Onlinekonverteringar från annonser för lokala butikslager

Från och med den 31 oktober 2018 är endast en liten grupp klickmätningsleverantörer godkända för att mäta specifika annonsinteraktionshändelser på egendomar med Google som värd. Detta gäller annonser för lokala butikslager (LIA) och modellbaserade bilannonser. För att se till att dina annonser inte visas utan mätning har Google Ads-teamet pausat alla annonsgrupper som gör tredjepartsanrop till obehöriga leverantörer.

Såvida ditt konto inte har godkänts för att fortsätta visa de berörda annonserna pausas befintliga annonser så att de inte visas utan mätning.

Läs mer om hur du mäter annonsinteraktioner på sidor med Google som värd med hjälp av klickmätningsleverantörer

Från och med den 26 december 2019 erbjuder vi begränsad databehandling av annonser för lokala butikslager för att hjälpa återförsäljare att uppfylla kraven i California Consumer Privacy Act (CCPA). Google inaktiverar informationstexter till annonsspårare från tredje part för användare som Google fastställer befinner sig i Kalifornien.

För annonser för lokala butikslager går det inte längre att använda spårningsmallen för lokala skyltfönster med Google som värd via ValueTrack. Ingen tredjepartsspårning sker för konverteringar eller interaktioner. Klick på slutliga webbadresser kan precis som tidigare spåras av annonsspårare från tredje part.

Läs mer om hjälp för återförsäljare att uppfylla CCPA-kraven i Google Ads

Med funktionen Bevakning av lokalt skyltfönster (lsft) kan du spåra personer som klickar på dina annonser för lokala butikslager och sedan klickar på Handla online i stället för att handla i en av dina fysiska butiker. Onlinekonverteringar från klick på annonser för lokala butikslager kan också mätas i Google Ads med Google Ads-konverteringsspårning. Funktionen Bevakning av lokalt skyltfönster säkerställer att ytterligare konverteringsspårningsverktyg som du använder kan fånga alla onlinekonverteringar från lokala butikslager. Det är viktigt att mäta dessa onlinekonverteringar för att få en bättre bild av hur väl dina annonser fungerar.

I den här artikeln beskriver vi hur funktionen Bevakning av lokalt skyltfönster fungerar och hur du ställer in den.

Obs! Du behöver inte använda funktionen Bevakning av lokalt skyltfönster för ett lokalt skyltfönster hos säljaren.

Kom igång med Bevakning av lokalt skyltfönster genom att kontakta Google-teamet för att se till att du följer processen nedan.

Så fungerar det

Funktionen Bevakning av lokalt skyltfönster använder en lsft-webbadressparameter som läggs till i Google Ads-spårningsmallen för att spåra klick från det lokala skyltfönstret med Google som värd till säljarens webbplats. Med den här funktionen ser du hur användarna hittar till din webbplats (t.ex. via annonser för lokala butikslager eller Shopping-annonser).

Så här fungerar Bevakning av lokalt skyltfönster:

  1. En person klickar på din annons för ett lokalt butikslager och hamnar på ditt lokala skyltfönster med Google som värd.
  2. Personen klickar på Handla online och omdirigeras till målsidan för produkten.
  3. Personen köper produkten online på din webbplats.

Användaråtgärderna ovan motsvarar din konfiguration av lsft-webbadressparametern.

Anvisningar

Du måste ställa in lsft-webbadressparametern i dynamisk spårning med nyckel-värdepar genom att skriva ”&lsft=key:value,key1:value1” efter lpurl. För att du ska kunna identifiera konverteringstrafik lägger Google nyckel-värdeparen i länkar på din webbplats från det lokala skyltfönstret.

Obs! Google använder attributet link [länk] i ditt flöde för onlineprodukter som webbadress från ditt lokala skyltfönster med Google som värd till din webbplats.

Ställa in lsft-parametern

Steg 1

Alla nyckel-värdepar måste ställas in med adtype:{adtype} som ett nyckel-värdepar. Om ValueTrack-parametern är {adtype} fungerar inte lsft-spårning.

Samla alla nyckel-värdepar som behöver skickas med från ditt lokala skyltfönster med Google som värd till din webbplats när en person klickar på Handla online.

Exempel: adtype={adtype}&productchannel={product_channel}&kitten=puppies

Steg 2

Endast kommatecken (,) kan användas som avgränsare. Alla andra avgränsare (till exempel | eller &) avbryter lsft-spårningen.

Steg 3

Koda ”?lsft=” på samma nivå som målsidesadressen och placera den före strängen ovan. Du kan använda ”&lsft” i stället för ”?lsft” om du lägger till den efter övriga parametrar i webbadressen.

Viktigt! Använd inte understreck (_) eller bindestreck (-) i onödan och använd inte parametrar utan referens. Om det förekommer en parameter som inte är korrekt formaterad eller som inte har någon referens avbryts spårningsmallen.

Nycklar och värden får innehålla unicode-tecken förutsatt att de kodas korrekt. Nycklar och värden får innehålla ValueTrack-parametrar, med undantag för {targetid} eftersom dess värde innehåller kolon (till exempel ”kwd-123:aud-456”).

Lsft-parametern måste vara korrekt kodad. Parametrar med endast nyckel är inte tillåtna (till exempel är "lsft=key1:value1,key2" felaktig).

Webbadresstyp Kodning Exempel
{unescapedlpurl} Ingen kodning behövs {unescapedlpurl}?lsft=adtype:{adtype},productchannel:{product_channel},kitten=puppies
{lpurl} eller {escapedlpurl} Koda ”?lsft=” en gång och lägg till efter {lpurl} eller {escapedlpurl} {lpurl}%3Flsft%3Dadtype:{adtype},productchannel:{product_channel},kitten=puppies
{lpurl+2} Koda ”?lsft=” två gånger och lägg till efter {lpurl+2}

{lpurl+2}%253Flsft%253Dadtype:{adtype},productchannel:{product_channel},kitten=puppies

Steg 4

Lägg till ovanstående sträng som innehåller lsft-parametern i spårningsmallen som är konfigurerad i Google Ads (till exempel på konto-, kampanj-, annonsgrupp- eller produktgruppnivå). Läs mer om spårning i Google Ads.

Fler exempel på lsft-parametrar

Se följande exempel utöver de som visas ovan:

  • Lsft-webbadressparameter utan omdirigering till tredje part:{unescapedlpurl}&lsft=storename:{store_code},product_id:{product_id},cm_mmc:1212+bag
  • Lsft-webbadressparameter med omdirigering till tredje part:http://www.redirectserver.com/click?lpurl={lpurl}%26lsft%3Dstorename:{store_code},product_id:{product_id},cm_mmc:12345+bag

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?