Dodawanie lub tworzenie reklamodawcy

Każdy reklamodawca w Search Ads 360 jest połączony z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager. Jeśli na Twoim koncie Campaign Manager nie ma określonego reklamodawcy, trzeba go najpierw utworzyć. Pamiętaj, że każdy reklamodawca Campaign Manager na Twoim koncie Campaign Manager może być połączony tylko z jednym reklamodawcą w Search Ads 360. Dowiedz się więcej o relacji jeden do jednego między Search Ads 360 i Campaign Managerem.

Wymagane uprawnienia specjalne

Aby utworzyć reklamodawcę w Search Ads 360, musisz mieć na koncie Google wszystkie te uprawnienia:

 • uprawnienia menedżera agencji w Search Ads 360,
 • Twój profil użytkownika musi mieć rolę administratora w agencji w usłudze Campaign Manager.
  Search Ads 360 nie obsługuje kont Google z wieloma profilami w usłudze Campaign Manager.Jeśli na swoim koncie Google możesz korzystać z wielu profili użytkowników w usłudze Campaign Manager, nie możesz utworzyć reklamodawcy w Search Ads 360, nawet jeśli profile w usłudze Campaign Manager mają odpowiednie role lub niektóre profile są nieaktywne.

Tworzenie reklamodawcy w usłudze Campaign Manager

Jeśli reklamodawca nie został jeszcze utworzony w usłudze Campaign Manager, może go utworzyć, a następnie dodać w Search Ads 360 menedżer agencji, który w usłudze Campaign Manager ma też uprawnienia administratora w agencji.

 1. W Search Ads 360 otwórz właściwości agencji.

  Przechodzenie do agencji
  1. Kliknij ▼ na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Kliknij Zastosuj lub naciśnij Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę agencji.

 2. Nad tabelą raportu kliknij +Dodaj.
 3. W sekcji Reklamodawca Campaign Manager kliknij Wybierz reklamodawcę ▼.
 4. Kliknij Nowy reklamodawca Campaign Manager.
 5. Zaloguj się w usłudze Campaign Manager (w usłudze Campaign Manager tylko administratorzy w agencji mogą tworzyć reklamodawców).
 6. Na pasku nawigacyjnym kliknij Reklamodawcy, a następnie wybierz Nowy.
 7. Wpisz nazwę dla reklamodawcy i określ żądane ustawienia.
 8. Kliknij Zapisz.
 9. Wykonaj czynności niezbędne, by dodać reklamodawcę w Search Ads 360.

Dodawanie reklamodawcy w Search Ads 360

Po dodaniu reklamodawcy Campaign Manager do Search Ads 360 musisz powiązać reklamodawcę Search Ads 360 z reklamodawcą Campaign Manager. Ustawienia takie jak nazwa i waluta reklamodawcy są zgodne z ustawieniami Campaign Manager. Oba ustawienia możesz zmienić, jednak zalecamy użycie tej samej waluty co w przypadku reklamodawcy Campaign Manager. Więcej o ustawieniu waluty dowiesz się z dalszej części tego artykułu.

Po połączeniu reklamodawcy Search Ads 360 z reklamodawcą Campaign Manager nie możesz zmienić ustawienia waluty ani całkowicie zerwać utworzonego połączenia. Jeśli musisz zmienić powiązanie pomiędzy reklamodawcą Campaign Manager a reklamodawcą Search Ads 360, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta, który pomoże Ci znaleźć alternatywne rozwiązanie.

Aby można było dodać reklamodawcę w Search Ads 360, należy go wcześniej utworzyć w usłudze Campaign Manager.
 1. W Search Ads 360 otwórz właściwości agencji.

  Przechodzenie do agencji
  1. Kliknij ▼ na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Kliknij Zastosuj lub naciśnij Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę agencji.

 2. Nad tabelą raportu kliknij +Dodaj.
 3. W sekcji Reklamodawca Campaign Manager kliknij Wybierz reklamodawcę ▼.
 4. Kliknij nazwę reklamodawcy.

  Nie widzisz reklamodawcy Campaign Manager, którego szukasz? Zobacz listę możliwych przyczyn.
 5. Opcjonalnie: Pod nazwą reklamodawcy wpisz nazwę reklamodawcy w Search Ads 360.
 6. W sekcji Waluta zostanie automatycznie wybrana ta sama waluta co dla reklamodawcy Campaign Manager.

  Zapisanego ustawienia waluty nie można zmienić. Dowiedz się więcej o użyciu tego samego ustawienia waluty co dla reklamodawcy Campaign Manager.
 7. W sekcji Interfejs API konwersji włącz przełącznik, by umożliwić przesyłanie konwersji i raportów na ich temat z innych systemów do Search Ads 360.
 8. Jeśli reklamodawca używa tagów Google Analytics do śledzenia konwersji w usłudze internetowej, w sekcji Obsługa Google Analytics włącz przełącznik, by powiązać konto Google Analytics.
 9. Domyślnie przedstawiciele zespołów sprzedaży i pomocy Google mają dostęp tylko do odczytu do Twoich danych powiązanych z Google Ads w Search Ads 360, aby mogli przekazywać Ci wskazówki i porady na temat analizowania danych i ulepszania konfiguracji Twoich kont Google Ads. Mają oni dostęp do danych powiązanych z Twoimi kontami Google Ads, w tym do informacji o konwersjach z Google Analytics i danych z systemów innych firm.

  Jeśli nie zgadzasz się na taki dostęp, wyłącz udostępnianie danych.Nie będzie to miało wpływu na dostęp przedstawicieli zespołów sprzedaży i pomocy Google Marketing Platform, którzy zachowają swoje uprawnienia, by pomagać Ci w zarządzaniu kontem Search Ads 360.

  Dowiedz się więcej o udostępnianiu danych Google Ads przedstawicielom Google.
 10. Kliknij Zapisz.

Gdy połączysz reklamodawcę Search Ads 360 z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager, utworzysz konta wyszukiwarki Search Ads 360 i zaczniesz trafikować dane do tych wyszukiwarek, nie możesz całkowicie odłączyć kont. Jeśli musisz zmienić powiązanie pomiędzy reklamodawcą w usłudze Campaign Manager a w Search Ads 360, skontaktuj się z działem obsługi klienta, gdzie uzyskasz pomoc dotyczącą alternatywnego rozwiązania.

Najczęstsze pytania

Co się stanie, jeśli waluta reklamodawcy w Search Ads 360 będzie inna niż waluta określona w Campaign Manager?

Gdy dodajesz reklamodawcę w Search Ads 360, domyślnie jest wybierana ta sama waluta, z której korzysta powiązany reklamodawca w Campaign Manager (ostatecznie ustawiana na koncie DCM). Zalecamy zachowanie tego wyboru.

Jeśli we właściwościach reklamodawcy w Search Ads 360 ustawisz inną walutę, raporty DCM będą prezentowane w walucie konta Campaign Manager, a raporty Search Ads 360 na poziomie reklamodawcy – w innej walucie. (Raporty Search Ads 360 na poziomie konta wyszukiwarki i niższym będą w walucie konta wyszukiwarki).

Waluta – sprawdzone metody

Jeśli chcesz, by raporty Campaign Managera były zgodne z raportami Search Ads 360, stosuj tę samą walutę do wszystkich danych. Jeśli na przykład śledzisz przychody zarówno w dolarach amerykańskich, jak i kanadyjskich, utwórz osobnych reklamodawców w usłudze Campaign Manager, reklamodawców Search Ads 360 i oddzielne konta wyszukiwarki Search Ads 360 dla każdej waluty.

Ułatwi to analizowanie i porównywanie danych w raportach na wszystkich poziomach.

Dowiedz się więcej o walutach w Search Ads 360.

Dlaczego nie widzę szukanego reklamodawcy?

Reklamodawca w Search Ads 360 lub Campaign Manager może być niewidoczny z kilku powodów.

 • Reklamodawca nie został utworzony w Campaign Manager.
 • Nie masz uprawnień dostępu do konta reklamodawcy w Campaign Manager.
 • Filtr w profilu użytkownika Campaign Manager uniemożliwia dostęp do reklamodawcy.
 • Reklamodawca Campaign Manager jest już powiązany z innym reklamodawcą Search Ads 360.
 • Na swoim koncie Google możesz korzystać z wielu profili użytkowników w usłudze Campaign Manager. Search Ads 360 nie obsługuje kont Google z wieloma profilami w usłudze Campaign Manager.

Co dalej

Po utworzeniu reklamodawcy użytkownik Search Ads 360 z uprawnieniami menedżera agencji lub menedżera reklamodawcy może w Search Ads 360 dodać konta wyszukiwarek.

Możesz też:

 • Możesz włączyć interfejs API konwersji umożliwiający przesyłanie konwersji, które mają miejsce offline, np. połączeń telefonicznych czy wizyt w sklepie tradycyjnym.
 • Możesz włączyć integrację z innymi systemami do śledzenia konwersji, np. Google Analytics.

Każdy reklamodawca w Search Ads 360 jest połączony z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager. Jeśli na Twoim koncie Campaign Manager nie ma określonego reklamodawcy, trzeba go najpierw utworzyć. Pamiętaj, że każdy reklamodawca Campaign Manager na Twoim koncie Campaign Manager może być połączony tylko z jednym reklamodawcą w Search Ads 360. Dowiedz się więcej o relacji jeden do jednego między Search Ads 360 i Campaign Manager.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?