Laat gebruikers zien dat u gratis en snelle bezorging aanbiedt

Met de annotaties voor gratis en snelle bezorging kunt u producten onder de aandacht brengen die u snel en betrouwbaar bij klanten kunt laten bezorgen. Als u wilt deelnemen, moet uw bezorging aan de volgende vereisten voldoen:

 • Gratis: een product kan kosteloos bij de klant worden bezorgd (of bezorging is gratis als de productprijs hoger is dan de minimum bestedingsvereiste voor het winkelwagentje).
 • Snel: een product kan binnen drie werkdagen aan een klant worden geleverd, inclusief tijden voor verwerking en bezorging.

Vereisten

Als u in aanmerking wilt komen voor het toevoegen van annotaties aan uw advertenties en gratis productvermeldingen voor gratis en snelle bezorging, is het volgende nodig:

ja, bevestigd Een actief Merchant Center-account met producten waarvoor Shopping-advertenties en gratis vermeldingen in de Verenigde Staten zijn ingeschakeld

ja, bevestigd Webconversies bijhouden is actief in uw Google Ads-account

ja, bevestigd U heeft actieve producten in uw Merchant Center-account die u kunt identificeren als gratis en snel

ja, bevestigd Instellingen op accountniveau zijn geconfigureerd voor gratis en snelle bezorging

ja, bevestigd De productfeedkenmerken shipping_label en transit_time_label

ja, bevestigd Bestemmings- of detailpagina's voor producten en betaalpagina's waar u mededelingen over snelle en gratis bezorging kunt opnemen

Opmerking: Als uw advertenties en gratis vermeldingen of verzending door een derde partij worden beheerd, kunt u hiermee contact opnemen voor verdere hulp bij het instellen. Er zijn verschillende partners die gratis en snelle bezorging hebben ingeschakeld.

Partners voor advertentiebeheer:

 • Logical Position
 • Sales & Orders

Logistieke providers:

 • Deliverr
 • ShipBob
 • Flexe

Als u een externe kanaal-, datafeed- of logistieke partner bent en integraties wilt instellen om namens uw partnerverkopers informatie over gratis en snelle bezorging te bieden, vult u dit interesseformulier en geeft u aan dat u een externe partner bent.

Instructies

Stap 1: Stel Webconversies bijhouden in

Met de functie Conversies bijhouden kunt u nagaan hoe effectief advertentieklikken waardevolle acties van klanten op uw website genereren, zoals aankopen, aanmeldingen en formulierinzendingen. Raadpleeg uw Google Ads-account voor uitgebreide instructies over hoe u conversies bijhouden instelt voor uw website.
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] en klik onder Meting op Conversies.
 3. Klik op de plusknop plus.
 4. Klik op Website.
 5. Geef naast 'Naam van conversie' een naam op voor de conversie die u wilt bijhouden zoals 'Gratis en snelle bezorging'. U kunt deze conversieactie dan later beter herkennen in conversierapporten.
 6. Selecteer naast Categorie een beschrijving voor de conversieactie. Als u in aanmerking wilt komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging, moet u een actiecategorie Aankoop hebben.

Als u in aanmerking wilt komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging, moet u een conversieactie van het type Aankoop hebben waarmee actief conversies worden geregistreerd.

Stap 2: Kies uw leveringsgebied

U kunt dit toepassen op uw volledige productvoorraad of op een subset van producten. U kunt ook een heel land als leveringsgebied kiezen of een deel van de postcodes. De volgende productscenario's komen in aanmerking voor annotaties voor gratis snelle en snelle bezorging:
Scenario Producten Gebied voor gratis en snelle bezorging Beschrijving
Alle producten Hele land Een gehele productvoorraad van Shopping-advertenties en gratis vermeldingen kan gratis en snel in het hele land worden bezorgd.
Alle producten Subset van postcodes Een gehele productvoorraad van Shopping-advertenties en gratis vermeldingen kan gratis en snel worden bezorgd bij een subset van postcodes.
Subset van producten Hele land Een subset van de productvoorraad van Shopping-advertenties en gratis vermeldingen kan gratis en snel in het hele land worden bezorgd.
Subset van producten Subset van postcodes Een subset van de productvoorraad van Shopping-advertenties en gratis vermeldingen kan gratis en snel worden bezorgd bij een subset van postcodes.

Stap 3: Configureer uw verzendinstellingen

Configuratie voor annotaties voor gratis en snelle bezorging:

Om in aanmerking te komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging, moet u details over verzending voor de betreffende producten opgeven via de verzendinstellingen op accountniveau in uw Merchant Center-account. Meer informatie over de configuratie van verzendinstellingen

Producten met het kenmerk shipping [verzending] in de feed komen niet in aanmerking. (U kunt nog steeds shipping_label, shipping_weight, shipping_height en andere kenmerken in de feed gebruiken).

Nadat u de verzendinstellingen voor geschikte artikelen heeft geconfigureerd, kunnen de verzendgegevens op artikelniveau in de feed worden verwijderd.

Volg deze instructies om verzending in uw Merchant Center-account in te stellen. U kunt de verzendinstellingen ook veranderen via de Content API.

Afhankelijk van het scenario dat van toepassing is op producten die in aanmerking komen, volgt u deze stappen om gratis en snelle bezorging in te stellen:

Scenario Nieuwe verzendservice maken of bestaande verzendservice bewerken Uiterlijk besteltijdstip, verwerkingstijd en bezorgduur toevoegen voor alle postcodes Uiterlijk besteltijdstip, verwerkingstijd en bezorgduur toevoegen voor bepaalde postcodes Verzendtarief van $0 toevoegen voor alle producten Verzendtarief van $0 toevoegen voor bepaalde producten
ja, bevestigd ja, bevestigd   ja, bevestigd  
ja, bevestigd   ja, bevestigd ja, bevestigd  
ja, bevestigd ja, bevestigd     ja, bevestigd
ja, bevestigd   ja, bevestigd  

 

ja, bevestigd

 

Alle scenario's: een nieuwe verzendservice maken of een bestaande verzendservice bewerken

 1. Klik in het navigatiemenu op Tools en vervolgens op Verzending en retourzendingen.
  • Voeg een bestaande verzendservice toe of bewerk deze voor artikelen die in aanmerking komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging.
 2. Voer de gegevens van uw verzendservice in:
  • Geef een naam op voor de verzendservice.
  • Selecteer Verenigde Staten als servicegebied.
  • Selecteer hetzij Alle scenario's behalve Kopen op Google, of Alle scenario's.
Opmerking: Als u alleen Kopen op Google kiest, worden uw annotaties niet weergegeven in Shopping-advertenties en gratis vermeldingen.

 

Scenario's A + C: uiterlijk besteltijdstip, verwerkingstijd en bezorgduur toevoegen voor alle postcodes

 1. Voer bij Leveringstijdstip het volgende in:
  • Geef een uiterlijk besteltijdstip en een tijdzone op.
  • Voer de verwerkingstijd en het aantal dagen in.
  • Geef de bezorgduur en verzenddagen van de week op.
Opmerking: Als u in aanmerking wilt komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging, moet u zorgen dat het totaal van de verwerkingstijd en bezorgduur niet langer dan 3 werkdagen is.

 

Scenario's B + D: uiterlijk besteltijdstip, verwerkingstijd en bezorgduur toevoegen voor bepaalde postcodes

 1. Voer bij Leveringstijdstip het volgende in:
  • Geef een uiterlijk besteltijdstip en een tijdzone op.
  • Voer de verwerkingstijd en het aantal dagen in.
  • Klik op Meer mogelijkheden voor bezorgduur.
  • Klik op Bestemming toevoegen.
   • Geef een naam op.
   • Geef alle postcodes op die in aanmerking komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging.
   • Klik als u klaar bent op Postcodes toevoegen.
    • U kunt meerdere groepen postcodes opgeven als bepaalde subsets van postcodes een verschillende bezorgduur hebben (één subset van postcodes kan bijvoorbeeld bezorging binnen één dag hebben, een tweede subset van postcodes kan bezorging binnen twee dagen hebben, enzovoort).
  • [Optioneel] Als de bezorgduur afhankelijk is van de combinatie van product en postcode, kunt u op Bezorgduurlabel toevoegen klikken om labels te maken die kunnen worden toegewezen aan sets producten met het kenmerk bezorgduurlabel transit_time_label in uw feed. Meer informatie over het instellen van bezorgduurlabels

 

Scenario's A + B: verzendtarief toevoegen voor alle producten

 1. Klik op de knop + om een nieuw verzendtarief toe te voegen.
 2. Selecteer Alle producten.
 3. Geef een naam op voor het verzendtarief (optioneel).
 4. Klik op + RIJ om een nieuwe regel voor verzendtarieven toe te voegen.
  1. Als er een minimum bestedingsvereiste geldt:
   1. Selecteer alle staten waarin u gratis en snelle bezorging kunt bieden.
   2. Geef een verzendtarief op (vast, op gewicht, enzovoort) als de minimum bestedingsvereiste niet is bereikt.
   3. Geef een vast tarief van 0.00 EUR op als de minimum bestedingsvereiste wel is bereikt.
  2. Als er geen minimum bestedingsvereiste geldt:
   1. Selecteer staten die in aanmerking komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging.
   2. Geef een vast tarief van $ 0.00 op.
  3. Voer Geen bezorging in voor staten buiten uw leveringsgebied.
  4. Klik op Doorgaan.

 

Scenario's C + D: verzendtarieven toevoegen voor bepaalde producten

 1. Klik op de knop + om een nieuw verzendtarief toe te voegen.
 2. Selecteer Producten filteren op verzendlabel.
 3. Geef een naam voor verzendlabel op (optioneel).
 4. Klik op + RIJ om een nieuwe regel voor verzendtarieven toe te voegen.
  • Als er een minimum bestedingsvereiste geldt:
   • Selecteer staten die in aanmerking komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging.
   • Geef een verzendtarief op (vast, op gewicht, enzovoort) als de minimum bestedingsvereiste niet is bereikt.
   • Geef een vast tarief van 0.00 EUR op als de minimum bestedingsvereiste wel is bereikt.
  • Als er geen minimum bestedingsvereiste geldt:
   • Selecteer staten die in aanmerking komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging.
   • Geef een vast tarief van $ 0.00 op.
  • Voer Geen bezorging in voor staten buiten uw leveringsgebied.
  • Klik op Doorgaan.

Stap 4 (alleen scenario's ): Update uw verzendlabel

Als alleen een subset van uw producten gratis of snel kan worden geleverd, kan het kenmerk verzendlabel shipping_label worden gebruikt om artikelen te koppelen aan het nieuwe verzendlabel uit stap 3. Als alle artikelen in uw catalogus gratis worden bezorgd, is het kenmerk shipping_label niet nodig.

 1. Update het kenmerk verzendlabel shipping_label in uw feed voor artikelen die in aanmerking komen voor gratis en snelle bezorging zodat ze overeenkomen met het nieuwe verzendlabel. De waarde in het kenmerk moet overeenkomen met het verzendlabel shipping_label dat is ingesteld in stap 3.
  • Optie 1: updaten met uw primaire feedinvoerbron
   • Pas de feed in uw primaire feed aan met het kenmerk verzendlabel shipping_label.
  • Optie 2: feedregels gebruiken
   • Met feedregels maakt of bewerkt u een regel die is ingesteld voor het kenmerk verzendlabel shipping_label.
    • Als u alleen specifieke producten in feedregels wilt taggen, kunt u regelvoorwaarden instellen om specifieke merk- of categoriecombinaties te targeten.
  • Optie 3: aanvullende feeds gebruiken
   • Gebruik aanvullende feeds om het kenmerk verzendlabel shipping_label te updaten door een lijst met ID's met bijbehorende verzendlabels shipping_label in te vullen.

Stap 5 (alleen scenario's ): Update uw bezorgduurlabel

Als de bezorgduur afhankelijk is van de combinatie van product en leveringszone, kunt u bezorgduurlabels maken in de verzendinstellingen van uw account. Deze kunt u vervolgens toewijzen aan productgroepen met het kenmerk bezorgduurlabel transit_time_label in uw feed. Als de bezorgduur niet varieert voor combinaties van product en leveringszone, is het kenmerk bezorgduurlabel transit_time_label niet nodig. Meer informatie over het instellen van bezorgduurlabels

 1. Update het kenmerk bezorgduurlabel transit_time_label in uw feed voor artikelen die in aanmerking komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging zodat deze overeenkomen met het nieuwe bezorgduurlabel transit_time_label. De waarde in het kenmerk moet overeenkomen met het nieuwe bezorgduurlabel transit_time_label dat in stap 3 is gemaakt.
  • Optie 1: updaten met uw primaire feedinvoerbron
   • Pas de feed in uw primaire feed aan met het kenmerk bezorgduurlabel transit_time_label.
  • Optie 2: feedregels gebruiken
   • Met feedregels maakt of bewerkt u een regel die is ingesteld voor het kenmerk bezorgduurlabel transit_time_label.
    • Als u alleen specifieke producten in herhaalde feedregels wilt taggen, kunt u voorwaarden instellen om specifieke combinaties van merk of productcategorie te targeten.
  • Optie: aanvullende feeds gebruiken
   • Gebruik aanvullende feeds om het kenmerk bezorgduurlabel transit_time_label te updaten door een lijst met ID's met bijbehorende bezorgduurlabel in te vullen.

Stap 6: Bevestig de productdekking voor annotaties voor gratis en snelle bezorging

Nadat u de bovenstaande stappen heeft gevolgd en de juiste verzendservice heeft ingesteld voor artikelen die in aanmerking komen voor annotaties voor gratis en snelle bezorging, kunt u de dekking als volgt bevestigen:
 1. Klik in uw Merchant Center-account op het menu Tools en vervolgens op Verzending en retourzendingen.
 2. Klik op de nieuwe of bewerkte verzendservice voor annotaties voor gratis en snelle bezorging.
 3. Blader omlaag naar de kaart 'Verzendtarieven' om het cirkeldiagram te bekijken.
  • In het diagram wordt bevestigd hoeveel producten onder annotaties voor gratis en snelle bezorging vallen en voor welke producten de nieuwe verzendlabels zijn ingevuld.

Pie chart depicting the Shipping Rates Google Ads UI

Stap 7: Controleer of uw betaal- en productbestemmingspagina's voldoen aan de vereisten voor gratis en snelle bezorging

Voor geschikte producten moet de bijbehorende betaalpagina minimaal één verzendoptie bevatten die voldoet aan de criteria voor gratis en snelle bezorging, en op de productbestemmingspagina's mogen geen verzendgegevens worden vermeld die in strijd zijn met gratis en snelle bezorging. Meer informatie over vereisten voor betaal- en productbestemmingspagina's

Stap 8: Vraag verificatie aan

Google moet uw verzendinstellingen verifiëren om de annotatie voor gratis en snelle bezorging te kunnen tonen.

Momenteel gebruikt Google het crawlen van uw website als standaardmethode om uw verzendgegevens te valideren voor annotaties voor gratis en snelle bezorging. Crawlen kan worden gebruikt om advertenties en gratis vermeldingen te verifiëren. Als u alleen bij advertenties een annotatie voor gratis en snelle bezorging wilt laten tonen, kunt u uw verzendinstellingen ook valideren door uw Google Ads-conversietags in te stellen, zodat verzendinformatie wordt vastgelegd die gekoppeld is aan uw aankoopconversies (dit is momenteel alleen beschikbaar voor advertenties die worden weergegeven in de VS). Meer informatie over het bijhouden van conversies om uw verzendgegevens te valideren

Ook als u uw Google Ads-conversietags configureert om verzendinformatie vast te leggen, moet u het interesseformulier invullen. Een medewerker van ons team beoordeelt of u in aanmerking komt en neemt binnen 2 tot 3 werkdagen contact met u op over de volgende stappen.

Annotatie voor bezorging

Nadat uw geschiktheid is geverifieerd, wordt de annotatie voor gratis en snelle bezorging automatisch toegevoegd aan de bijbehorende Shopping-advertenties en gratis vermeldingen voor alle voorraad die in aanmerking komt.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
71525
false