrazovce Účty objeví karta Pozvánky. Kliknutím na tuto kartu zobrazíte seznam pozvánek. Chcete-li si prohlédnout podrobnosti o některé z pozvánek, rozbalte ji. Pozvánku přijmete kliknutím na možnost Přijmout, případně ji můžete odmítnout kliknutím na Odmítnout.

Oprávnění k účtu

Oprávnění účtu na úrovni účtu lze nastavit na hodnotu Správce nebo Uživatel. Oprávnění lze také upřesnit pro konkrétní kontejnery v tabulce Oprávnění ke kontejneru.

Oprávnění ke kontejneru

Přístup lze udělovat pro jednotlivé kontejnery. Úrovně přístupu ke kontejneru:

 • Bez přístupu: Kontejner se uživateli na účtu nezobrazí.
 • Čtení: Uživatel má kontejner na účtu uveden a může si prohlížet jeho značky, pravidla a proměnné. Nemůže však provádět žádné změny.
 • Úpravy: Uživatel může vytvářet pracovní prostory a provádět úpravy, nemůže však vytvářet verze ani kontejner publikovat.
 • Schvalování: Uživatel může vytvářet verze, pracovní prostory a provádět úpravy, nemůže však publikovat.
 • Publikování: Uživatel má plná oprávnění vytvářet verze, pracovní prostory, provádět úpravy a publikovat.
Poznámka: Oprávnění je považováno za zděděné, pokud jej uživatel získal nepřímo z jiného místa, například ze skupiny uživatelů nebo role v organizaci. Jestliže bylo oprávnění přiřazeno přímo uživateli, je považováno za přímé. Přímá oprávnění platí i poté, co uživatel přijde o zděděné oprávnění.

Správa uživatelů prostřednictvím Google Marketing Platform

Tato funkce je k dispozici pouze ve Správci značek Google 360, který je součástí Google Marketing Platform.

Sada služeb Google Marketing Platform obsahuje centralizovaný systém správy uživatelů pro účty Google Analytics, Správce značek a Optimalizace. Oprávnění lze přidělovat skupinám uživatelů v organizaci a jednotlivým účtům služeb v rámci organizace.

V sadě Google Marketing Platform členové určité skupiny uživatelů dědí oprávnění této skupiny. V případě účtů Google Marketing Platform, které používají Správce značek Google:

 • Uživatelé s oprávněním Správce na úrovni účtu dědí oprávnění Čtení pro všechny kontejnery v daném účtu a v případě potřeby si mohou přidělit další oprávnění.
 • Uživatelé s oprávněním Uživatel na úrovni účtu žádná oprávnění ke kontejnerům nedědí. Oprávnění tedy musí přiřadit správce pro každý kontejner zvlášť.

Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
102259
false
false