Tagi

Tag to fragment kodu w języku JavaScript, który przesyła informacje do firmy zewnętrznej, np. do Google. Jeśli nie korzystasz z żadnego programu do zarządzania tagami, np. Menedżera tagów Google, musisz samodzielnie umieszczać te fragmenty kodu JavaScript bezpośrednio w kodzie źródłowym swojej witryny. Natomiast posługując się Menedżerem tagów Google, nie musisz już zajmować się każdym z tych fragmentów kodu JavaScript z osobna, tylko w interfejsie użytkownika Menedżera tagów Google wskazać, które tagi i kiedy chcesz uaktywnić.

W Menedżerze tagów Google możesz do wdrożenia danego tagu użyć przeznaczonego do niego szablonu. A jeśli brakuje szablonu do tagu, który chcesz wdrożyć, możesz skorzystać z tagu niestandardowego i umieścić w nim swój tag JavaScript. Menedżer tagów Google udostępnia:

Szablony obsługiwanych tagów Google

Menedżer tagów Google obsługuje konkretne typy tagów (przy pomocy szablonów minimalizujących ryzyko wystąpienia błędów):

Tag śledzenia konwersji Google Ads

Aby skonfigurować ten tag w Menedżerze tagów Google, musisz podać identyfikator, etykietę i wartość konwersji.

 1. Na koncie Google Ads przejdź do sekcji Narzędzia i analiza> Konwersje. Kliknij Kod.
 2. Wybierz nazwę działania po lewej stronie i wybierz opcję „Ja dokonuję zmian w kodzie”. W polu kodu:
  • Odszukaj wartość „google_conversion_id =” i wprowadź ją w polu Identyfikator konwersji.
  • Odszukaj wartość „google_conversion_label =” i wpisz ją w polu Etykieta konwersji.
  • Odszukaj wartość „google_conversion_value =” i wprowadź ją w polu Wartość konwersji. Jeśli chcesz wstawiać wartość dynamicznie, wybierz makro z menu (lub utwórz nowe).

Dodaj regułę, by uruchamiać tag na wybranej stronie konwersji. Nazwa reguły powinna się odnosić do strony konwersji, np. „Strona konwersji – pobranie pliku PDF". Dzięki temu możesz ją łatwo zidentyfikować i ponownie wykorzystać w innych tagach.

Dowiedz się więcej o śledzeniu konwersji Google Ads.

Tag licznika Floodlight

Tag licznika Floodlight pozwala zliczać odwiedziny określonej strony po zobaczeniu lub kliknięciu przez użytkownika jednej z Twoich reklam. Istnieją dwa sposoby dodawania tagów Floodlight do kontenera:

 • zaakceptuj tag przekazany z interfejsu użytkownika Campaign Managera,
 • dodaj tag w interfejsie użytkownika Menedżera tagów Google.

Akceptowanie przekazanego tagu Floodlight

Ten tag został przekazany bezpośrednio do kontenera z interfejsu użytkownika Campaign Managera. Aby zezwolić na to w Menedżerze tagów Google, musisz zatwierdzić żądanie połączenia i przekazane tagi. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zatwierdzenia. Informacje o przekazywaniu tagów z Campaign Managera zawiera artykuł Dodawanie aktywności Floodlight do kontenerów Menedżera tagów Google.

Aby zaakceptować przekazany tag Floodlight, przejdź do sekcji Kolejka do zatwierdzenia > Tagi. Kliknij nazwę aktywności. Niektóre parametry (na przykład wartości „src= ”, „type= ” i „cat= ”) będą wstępnie ustawione.

Niestandardowe zmienne Floodlight to pary klucz-wartość, przy użyciu których możesz śledzić dane związane z użytkownikami witryny, takie jak gatunki kupionych przez nich filmów. Dla niestandardowych zmiennych Floodlight są używane wartości u1=, u2= itd. W przypadku przekazanych tagów nazwy zmiennych będą wstępnie wpisane w polach zmiennych niestandardowych, a skonfigurowanie tych zmiennych będzie wymagane do pobierania odpowiednich danych.

Wprowadź odpowiednie zmiany w tagu i kliknij Zatwierdź.

Dodawanie tagu w Menedżerze tagów Google

Wybierz typ tagu Licznik Floodlight.

 • Odszukaj wartość „src=” i wpisz ją w identyfikatorze reklamodawcy.
 • Odszukaj wartość „type=” i wpisz ją w ciągu tagu grupy.
 • Odszukaj wartość „cat=” i wpisz ją w ciągu tagu aktywności.

 

Niestandardowe zmienne Floodlight to pary klucz-wartość, przy użyciu których możesz śledzić dane związane z użytkownikami witryny, takie jak gatunki kupionych przez nich filmów. W przypadku niestandardowych zmiennych Floodlight są używane klucze u1=, u2= itd. Dla każdej zmiennej niestandardowej wybierz zmienną zawierającą wartość, którą chcesz przekazać do zmiennej.

Po wpisaniu informacji dotyczących tagów kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o tagu licznika Floodlight.

Tag sprzedaży Floodlight

Tag sprzedaży Floodlight pozwala śledzić liczbę produktów kupionych przez użytkowników i ich łączną wartość. Istnieją dwa sposoby dodawania tagów Floodlight do kontenera:

 • zaakceptuj tag przekazany z interfejsu użytkownika Campaign Managera,
 • dodaj tag w interfejsie użytkownika Menedżera tagów Google.

 

Akceptowanie przekazanego tagu Floodlight

Ten tag został przekazany bezpośrednio do kontenera z interfejsu użytkownika Campaign Managera. Aby zezwolić na to w Menedżerze tagów Google, musisz zatwierdzić żądanie połączenia i przekazane tagi. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zatwierdzenia. Informacje o przekazywaniu tagów z Campaign Managera zawiera artykuł Dodawanie aktywności Floodlight do kontenerów Menedżera tagów Google.

Aby zaakceptować przekazany tag Floodlight, przejdź do sekcji Kolejka do zatwierdzenia > Tagi. Kliknij nazwę aktywności. Niektóre parametry (na przykład wartości „src= ”, „type= ” i „cat= ”) będą wstępnie ustawione.

W przypadku tagów przekazywanych parametr Przychody jest wstępnie zapełniany przez zmienną {{cost}}. Musisz utworzyć i skonfigurować zmienną {{cost}}, która będzie pobierać kwotę przychodów.

Ponadto parametr Identyfikator zamówienia jest wstępnie zapełniany zmienną {{ord}}. Musisz utworzyć i skonfigurować zmienną {{ord}}. Ta zmienna powinna pobierać identyfikator zamówienia (lub liczbę sprzedanych towarów, jeśli wybierzesz metodę liczenia Sprzedane towary).

Niestandardowe zmienne Floodlight to pary klucz-wartość, przy użyciu których możesz śledzić dane związane z użytkownikami witryny, takie jak gatunki kupionych przez nich filmów. Dla niestandardowych zmiennych Floodlight są używane klucze u1=, u2= itd. W przypadku przekazanych tagów nazwy zmiennych będą wstępnie wpisane w polach zmiennych niestandardowych, a skonfigurowanie tych zmiennych będzie wymagane do pobierania odpowiednich danych.

Wprowadź odpowiednie zmiany w tagu i kliknij Zatwierdź.

Dodawanie tagu w Menedżerze tagów Google

Jako typ tagu wybierz Sprzedaże Floodlight.

 • Odszukaj wartość „src=” i wpisz ją w identyfikatorze reklamodawcy.
 • Odszukaj wartość „type=” i wpisz ją w ciągu tagu grupy.
 • Odszukaj wartość „cat=” i wpisz ją w ciągu tagu aktywności.

 

Dla parametru Przychody wybierz zmienną zawierającą kwotę przychodów. Dla identyfikatora zamówienia wybierz zmienną, która zawiera identyfikator zamówienia. Jeśli jako metodę zliczania wybrano Sprzedany przedmiot, wybierz zmienną, która zawiera liczbę sprzedanych egzemplarzy. Jeśli nie masz jeszcze takich zmiennych, musisz je utworzyć w Menedżerze tagów Google.

Niestandardowe zmienne Floodlight to pary klucz-wartość, przy użyciu których możesz śledzić dane związane z użytkownikami witryny, takie jak gatunki kupionych przez nich filmów. W przypadku niestandardowych zmiennych Floodlight są używane klucze u1=, u2= itd. Dla każdej zmiennej niestandardowej wybierz zmienną zawierającą wartość, którą chcesz przekazać do zmiennej.

Po wpisaniu informacji dotyczących tagów kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o tagu sprzedaży Floodlight.

Tag Google Analytics

Aby znaleźć identyfikator usługi internetowej:

 • Na koncie Google Analytics wejdź na kartę Administrator.
 • Kliknij Ustawienia właściwości.

 

W polu identyfikatora usługi internetowej wpisz identyfikator śledzenia (w postaci UA-xxxxxx-xx).

W polu identyfikatora usługi internetowej możesz też umieścić zmienną. Jest to przydatne, jeśli zarządzasz wieloma usługami internetowymi, w których stosujesz Google Analytics.

Aby włączyć funkcje reklamy displayowej, w tym raporty na temat danych demograficznych i zainteresowań, remarketing oraz integrację z Campaign Managerem, zaznacz pole wyboru Wsparcie sieci reklamowej Google. Jeśli to zrobisz, zapoznaj się z wymaganiami funkcji reklamy displayowej.

Menedżer tagów Google obsługuje następujące tagi Google Analytics:

Masz możliwość wprowadzania dodatkowych ustawień (w obszarze „Więcej ustawień”):

 • Podstawowa konfiguracja
  • Ukryj adres IP: informacje.
  • Ścieżka do strony wirtualnej: wskazuje ścieżkę do strony na potrzeby śledzenia statystyk – informacje.
  • Ustaw współczynnik próbkowania: informacje.
  • Ustaw czas oczekiwania pliku cookie sesji: informacje.
 • Śledzenie kampanii:
  • Zezwól na korzystanie z kotwicy: informacje.
  • Ustaw czas oczekiwania pliku cookie kampanii: informacje.
 • Zmienne niestandardowe: informacje.
 • Domeny i katalogi: informacje.
  Na przykład do śledzenia w domenach A.pl i B.pl musisz skonfigurować domenę B.pl tak, by korzystała z danych plików cookie z parametru URL (z sesji w domenie A.pl) zamiast ustawiania/używania własnych plików cookie. Aby umożliwić korzystanie z tej funkcji, zaznacz pole wyboru Zezwól na korzystanie z powiązania.
 • Wyszukiwarki i strony odsyłające: informacje.
 • Konfiguracja zaawansowana:
  • Nazwa skryptu śledzenia: pozwala samodzielnie nadać nazwę obiektowi skryptu śledzenia. Uwaga: odradzamy samodzielne nadawanie nazwy obiektowi skryptu śledzenia. Przypadkowe ponowne użycie istniejącej już nazwy obiekty skryptu śledzenia może spowodować uszkodzenie danych. Mimo że nadanie nazwy skryptowi śledzenia pozwala na udostępnianie stanu między skryptami śledzenia utworzonymi za pomocą Menedżera tagów Google a dotychczasowym kodem Google Analytics, należy zamiast tego zaktualizować kod w witrynie pod kątem użycia składni dataLayer Menedżera tagów Google. W przeciwnym razie konfigurowanie śledzenia za pomocą Menedżera tagów Google będzie niemożliwe.
  • Lokalna ścieżka GIF: informacje.
  • Czas oczekiwania pliku cookie odwiedzającego: informacje.
  • Wykonanie wywołania zwrotnego: wartość w tym polu powinna wskazywać zmienną, która zwraca funkcję. Zostanie ona wywołana po przesłaniu pełnego sygnału śledzenia Google Analytics.
  • Włącz ulepszoną analizę linków: informacje
  • Włącz moduł śledzenia przeglądarki: informacje.
  • Włącz wykrywanie dodatku Flash: informacje.
  • Włącz wykrywanie tytułu: informacje.
  • Wysyłaj działania do serwerów Google: jeśli ustawisz lokalną ścieżkę GIF, informacje o działaniach będą wysyłane do Twojego serwera. Wybranie tej opcji spowoduje wysyłanie tych informacji również do Google.

Śledzenie podstawowe

Aby używać śledzenia podstawowego Google Analytics, dodaj jeden tag Google Analytics i jako typ wybierz „Odsłona strony”. Dodaj regułę, by uruchamiać tag na wszystkich stronach. Jeśli wystarcza Ci śledzenie podstawowe, dodaj tylko ten jeden tag Google Analytics. Jeśli jednak zamierzasz śledzić zdarzenia lub transakcje e-commerce, musisz dodać kolejne tagi Google Analytics.

Śledzenie zdarzeń Google Analytics

Przykłady podano w artykule Zdarzenia Google Analytics.

Śledzenie w różnych domenach

Przykłady podano w artykule Śledzenie w wielu domenach.

Tag Universal Analytics

Tag Universal Analytics jest nową odmianą tagu śledzenia Google Analytics. Universal Analytics zawiera zestaw nowych funkcji, które zmieniają sposób gromadzenia i organizacji danych na koncie Google Analytics.

Universal Analytics pozwala zbierać więcej rodzajów danych o wyższej jakości, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć interakcje użytkowników z Twoją firmą na każdym etapie – reklamy, sprzedaży, używania produktu, pomocy i utrzymania.

Instalowanie tagu Universal Analytics przy użyciu Menedżera tagów Google to znakomity sposób wdrażania, ponieważ znacznie ułatwia wprowadzanie przyszłych zmian.

Aby znaleźć identyfikator usługi internetowej:

 • Na koncie Google Analytics wejdź na kartę Administrator.
 • Kliknij Ustawienia właściwości.

 

W polu identyfikatora usługi internetowej wpisz identyfikator śledzenia (w postaci UA-xxxxxx-xx).

W polu identyfikatora usługi internetowej możesz też umieścić zmienną. Jest to przydatne, jeśli zarządzasz wieloma usługami internetowymi, w których stosujesz Google Analytics.

Menedżer tagów Google obsługuje następujące tagi Google Analytics:

Masz możliwość wprowadzania dodatkowych ustawień:
 • Podstawowa konfiguracja
 • Konfiguracja zaawansowana
 • Konfiguracja pliku cookie
 • Śledzenie w wielu domenach: Automatyczne powiązanie domen – oddziel domeny przecinkami, np. A.pl, B.pl, C.pl (przykład zastosowania podano w artykule Śledzenie w wielu domenach).
 • Niestandardowe zakresy: informacje.
 • Niestandardowe dane: informacje.
 • Pola do ustawienia: Na przykład do śledzenia w domenach A.pl i B.pl musisz skonfigurować domenę B.pl tak, aby korzystała z danych plików cookie z parametru URL (z sesji w domenie A.pl) zamiast ustawiania/używania własnych plików cookie. Aby włączyć to połączenie, wpisz
  Nazwa pola: allowLinker
  Wartość: true

Śledzenie podstawowe

Aby włączyć podstawowe śledzenie Google Analytics (Universal Analytics), dodaj pojedynczy tag Google Analytics (Universal Analytics) i wybierz opcję „Wyświetlenie strony” jako typ śledzenia. Dodaj regułę, by uruchamiać tag na wszystkich stronach. Jeśli Ci wystarcza podstawowe śledzenie, dodaj ten jeden tag Google Analytics (Universal Analytics). Jeśli jednak zamierzasz śledzić zdarzenia lub transakcje e-commerce, musisz dodać kolejne tagi Google Analytics (Universal Analytics).

Śledzenie zdarzeń Google Analytics

Przykłady podano w artykule Zdarzenia Google Analytics.

Śledzenie w różnych domenach

Przykłady podano w artykule Śledzenie w wielu domenach.

Tag remarketingowy w sieci reklamowej Google

Aby skonfigurować tag remarketingowy w sieci reklamowej Google, musisz podać identyfikator konwersji i etykietę konwersji.

 1. Na koncie Google Ads kliknij kartę Kampanie.
 2. Na liście kampanii po lewej stronie kliknij Udostępniane zasoby > Odbiorcy.
 3. Znajdź „Listę główną”, którą dla Ciebie utworzyliśmy. Następnie kliknij [Tag] w kolumnie „Tagi/definicje”.
 4. Kliknij link „Tag”. W polu kodu:
  • Znajdź wartość „google_conversion_id =” i wprowadź ją jako Identyfikator konwersji.
  • Znajdź wartość „google_conversion_label =" i wpisz ją jako Etykietę konwersji.

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule Konfigurowanie remarketingu dynamicznego Google Ads. Dowiedz się więcej o tagu remarketingowym.

Szablony tagów certyfikowanych dostawców

Oprócz szablonów dla tagów Google są dostępne również szablony dla wielu tagów innej usługi. Aby użyć danego szablonu, wystarczy go wybrać i wpisać wymagane szczegóły, a Menedżer tagów Google automatycznie wygeneruje prawidłowy kod. Dowiedz się więcej o tagach certyfikowanych dostawców.

Aby otrzymać od Google szablon dla tagu Twojej firmy, skontaktuj się z nami i zostań dostawcą tagu.

Niestandardowe typy tagów

Zapewniamy obsługę dwóch niestandardowych typów tagów, dzięki czemu możesz skopiować i wkleić kod z dowolnego tagu. Jeśli chcesz wdrożyć tag, który nie jest obsługiwany przez szablon, możesz użyć jednego z tych rodzajów tagów:

Niestandardowy tag graficzny

Niestandardowy tag graficzny pozwala zarządzać tagiem obrazu, który nie jest wymieniony jako dostępny typ tagu. Jeśli na przykład używasz do śledzenia niewidocznego, jednopikselowego obrazu, wpisz adres URL obrazu (bez parametrów). Aby wstawić zmienną do niestandardowego tagu HTML, ujmij nazwę zmiennej w podwójne nawiasy klamrowe: {{nazwa_zmiennej}}. Wybierz „//”, jeśli są dostępne wersje obrazu zależne od protokołu. Jeśli jest dostępna tylko bezpieczna wersja, wybierz „https://”. Nie zalecamy korzystania z „http://”.

Zaznacz pole Pomijanie pamięci podręcznej i podaj parametr pomijania pamięci podręcznej, by zapewnić rejestrowanie trafień z przeglądarek, które przechowują wersje obrazu w pamięci podręcznej.

Niestandardowy tag HTML

Niestandardowy tag HTML pozwala zarządzać tagiem, który nie jest bezpośrednio obsługiwany przez szablon Menedżera tagów Google, np. tagiem spoza Google. (Zapoznaj się z ograniczeniami tagów).

Skopiuj i wklej kod HTML/JavaScript w polu tekstowym. Pamiętaj, by ująć w tagach skryptu HTML fragmenty kodu JavaScript. Możesz umieścić w tagach wywołania parametru document.write().

Aby wstawić zmienną do niestandardowego tagu HTML, ujmij jej nazwę w podwójny nawias: {{nazwa_makra}}. Może się to przydać, gdy zechcesz ponownie wykorzystać ten tag w innym kontekście.

Zamiast łączyć tagi, możesz dodać je niezależnie od siebie. Jeśli na przykład w pierwotnym kodzie witryny znajdują się dwa narzędzia do zbierania danych działające równolegle, możesz podzielić je na oddzielne niestandardowe tagi HTML. W ten sposób możesz wdrożyć oba tagi niezależnie od siebie.

Określ reguły wywoływania tagu. Nazwanym i zapisanym tagiem możesz zarządzać za pomocą Menedżera tagów Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?