Laat gebruikers zien dat u gratis en snelle verzending aanbiedt

Met de annotaties voor gratis en snelle verzending kunt u producten onder de aandacht brengen die u snel en betrouwbaar bij klanten kunt laten bezorgen. Als u wilt deelnemen, moet uw bezorging aan de volgende vereisten voldoen:

 • Gratis: Een product kan kosteloos bij de klant worden bezorgd (of verzending is gratis als de productprijs hoger is dan de minimum bestedingsvereiste voor het winkelwagentje).
 • Snel: een product kan binnen 3 werkdagen aan een klant worden geleverd, inclusief tijden voor verwerking en bezorging.

Vereisten

Verkopers kunnen annotaties voor gratis en snelle verzending aanzetten in hun Shopping-advertenties, Kopen op Google-vermeldingen en gratis productvermeldingen. Voordat ze dit doen, hebben verkopers het volgende nodig:

ja, bevestigd Een actief Merchant Center-account met producten waarvoor Shopping-advertenties of gratis vermeldingen in de Verenigde Staten zijn aangezet

ja, bevestigd Webconversies bijhouden is actief in uw Google Ads-account

ja, bevestigd U heeft actieve producten in uw Merchant Center-account waarvan u kunt vaststellen dat deze kosteloos en snel zijn

ja, bevestigd Instellingen voor verzendkosten staan op gratis en snel

 • Dat kunt u doen op accountniveau of via de verzendkenmerken in uw productfeed.

ja, bevestigd Productfeedkenmerken verzendlabel [shipping_label] en bezorgduurlabel [transit_time_label] (alleen als een subset van uw producten geschikt is en u deze op accountniveau instelt)

ja, bevestigd Bestemmings- of detailpagina's voor producten en betaalpagina's waar u mededelingen over snelle en gratis bezorging kunt opnemen

Opmerking: Als uw advertenties en gratis vermeldingen of verzending door een derde partij worden beheerd, kunt u hiermee contact opnemen voor verdere hulp met instellen.

Lijst met partners die gratis en snelle verzending hebben aangezet

Partners voor advertentiebeheer:

 • Logical Position
 • Sales & Orders

Logistieke providers:

 • Deliverr
 • ShipBob
 • Flexe

Als u een externe kanaal-, datafeed- of logistieke partner bent en integraties wilt instellen om namens uw partnerverkopers informatie over gratis en snelle verzending te bieden, vult u dit interesseformulier in en geeft u aan dat u een externe partner bent.

Instructies

Stap 1: Stel Webconversies bijhouden in

Met de functie Conversies bijhouden kunt u nagaan hoe effectief advertentieklikken waardevolle acties van klanten op uw website genereren, zoals aankopen, aanmeldingen en formulierinzendingen. Raadpleeg uw Google Ads-account voor uitgebreide instructies over hoe u conversies bijhouden instelt voor uw website.
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] en klik onder Meting op Conversies.
 3. Klik op de plusknop plus.
 4. Klik op Website.
 5. Geef naast 'Conversienaam' een naam op voor de conversie die u wilt bijhouden, zoals Gratis en snelle verzending. U kunt deze conversieactie dan later beter herkennen in conversierapporten.
 6. Selecteer naast Categorie een beschrijving voor de conversieactie. Als u in aanmerking wilt komen voor annotaties voor gratis en snelle verzending, moet u een actiecategorie Aankoop hebben.

Als u in aanmerking wilt komen voor annotaties voor gratis en snelle verzending, moet u een conversieactie van het type Aankoop hebben waarmee actief conversies worden geregistreerd.

Stap 2: Bepaal uw leveringsgebied

U kunt dit toepassen op uw hele productvoorraad of op een subset van producten. U kunt ook een heel land als leveringsgebied kiezen of een deel van de postcodes.

Als u in aanmerking wilt komen voor annotaties voor gratis en snelle verzending, moet u verzendgegevens voor deze producten opgeven via de verzendinstellingen op accountniveau in uw Merchant Center-account of op artikelniveau via het kenmerk verzending [shipping] in de feed. Meer informatie over verzendinstellingen en het kenmerk verzending.

U kunt 'prijs in feed en leveringssnelheid in accountinstellingen' of 'leveringssnelheid in feed en prijsinstellingen op accountniveau' niet combineren voor hetzelfde product. Als u de prijs via het kenmerk heeft ingediend, worden de instellingen, inclusief levertijden, van het account voor de betreffende locatie voor dat product genegeerd. U moet ook een waarde opgeven voor de prijs in de feed, zodat de leveringssnelheid in de feed als geldig wordt beschouwd.

Volg de instructies 3-A om verzending in uw Merchant Center-account in te stellen. U kunt de verzendinstellingen ook veranderen via de Content API. Volg de instructies 3-B om verzending in te stellen via uw feed.

Stap 3-A: Verzendinstellingen op accountniveau configureren

Een nieuwe verzendservice maken of een bestaande verzendservice bewerken

 1. Klik in het navigatiemenu op Tools en vervolgens op Verzending en retourzendingen.
  • Voeg een bestaande verzendservice toe of bewerk deze voor artikelen die geschikt zijn voor annotaties voor gratis en snelle verzending.
 2. Vul de gegevens van uw verzendservice in:
  • Geef een naam op voor de verzendservice.
  • Selecteer Verenigde Staten als servicegebied.
  • Selecteer 'Alle scenario's behalve Kopen op Google' of 'Alle scenario's'.
Opmerking: Als u alleen Kopen op Google kiest, worden uw annotaties niet weergegeven in Shopping-advertenties en gratis vermeldingen.

Uiterlijk besteltijdstip, verwerkingstijd en bezorgduur toevoegen

 1. Voer bij Levertijd het volgende in:
  • Geef een uiterlijk besteltijdstip en een tijdzone op.
  • Voer de verwerkingstijd en het aantal dagen in.
   • Zo past u dezelfde bezorgduur in het hele land en voor alle producten toe:
    • Geef de bezorgduur en verzenddagen van de week op.
   • Volg de volgende stappen als de bezorgduur van toepassing is op specifieke delen van het land:
    • Voer de verzenddagen van de week in.
    • Klik op Meer mogelijkheden voor bezorgduur.
    • Klik op Bestemming toevoegen.
    • Klik op Nieuwe bestemming.
     • Geef een naam op.
     • Vul alle geschikte postcodes in om dezelfde bezorgduur toe te passen.
     • Klik als u klaar bent op Postcodes toevoegen.
     • Klik op Selecteren.
     • Geef de bezorgduur op voor de groep postcodes
      • U kunt meerdere groepen postcodes opgeven als bepaalde subsets van postcodes een verschillende bezorgduur hebben (één subset van postcodes kan bijvoorbeeld bezorging binnen 1 dag hebben, een tweede subset van postcodes kan bezorging binnen 2 dagen hebben, enzovoort).
   • [Optioneel] Als de bezorgduur afhankelijk is van het product, kunt u op 'Bezorgduurlabel toevoegen' klikken om labels te maken die kunnen worden toegewezen aan sets producten met het kenmerk bezorgduurlabel [transit_time_label] in uw feed. Meer informatie over hoe u bezorgduurlabels instelt.
 2. Klik op Volgende.
Opmerking: Als u in aanmerking wilt komen voor annotaties voor gratis en snelle verzending, moet u zorgen dat het totaal van de maximale verwerkingstijd en maximale bezorgduur niet langer dan 3 werkdagen is.

Verzendtarief toevoegen

 1. Klik op de knop + om een nieuw verzendtarief toe te voegen.
 2. Selecteer 'Alle producten' om het verzendtarief op alle producten toe te passen. Of selecteer 'Producten filteren op verzendlabel' om het toe te passen op een subset van producten.
 3. Geef een naam voor verzendlabel op als u 'Producten filteren op verzendlabel' heeft gekozen.
 4. Geef een naam op voor het verzendtarief (optioneel).
 5. Klik op Eén tarief maken voor alle bestellingen of stel uw tabel in om regels te maken op basis van 1 of 2 dimensies: prijs, bestemming, gewicht of aantal artikelen. Meer informatie over het instellen van de verzendtarieven
 6. Klik op Doorgaan.

Als alleen een subset van uw producten in aanmerking komt voor gratis verzending: Update uw verzendlabel

Als alleen een subset van uw producten gratis kan worden geleverd, kunt u het kenmerk verzendlabel [shipping_label] gebruiken om artikelen te koppelen aan het nieuwe verzendlabel uit stap 3. Als alle artikelen in uw catalogus kosteloos worden bezorgd, is het kenmerk verzendlabel [shipping_label] niet vereist.

 1. Update het kenmerk verzendlabel [shipping_label] in uw feed voor artikelen die in aanmerking komen voor gratis verzending. De waarde in het kenmerk moet overeenkomen met het verzendlabel dat is ingesteld in uw account.
  • Optie 1: Updaten met uw primaire feedinvoerbron
  • Optie 2: Feedregels gebruiken
   • Met feedregels maakt of bewerkt u een regel die is ingesteld voor het kenmerk verzendlabel [shipping_label].
    • Als u alleen specifieke producten in feedregels wilt taggen, kunt u regelvoorwaarden instellen om specifieke merk- of categoriecombinaties te targeten.
  • Optie 3: aanvullende feeds gebruiken

Als alleen een subset van uw producten in aanmerking komt voor snelle verzending: Update uw bezorgduurlabel

Als de bezorgduur afhankelijk is van het product, kunt u bezorgduurlabels maken in de verzendinstellingen van uw account. Deze kunt u vervolgens toewijzen aan productgroepen met het kenmerk bezorgduurlabel [transit_time_label] in uw feed. Als de bezorgduur niet per product varieert, is het bezorgduurlabel [transit_time_label] niet vereist. Meer informatie over hoe u bezorgduurlabels instelt.

 1. Update het kenmerk bezorgduurlabel [transit_time_label] in de feed voor een groep artikelen waarop dezelfde bezorgduur is toegepast. De waarde in het kenmerk moet overeenkomen met het nieuwe bezorgduurlabel, transit_time_label, dat in uw account is gemaakt waartoe het behoort.
  • Optie 1: Updaten met uw primaire feedinvoerbron
  • Optie 2: Feedregels gebruiken
   • Met feedregels maakt of bewerkt u een regel die is ingesteld voor het kenmerk bezorgduurlabel [transit_time_label].
    • Als u alleen specifieke producten in herhaalde feedregels wilt taggen, kunt u voorwaarden instellen om specifieke combinaties van merk of productcategorie te targeten.
  • Optie: aanvullende feeds gebruiken

Met aanvullende feeds updatet u het kenmerk bezorgduurlabel [transit_time_label] door een lijst met ID's met bijbehorend bezorgduurlabel in te vullen.

De productdekking bevestigen voor annotaties voor gratis en snelle verzending

Nadat u de bovenstaande stappen heeft gevolgd en de juiste verzendservice heeft ingesteld voor artikelen die in aanmerking komen voor annotaties voor gratis en snelle verzending, bevestigt u de dekking zo:
 1. Klik in uw Merchant Center-account op het menu Tools en vervolgens op Verzending en retourzendingen.
 2. Klik op de nieuwe of bewerkte verzendservice voor annotaties voor gratis en snelle verzending.
 3. Scroll omlaag naar de kaart Verzendtarieven om het cirkeldiagram te bekijken.
  • In het diagram wordt bevestigd hoeveel producten onder annotaties voor gratis en snelle verzending vallen en voor welke producten de nieuwe verzendlabels zijn ingevuld.

Pie chart depicting the Shipping Rates Google Ads UI

Stap 3-B: Verzendinformatie opgeven via de feed

In plaats van via de verzendinstellingen op accountniveau in Merchant Center, kunt u het kenmerk verzending [shipping] in uw feed updaten voor artikelen die geschikt zijn voor gratis en snelle verzending.

U moet de volgende subkenmerken opnemen: prijs [price], maximale verwerkingstijd [max_handling_time] en maximale bezorgduur [max_transit_time].

Meer informatie over het kenmerk verzending [shipping]

Stap 4: Controleer of uw betaal- en productbestemmingspagina's voldoen aan de vereisten voor gratis en snelle verzending

Voor geschikte producten moet de bijbehorende betaalpagina minimaal één verzendoptie bevatten die voldoet aan de criteria voor gratis en snelle verzending, en op de productlandingspagina's mogen geen verzendgegevens worden vermeld die in strijd zijn met gratis en snelle verzending. Meer informatie over vereisten voor betaal- en productbestemmingspagina's

Stap 5: Vraag verificatie aan

Google moet uw verzendinstellingen verifiëren om de annotatie voor gratis en snelle verzending te kunnen tonen.

Momenteel gebruikt Google het crawlen van uw website als standaardmethode om uw verzendgegevens te valideren voor annotaties voor gratis en snelle verzending. Crawlen kan worden gebruikt om advertenties en gratis vermeldingen te verifiëren. Als u alleen bij advertenties een annotatie voor gratis en snelle verzending wilt laten tonen, kunt u uw verzendinstellingen ook valideren door uw Google Ads-conversietags in te stellen, zodat verzendinformatie wordt vastgelegd die gekoppeld is aan uw aankoopconversies (dit is momenteel alleen beschikbaar voor advertenties die worden weergegeven in de VS). Meer informatie over het bijhouden van conversies om uw verzendgegevens te valideren

Ook als u uw Google Ads-conversietags configureert om verzendinformatie vast te leggen, moet u het interesseformulier invullen. Een medewerker van ons team beoordeelt of u in aanmerking komt en neemt binnen 2 tot 3 werkdagen contact met u op over de volgende stappen.

Annotatie voor bezorging

Nadat uw geschiktheid is geverifieerd, wordt de annotatie voor gratis en snelle verzending automatisch toegevoegd aan de bijbehorende Shopping-advertenties, Kopen op Google-vermeldingen en gratis vermeldingen voor alle voorraad die geschikt is.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
71525
false