Search Ads 360 formül sütunlarına ilişkin işlev listesi

Search Ads 360 formül sütunlarında veya bir envanter planındaki şablonlarda formüller oluşturmak için aşağıdaki tabloda açıklanan işlevleri kullanın.

Bazı işlevler yalnızca motor veya dönüşüm metrikleri içeren formül sütunlarında kullanılabilirken, diğer işlevler yalnızca envanter verileri içeren formüllerde veya formül sütunlarında kullanılabilir. Formüller oluşturulurken Search Ads 360, yalnızca geçerli içerik için geçerli olan işlevleri gösterir. 

TürİşlevAçıklama
Karşılaştırma=, <>, <, >, <= ve >=İki veri öğesini karşılaştırır ve doğru veya yanlış olarak değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
Dönüşümto_money(x)Long, Double veya String veri türünü (veya eşdeğeri bir ifadeyi) reklamverenin para biriminde Money veri türüne dönüştürür.
Daha fazla bilgi edinin.
Dönüşümto_number(x)Money veya String veri türünü bir sayıya dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin.
Dönüşümto_percent(x/y)Bir oranı, sayıyı ya da String veri türünü yüzdeye dönüştürür.
Daha fazla bilgi edinin.
Dönüşümto_string(sayı, [ondalık-basamak])Sayısal veri türlerini, belirtilen sayıda ondalık-basamak ile bir Dize değerine dönüştürür. İşlev, ondalık basamakları keserken değerleri yukarı yuvarlamaz. İşlev, reklamverenin yerel ayar ve para birimi kurallarına uyar. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihleradd_days(tarih, gün-sayısı)tarih değerine gün-sayısı değerini ekler. Geriye doğru saymak için negatif bir değer kullanın. Daha fazla bilgi
Tarihmonth(tarih)Belirtilen tarihten 1 veya 2 basamaklı ay değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Datecalendar_months ( numberOfMonths )Geçerli ay döndürür veya belirtilen sayıda ayı ileri ya da geriye doğru sayar. Yalnızca, ikinci date parametresi olarak (for_date_range(date, date) işlevinde) kullanılabilir. Daha fazla bilgi.
Datecalendar_weeks(numberOfWeeks, [startDay])Geçerli haftayı döndürür ve belirtilen sayıda hafta ileri ya da geriye doğru sayabilir. Yalnızca, ikinci date parametresi olarak (for_date_range(tarih, tarih) işlevinde) kullanılabilir. Daha fazla bilgi.
Tarihdate(year, month, date)Belirli bir tarihi reklamverenin saat diliminde döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihday(tarih)Belirtilen tarih için ayın kaçıncı günü olduğu 1 veya 2 basamaklı olarak döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihfor_date_range(
date, date|range|date, duration)
İşlem yapılacak günleri belirtir. Örneğin, Clicks.for_date_range(Last_30_days()) işlevi son 30 gün içindeki tıklama sayısını döndürür.
Daha fazla bilgi edinin.
Tarihfrom_date()Raporun geçerli zaman aralığının başlangıç tarihini döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihdays(-x)En son gece yarısından başlayarak belirtilen sayıda tam günü geriye doğru sayar. Yalnızca for_date_range() işlevinde bir süre parametresi olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihlast_30_days()En son gece yarısından başlayarak geriye doğru 30 gün sayar. Yalnızca for_date_range() işlevinde bir süre parametresi olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihlast_7_days()En son gece yarısından başlayarak geriye doğru 7 gün sayar. for_date_range() işlevinde yalnızca aralık prametresi olarak kullanılabilir Daha fazla bilgi edinin.
Datelast_month()En son tam ayın aralığını döndürür. Yalnızca for_date_range() işlevinde bir range parametresi olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi.
Datelast_week ([startDay])Pazar veya sizin belirttiğiniz başka bir günden başlayarak en son tam hafta aralığını döndürür.Yalnızca for_date_range() işlevinde bir range parametresi olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi.
Tarihmonths(-x)Belirtilen sayıda ayı geriye doğru sayar. Yalnızca for_date_range() işlevinde bir süre parametresi olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihnum_days()Rapor kapsamındaki gün sayısını döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihbitiş_tarihi - başlangıç_tarihi (Tarih çıkarma)İki tarih arasındaki gün sayısını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihto_date()Raporun geçerli zaman aralığının sonundaki tarihi döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihtoday()Günün tarihini reklamverenin saat diliminde döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihweekday(tarih, [haftanın_başlangıç_günü])Belirtilen tarih için haftanın gününü (1 - 7 arası) döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihweeknum(tarih, [haftanın_başlangıç_günü])Belirtilen tarih için yılın kaçıncı haftası olduğunu (1 - 52, 53 veya 54 arası) döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihyesterday()Dünün tarihini reklamverenin saat diliminde döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Tarihyear(tarih)Belirtilen tarihten 4 basamaklı yıl değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Hata işlemeif_not_finite_number(value, alternate)value dizesini değerlendirir. Value, bir sayı veya sonlu sayı değilse işlev alternate dizesini değerlendirir. Aksi takdirde, işlev value dizesini döndürür. Daha fazla bilgi.
Hata işlemeif_error(value, alternate)value dizesini değerlendirir. value bir hata döndürürse işlev alternate olarak değerlendirilir. Aksi takdirde, işlev value dizesini döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Hata işlemeis_error(value)value bir hataysa doğru olarak değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
Envantermax_with_min(RETURN-ATTRIBUTE, MIN-ATTRIBUTE)Belirli bir özelliğin en düşük değerini paylaşan bir öğe grubu bulur ve daha sonra, başka bir özelliğin en yüksek değerini döndürür. Daha fazla bilgi
Envantermin(ATTRIBUTE) veya
max(ATTRIBUTE)
Envanter şablonu tarafından oluşturulan tüm öğeler arasında bir sayısal envanter özelliğinin minimum veya maksimum değerini döndürür. Daha fazla bilgi
Envanterany(ÖZELLİK)Bir şablonun seçtiği öğelerin birindeki bir envanter özelliğinin değerini seçer. Bu işlev, her çalıştırıldığında farklı bir değer döndürebilir. Daha fazla bilgi
Envanterany_with_max(RETURN-ATTRIBUTE, MAX-ATTRIBUTE)Belirli bir özelliğin en yüksek değerini paylaşan bir öğe grubu bulur ve daha sonra, bu öğelerden birini seçer ve başka bir özelliğin değerini döndürür. Daha fazla bilgi
Envanterany_with_min(RETURN-ATTRIBUTE, MIN-ATTRIBUTE)Belirli bir özelliğin en düşük değerini paylaşan bir öğe grubu bulur ve ardından, bu öğelerden birini seçip başka bir özelliğin değerini döndürür. Daha fazla bilgi
Envanterclean_keyword(dize-içi, değiştirilen-dize)dize-içi değerini tarar ve Google Ads'in anahtar kelime metni için desteklemediği karakterleri değiştirilen-dize ile değiştirir. Daha fazla bilgi
Envantercount_with_max(ATTRIBUTE, MAX-ATTRIBUTE)Belirli bir özelliğin en yüksek değerini paylaşan bir öğe grubu bulur ve daha sonra, aynı zamanda başka bir özelliğin aynı değerini paylaşan öğelerin sayısını döndürür. Daha fazla bilgi
Envantercount_with_min(ATTRIBUTE, MIN-ATTRIBUTE)Belirli bir özelliğin en düşük değerini belirten bir öğe grubu bulur ve daha sonra, başka bir özelliğin aynı değerini de paylaşan öğelerin sayısını döndürür. Daha fazla bilgi
Envantermax_with_max(RETURN-ATTRIBUTE, MAX-ATTRIBUTE)Belirli bir özelliğin en yüksek değerini paylaşan bir öğe grubu bulur ve ardından, başka bir özelliğin en yüksek değerini döndürür. Daha fazla bilgi
Envantermin_with_max(RETURN-ATTRIBUTE, MAX-ATTRIBUTE)Belirli bir özelliğin en yüksek değerini paylaşan bir öğe grubu bulur ve daha sonra, başka bir özelliğin en düşük değerini döndürür. Daha fazla bilgi
Envantermin_with_min(RETURN-ATTRIBUTE, MIN-ATTRIBUTE)Belirli bir özelliğin en düşük değerini paylaşan bir öğe grubu bulur ve daha sonra, başka bir özelliğin en düşük değerini döndürür. Daha fazla bilgi
Envanterreduce_words(dize, maks_uzunluk, sınırlayıcı, [sınırlayıcı], ...)Bir dizenin başından başlayıp maks_uzunluk dahilinde kalacak şekilde bir sınırlayıcıya kadar (sınırlayıcı hariç) sayarak mümkün olduğunca çok karakter döndürür. Dize zaten maks_uzunluk dahilindeyse işlev, dize değerini tam olarak geçirildiği gibi döndürür. Daha fazla bilgi.
Envanterregex_replace(dize, düzenli_ifade, yeni_metin)Bir dize değerinde bir düzenli_ifade ile eşleşen metni arar, daha sonra eşleşen metni yeni_metin ile değiştirir. Daha fazla bilgi.
Envantersubstitute_all(ATTRIBUTE, "hedef metin", "kaynak metin", "kaynak metin 2", "kaynak metin 3")Bir envanter özelliğinin birden çok değerini tek bir değerle değiştirir. Daha fazla bilgi
Envantertitle_case(dize)dize değerini ilk harfleri büyük olacak şekilde değiştirir. BRAND gibi bir envanter özelliğini veya bir statik dizeyi belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi
Envantercount()Bir envanter şablonunun çarpanlarına ve filtrelerine göre seçilen benzersiz envanter öğelerinin sayısını döndürür. Daha fazla bilgi
Envanterlenb(dize)Bir envanter özelliğindeki veya dize değerindeki bayt sayısını döndürür. Daha fazla bilgi
Envanterregex_extract(dize, düzenli_ifade)dize değerinde arama yapar ve bir düzenli_ifade ile eşleşen metni döndürür. Daha fazla bilgi.
Envanterregex_match(dize, düzenli_ifade)dize değeri, bir düzenli_ifade değerinin tamamı veya bir kısmıyla eşleşirse doğru sonucunu döndürür. Bu işlevi, if işlevinde bir koşul olarak kullanın. Daha fazla bilgi.
Envantersearchb(needle, haystack)Haystack içindeki ilk needle örneğinin başlangıç konumunu bayt cinsinden döndürür. Haystack içinde needle yoksa boş sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi
Etikethas_label("label")İşlev, belirtilen etiketle etiketlenmiş bir satırda görünürse doğru olarak değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
Mantıkand(x, y, ...)Mantıksal VE. Tüm parametreler doğruysa doğru olarak değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
Mantıkif(condition, true, else)Bir durumu değerlendirir ve durum doğruysa bir değer, yanlışsa farklı bir değer döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Mantıknot(x)Mantıksal DEĞİL. Parametre yanlışsa doğru olarak değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
Mantıkor(x, y, ...)Mantıksal kapsayıcı VEYA. Herhangi bir parametre doğruysa doğru olarak değerlendirir. Daha fazla bilgi edinin.
Matematik-variableBir değişken değerini olumsuzlar. Örneğin, -Daily_budget, günlük bütçenin negatif değerini döndürür.
Matematikceiling(x)x değerinden daha büyük olan en küçük tamsayıyı döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Matematikfloor(x)x değerinden küçük en büyük tam sayıyı döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Matematik+, -, * ve /Standart aritmetik operatörleri. Daha fazla bilgi edinin.
Matematikround(x)En yakın tam sayıya yuvarlar. Daha fazla bilgi edinin.
Segmentlerfor_device_type(tür)Üzerinde çalışılacak bir veya daha fazla cihaz türünü belirtir. Daha fazla bilgi edinin.
Metinunescape("URL")URL kodlamalı bir URL'nin kodunu çözer. Daha fazla bilgi.
Metin&İki Dizeyi (metin parçaları) birleştirir. Daha fazla bilgi edinin.
Metincontains(needle, haystack)needle, haystack dizesinin bir alt dizesi olduğunda veya needle, haystack ile aynı olduğunda doğru olarak değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
Metinends_with(haystack, needle)haystack, needle ile sona ererse doğru olarak değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
MetinGED(dize)dize değerinin her kelimesinin başına "+" karakterini ekler. Bu işlevi, anahtar kelime şablonlarında anahtar kelimelerin her birine geniş eşleme düzenleyici eklemek için kullanın. Daha fazla bilgi.
Metinis_empty(string)string sıfır uzunlukluysa doğru olarak değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
Metinleft(dize, uzunluk)Dizenin başından sayarak dize içindeki ilk uzunluk karakterlerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Metinlen(dize)string uzunluğunu döndürür. Daha fazla bilgi.
Metinlower(string)Tamamı küçük harfli string değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Metinmid(string, start, length)start karakterinde başlayan ve length karakterlerini sayan bir string alt dizesi döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Metinreplace(string, start, length, new_text)string içindeki karakterleri, start konumundan başlayıp length karakterlerini sayarak new_text ile değiştirir. Daha fazla bilgi edinin.
Metinright(string, length)Dizenin sonundan sayarak string içindeki ilk length karakterlerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Metinsearch(needle, haystack)Dizenin başından sayarak haystack dizesindeki ilk needle örneğinin konumunu döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Metinstarts_with(haystack, needle)haystack, needle ile başlıyorsa doğru olarak değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
Metinsubstitute(haystack, needle, replacement [, occurrence])haystack içindeki tüm needle örneklerini replacement ile değiştirir. Hangi needle örneğinin değiştirileceğini belirtmek için occurrence değerini belirtin. Daha fazla bilgi edinin.
Metintrim(stringString'in başında ve sonunda bulunan tüm boşlukları ve string'in içindeki kelimeler arasında bulunan çift boşlukları kaldırır. Daha fazla bilgi edinin.
Metinupper(string)String'in tamamını büyük harf olarak döndürür. Daha fazla bilgi edinin.