Tworzenie kont śledzenia przez wyszukiwarkę i zarządzanie nimi

Informacje o kontach śledzenia wyszukiwarki

Używanie Search Ads 360 do generowania raportów o całej działalności marketingowej w wyszukiwarkach

W przypadku niektórych typów wyszukiwarek Search Ads 360 obsługuje generowanie raportów o konwersjach Floodlight i przesyłanie danych o kosztach, ale nie umożliwia tworzenia kampanii ani zarządzania nimi. Aby móc w Search Ads 360 generować raporty o tych wyszukiwarkach, musisz utworzyć konto śledzenia przez wyszukiwarkę. W zależności od typu wyszukiwarki Search Ads 360 może częściowo zautomatyzować konfigurowanie śledzenia konwersji i przesyłanie danych o kosztach.

Konta śledzenia przez wyszukiwarkę służą jedynie do raportowania. Search Ads 360 nie umożliwia tworzenia na nich kampanii ani zarządzania nimi.

Obsługiwane wyszukiwarki

W Search Ads 360 możesz utworzyć konto śledzenia wyszukiwarki w przypadku tych wyszukiwarek:

 • adMarketplace
 • Naver
 • 360.cn (Qihoo)
 • Yandex

Informacje podstawowe: źródła danych raportowania

W przypadku wszystkich typów wyszukiwarek dane raportowania pochodzą z dwóch oddzielnych źródeł:

 • Sama wyszukiwarka jest źródłem danych o wyświetleniach, kliknięciach i kosztach.
 • Systemy śledzenia konwersji: gdy klient klika reklamę, inne systemy, takie jak Floodlight, mogą zacząć śledzić jego aktywność. Aby można było ją przypisać do kampanii w Search Ads 360, trzeba przekierować kliknięcia do tej usługi przy użyciu jej linku monitorującego (adresu URL serwera kliknięć). Każdy adres URL serwera kliknięć ma unikalne identyfikatory, których Search Ads 360 używa do śledzenia unikalnych wizyt w Twojej witrynie i przypisywania konwersji wykonanych podczas wizyty do określonych kampanii i słów kluczowych, które do tej wizyty doprowadziły.

  Po zarejestrowaniu identyfikatorów kampanii i słów kluczowych Search Ads 360 przekierowuje kliknięcie do pierwotnej strony docelowej określonej dla reklamy.

Jakie procesy związane z kontami śledzenia wyszukiwarki automatyzuje Search Ads 360?

W przypadku kont śledzenia wyszukiwarki Search Ads 360 może zautomatyzować te procesy:

 • Przesyłanie danych z wyszukiwarki.
  W przypadku kont śledzenia wyszukiwarki Search Ads 360 nie pobiera automatycznie danych o kliknięciach, wyświetleniach i kosztach zarejestrowanych przez wyszukiwarkę. Jednak możesz je samodzielnie pobrać i przesłać do Search Ads 360. Niektóre wyszukiwarki umożliwiają automatyczne pobieranie danych według harmonogramu, a potem automatyczne przesyłanie ich (za pomocą oprogramowania skonfigurowanego na komputerze) do punktu końcowego sFTP utworzonego w Search Ads 360.
 • Dodawanie adresu URL serwera kliknięć Search Ads 360 do adresów URL stron docelowych na kontach śledzenia wyszukiwarki. Dzięki adresom URL serwera kliknięć Search Ads 360 może rejestrować wizyty i przypisywać konwersje Floodlight do kampanii, słów kluczowych i reklam (jeśli dana wyszukiwarka obsługuje raportowanie na poziomie reklamy).

  Gdy zalogujesz się w dowolnej wyszukiwarce wymienionej powyżej z wyjątkiem adMarketplace i pobierzesz arkusz zbiorczy ze swoimi kampaniami, możesz go następnie przesłać na konto śledzenia wyszukiwarki w Search Ads 360. Search Ads 360 automatycznie doda wtedy swoje adresy URL serwera kliknięć do adresów URL stron docelowych w kampaniach, co umożliwi Ci późniejsze przesłanie tych kampanii z powrotem do wyszukiwarki.

  For adMarketplace, contact the adMarketplace support team and let them know you want to use Search Ads 360 for reporting. They can help you add the Search Ads 360 clickserver URL to your adMarketplace keywords.

 • Tworzenie kampanii do raportowania w Search Ads 360.
  Po kliknięciu przez klienta reklamy i przekierowaniu go do Search Ads 360 usługa ta tworzy własną kampanię, grupę reklam, słowo kluczowe i reklamę (jeśli dana wyszukiwarka obsługuje raportowanie na poziomie reklamy), by odzwierciedlić pasujące słowo kluczowe i klikniętą reklamę. Tworzone w ten sposób elementy służą tylko do celów raportowania. Sam tekst reklamy, podobnie jak żadne ustawienia zwykłej kampanii lub grupy reklam, nie jest widoczny w Search Ads 360. Chociaż w Search Ads 360 nie możesz tworzyć nowych grup reklam, reklam ani słów kluczowych, w celu ulepszenia raportowania możesz stosować etykiety i firmowe bazy danych, które, podobnie jak w przypadku innych typów wyszukiwarek, nie są przesyłane do wyszukiwarki.

  Wszystkie konwersje dokonane podczas wizyty zostaną przypisane słowu kluczowemu odpowiadającemu hasłu, które wyszukiwał użytkownik. Jeśli wyszukiwarka obsługuje raportowanie na poziomie reklamy, zostaną one też przypisane reklamie, którą kliknął użytkownik.

  Jeśli klient kliknie później reklamę z tej samej kampanii i grupy reklam, Search Ads 360 utworzy reklamę i słowo kluczowe w istniejącej już grupie reklam. W ten sposób wkrótce po rozpoczęciu przekierowywania kliknięć przez Search Ads 360 kampania powstała w tej usłudze dokładnie odzwierciedli kampanię w samej wyszukiwarce.

W raportach Search Ads 360 nazwy mogą być zmienione

Aby linki monitorujące nie były zbyt długie, czasami Search Ads 360 skraca nazwy kampanii, grup reklam i reklam do 20 znaków. Nazwy nie zmieniają się w samej wyszukiwarce. Skrócone nazwy pojawiają się tylko w raportach Search Ads 360 i raportach usługi Campaign Manager.

Jeśli skrócone nazwy nie są unikalne, do rozróżnienia kampanii, grup reklam i reklam możesz użyć identyfikatora wyszukiwarki lub identyfikatora Search Ads 360.

Obsługiwane funkcje raportowania

Search Ads 360 nie obsługuje generowania raportów na temat:

 • Linków do podstron ani innych rozszerzeń, które może obsługiwać wyszukiwarka
 • Grup produktów ani innych podobnych celów reklam produktowych
 • Danych godzinowych
 • Makr Search Ads 360. Oznacza to, że Search Ads 360 nie podaje wartości makr Search Ads 360 w adresach URL stron docelowych na koncie śledzenia wyszukiwarki

Search Ads 360 nie może tworzyć, edytować i wstrzymywać kampanii, zmieniać stawek ani wprowadzać innych rodzajów zmian.

Zastępcze słowa kluczowe w „innych wyszukiwarkach” i na kontach śledzenia wyszukiwarki

Aby uwzględnić nieobsługiwane wyszukiwarki w raportach przed wprowadzeniem konta śledzenia wyszukiwarki w Search Ads 360, użytkownik musiał utworzyć konto typu „Inne wyszukiwarki”, a następnie utworzyć na nim zastępcze słowa kluczowe. Chociaż zastępcze słowa kluczowe są nadal obsługiwane, zalecamy używanie zamiast nich kont śledzenia wyszukiwarki. 

Dzięki kontom śledzenia wyszukiwarki użytkownik może dużo szybciej wygenerować raporty dotyczące nieobsługiwanych wyszukiwarek, ponieważ Search Ads 360 może utworzyć kampanię odpowiadającą kampanii w wyszukiwarce (użytkownik nie musi już tworzyć takiej samej kampanii z zastępczymi słowami kluczowymi). Konta śledzenia wyszukiwarki umożliwiają też importowanie danych o skuteczności, co nie jest możliwe w przypadku typu „Inne wyszukiwarki”.

Chcesz rozpocząć?

 1. W Search Ads 360 utwórz konto śledzenia wyszukiwarki.
 2. Dodaj adresy URL serwera kliknięć Search Ads 360 do kont śledzenia wyszukiwarki.
 3. Poczekaj, aż kliknięcia reklam zostaną zarejestrowane przez Search Ads 360.
 4. Jeśli ten proces przebiega pomyślnie, możesz pobrać dane o skuteczności wyszukiwarki i przesłać je do Search Ads 360.

Teraz możesz już wyświetlać i dostosowywać raporty o kontach śledzenia wyszukiwarki.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?