Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

[GA4] Konfigurowanie zdarzeń Google Analytics 4 za pomocą Menedżera tagów

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Google Analytics 4, którzy zarządzają swoimi tagami za pomocą Menedżera tagów Google. Możesz się z niego dowiedzieć, jak odblokować w GA4 dodatkowe statystyki dzięki utworzeniu zalecanych i niestandardowych zdarzeń.

Tag zdarzenia Google Analytics 4

Zdarzenie umożliwia pomiar określonej interakcji lub wystąpienia w witrynie bądź aplikacji. Za pomocą zdarzenia możesz np. mierzyć, kiedy ktoś wczytuje stronę, klika link lub finalizuje zakup, albo zliczać działania systemu, np. awarie aplikacji czy wyświetlenia reklam.

Jakie występują rodzaje zdarzeń?

Zdarzenia Google Analytics 4 można podzielić na zdarzenia zbierane automatycznie i takie, które musisz włączyć ręcznie.

Automatycznie są rejestrowane te rodzaje zdarzeń:

 • Zdarzenia zbierane automatycznie to zdarzenia rejestrowane domyślnie przez Google Analytics po skonfigurowaniu tagu Google, fragmentu kodu Menedżera tagów w witrynie lub pakietu SDK Google Analytics dla Firebase w aplikacji. Więcej informacji
 • Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym to zdarzenia zbierane z witryn przez usługę Google Analytics, gdy włączony jest w niej pomiar zaawansowany. Więcej informacji

Te rodzaje zdarzeń są widoczne w Analytics dopiero po ich skonfigurowaniu:

 • Zalecane zdarzenia to zaimplementowane przez Ciebie zdarzenia, które mają zdefiniowane wstępnie nazwy i parametry. Umożliwiają one korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania.
 • Zdarzenia niestandardowe to zdarzenia zdefiniowane przez Ciebie. Zdarzenia niestandardowe twórz tylko wtedy, gdy żadne inne zdarzenia nie mają zastosowania w Twoim przypadku. Zdarzenia niestandardowe nie są wyświetlane w większości standardowych raportów GA4, dlatego musisz skonfigurować eksploracje lub raporty niestandardowe, aby uzyskać dostęp do przydatnych analiz.

Measure user activity with recommended events in Google Analytics

Z tego przewodnika dowiesz się, jak za pomocą Menedżera tagów Google skonfigurować w witrynie zalecane zdarzenia i zdarzenia niestandardowe. Nie musisz nic robić, aby skonfigurować zdarzenia rejestrowane automatycznie i objęte pomiarem zaawansowanym.

Zanim zaczniesz

W tym przewodniku przyjęto założenie, że zostały już przez Ciebie wykonane te czynności:

Zakładamy też, że masz:

 • dostęp do kontenera Menedżera tagów związanego z witryną,
 • rolę Edytujący (lub o większych uprawnieniach) na koncie Google Analytics.

Konfigurowanie zdarzeń

Aby skonfigurować zdarzenie za pomocą Menedżera tagów Google, musisz skonfigurować tag Google Analytics: zdarzenie GA4, a potem utworzyć regułę, która będzie określać, kiedy chcesz wysyłać to zdarzenie.

Z podanych niżej instrukcji dowiesz się, jak wysyłać do usługi w Google Analytics 4 zdarzenie niestandardowe, gdy użytkownik kliknie przycisk subskrypcji newslettera. Podają one też, jak wdrożyć zdarzenie za pomocą Menedżera tagów bez implementowania obiektu warstwy danych.

Krok 1. Utwórz tag zdarzenia GA4

Zacznij od utworzenia na potrzeby nowego zdarzenia niestandardowego tagu zdarzenia GA4.

 1. W Menedżerze tagów Google kliknij Tagi > Nowy.
 2. U góry wpisz nazwę tagu zdarzenia GA4 (np. „Zdarzenie GA4 – rejestracja subskrypcji newslettera”).
 3. Kliknij Google Analytics: zdarzenie GA4 i skonfiguruj:

Informacje o parametrach

Parametr to para klucz-wartość (np. 'currency': 'PLN') z dodatkowymi informacjami o zdarzeniach lub ustawieniach konfiguracji na stronie. Tag Google wysyła parametry zdarzeń ze zdarzeniami rejestrowanymi automatycznie i zalecanymi.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o zdarzeniu, możesz dodać do niego parametry. W razie potrzeby możesz wyszukiwać zdefiniowane wstępnie nazwy parametrów lub tworzyć parametry niestandardowe.

Gdy np. ktoś dodaje produkt do koszyka, tag Google wysyła zdarzenie add_to_cart. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane o produkcie, możesz zakodować parametry tego zdarzenia, np. nazwę produktu i cenę.

Udostępnianie parametrów wielu tagom

Aby zachować spójność danych uzyskiwanych przez wszystkie tagi, możesz za pomocą zmiennych konfiguracji i zdarzenia skonfigurować parametry udostępniane. Tag Google może dziedziczyć ze zmiennej ustawień parametry takie jak identyfikatory pomiaru, identyfikator użytkownika itp.

Tagi zdarzeń GA4 dziedziczą parametry tagu Google. Parametry ustawione przez tag Google pozostają statyczne w przypadku wszystkich zdarzeń występujących na stronie. Parametry są odświeżane dopiero po ponownym uruchomieniu tagu konfiguracji, co następuje zwykle po kolejnym wczytaniu strony.

Jeśli tag zdarzenia GA4 ma parametr o takiej samej nazwie jak parametr tagu Google, wartość parametru z tagu zdarzenia GA4 zostanie zastąpiona wartością z tagu Google, ale tylko dla tego zdarzenia. Pozostałe tagi zdarzeń, które nie mają parametru o takiej samej nazwie, będą się odwoływać do wartości parametru ustalonego na początku w tagu konfiguracji.

Krok 2. Utwórz regułę

Następnie utwórz regułę, która spowoduje wysyłanie zdarzenia, gdy ktoś kliknie przycisk.

 1. W tagu zdarzenia GA4 kliknij pole Reguły.
 2. W prawym górnym rogu kliknij +.
 3. Wpisz nazwę reguły (np. „Reguła – rejestracja subskrypcji newslettera”).

Możesz wybrać warunki wysyłania zdarzenia. W tym przykładzie jest ono wysyłane na podstawie etykiety przycisku:

 1. Kliknij w regule pole Skonfiguruj regułę.
 2. Kliknij Wszystkie elementy.
 3. Kliknij Niektóre kliknięcia.
 4. Ustaw taki warunek reguły: „Tekst przycisku zawiera Zapisz się na newsletter”.
 5. Zapisz wszystkie zmiany.

Jeśli chcesz, aby zdarzenie było wywoływane, gdy ktoś wyświetli jakąś stronę (np. stronę z potwierdzeniem), możesz użyć reguły „Wyświetlenie strony”.

Krok 3. Wyświetl podgląd zmian

Zanim opublikujesz w Menedżerze tagów nowe zdarzenie, kliknij Podgląd, aby zobaczyć, jakie dane będą rejestrowane po kliknięciu przycisku „Zapisz się na newsletter”.

Zanim opublikujesz w witrynie zmiany wprowadzone w kontenerze, możesz je przetestować w trybie podglądu. Więcej informacji o trybie podglądu

Wyświetlanie zdarzeń w Analytics

Zdarzenia i ich parametry masz widoczne w raportach Czas rzeczywisty i DebugView. Pamiętaj, że raport DebugView trzeba skonfigurować przed użyciem. Te 2 raporty wskazują zdarzenia wywoływane stopniowo przez użytkowników w Twojej witrynie.

Dalsze kroki

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne