Průvodce registrací

Nastavení Google Ads a propojení účtů

Abyste mohli vytvořit kampaň v Nákupech Google, potřebujete účet Google Ads propojený s účtem Merchant Center. Kampaň tak bude moci využívat data o produktech, která odešlete do účtu Merchant Center. Můžete:

  1. vytvořit si nový účet Google Ads,
  2. použít existující účet Google Ads, ke kterému máte přístup jako správce,
  3. použít jiné účty Google Ads propojené s vaším účtem Merchant Center,
  4. propojit s vaším účtem Merchant Center jiný účet Google Ads.

1: Vytvoření nového účtu Google Ads

Pokud nemáte účet Google Ads, můžete si ho vytvořit ve službě Merchant Center. Klikněte na ikonu klíče  a na možnost Propojené účty. Kliknutím na možnost Vytvořit účet zahájíte proces vytváření účtu Google Ads.

Při vytvoření nového účtu je třeba zadat následující informace:

  • Časové pásmo: Určuje časové pásmo pro vaše přehledy.
  • Měna: Udává měnu cenových nabídek a nastavených rozpočtů.

Oba tyto údaje budou předem vyplněné podle vaší lokality, ale z příslušných rozbalovacích nabídek můžete vybrat libovolné možnosti. Tato nastavení nebude možné později změnit.

2: Použití stávajícího účtu Google Ads, ke kterému máte přístup jako správce

Pokud máte přístup pro správce k účtu Google Ads, který používá stejné přihlašovací ID jako váš účet Merchant Center, můžete ho použít k nastavení kampaně v Nákupech Google. Klikněte na možnost Propojte účet na stránce nastavení reklam v Nákupech nebo na ikonu klíče a na možnost Propojené účty.

Upozornění: K účtu Google Ads, který chcete použít k vytvoření kampaně v Nákupech ze služby Merchant Center, potřebujete přístup jako správce. Pokud jste dostali pozvánku na této úrovni přístupu k účtu Google Ads, ale přístup vám nebyl dosud udělen, kontaktujte správce daného účtu. Další informace o přístupu k účtu Google Ads najdete zde.

3: Použití jiného účtu Google Ads propojeného s vaším účtem Merchant Center

Možná existuje jeden nebo více účtů Google Ads ve vlastnictví jiných uživatelů (např. kolegů ve vaší organizaci), které jsou propojené s vaším účtem Merchant Center. Ačkoliv k těmto účtům Google Ads nemáte přístup, můžete vybrat jeden z účtů na seznamu, který chcete použít pro svou kampaň v Nákupech, a kontaktovat vlastníka daného účtu. Vlastník účtu vám buď může přidělit přístupová práva k účtu Google Ads, nebo se sám přihlásit do Merchant Center a kampaň v Nákupech nastavit.

Můžete také změnit stav propojení jednoho z těchto účtů Google Ads:

  • Možnost Aktivovat poskytne propojenému účtu Google Ads přístup k vašemu účtu Merchant Center.
  • Možnost Deaktivovat zakáže propojení mezi daným účtem Google Ads a vaším účtem Merchant Center.
  • Možnost Odstranit trvale odstraní propojení mezi účtem Google Ads a vaším účtem Merchant Center.

4: Připojení jiného účtu Google Ads

Pokud máte účet Google Ads, který byste chtěli propojit se svým účtem Merchant Center, abyste mohli vytvořit kampaň v Nákupech Google (například účet reklamní agentury spravující vaše kampaně), můžete kliknout na ikonu nástrojů a na možnost Propojené účty. Poté v části Další účty Google klikněte na ikonu plus. Zadejte číslo zákazníka příslušného účtu Google Ads a nastavení uložte. Vlastník propojeného účtu Google Ads se k němu pak může přihlásit a nastavovat kampaně přímo v Google Ads.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory