Warstwa danych

Menedżera tagów Google najlepiej używać razem z warstwą danych. Warstwa danych to obiekt JavaScript, który służy do przekazywania informacji z Twojej witryny do kontenera Menedżera tagów. Możesz następnie używać tych informacji do wypełniania zmiennych i uaktywniania reguł w swoich konfiguracjach tagów.

Programiści mogą dowiedzieć się więcej z przeznaczonej dla nich dokumentacji.

Zamiast tworzyć odniesienia do zmiennych, informacji o transakcjach, kategorii strony i innych ważnych wskaźników rozproszonych na stronie, Menedżer tagów może łatwo odwoływać się do informacji podanych w kodzie źródłowym warstwy danych. Implementacja warstwy danych ze zmiennymi i powiązanymi z nimi wartościami zapewnia, że będą one natychmiast dostępne w sytuacji, gdy trzeba uruchomić tagi.

Konfigurując swoją stronę lub aplikację mobilną pod kątem współpracy z Menedżerem tagów i warstwą danych, zastanów się, jakiego rodzaju informacje powinna obsługiwać warstwa danych. Na przykład:

 • Dane produktu: nazwa, cena i kategoria produktu
 • Informacje o kampanii marketingowej: źródło wizyt, medium
 • Dane transakcji: wartość koszyka, data płatności
 • Informacje o kliencie: klient nowy lub powracający

Tworzenie zmiennej warstwy danych

Zmienne warstwy danych umożliwiają Menedżerowi tagów odczytywanie wartości z Twojej implementacji warstwy danych oraz przekazywanie ich do tagów, reguł i innych zmiennych. Obiekt warstwy danych składa się z listy par klucz/wartość. Klucz to kategoria rzeczy, np. gatunek, tytuł lub autor książki. Każdy klucz może mieć inną wartość. Klucz tytułu książki może mieć wartość „Ulisses”, „Wojna i pokój”, „Krótka historia czasu” itd.

Dodawanie kodu warstwy danych do strony

Aby skonfigurować warstwę danych, we współpracy z programistą dodaj następujący fragment kodu do sekcji <head> strony powyżej kodu kontenera:

<script>
  dataLayer = [];
</script>

Dodaj informacje do warstwy danych, korzystając z polecenia dataLayer.push():

<a href="#" onclick="dataLayer.push({
    'bookCategory': 'fiction',
    'bookTitle': 'Cien años de soledad',
    'bookAuthor': 'Gabriel García Márquez'
});">Szczegółowe informacje o książce</a>

Więcej informacji o implementacji warstwy danych znajdziesz w dokumentacji dla programistów.

Konfigurowanie zmiennej warstwy danych

Gdy masz już klucz, którego chcesz używać, możesz przejść do tworzenia zmiennej warstwy danych:

 1. Kliknij Zmienne.
 2. W sekcji Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij Nowa.
 3. Kliknij Konfiguracja zmiennej i wybierz typ zmiennej Zmienna warstwy danych.
 4. W polu Nazwa zmiennej warstwy danych wpisz klucz w dokładnie takiej postaci, w jakiej występuje w kodzie (np. bookTitle, a nie book title).
 5. W większości przypadków w polu Wersja warstwy danych należy pozostawić wartość domyślną Wersja 2. Więcej informacji
 6. Zapisz zmienną.
 7. Powtórz te kroki dla każdego klucza warstwy danych, który ma być dostępny jako zmienna w Menedżerze tagów.
 8. Opublikuj kontener.
Uwaga: zmienne warstwy danych działają tylko w obrębie danej strony. Jeśli chcesz, by zmienne warstwy danych pozostawały zachowane w przypadku wyświetleń wielu stron, musisz dodać własny kod służący do przekazywania wartości warstwy danych między stronami.

Dodatkowe materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?