Så här återställer du standardinställningarna på Google Pixel-telefonen

Om du vill rensa all data från telefonen kan du återställa telefonen till standardinställningarna. Återställning till standardinställningarna kallas även formatering eller maskinvaruåterställning.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Gör dig redo att återställa standardinställningarna på Google Pixel-telefonen

Viktigt! Om du återställer standardinställningarna rensas all data på telefonen.

Om du vill återställa telefonen för att åtgärda ett problem rekommenderar vi att du först testar andra lösningar. Läs mer om hur du felsöker problemet.

Ha användarnamnet och lösenordet till Google-kontot till hands

När du har genomfört återställningen av telefonen återställer du din data genom att ange säkerhetsuppgifter. Genom att ange uppgifterna visar du att du själv eller någon du litar på genomförde återställningen.

De säkerhetsuppgifter som krävs är följande:

 • Ett Google-konto på telefonen. Så här hittar du kontot:
  1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
  2. Tryck på Konton.
  3. Till höger om Google-appen Google-appen hittar du användarnamnet till Google-kontot som är kopplat till telefonen.
 • Lösenordet till Google-kontot som är kopplat till telefonen. Kontrollera lösenordet genom att logga in på kontot på en annan enhet eller dator. Om du inte kommer ihåg lösenordet ber du om inloggningshjälp.
 • Telefonens lösenord, pinkod eller grafiska lösenord om det finns ett skärmlås. Om du inte kan låsa upp telefonen läser du om vilka alternativ som finns tillgängliga för dig.

Tips! Om du nyligen har återställt lösenordet för Google-kontot måste du vänta i 24 timmar innan du kan återställa standardinställningarna.

Säkerhetskopiera data till Google-kontot

När du återställer standardinställningarna raderas all data på telefonen. Information som lagras i Google-kontot kan återställas därifrån, men appar och tillhörande data avinstalleras.

Förbered en återställning av din data genom att kontrollera att den finns i Google-kontot. Läs mer om hur du gör följande:

Ladda och ansluta

Det kan ta upp till en timme att återställa standardinställningarna.

 1. Ladda telefonen till minst 70 %. Läs mer om hur du laddar telefonen.
 2. Anslut telefonen till wifi eller ett mobilnätverk. När återställningen är klar måste enheten vara ansluten så att du kan logga in på Google-kontot.

Så här återställer du standardinställningarna på Google Pixel-telefonen

Från appen Inställningar (alla Pixel-telefoner)
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Återställningsalternativ Följt av Rensa alla data (återställ standardinställningar).
 3. Om du vill radera all data från telefonens interna lagringsutrymme trycker du på Rensa all data.
  • Du kan behöva ange din pinkod. Ange pinkoden och tryck sedan på Rensa all data.
 4. När återställningen är klar väljer du alternativet för omstart.
 5. Konfigurera telefonen och återställ säkerhetskopierad data. Läs mer om hur du återställer data på Pixel-telefonen.
Fjärråterställa med Hitta min enhet
Obs! Om du vill fjärråterställa telefonen måste den vara ansluten till internet och Hitta min enhet måste vara aktiverat. Aktivera Hitta min enhet.
Om du har tappat bort telefonen kan du fjärråterställa den.
Med telefonens knappar (avancerat)

Om det inte går att återställa via Inställningar eller om det inte går att använda skärmen testar du att återställa med knapparna på telefonen.

 1. Om telefonen är påslagen håller du strömbrytaren nedtryckt så att enheten stängs av.
 2. Håll knappen som sänker volymen och strömbrytaren nedtryckta samtidigt i 10–15 sekunder.
  • Om du håller knapparna nedtryckta för länge startar telefonen om. Försök i så fall att börja om från steg 1 igen.
 3. Tryck på volymknapparna för att ändra menyalternativen tills Recovery Mode (återställningsläge) visas på skärmen. Välj alternativet genom att trycka på strömbrytaren en gång.
 4. No command (inget kommando) visas på skärmen. Håll strömbrytaren nedtryckt. Medan du håller strömbrytaren nere trycker du på knappen som höjer volymen. Släpp sedan båda knapparna.
 5. Återställningsalternativ för Android ska visas. Scrolla till alternativet Wipe data/factory reset (rensa data/återställ standardinställningarna) med hjälp av volymknapparna och tryck på strömbrytaren.
 6. Scrolla till alternativet Factory data reset (återställ standardinställningarna) med hjälp av volymknapparna och tryck på strömbrytaren.
 7. Återställningen av standardinställningarna ska starta. När återställningen är klar visas texten Data wipe complete (datarensningen är klar) nedtill på skärmen.
 8. Scrolla till Reboot system now (starta om systemet nu) med hjälp av volymknapparna och tryck sedan på strömbrytaren.
 9. Konfigurera Pixel genom att trycka på Start när operativsystemet har installerats på telefonen.
 10. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera telefonen och återställa säkerhetskopierad data. Läs mer om hur du säkerhetskopierar eller återställer data.

 Rekommenderas: Använd verktyget för uppdatering och ominstallation (Pixel 3 och senare)

Vi rekommenderar att du använder verktyget för uppdatering och ominstallation. Verktyget för uppdatering och ominstallation ger dessa fördelar jämfört med en vanlig återställning till standardinställningarna:

 • Du kanske inte behöver säkerhetskopiera telefonen innan du återställer till standardinställningarna. Med andra alternativ för att återställa till standardinställningarna måste du alltid säkerhetskopiera, radera och återställa telefonens data.
 • Med verktyget läggs den senaste versionen av Android till på telefonen. Med andra alternativ för att återställa till standardinställningarna återställs den version av Android som var förinstallerad på telefonen, vilket kanske inte är den senaste versionen.

Obs! Innan du använder verktyget för uppdatering och ominstallation måste du ha en dator och en USB-kabel som du kan ansluta till telefonen.

 1. Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 2. Besök https://pixelrepair.withgoogle.com.
 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Andra problem med att återställa Pixel-telefonen

Om det inte går att återställa enheten till standardinställningarna och du vill ta bort Google-kontot från enheten gör du så här: 

 1. Öppna myaccount.google.com.
 2. Tryck på Säkerhet till vänster and thenDina enheter.
 3. På enheten trycker du på Mer More and then Logga ut
Du kan hitta möjliga lösningar på andra problem med att återställa telefonen genom att ställa frågor i våra forum i Pixel-gruppen.
Du kan även kontakta en supportagent om problemet. Läs mer om hur du får hjälp med Pixel.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
1634144
false
false