Visa användarna att du erbjuder gratis och snabb frakt

Med annoteringar om gratis och snabb frakt kan du visa upp dina produkter som du kan leverera snabbt och tillförlitligt. För att delta måste du ange frakt som uppfyller följande krav:

 • Gratis: En produkt kan skickas gratis till kunden (eller gratis om produktpriset uppfyller minimivärdet för köpet).
 • Snabb: En produkt kan levereras till en kund inom tre arbetsdagar eller tidigare, inklusive både leveranstid och hanteringstid.

Krav

För att kunna lägga till annoteringar om gratis och snabb frakt i dina annonser behöver du

yes, confirmed ett aktivt Merchant Center-konto med produkter som är inställda på Shopping-annonser i USA

yes, confirmed aktiv spårning av webbkonverteringar på ditt Google Ads-konto

yes, confirmed aktiva produkter på ditt Merchant Center-konto som du kan identifiera med gratis och snabb frakt

yes, confirmed fraktinställningar på kontonivå som är konfigurerade till att vara snabba och gratis

yes, confirmed attributen för produktflöde shipping_label [fraktetikett] och transit_time_label [transporttidsetikett]

yes, confirmed produktens målsida eller informationssidor och kassasidor med annoteringar om gratis och snabb frakt.

Obs! Om dina annonser eller frakt hanteras av tredje part kontaktar du dem för att få hjälp. Det finns flera partner som har aktiverat gratis och snabb frakt.

Partner för annonshantering:

 • Logical Position
 • Sales & Orders

Logistikleverantörer:

 • Deliverr
 • ShipBob
 • Flexe

Om du är en tredjepartskanal, en dataflödes- eller logistikpartner och vill konfigurera integreringar för att tillhandahålla information om gratis och snabb frakt för partnerannonsörernas räkning fyller du i det här intresseformuläret som anger att du är en tredjepartspartner.

Anvisningar

Steg 1: Ställ in webbkonverteringsspårning

Med konverteringsspårning kan du se i vilken utsträckning klick på din annons leder till värdefull kundaktivitet på din webbplats, till exempel i form av köp, registreringar och inskickade formulär. Läs om hur du ställer in konverteringsspårning för din webbplats på ditt Google Ads-konto.
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen längst upp till höger och klicka på Konverteringar under Mätning.
 3. Klicka på plusknappen plus.
 4. Klicka på Webbplats.
 5. Skriv ett namn på konverteringen du vill spåra vid Konverteringsnamn, till exempel ”gratis och snabb frakt”. Det gör det enklare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 6. Välj en beskrivning av konverteringsåtgärden bredvid Kategori. För att vara berättigad till annoteringar om gratis och snabb frakt måste du ha en åtgärdskategori av typen Köp.

För att vara berättigad till kostnadsfri och snabb frakt måste du ha en konverteringsåtgärd av typen ”köp” som aktivt registrerar konverteringar.

Steg 2: Välj leveranstäckning

Du kan välja att delta med hela ditt produktsortiment eller en delmängd av produkterna. Du kan även välja mellan täckning över hela landet eller en delmängd av postnummer. Följande produktscenarier är kvalificerade för annoteringar om gratis och snabba frakt:
Scenario Produkter Täckning för gratis och snabb leverans Beskrivning
Alla produkter I hela landet Hela produktlagret för Shopping-annonser kan levereras gratis och snabbt i hela landet (exklusive HI och AK).
Alla produkter Vissa postnummer Hela produktlagret för Shopping-annonser kan levereras gratis och snabbt till ett antal postnummer.
Vissa produkter I hela landet En delmängd av produktlagret i Shopping-annonserna kan levereras gratis och snabbt i hela landet (exklusive HI och AK).
Vissa produkter Vissa postnummer En delmängd av produktlagret i Shopping-annonserna kan levereras gratis och snabbt till ett antal postnummer.

Steg 3: Konfigurera fraktinställningarna

Konfiguration av annoteringar om gratis och snabb frakt:

För att vara berättigad till annoteringar om gratis och snabb frakt måste du ange fraktinformation via fraktinställningarna på kontonivå för produkterna på ditt Merchant Center-konto. Läs mer om hur du konfigurerar fraktinställningar.

Produkter med attributet shipping [frakt] som anges i flödet är inte kvalificerade. (Observera att du fortfarande kan använda shipping_label [fraktetikett], shipping_weight [fraktvikt], shipping_height [fraktemballagets_höjd] och andra i flödet).

När du har konfigurerat fraktinställningar för kvalificerade varor kan fraktinformation på varunivå i flödet tas bort.

Följ de här anvisningarna för att konfigurera frakt på Merchant Center-kontot. Du kan även ändra fraktinställningar med Content API.

Baserat på det scenario som gäller för dina kvalificerade produkter måste du följa dessa steg för att konfigurera gratis och snabb frakt:

Scenario Skapa ny eller redigera befintlig frakttjänst Lägg till stopptid för beställning, hanteringstid och leveranstid för alla postnummer Lägg till stopptid för beställning, hanteringstid och leveranstid för utvalda postnummer Lägg till fraktkostnad på 0 kr för alla produkter Lägg till fraktkostnad på 0 kr för utvalda produkter
yes, confirmed yes, confirmed   yes, confirmed  
yes, confirmed   yes, confirmed yes, confirmed  
yes, confirmed yes, confirmed     yes, confirmed
yes, confirmed   yes, confirmed  

 

yes, confirmed

 

Alla scenarier: Skapa en ny eller redigera en befintlig frakttjänst

 1. I navigeringsmenyn klickar du på Verktyg och sedan på Frakt och returer.
  1. Lägg till eller redigera en befintlig frakttjänst för varor som är kvalificerade för annoteringar om gratis och snabb frakt.
 2. Ange information om frakttjänsten:
  1. Ange ett namn på frakttjänsten.
  2. Välj USA som serviceområde.
  3. Välj antingen Alla scenarier förutom Shopping Actions eller Alla scenarier.
Obs! Om du bara väljer Shopping Actions visas inte annoteringar i Shopping-annonser.

 

Scenarier A + C: Lägg till stopptid, för beställning, hanteringstid och leveranstid för alla postnummer

 1. Ange följande under Leveranstid:
  1. Ange stopptid för beställning och tidszon.
  2. Ange hanteringstid och leveransdagar.
  3. Ange leveranstid och fraktdagar i veckan.
Obs! För att du ska vara berättigad till annoteringar om gratis och snabb frakt får summan av hanteringstiden och leveranstiden inte överstiga tre arbetsdagar.

 

Scenario B + D: Lägg till stopptid för beställning, hanteringstid och leveranstid för utvalda postnummer

 1. Ange följande under Leveranstid:
  1. Ange stopptid för beställning och tidszon.
  2. Ange hanteringstid och leveransdagar.
  3. Klicka på Fler leveranstider.
  4. Klicka på Lägg till destination.
   1. Ange namn.
   2. Ange alla kvalificerade postnummer för annoteringar om gratis och snabb frakt.
   3. När du är klar klickar du på Lägg till postnummer.
  5. Du kan ange mer än en grupp postnummer om vissa delmängder av postnummer har olika leveranstider (till exempel kan en delmängd postnummer ha leverans nästa dag, en annan delmängd postnummer kan ha två dagars leverans osv.).
  6. [Valfritt] Om leveranstiderna varierar beroende på produkt och postnummer kan du klicka på Lägg till transporttidsetikett för att skapa etiketter som kan tilldelas uppsättningar med produkter med attributet transit_time_label [transporttidsetikett] i flödet. Läs mer om hur du skapar transporttidsetiketter

 

Scenarier A + B: Lägg till fraktkostnad för alla produkter

 1. Klicka på knappen + om du vill lägga till en ny fraktkostnad.
 2. Välj Alla produkter.
 3. Ange ett namn på fraktkostnaden (valfritt).
 4. Klicka på + RAD för att lägga till en ny fraktkostnadsregel.
  1. Om det finns ett krav på minsta köpesumma:
   1. Välj alla delstater där du kan leverera gratis och snabb frakt.
   2. Ange shipping [frakt] (fast, utifrån vikt osv.) när minsta köpesumma inte har nåtts.
   3. Ange fast pris på 0,00 kr när minsta köpesumman har uppnåtts.
  2. Om det inte finns något krav på minsta köpesumma:
   1. Välj kvalificerade delstater för annoteringar om gratis och snabb frakt.
   2. Ange fast pris på 0,00 kr.
  3. Ange Ingen frakt för delstater utanför leveransområdet.
  4. Klicka på Fortsätt.

 

Scenarier C + D: Lägg till fraktkostnad för utvalda produkter

 1. Klicka på knappen + om du vill lägga till en ny fraktkostnad.
 2. Välj Filtrera produkter efter fraktetikett.
  1. Lägg till ett fraktetikettnamn.
 3. Ange ett namn på fraktetiketten (valfritt).
 4. Klicka på + RAD för att lägga till en ny fraktkostnadsregel.
  1. Om det finns ett krav på minsta köpesumma:
   1. Välj kvalificerade delstater för annoteringar om gratis och snabb frakt.
   2. Ange shipping [frakt] (fast, utifrån vikt osv.) när minsta köpesumma inte har nåtts.
   3. Ange fast pris på 0,00 kr när minsta köpesumman har uppnåtts.
  2. Om det inte finns något krav på minsta köpesumma:
   1. Välj kvalificerade delstater för annoteringar om gratis och snabb frakt.
   2. Ange fast pris på 0,00 kr.
  3. Ange Ingen frakt för delstater utanför leveransområdet.
  4. Klicka på Fortsätt.

Steg 4 (endast scenarier + ): Uppdatera fraktetiketten

Om bara en delmängd av dina produkter kan levereras gratis eller snabbt kan attributet shipping_label [fraktetikett] fyllas i för att matcha varor med den nyskapade fraktetiketten från steg 3. Om alla varor i katalogen skickas gratis krävs inte attributet shipping_label [fraktetikett].

 1. Uppdatera attributet shipping_label [fraktetikett] i ditt flöde för varor som är kvalificerade för gratis och snabb frakt så att de motsvarar den nya fraktetiketten. Värdet i attributet ska matcha attributet shipping_label [fraktetikett] som konfigurerades i steg 3 där de hör hemma.
  1. Alternativ 1: Uppdatera med källan för det primära flödet
   1. Ändra flödet i det primära flödet så att det innehåller attributet shipping_label [fraktetikett].
  2. Alternativ 2: Använda flödesregler
   1. Med flödesregler kan du skapa eller redigera en regeluppsättning för attributet shipping_label [fraktetikett].
    1. Om du bara vill tagga specifika produkter i flödesregler kan du ange regelvillkor för att inrikta dig på specifika kombinationer av varumärken eller kategorier.
  3. Alternativ 3: Använda tilläggsflöden
   1. Med tilläggsflöden uppdaterar du attributet shipping_label [fraktetikett] genom att fylla i en lista med id:n och motsvarande shipping_label [fraktetikett].

Steg 5 (endast scenarier + ): Uppdatera transporttidsetiketten

Om leveranstiderna varierar beroende på produkt och leveranszon kan du skapa transporttidsetiketter på kontots fraktinställningar. Dessa kan sedan tilldelas attributuppsättningar med attributet transit_time_label [transporttidsetikett] i flödet. Om leveranstiderna inte varierar beroende på kombinationen av produkt och leveranszon krävs inte attributet transit_time_label [transporttidsetikett]. Läs mer om hur du skapar transporttidsetiketter

 1. Uppdatera attributet transit_time_label [transporttidsetikett] i ditt flöde för varor som är kvalificerade för annoteringar om gratis och snabb frakt som motsvarar den nya transit_time_label [transporttidsetikett]. Värdet i attributet ska matcha den nya transit_time_label [transporttidsetikett] som skapats i steg 3 som de tillhör.
  1. Alternativ 1: Uppdatera med den primära flödeskällan
   1. Ändra flödet i det primära flödet så att det innehåller attributet transit_time_label [transporttidsetikett].
  2. Alternativ 2: Använda flödesregler
   1. Med flödesregler skapar du eller redigerar en regeluppsättning med attributet transit_time_label [transporttidsetikett].
    1. Om du bara vill tagga specifika produkter i flödesregler kan du ställa in regelvillkor som riktar sig mot specifika kombinationer av varumärken eller produktkategorier.
  3. Alternativ 3: Använda tilläggsflöden
   1. Med tilläggsflöden uppdaterar du attributet transit_time_label [transporttidsetikett] genom att fylla i en lista med id:n och motsvarande transporttidsetiketter.

Steg 6: Bekräfta produkttäckningen för dina annoteringar om gratis och snabb frakt

När du har följt stegen ovan för att konfigurera rätt frakttjänst för varor som är kvalificerade för annoteringar om gratis och snabb frakt kan du bekräfta täckningen genom att göra följande:
 1. Klicka på menyn Verktyg och sedan på Frakt och returer i ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på den nya eller redigerade frakttjänsten för dina annoteringar om gratis och snabb frakt.
 3. Scrolla ned till kortet Fraktkostnader för att visa cirkeldiagrammet.
  1. Diagrammet bekräftar antalet produkter som täcks av annoteringar om gratis och snabb frakt och inkluderar alla produkter som är fyllda med nyskapade fraktetiketter.

Pie chart depicting the Shipping Rates Google Ads UI

Steg 7: Kontrollera att kassan och produktmålsidorna uppfyller kraven för gratis och snabb frakt

För kvalificerade produkter måste motsvarande kassasida ha minst ett leveransalternativ som överensstämmer med kriterierna för gratis och snabb frakt, och produktmålsidorna får inte innehålla leveransinformation som inte stämmer överens med gratis och snabb frakt. Läs mer om krav för kassa- och produktmålsidor

Steg 8: Begär verifiering

När du har slutfört stegen ovan fyller du i intresseformuläret. Vårt team granskar din behörighet och återkommer med nästa steg inom 2–3 arbetsdagar.

Leveranskommentar

När din kvalificering har verifierats läggs annoteringen om gratis och snabb frakt automatiskt till i motsvarande Shopping-annonser för kvalificerade lager.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt