Om du vill ha hjälp med köp i Google Store som du har tagit emot under de senaste 15 dagarna, inklusive frågor om pris eller återbetalning, kontaktar du oss här. Läs den här guiden om du behöver hjälp med vanliga problem med Google Store-beställningar.

Köpa Preferred Care från Google Store

Om du lägger till Preferred Care1 när du köper en enhet som uppfyller villkoren från Google Store får du följande fördelar:

Preferred Cares tvååriga och månadsvisa garanti:

 • Alla telefoner har tillverkningsgaranti som täcker mekaniska och elektriska fel som uppstått utan ägarens förskyllan. Skyddet i Google Preferred Care utökar garantin när tillverkningsgarantin har löpt ut så länge enheten är registrerad.
 • Preferred Care täcker oavsiktliga skador (inklusive skador orsakade av vätskespill, sprickor och fall i marken) under garantiperioden från och med att enheten skickas.
 • Det går att betala den tvååriga garantin med en engångsbetalning eller med månadsbetalningar med finansiering (endast USA). Detta garantialternativ ger dig 24 månaders skydd från och med att enheten skickas.
 • Månadsvis garanti är tillgänglig som en månatlig återkommande betalning som ger upp till 60 månaders skydd, beroende på vilken produkt du köpt, från och med att enheten skickas.

Preferred Cares tvååriga garanti är för närvarande tillgänglig för Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a (5G) (endast USA), Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel Slate, Pixelbook och Pixelbook Go-enheter som köps i USA, Kanada och Puerto Rico (beroende på tillgänglighet). Preferred Cares månadsvisa garanti är för närvarande tillgänglig för Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6 och Pixel 5a (5G) (endast USA). En serviceavgift tillkommer vid anspråk enligt avsnittet Serviceavgifter nedan.

Preferred Cares tvååriga och månadsvisa garanti är inte tillgängliga för enheter som inte har angetts.

Köpa en enhet med Preferred Care i Google Store

Så här köper du en enhet med Preferred Care i Google Store:

 1. Välj en enhet och fortsätt till sidan Tjänster.
 2. Välj Lägg till i beställning i rutan Preferred Care.
 3. Slutför köpet. Täckningsperioden startar så fort enheten skickas.

Köpa Preferred Care efter att du köpt en enhet i Google Store

Du kan registrera dig för Preferred Care efter att du köpt en enhet i Google Store om du gör det inom 15 dagar från att enheten skickades.

 1. Navigera till sidan för hantering av Preferred Care på store.google.com/preferred_care.
 2. Leta reda på enhetsbeställningen som du vill lägga till Preferred Care i och klicka på Granska och köp.
 3. När du har köpt Preferred Care skapas en ny beställning med en separat e-postbekräftelse.

Tips! När du köper Preferred Care i Google Store hanteras reparationer och byten av vår partner Assurant1 som är det företag vi samarbetar med för att ge enheten täckning.

Det här ingår

Oavsiktlig skada

Preferred Cares tvååriga och månadsvisa garanti:

Täcker oavsiktliga skador (inklusive skador orsakade av vätskespill, sprickor och fall i marken). Priser, serviceavgifter och anspråksbegränsningar finns i tabellerna nedan.

Om du vill göra ett anspråk följer du dessa steg.

Mekaniska eller elektriska fel

Täcker enheten vid mekaniska eller elektriska fel när tillverkarens garanti har löpt ut om enheten har registrerats.

Täckning, prissättning och serviceavgifter

I Preferred Cares tvååriga och månadsvisa garanti (USA, Puerto Rico och Kanada) ingår serviceavgifterna nedan:

 

Kategori

Enhet

Prenumeration per enhet (eventuella tillämpliga skatter tillkommer)

Serviceavgift för oavsiktlig skada2 och skärmreparation på reparationscenter3 (eventuella tillämpliga skatter tillkommer)

Serviceavgift för reparation eller ersättning vid mekaniska och elektriska fel samt övriga oavsiktliga skador2 (eventuella tillämpliga skatter tillkommer)

Telefoner

Pixel 7 Pro

Två års garanti:

199 USD


Månadsvis garanti:

9 USD/mån

Varaktighet: högst 60 månader

29 USD 99 USD
Pixel 7

Två års garanti:

149 USD


Månadsvis garanti:

7 USD/mån

Varaktighet: högst 60 månader

29 USD 79 USD
Pixel 6a

Två års garanti:

99 USD


Månadsvis garanti:

5 USD/mån

Varaktighet: högst 60 månader

29 USD 49 USD

Pixel 6 Pro

Två års garanti:

199 USD


Månadsvis garanti:

9 USD/mån

Varaktighet: högst 36 månader

29 USD

149 USD

Pixel 6

Två års garanti:

149 USD


Månadsvis garanti:

7 USD/mån

Varaktighet: högst 36 månader

29 USD

99 USD

Pixel 5a (5G) (endast USA)

Två års garanti:

99 USD


Månadsvis garanti:

5 USD/mån

Varaktighet: högst 36 månader

69 USD

99 USD

Pixel 5

129 USD

99 USD

129 USD

Pixel 4a (5G)

129 USD

99 USD

129 USD

Pixel 4a

99 USD

69 USD

99 USD

Pixel 4

149 USD

79 USD

129 USD

Pixel 4 XL

149 USD

99 USD

149 USD

Pixel 3a

89 USD

29 USD

79 USD

Pixel 3a XL

89 USD

39 USD

89 USD

Pixel 3

129 USD

49 USD

99 USD

Pixel 3 XL

129 USD

79 USD

129 USD

Pixel 2

129 USD

Inte tillämpligt

79 USD

Pixel 2 XL

129 USD

Inte tillämpligt

99 USD

Laptops

Pixelbook Go

149 USD

Inte tillämpligt

99 USD

Pixelbook

249 USD

Inte tillämpligt

99 USD

Pixel Slate

149 USD

Inte tillämpligt

99 USD

Anspråksbegränsningar

Kategori

Enhet

Tvåårig garanti

Månadsvis garanti

Telefoner

Pixel 6/6 Pro och framtida enheter

Två olyckor per tolv månader i följd från och med datumet för den första reparationen eller ersättningen

Två olyckor per tolv månader i följd från och med datumet för den första reparationen eller ersättningen

Pixel 5a (5G) (endast USA)

Två olyckor under 24-månadersperioden

Två olyckor per tolv månader i följd

Pixel 5 och tidigare enheter

Två olyckor under 24-månadersperioden

Inte tillämpligt

Laptops

Alla tillgängliga

Två olyckor under 24-månadersperioden

Inte tillämpligt

Göra ett anspråk för en enhet med Preferred Care

Obs! Innan du gör ett anspråk gällande en enhet som inte fungerar ska du stänga av och slå på den igen.

Detta behöver du veta om att göra ett anspråk

 • Gör anspråket så snart som möjligt (anspråket måste rapporteras inom 90 dagar efter olyckstillfället).
 • När du lämnar in en enhet för reparation på butiker med uBreakiFix by Asurion eller Asurion Tech Repair & Solutions krävs en IMEI-kod. Möjligheten att lämna in enheten för reparation gäller endast skärmreparationer på Pixel.
 • Om ett fel uppstår på enheten besöker du mydeviceprotect.com eller ringer Assurant på 877-406-4372.
 • Om du inte vet hur lång tid som gått sedan du köpte enheten tittar du i beställningshistoriken i Google Store.
 • Om du är berättigad till en ersättningsenhet kan denna bara skickas till det land där du köpte garantin. Ersättningsenheten kan vara en ny, restaurerad eller omcertifierad enhet av liknande typ och kvalitet. Fullständig information finns i utdraget från användarvillkoren.
Göra ett Preferred Care-anspråk på webben
Besök mydeviceprotect.com om du vill göra ett anspråk. Ha enhetens IMEI-kod (för telefoner) eller serienummer (för övriga enheter) till hands.
Göra ett Preferred Care-anspråk via telefon
 1. Du hittar enhetens IMEI-kod (för telefoner) eller serienummer (för övriga enheter) på sidan med beställningsuppgifter.
 2. Ring Assurant på 877-406-4372. Du behöver ett kreditkort för att betala självrisken som anges i självrisktabellen.
 3. Om du är berättigad till en ersättningsenhet får du en bekräftelse via e-post. Om du är berättigad att lämna in enheten för reparation får du ett e-postmeddelande med information om var reparationscentret ligger.
 4. Om du får en ersättningsenhet:
 5. Skriv ut RMA-följesedeln som bifogats i bekräftelsemeddelandet du fått via e-post och placera den på förpackningen med den skadade enheten. Du kan återanvända förpackningen som ersättningsenheten kom i.
 6. Skriv ut den bifogade, förbetalda fraktsedeln. Fäst sedan fraktsedeln på utsidan av förpackningen.
 7. På fraktsedeln finns information om hur försändelsen ska skickas.
 8. Skicka tillbaka den skadade enheten inom 14 dagar från att du fått ersättningsenheten.
  • Om du inte returnerar enheten inom 14 dagar debiteras du avgiften för oreturnerad utrustning som anges i täckningsdokumentationen.
  • Du kan ta reda på om paketet har kommit fram genom att spåra det med hjälp av spårningsnumret på fraktsedeln.

När kan du få en ersättningsenhet

Du kan ha rätt till en ersättningsenhet om oavsiktlig skada eller ett mekaniskt eller elektriskt fel uppstått enligt beskrivningen ovan.

Ersättningsenheter är inte tillgängliga om

 • du tappat bort enheten, om den blivit stulen eller om du inte har den kvar
 • anspråket gäller oavsiktlig skada och du har nått den tidigare angivna maxgränsen för anspråk.

Viktigt! Preferred Care täcker inte skador som uppstått på grund av eller till följd av missbruk, felaktig användning, service som utförts av någon som inte är auktoriserad av tillverkaren eller Assurant, avsiktlig eller kosmetisk skada, återkallelse av tillverkaren, skador som täcks av tillverkningsgarantin och vissa fall av force majeure. Du hittar en fullständig lista över undantagen i täckningsdokumentationen

En fullständig lista över undantagen finns i utdraget från användarvillkoren för Preferred Care från Google Store.

Avsluta eller överföra Preferred Care

Avsluta och få återbetalning
Om du inte är nöjd med Preferred Care från Google Store kan du kontakta Google för att få en återbetalning.
 • Inom 30 dagar efter köpet: Om du inte har gjort några anspråk kan du få en fullständig återbetalning för Preferred Care.
 • Efter 30 dagar: Du kan få en proportionellt minskad återbetalning (minus eventuella anspråk som betalats ut före uppsägningsdatumet).
Möjligheten till uppsägning/återbetalning varierar mellan delstater. Mer information om delstatsspecifika uppsägnings- och återbetalningsmetoder finns i användarvillkoren för prenumerationen.
Avsluta Pixel Pass (endast USA)

När Preferred Care ingår i Pixel Pass kan det inte avslutas som en fristående tjänst. Om du vill avsluta Preferred Care måste du säga upp prenumerationen på Pixel Pass.

Du hittar information om Pixel Pass och hur du köper det i artikeln Prenumerera på Pixel Pass.

Du hittar mer information om hur du säger upp Pixel Pass i Säga upp Pixel Pass.

Överföra Preferred Care
Du kan överföra Preferred Cares tvååriga garanti för Pixel 6, Pixel 6 Pro och äldre enheter om du ger bort enheten. Du kan begära att Preferred Care överförs till den nya ägaren på mydeviceprotect.com. Överföringar går endast att göra inom landet där enheten köptes. (Om du till exempel köpte enheten i USA kan du inte överföra Preferred Care om du ger enheten till någon i Kanada.)
Preferred Care kan inte överföras till en annan enhet. Det täcker bara den enhet som skyddet köptes med.
Preferred Cares tvååriga garanti för Pixel 6a och senare enheter och Preferred Cares månadsvisa garanti kan inte överföras till en ny ägare.
Få en återbetalning för en returnerad enhet
Om du returnerar enheten till Google inom 30 dagar efter köpet avslutar vi automatiskt prenumerationen på Preferred Care och ger dig en fullständig återbetalning för prenumerationen.

1Prenumerationen tillhandahålls av Federal Warranty Service Corporation i alla delstater utom Kalifornien, där den tillhandahålls av Sureway, Inc., Florida, där den tillhandahålls av United Service Protection, Inc och Oklahoma, där den tillhandahålls av Assurant Service Protection, Inc. Alla dessa företag drivs under firmanamnet Assurant. I utdraget från användarvillkoren för Preferred Care från Google Store finns mer information, bland annat om begränsningar och undantag. Tjänsteavtalet med Assurant och all relaterad kommunikation skickas via e-post. Om du vill se dokumenten måste du tillhandahålla en giltig e-postadress. Du behöver även en enhet med åtkomst till internet och möjlighet att skriva ut och/eller lagringskapacitet. Om du inte får tjänsteavtalet inom två arbetsdagar, vill begära en papperskopia, få kundsupport eller ställa allmänna frågor om programmet kontaktar du Assurant på 877-406-4372. Om du vill be om en kopia av användarvillkoren för din delstat ringer du 866-450-5185.

Tjänsteavtalet i Kanada lyder under Federal Warranty Service Corporation. Federal Warranty Service Corporation verkar under namnet Assurant. Assurant är ett registrerat varumärke som tillhör Assurant, Inc. Ditt serviceavtal med Assurant och all kommunikation rörande tjänsten skickas via e-post. Om du vill se dokumenten måste du tillhandahålla en giltig e-postadress. Du behöver även en enhet med åtkomst till internet och möjlighet att skriva ut och/eller lagringskapacitet. Om du inte får tjänsteavtalet inom två arbetsdagar, eller om du vill begära en papperskopia, kontaktar du Assurant på 877-406-4372.

2Anspråksbegränsningar gäller. Mer information finns i täckningsdokumentationen.

3Reparation av endast skärm gäller när servicen är tillgänglig och tillhandahålls av våra utvalda reparationscenter. Reparationscenter finns inte i alla delstater i USA, kommuner i Puerto Rico eller provinser eller territorier i Kanada. Besök ubreakifix.com/locations om du vill se listan över platser.

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
99952
false
false