Αλλαγή του τρόπου σύνδεσης της συσκευής σας με εκτυπωτές, αξεσουάρ και άλλα

Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο ή το tablet Android συνδέεται σε άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, NFC, μετάδοσης και άλλων μεθόδων.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές.
 3. Πατήστε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Ποιες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε

Bluetooth

Μπορείτε να ακούσετε μουσική, να πραγματοποιήσετε κλήσεις και πολλά άλλα, συνδέοντας τη συσκευή σας σε μια άλλη συσκευή που επίσης χρησιμοποιεί Bluetooth.

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας μέσω Bluetooth.

Μετάδοση

Εάν διαθέτετε Chromecast, Nexus Player ή άλλη συσκευή με δυνατότητα μετάδοσης, μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη και τον ήχο της συσκευής σε τηλεόραση.

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μετάδοση.

NFC

Μπορείτε να μοιραστείτε πληροφορίες, ακουμπώντας τη συσκευή σας σε κάποια άλλη συσκευή η οποία χρησιμοποιεί επίσης επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC). Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το NFC με τη λειτουργία Πατήστε και πληρώστε ή το Android Beam.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το NFC:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το NFC.
Android Beam

Μπορείτε να κοινοποιήσετε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες, βίντεο και ιστοσελίδες, απευθείας από την οθόνη σας σε κάποια άλλη συσκευή, πλησιάζοντας τις συσκευές μεταξύ τους (συνήθως το πίσω μέρος τους) με το Android Beam.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Android Beam.

USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB με τη συσκευή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία ή να ηχογραφείτε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Για να επιλέξετε πώς θέλετε να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση USB:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει συνδεθεί σε κάποια άλλη συσκευή μέσω USB.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής.
 3. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές.
 4. Πατήστε USB.
 5. Ορίστε μια επιλογή.
Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε από ορισμένες εφαρμογές στη συσκευή σας. Στις εφαρμογές χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης, μπορείτε να κάνετε λήψη και εκτύπωση στιγμιότυπου οθόνης.

Μάθετε πώς μπορείτε να εκτυπώσετε από τη συσκευή σας.

Σχετικά άρθρα