Dodawanie lub tworzenie reklamodawcy

Każdy reklamodawca w Search Ads 360 jest połączony z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager. Jeśli na Twoim koncie Campaign Manager nie ma określonego reklamodawcy, trzeba go najpierw utworzyć. Pamiętaj, że każdy reklamodawca w usłudze Campaign Manager na Twoim koncie Campaign Manager może być połączony tylko z jednym reklamodawcą w Search Ads 360. Dowiedz się więcej o relacji jeden do jednego między Search Ads 360 i Campaign Managerem.

Wymagane uprawnienia specjalne

Aby utworzyć reklamodawcę w Search Ads 360, musisz mieć na koncie Google wszystkie te uprawnienia:

 • uprawnienia menedżera agencji w Search Ads 360,
 • Twój profil użytkownika musi mieć rolę administratora w agencji w Search Ads 360.
  Search Ads 360 nie obsługuje kont Google z wieloma profilami w usłudze Campaign Manager.Jeśli na swoim koncie Google możesz korzystać z wielu profili użytkowników w usłudze Campaign Manager, nie możesz utworzyć reklamodawcy w Search Ads 360 – nawet jeśli profile w usłudze Campaign Manager mają odpowiednie role.

Tworzenie reklamodawcy w usłudze Campaign Manager

Jeśli reklamodawca nie został jeszcze utworzony w usłudze Campaign Manager, może go utworzyć, a następnie dodać w Search Ads 360 menedżer agencji, który w usłudze Campaign Manager ma też uprawnienia administratora w agencji.

 1. W Search Ads 360 otwórz właściwości agencji.

  Przechodzenie do agencji
  1. Kliknij ▼ na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Kliknij Zastosuj lub naciśnij Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę agencji.

 2. Nad tabelą raportu kliknij +Dodaj.
 3. W sekcji Reklamodawca w usłudze Campaign Manager kliknij Wybierz reklamodawcę ▼.
 4. Kliknij Nowy reklamodawca w usłudze Campaign Manager.
 5. Zaloguj się w usłudze Campaign Manager (w usłudze Campaign Manager tylko administratorzy w agencji mogą tworzyć reklamodawców).
 6. Na pasku nawigacyjnym kliknij Reklamodawcy, a następnie wybierz Nowy.
 7. Wpisz nazwę dla reklamodawcy i określ żądane ustawienia.
 8. Kliknij Zapisz.
 9. Wykonaj czynności niezbędne, by dodać reklamodawcę w Search Ads 360.

Dodawanie reklamodawcy w Search Ads 360

Po dodaniu reklamodawcy w usłudze Campaign Manager do Search Ads 360 musisz powiązać reklamodawcę Search Ads 360 z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager. Ustawienia takie jak nazwa i waluta reklamodawcy są zgodne z ustawieniami Campaign Managera. Oba ustawienia możesz zmienić, jednak zalecamy użycie tej samej waluty co w przypadku reklamodawcy w usłudze Campaign Manager. Więcej o ustawieniu waluty dowiesz się z dalszej części tego artykułu.

Po powiązaniu reklamodawcy Search Ads 360 z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager nie możesz zmienić ustawienia waluty ani całkowicie zerwać utworzonego powiązania. Jeśli musisz zmienić powiązanie pomiędzy reklamodawcą Campaign Manager a reklamodawcą Search Ads 360, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta, który pomoże Ci znaleźć alternatywne rozwiązanie.

Aby można było dodać reklamodawcę w Search Ads 360, należy go wcześniej utworzyć w usłudze Campaign Manager.
 1. W Search Ads 360 otwórz właściwości agencji.

  Przechodzenie do agencji
  1. Kliknij ▼ na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Kliknij Zastosuj lub naciśnij Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę agencji.

 2. Nad tabelą raportu kliknij +Dodaj.
 3. W sekcji Reklamodawca w usłudze Campaign Manager kliknij Wybierz reklamodawcę ▼.
 4. Kliknij nazwę reklamodawcy.

  Nie widzisz reklamodawcy w usłudze Campaign Manager, którego szukasz? Zobacz listę możliwych przyczyn.
 5. (Opcjonalnie) Pod nazwą reklamodawcy wpisz nazwę reklamodawcy w Search Ads 360.
 6. W sekcji Waluta zostanie automatycznie wybrana ta sama waluta co dla reklamodawcy w usłudze Campaign Manager.

  Zapisanego ustawienia waluty nie można zmienić. Dowiedz się więcej o użyciu tego samego ustawienia waluty co dla reklamodawcy w usłudze Campaign Manager.
 7. W sekcji Interfejs API konwersji włącz przełącznik, by umożliwić przesyłanie konwersji i raportów na ich temat z innych systemów do Search Ads 360.
 8. Jeśli reklamodawca używa tagów Google Analytics do śledzenia konwersji w usłudze internetowej, w sekcji Obsługa Google Analytics włącz przełącznik, by powiązać konto Google Analytics.
 9. Domyślnie przedstawiciele zespołów sprzedaży i pomocy Google mają dostęp tylko do odczytu do Twoich danych powiązanych z Google Ads w Search Ads 360, aby mogli przekazywać Ci wskazówki i porady na temat analizowania danych i ulepszania konfiguracji Twoich kont Google Ads. Mają oni dostęp do danych powiązanych z Twoimi kontami Google Ads, w tym do informacji o konwersjach z Google Analytics i danych z systemów innych firm.

  Jeśli nie zgadzasz się na taki dostęp, wyłącz udostępnianie danych. Nie będzie to miało wpływu na dostęp przedstawicieli zespołów sprzedaży i pomocy Google Marketing Platform, którzy zachowają swoje uprawnienia, aby pomagać Ci w zarządzaniu kontem Search Ads 360.

  Dowiedz się więcej o udostępnianiu danych Google Ads przedstawicielom Google.
 10. Kliknij Zapisz.

Gdy połączysz reklamodawcę Search Ads 360 z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager, utworzysz konta wyszukiwarki Search Ads 360 i zaczniesz trafikować dane do tych wyszukiwarek, nie możesz całkowicie odłączyć kont. Jeśli musisz zmienić powiązanie pomiędzy reklamodawcą w usłudze Campaign Manager a w Search Ads 360, skontaktuj się z działem obsługi klienta, gdzie uzyskasz pomoc dotyczącą alternatywnego rozwiązania.

Najczęstsze pytania

Co się stanie, jeśli waluta reklamodawcy w Search Ads 360 będzie inna niż waluta określona w usłudze Campaign Manager?

Gdy dodajesz reklamodawcę w Search Ads 360, domyślnie jest wybierana ta sama waluta, z której korzysta powiązany reklamodawca w usłudze Campaign Manager (ostatecznie ustawiana na koncie usługi Campaign Manager). Zalecamy zachowanie tego wyboru.

Jeśli we właściwościach reklamodawcy w Search Ads 360 ustawisz inną walutę, raporty Campaign Managera będą prezentowane w walucie konta w usłudze Campaign Manager, a raporty Search Ads 360 na poziomie reklamodawcy – w innej walucie. (Raporty Search Ads 360 na poziomie konta wyszukiwarki i niższym będą w walucie konta wyszukiwarki).

Waluta – sprawdzone metody

Jeśli chcesz, by raporty Campaign Managera były zgodne z raportami Search Ads 360, stosuj tę samą walutę do wszystkich danych. Jeśli na przykład śledzisz przychody zarówno w dolarach amerykańskich, jak i kanadyjskich, utwórz osobnych reklamodawców w usłudze Campaign Manager, reklamodawców Search Ads 360 i oddzielne konta wyszukiwarki Search Ads 360 dla każdej waluty.

Ułatwi to analizowanie i porównywanie danych w raportach na wszystkich poziomach.

Dowiedz się więcej o walutach w Search Ads 360.

Dlaczego nie widzę szukanego reklamodawcy?

Reklamodawca w Search Ads 360 lub w usłudze Campaign Manager może być niewidoczny z kilku powodów.

Dalsze czynności

Po utworzeniu reklamodawcy użytkownik Search Ads 360 z uprawnieniami menedżera agencji lub menedżera reklamodawcy może w Search Ads 360 dodać konta wyszukiwarek.

Inne opcje:

 • Możesz włączyć interfejs API konwersji umożliwiający przesyłanie konwersji, które mają miejsce offline, np. połączeń telefonicznych czy wizyt w sklepie stacjonarnym.
 • Możesz włączyć integrację z innymi systemami do śledzenia konwersji, np. Google Analytics.

Każdy reklamodawca w Search Ads 360 jest połączony z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager. Jeśli na Twoim koncie w usłudze Campaign Manager nie ma określonego reklamodawcy, trzeba go najpierw utworzyć. Pamiętaj, że każdy reklamodawca w usłudze Campaign Manager na Twoim koncie w usłudze Campaign Manager może być połączony tylko z jednym reklamodawcą w Search Ads 360. Dowiedz się więcej o relacji jeden do jednego między Search Ads 360 i Campaign Managerem.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?