Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Raport na temat konwersji Floodlight

Instrukcje Floodlight – informacje

Instrukcja Floodlight zarządza sposobem generowania w Search Ads 360 raportów na temat aktywności Floodlight lub grup aktywności bez ich zmieniania. Pozwala na przykład przeliczyć przychody na inną walutę, zastosować wagi do poszczególnych aktywności, wykluczyć aktywności z raportów Search Ads 360 i tak dalej.

Instrukcje Floodlight nie są stosowane w usłudze Campaign Manager 360. Wyniki ich działania są widoczne tylko w raportach Search Ads 360.

Tylko menedżer agencji lub menedżer reklamodawcy może dodać, edytować lub usunąć instrukcję Floodlight. Dowiedz się więcej o menedżerach agencji i innych typach użytkowników w Search Ads 360.

Jednemu reklamodawcy zalecamy dodanie maksymalnie 100 instrukcji Floodlight.

Typy instrukcji Floodlight

Typ instrukcji Floodlight Opis
Stan włączenia

Wyklucza aktywność lub grupę aktywności Floodlight, tak by nie pojawiały się one w Search Ads 360. Pozwala np. wykluczyć aktywności Floodlight, które służą tylko do śledzenia konwersji z reklam displayowych.

W zależności od tego, ile aktywności lub grup ma być dostępnych w Search Ads 360, wykonaj te czynności:

  1. Utwórz jedną instrukcję, która wyklucza wszystkie aktywności Floodlight.
  2. Dla każdej aktywności lub grupy aktywności, które chcesz uwzględnić, utwórz jedną instrukcję obejmującą tę aktywność lub ich grupę. Instrukcje uwzględniające mają pierwszeństwo przed instrukcjami wykluczającymi.

Zobacz przykład.

Pamiętaj, że jeśli utworzysz instrukcję uwzględniającą aktywność, która była wcześniej wykluczona, Search Ads 360 będzie raportować tylko te konwersje, które miały miejsce od momentu jej utworzenia. Search Ads 360 nie generuje raportów o konwersjach historycznych z okresu, gdy dana aktywność była wykluczona.

Przełączenie

Przełącza aktywność Floodlight Transakcja na aktywność Działanie lub odwrotnie.

Pozwala to utworzyć instrukcję, która będzie w Search Ads 360 przełączać aktywność Transakcja na aktywność Działanie. Gdy wyświetlisz całkowitą liczbę działań w Search Ads 360, będzie ona zawierała działania. Przychody z tych działań będą też uwzględniane w raportach o przychodach na koncie Campaign Manager 360.

Źródło identyfikatora konwersji

W Search Ads 360 każda konwersja jest identyfikowana na podstawie identyfikatora konwersji. Identyfikator ten można sprawdzić, pobierając raport o konwersjach i wizytach. Niektórzy reklamodawcy używają identyfikatora konwersji do uzgadniania transakcji lub sprawdzania danych w Search Ads 360 z zamówieniami klientów.

Ta instrukcja Floodlight informuje Search Ads 360, która zmienna standardowatagu Floodlight lub fragmencie kodu zdarzenia zawiera identyfikator konwersji.

Przykład:

  1. Programista skonfigurował stronę koszyka na zakupy tak, by unikalny identyfikator zamówienia określała zmienna ORD w tagu Floodlight.
  2. Tworzysz w Search Ads 360 instrukcję Floodlight, która dla każdej konwersji kopiuje wartość ze zmiennej ORD do identyfikatora konwersji.
  3. W pobranym z Search Ads 360 raporcie o konwersjach i wizytach widać identyfikator zamówienia określony dla każdej konwersji.

Jeśli nie utworzysz instrukcji, która będzie wskazywała, która zmienna zawiera identyfikator konwersji, Search Ads 360 wygeneruje identyfikator losowy.

Zastąpienie przychodów (%)

Zmienia przychody zgłaszane przez aktywność Transakcja. Zamiast kwoty zgłaszanej pierwotnie przez tę aktywność w raportach Search Ads 360 widać tylko wartość procentową przychodów określoną w tej instrukcji.

Przykład:

  1. Biuro podróży pobiera 5% kosztów każdej wycieczki zarezerwowanej na stronie.
  2. Tworzy instrukcję Floodlight „Zastąpienie przychodów (%)” i ustawia w niej wartość 5%.
  3. Jeśli klient zarezerwuje wycieczkę za 1000 USD, Search Ads 360 zgłosi 50 USD przychodu, a nie 1000.
Zamiast tworzyć instrukcję Floodlight, do raportowania wartości procentowej przychodu możesz utworzyć kolumnę z formułą. Zachowasz dzięki temu nieprzetworzone dane zgłaszane przez aktywność Floodlight i zyskasz dodatkową kolumnę zawierającą ich wartość procentową.
Zastąpienie przychodów (kwota)

Zmienia przychody zgłaszane przez aktywność Transakcja. Zamiast kwoty zgłaszanej pierwotnie przez tę aktywność w raportach Search Ads 360 widać stałą kwotę określoną w tej instrukcji.

Na przykład możesz mieć aplikacje do obsługi kart kredytowych, w których konwersja jest warta zawsze tyle samo. Zobacz przykład.

Zamiast tworzyć instrukcję Floodlight, do raportowania określonej kwoty przychodu możesz utworzyć kolumnę z formułą. Zachowasz dzięki temu nieprzetworzone dane zgłaszane przez aktywność Floodlight i zyskasz dodatkową kolumnę zawierającą kwotę przychodów.
Przeliczenie waluty

Przelicza przychody zgłaszane przez aktywność Floodlight z jednej waluty na inną. Pamiętaj, że zmienia się tylko waluta w raportach Search Ads 360, a nie w usłudze Campaign Manager 360.

Zobacz przykład lub dowiedz się więcej o walutach w usługach Search Ads 360 i Campaign Manager 360.

Ważone działanie Przypisuje większe znaczenie określonemu działaniu, nadając mu priorytet lub wagę. Wyniki ważone pojawiają się w grupie specjalnych kolumn raportowania.Więcej informacji

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne