Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Průvodce registrací

Propojení účtu Google Ads se službou Merchant Center

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

Informace o propojení účtu Google Ads ve službě Merchant Center Next naleznete zde.

Abyste ve službě Merchant Center mohli vytvářet kampaně, musíte s ní nejdřív propojit účet Google Ads. Po propojení účtů budete moci ve službě Merchant Center vytvořit kampaň, která bude používat informace o vašich produktech. Data o produktech ze služby Merchant Center můžete také využít k nastavení reklam na lokálně dostupné zboží, dynamického remarketingu apod.

Poznámka: V zemích, kde je k dispozici porovnávač (CSS), můžete reklamy v Nákupech využívat v rámci jedné či více těchto srovnávacích služeb. Některé porovnávače spravují produktová data a kampaně za vás, zatímco jiné nabízejí nástroje, se kterými můžete nastavení spravovat sami. Další informace o inzerování prostřednictvím porovnávače CSS

Obsah této stránky

Důležité

Když schválíte propojení účtů Google Ads a Merchant Center, můžete do Google Ads přenášet data o produktech ze služby Merchant Center a využívat je v reklamních kampaních.

 • Žádost o propojení účtů může iniciovat pouze někdo, kdo má administrátorský přístup ve službě Merchant Center. Nevztahuje se to na vlastníka účtu Merchant Center. Aby měl uživatel administrátorský přístup, musí být v uživatelských nastaveních uveden jako administrátor.
 • Žádost o propojení bude muset ve službě Google Ads schválit osoba s administrátorským přístupem k účtu Google Ads.
 • Odkaz může ze služby Google Ads kdykoli odstranit kdokoli s administrátorským přístupem k účtu Google Ads nebo ve službě Merchant Center uživatelé s administrátorským přístupem do služby Merchant Center. Na ostatní akce v propojeném účtu se mohou vztahovat další požadavky na přístup (i v případě, že jsou oba účty propojeny). Příklad:
  • Uživatelé služby Merchant Center nemohou vytvářet ani upravovat kampaně, pokud nemají administrátorský nebo standardní přístup k propojenému účtu Google Ads.
  • Vlastník účtu Google Ads nemůže ve službě Merchant Center upravovat ani přidávat produkty nebo vytvářet kampaně, pokud nemá přístup také k propojenému účtu Merchant Center. (Vlastník účtu Google Ads nicméně může vytvářet kampaně se zdroji produktů ze služby Google Ads.)
 • Po schválení žádosti o propojení budou mezi účty sdíleny informace, aby bylo zajištěno, že vaše reklamy budou fungovat správně. Mezi informace, které jsou mezi účty sdíleny, mohou patřit například názvy účtů a čísla ve službách Merchant Center a Google Ads, informace o produktech ze služby Merchant Center a metriky Google Ads pro reklamy obsahující vaše produkty.
 • Účty správce Google Ads nelze se službou Merchant Center propojit. Účet správce Google Ads umožňuje zobrazit a spravovat více účtů Google Ads. Pokud chcete vytvářet a spravovat kampaně ve službě Merchant Center, musíte mít administrátorský přístup k účtu Merchant Center, který kampaně vlastní, a to i v případě, že jste správcem odpovídajícího účtu správce Google Ads.
 • Pokud propojení účtů zrušíte, kampaně ve službě Google Ads, které využívají produktová data z účtu Merchant Center, přestanou k zobrazování reklam využívat vaše produktová data. Ve službě Google Ads dále nebude možné vytvářet nové kampaně, které jsou na těchto datech založené. Služba Google Ads bude i nadále zobrazovat ostatní typy kampaní v účtu.

Propojení účtu Google Ads

Možnost 1: Vytvoření nového účtu Google Ads ve službě Merchant Center

Pokud účet Google Ads nemáte, můžete si ho vytvořit ve službě Merchant Center.

 1. Ve službě Merchant Center vyberte ikonu nastavení Merchant Center Settings [icon].
 2. Vyberte možnost Propojené účty.
 3. Klikněte na Propojit s Google Ads.
 4. Vyberte Vytvořit účet a podle pokynů účet vytvořte a propojte se službou Merchant Center.

Poznámka: Během nastavování bude potřeba zadat časové pásmo a měnu. Možnosti se předvyplní podle vaší lokality. Časové pásmo a měnu ale můžete změnit při nastavování účtu. Ve vytvořeném účtu už tato nastavení později změnit nelze.

Možnost 2: Propojení se stávajícím účtem Google Ads

Pokud máte administrátorský přístup k účtu Google Ads, který momentálně spravujete, nebo chcete propojit účet Google Ads vlastněný jinými uživateli (například partnerskými agenturami), můžete ho propojit přímo ve službě Merchant Center. Budete potřebovat číslo zákazníka Google Ads, které najdete po přihlášení v horní části každé stránky Google Ads (u e‑mailové adresy účtu).

Žádost o propojení s Google Ads ve službě Merchant Center

 1. Ve službě Merchant Center vyberte ikonu nastavení Merchant Center Settings [icon].
 2. Vyberte možnost Propojené účty.
 3. Vyberte Google Ads.
 4. Vyberte účet, který chcete propojit:
  1. Váš účet Google Ads: Zadejte číslo zákazníka Google Ads a vyberte Propojit. Pokud je váš účet Google už přidružen k jednomu nebo více účtům Google Ads, vyberte příslušný účet Google Ads ze seznamu.
  2. Další účty Google Ads: Vyberte Propojit účet a zadejte číslo zákazníka Google Ads. Potom zvolte Odeslat žádost o propojení.
Poznámka: Pokud váš účet Google Ads vyžaduje dvoufázové ověření, před propojením účtu budete muset ve svém účtu Google zapnout dvoufázové ověření nebo vypnout požadavek na dvoufázové ověření v Google Ads.

Schválení žádosti o propojení ve službě Google Ads

Žádosti o propojení ze služby Merchant Center je třeba schválit v účtu Google Ads, se kterým službu propojujete (výjimku tvoří případy, kdy účet Google Ads už je přidružený k vašemu účtu Google). Uživatel s administrátorským přístupem k účtu Google Ads musí žádost o propojení schválit podle pokynů níže:
Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Administrátor Admin Icon.
 2. Klikněte na Propojené účty.
 3. V části Od Googlu vyhledejte Google Merchant Center a vyberte Spravovat a propojit.
 4. Vyhledejte účet, který chcete propojit. Ve sloupci Stav se zobrazuje zpráva Je vyžadováno vaše schválení.
 5. Ve sloupci Akce vyberte možnost Zobrazit požadavek a zkontrolujte detaily žádosti.
 6. Vyberte možnost Schválit.
Poznámka: Účet služby Merchant Center lze propojit maximálně se 100 účty Google Ads.

Správa propojení účtů

Jestliže účty Merchant Center a Google Ads propojíte, můžete žádost zrušit nebo účty odpojit. Stav propojení si můžete zobrazit také ve službě Merchant Center.

Zrušení žádosti o propojení

Ve službě Merchant Center

 1. V účtu Merchant Center vyberte ikonu nastavení Merchant Center Settings [icon].
 2. Vyberte možnost Propojené účty.
 3. Vyberte Google Ads.
 4. Najděte účet Google Ads.
 5. Ve sloupci Akce vyberte Zrušit žádost.
 6. Po zobrazení výzvy zvolte Pokračovat.

Odpojení účtů

Ve službě Merchant Center

 1. V účtu Merchant Center vyberte ikonu nastavení Merchant Center Settings [icon].
 2. Vyberte možnost Propojené účty.
 3. Vyberte Google Ads.
 4. Najděte účet a vyberte Odpojit.

Ve službě Google Ads

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Administrátor Admin Icon.
 2. Klikněte na Propojené účty.
 3. V části Od Googlu vyhledejte Google Merchant Center a klikněte na Spravovat a propojit.
 4. Vyhledejte účet, který chcete odpojit, a klikněte na Odpojit.

Kontrola stavu propojení

Stav propojení účtů si můžete zkontrolovat na kartě Google Ads v části Propojené účty. U propojených účtů se mohou zobrazovat tyto stavy:
 • Odkaz na účet musí být potvrzen ve službě Google Ads: Žádost o propojení s účtem Google Ads je třeba potvrdit přímo ve službě Google Ads. Přihlaste se k účtu Google Ads a schvalte žádost o propojení (nebo o to požádejte vlastníka účtu).
 • Aktivní: Váš účet Google Ads je propojen s tímto účtem Merchant Center. Teď můžete tento účet začít používat ke spouštění kampaní ze služby Merchant Center.
 • Nepropojeno: Účet Google Ads už není propojen s vaším účtem Merchant Center. Vaše reklamy se přestanou zobrazovat a nebudete moci vytvářet nové kampaně ve službě Merchant Center.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka