Bildirim

G Suite artık Google Workspace oldu: Çalışmalarınız için işletmenizin ihtiyaç duyduğu her şey burada.

Kullanıcılar ve izinler

Kapsayıcılarınız için erişim denetimini yönetin.
Etiket Yöneticisi hesabınızın tek yöneticisi olan bir ekip üyesi rolünü değiştirirse hesabınıza erişiminizi kaybedebilirsiniz. Ekibinizin bir üyesi rolünü değiştirdiğinde hesap sahipliğinin nasıl ele alınacağını önceden planlayın ve en az iki etkin yönetici hesabı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

Google Etiket Yöneticisi, Hesap ve Kapsayıcı düzeyinde diğer kullanıcılara erişim izni vermenize olanak tanır. Kullanıcılara, Hesap düzeyinde diğer kullanıcıları görüntüleme veya yönetme ve Kapsayıcı düzeyinde okuma, düzenleme, onaylama veya yayınlama hakları verilebilir.

Yalnızca Google hesaplarına erişim izni verebilirsiniz. Bunlar Gmail hesapları, G Suite kullanan kuruluşlar aracılığıyla yönetilen hesaplar veya accounts.google.com'da oluşturulan diğer hesaplar olabilir.

Hesaba kullanıcı ekleme

Bir Etiket Yöneticisi hesabına kullanıcı eklemek için:

 1. Yönetici'yi tıklayın.
 2. Hesap sütununda Kullanıcı Yönetimi'ni seçin.
 3. Add simgesini tıklayın.
 4. Yeni kullanıcılar ekleyin'i seçin.
 5. Bir veya daha fazla e-posta adresi girin.
 6. Hesap İzinleri'ni ayarlayın. Kullanıcı varsayılan olarak seçilidir. Bu düzey, kullanıcının temel hesap bilgilerini görüntülemesine olanak tanır. Kullanıcının yeni kapsayıcılar oluşturabilmesi ve hesaplar ile kapsayıcılar için kullanıcı izinlerini değiştirebilmesi gerekiyorsa Yönetici'yi seçin.
 7. İsteğe bağlı: Kullanıcının erişebilmesini istediğiniz her kapsayıcı için Kapsayıcı İzinleri'ni ayarlayın.
 8. Davet et'i tıklayın. Davet edilen her kullanıcı, kapsayıcıyı kullanmak için bir davetiye alır.

Bir hesaptaki kullanıcıları düzenleme

Etiket Yöneticisi hesabında mevcut bir kullanıcıyı düzenlemek için:

 1. Yönetici'yi tıklayın.
 2. Hesap sütununda Kullanıcı Yönetimi'ni seçin.
 3. Hesap izinleri listesinden bir giriş seçin. Sonuçları daraltmak için sayfanın en üstündeki arama ve filtreleme araçlarını kullanabilirsiniz.
 4. Hesap izinlerinde gereken değişiklikleri yapın.
 5. Kapsayıcı izinlerini tek tek değiştirmek için Düzenle simgesini tıklayıp istediğiniz seçenekleri belirleyin. Devam etmek için Kaydet'i tıklayın.
 6. Bu kullanıcının geçerli kapsayıcıya erişimini kaldırmak istiyorsanız Kaldır'ı tıklayın.
 7. Değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet'i tıklayın.

Kapsayıcıya kullanıcı ekleme

Belirli bir kapsayıcı için kullanıcı izinleri eklemek üzere:

 1. Yönetici'yi tıklayın.
 2. Kapsayıcı sütununda Kullanıcı Yönetimi'ni seçin.
 3. Add simgesini tıklayın.
 4. Yeni kullanıcılar ekleyin'i seçin.
 5. Bir veya daha fazla e-posta adresi girin.
 6. Kapsayıcı İzinleri'ni atayın.
 7. Davet et'i tıklayın. Davet edilen her kullanıcı, kapsayıcıyı kullanmak için bir davetiye alır.

Kapsayıcıya kullanıcı erişimini düzenleme

Belirli bir kapsayıcı için kullanıcı izinlerini düzenlemek üzere:

 1. Yönetici'yi tıklayın.
 2. Kapsayıcı sütununda Kullanıcı Yönetimi'ni seçin.
 3. Kapsayıcı izinleri listesinden bir giriş seçin.
 4. Kullanıcının e-posta adresini gerektiği şekilde değiştirin.
 5. Kapsayıcı izinlerinde gereken değişiklikleri yapın.
 6. Bu kullanıcının geçerli kapsayıcıya erişimini kaldırmak istiyorsanız Kaldır'ı tıklayın.
 7. Değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet'i tıklayın.

Davetiyeler

Etiket Yöneticisi yöneticisi bir Etiket Yöneticisi hesabına kullanıcı eklediğinde, söz konusu kullanıcıya hesaba erişim davetiyesi gönderilir. Kullanıcıya e-posta ile haber verilir ve Etiket Yöneticisi'nin Hesaplar ekranında bir Davetiyeler kartı görüntülenir. Davetiye listesini görüntülemek için Davetiyeler kartını tıklayın. Davetiye ayrıntılarını görmek için davetiye girişini genişletin. Daveti kabul etmek için Kabul et'i, daveti iptal etmek içinse Reddet'i tıklayın.

Hesap izinleri

Hesap düzeyinde hesap izinleri Yönetici veya Kullanıcı olarak ayarlanabilir. Ayrıca, Kapsayıcı İzinleri tablosunda belirli kapsayıcıların izinlerine ince ayar yapabilirsiniz.

Kapsayıcı izinleri

Erişim, kapsayıcı bazında atanabilir. Belirli bir kapsayıcı için kullanıcıya aşağıdaki erişim türleri atanabilir:

 • Erişim yok: Kullanıcı, kapsayıcının hesapta listelendiğini görmez.
 • Okuma: Kullanıcı, kapsayıcının listelendiğini görür ve kapsayıcıdaki etiketlere, tetikleyicilere ve değişkenlere göz atabilir ama herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Düzenleme: Kullanıcı, çalışma alanları oluşturma ve düzenleme yapma hakkına sahiptir ama sürümler oluşturup yayınlayamaz.
 • Onaylama: Kullanıcı, sürümler ve çalışma alanları oluşturma ve düzenleme yapma hakkına sahiptir ama bunları yayınlayamaz.
 • Yayınlama: Kullanıcı, sürümler ve çalışma alanları oluşturma, düzenleme yapma ve yayınlama haklarının tümüne sahiptir.
Not: Bir izin düzeyi, bir kullanıcı grubu veya kuruluş rolü gibi başka bir yerden dolaylı olarak alınmışsa "devralınan" izin olarak kabul edilir. Bir izin kullanıcıya özellikle atanmışsa "doğrudan" izin olarak kabul edilir. Kullanıcı devralınan bir izni kaybetse bile doğrudan izinler korunur.

Google Etiket Yöneticisi hesabını kurtarma

Google Etiket Yöneticisi, ürün içi izinleri atlatmaya karşı katı bir politika uygular. Destek ekibimize istek göndererek kullanıcı ekleyemediğinizden kuruluşunuzdaki hiçbir kullanıcının Etiket Yöneticisi'ne erişimi olamayabilir.

Etiket Yöneticisi tüm yöneticilerin kaldırılmasına izin vermez. Bunu yapmaya çalışmak hataya neden olur. Ancak Etiket Yöneticisi hesabında yalnızca bir yönetici varsa ve yöneticinin Google kullanıcı hesabı başka bir yerden silinirse Etiket Yöneticisi, ilgili hesabın yöneticisiz kalmasını engelleyemez.

Hesabınıza erişimi kaybetmemek için:

 • Giriş bilgilerini paylaşmak yerine birden çok yöneticiyi ve gerçek kullanıcı hesabını yapılandırın. Ayrıntılar için yukarıdaki talimatları inceleyin.
 • Google hesaplarınızın, kuruluş dışı bir ajans veya danışman tarafından değil, kuruluşunuzdaki bir kullanıcı tarafından yönetildiğinden emin olun.
 • Google Marketing Platform'u kullanıyorsanız: İyileştirilmiş kullanıcı yönetimi özelliklerini (ör. Erişim sahibi kullanıcı görmek, Kullanıcı politikalarını ayarlama ve daha fazlası) almak için Etiket Yöneticisi hesabınızı kuruluşunuza bağlayın.

Hesabınızda yönetici yoksa

Yöneticisi olmayan hesap veya kapsayıcılar otomatik olarak silinir. Okuma erişimi olan diğer kullanıcılara, bilgilerini çöp kutusundan dışa aktarmaları için 30 gün süre tanınır. Hesapta okuma erişimi olan kullanıcı yoksa en baştan başlamanız ve siteyi yeniden etiketlendirmeniz gerekir.

Etiket Yöneticisi kapsayıcınızı kurtarmak için:

 1. Kapsayıcıyı çöp kutusundan dışa aktarın. Çöp kutusundaki bilgileri dışa aktarma konulu makaleyi inceleyin.
 2. Kapsayıcıyı, kuruluşunuzdaki kullanıcıların yönetici haklarına sahip olduğu yeni bir Google Etiket Yöneticisi hesabına aktarın. Kapsayıcı içe aktarma konulu makaleyi inceleyin.
 3. Yukarıda önerildiği şekilde, yönetici durumuna sahip yeterli sayıda kullanıcı atadığınızdan emin olun.

Google Marketing Platform tarafından yönetilen kullanıcılar

Bu özellik yalnızca Google Marketing Platform'da yer alan Google Etiket Yöneticisi 360'ta kullanılabilir.

Google Marketing Platform; Google Analytics, Etiket Yöneticisi ve Optimize hesapları için merkezi bir kullanıcı yönetim sistemi içerir. Kuruluş ve kuruluştaki bağımsız ürün hesapları için kullanıcı grubu izinleri atayabilirsiniz.

Google Marketing Platform'da bir kullanıcı grubunun üyeleri bu grubun izinlerini devralır. Google Etiket Yöneticisi'ni kullanan Google Marketing Platform hesapları için:

 • Hesap düzeyinde Yönetici iznine sahip olan kullanıcılar, söz konusu hesaptaki tüm kapsayıcılar için Okuma iznini devralır ve gerektiğinde kendilerine ek izinler atayabilir.
 • Hesap düzeyinde Kullanıcı iznine sahip olan kullanıcılar, kapsayıcı izinlerini devralmaz. İzinler, her kapsayıcı için bir Yönetici tarafından atanmalıdır.

Daha fazla bilgi

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü