Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Các phương pháp hay nhất để quảng cáo gói thuê bao phần mềm

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Các cá nhân và doanh nghiệp thường sử dụng Google để tìm phần mềm. Ngoài việc bán phần mềm dưới dạng sản phẩm đóng hộp và giao hàng hay dưới dạng tải xuống một lần, bạn còn có thể bán phần mềm dưới dạng gói thuê bao để khách hàng mua giấy phép sử dụng phần mềm từ một năm trở lên với một mức phí trả trước.

Bài viết này giải thích cách thiết lập cấu trúc dữ liệu sản phẩm và trang đích của bạn khi gửi gói thuê bao phần mềm cho Google.

Trên trang này


Cách gửi gói thuê bao

Một số gói thuê bao phần mềm không được hỗ trợ trên Quảng cáo mua sắm.

Để được hỗ trợ trên Quảng cáo mua sắm, gói thuê bao của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:


Yêu cầu về dữ liệu sản phẩm

Để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu sản phẩm mà bạn đang gửi cho gói thuê bao phần mềm, hãy tuân theo các nguyên tắc định dạng sau đây cho mỗi thuộc tính.

Tiêu đề

 • Thêm từ "thuê bao" và thời hạn sử dụng vào tiêu đề. Từ "thuê bao" và thời hạn sử dụng có thể xuất hiện ở mọi vị trí trong giá trị của thuộc tính tiêu đề [title]. Ví dụ: bạn có thể gửi sản phẩm có tiêu đề "Sản phẩm của bạn (thuê bao 1 năm)" hoặc "Sản phẩm của bạn (thuê bao 12 tháng)".

Tìm hiểu thêm về thuộc tính tiêu đề [title]

Giá

 • Gửi giá cho toàn bộ thời gian đăng ký phần mềm, tối thiểu là 1 năm. Nếu đăng ký trả trước 12 tháng đi kèm với bất kỳ khoảng thời gian được trợ cấp hay miễn phí nào, thì bạn hãy thêm khoảng thời gian đó vào tổng giá. Nếu năm đăng ký đầu tiên của bạn có chi phí nhiều hơn (hay ít hơn) các năm kế tiếp, hãy gửi giá trả trước cho năm đầu tiên. Nếu muốn, bạn có thể gửi giá trả trước cho nhiều năm.

Tìm hiểu thêm về thuộc tính giá [price]

Ví dụ

 • Nếu bạn đang quảng cáo gói đăng ký trả trước cho 12 tháng với giá 29,90 USD thì hãy gửi 29,90 USD cho mức giá đó.
 • Nếu bạn đang chạy một chương trình khuyến mại trong đó miễn phí sử dụng tháng đầu tiên của đăng ký phần mềm 12 tháng và giá bình thường hàng năm là 120 USD, thì hãy gửi 110 USD cho giá đó và thể hiện rõ cùng một giá trên trang đích.

Danh mục sản phẩm của Google

Sử dụng danh mục Phần mềm > Phần mềm máy tính (Mã nhận dạng: 313) để cho chúng tôi biết là bạn gửi gói thuê bao phần mềm hoặc sử dụng một trong các danh mục con. Ví dụ:

 • Phần mềm > Phần mềm máy tính > Phần mềm bảo mật và chống virus (Mã nhận dạng: 5299)

Tìm hiểu thêm về thuộc tính danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu

Thương hiệu, Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN) và Mã số linh kiện của nhà sản xuất (MPN) là các mã sản phẩm toàn cầu của một sản phẩm riêng lẻ hoặc biến thể sản phẩm. Đây là những mã bắt buộc đối với hầu hết các sản phẩm, nhưng thương hiệu của cửa hàng và các sản phẩm có nhãn riêng thường sẽ không có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất. Nếu bạn cung cấp mã nhận dạng sản phẩm duy nhất, đặc biệt là GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), thì quảng cáo sẽ trở nên phong phú hơn và khách hàng sẽ dễ dàng tìm thấy sản phẩm của bạn hơn.

Tìm hiểu thêm về số nhận dạng sản phẩm duy nhất

Phí vận chuyển

 • Gửi phí vận chuyển là "0" (nếu bắt buộc phải có phí vận chuyển đối với quốc gia mục tiêu của bạn) khi quảng cáo sản phẩm vô hình như gói thuê bao phần mềm, nội dung kỹ thuật số hay phần mềm có thể tải xuống. Ví dụ: "0.00 USD", "0.00 EUR", "0.00 GBP". Bạn có thể gửi phí vận chuyển thông qua thuộc tính phí vận chuyển [shipping] hoặc thông qua chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản.

Tìm hiểu thêm về thuộc tính phí vận chuyển

Đường liên kết của hình ảnh

 • Gửi hình ảnh của hộp phần mềm hoặc ảnh bìa phần mềm chẳng hạn như bạn sẽ gửi hình ảnh phiên bản phần mềm đóng hộp vật lý Bạn cũng có thể gửi biểu trưng hoặc biểu tượng.

Tìm hiểu thêm về thuộc tính đường liên kết của hình ảnh [image_link]

Mẹo: gửi hình ảnh của hộp phần mềm hoặc ảnh bìa phần mềm

Mặc dù có thể gửi biểu tượng, nhưng bạn nên sử dụng các bức ảnh chuyên nghiệp, chẳng hạn như hộp phần mềm hoặc ảnh bìa phần mềm nếu được vì những lý do sau đây:

 • Khi khách hàng duyệt xem quảng cáo của bạn, họ khó có thể phân biệt các sản phẩm nếu thấy cùng một bức ảnh cho nhiều phiên bản như "cơ bản", "cao cấp" và "doanh nghiệp". Ảnh của hộp phần mềm hoặc ảnh bìa sản phẩm có thể giúp thể hiện sự khác biệt giữa mỗi phiên bản phần mềm.

Ví dụ

Dữ liệu sản phẩm của gói thuê bao 1 năm sử dụng Google Security Software Basic Edition có giá 299000.00 VND
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Google Security Software Basic Edition (thuê bao 1 năm)
Giá [price] 299000 VND
Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] Phần mềm > Phần mềm máy tính > Phần mềm bảo mật và chống virus
Thương hiệu [brand] Google
MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn] G-ABC123
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin] 1234567890123
Phí vận chuyển [shipping] US:CA:Đường bộ:0 USD
Đường liên kết của hình ảnh [image_link] http://www.example.com/software-box.jpg

Yêu cầu về trang đích

Khi gửi đăng ký phần mềm, hãy làm theo các yêu cầu sau đây cho trang đích của bạn.

Tạo trang đích riêng cho mỗi biến thể sản phẩm

 • Giới thiệu từng biến thể gói thuê bao trên trang đích riêng. Ví dụ: Nếu phần mềm của bạn có ba phiên bản ("cơ bản", "cao cấp" và "doanh nghiệp"), hãy đảm bảo mỗi phiên bản đều có trang đích riêng.

Hiện tổng giá và chọn trước phiên bản phù hợp

 • Giới thiệu nổi bật và chọn trước giá cho toàn bộ thời gian sử dụng phần mềm với thời hạn tối thiểu là 1 năm. Nếu đăng ký trả trước 12 tháng đi kèm với bất kỳ khoảng thời gian được trợ cấp hay miễn phí nào thì hãy thêm khoảng thời gian đó vào giá hiển thị. Nếu năm đăng ký đầu tiên của bạn có chi phí nhiều hơn (hay ít hơn) các năm kế tiếp, hãy gửi giá trả trước cho năm đầu tiên. Nếu muốn, bạn có thể gửi giá trả trước cho nhiều năm.

Ví dụ

Nếu bạn đang quảng cáo gói đăng ký trả trước cho 12 tháng với giá 29,90 USD thì hãy hiển thị và chọn trước 29,90 USD cho giá đó trên trang đích.

Cung cấp các điều khoản gia hạn và hủy bỏ

 • Nêu rõ việc sản phẩm của bạn có thời hạn cố định hay sẽ tự động gia hạn trong điều khoản gia hạn và hủy bỏ. Đồng thời, giải thích các lựa chọn hủy bỏ cũng như điều kiện để việc tự động gia hạn diễn ra khi thời gian trả trước kết thúc.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích trong quảng cáo Mua sắm

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về điều khoản gia hạn và hủy bỏ phù hợp với chính sách của Google. Tuy nhiên, hãy trao đổi với cố vấn pháp lý riêng để tạo ra những điều khoản phù hợp nhất với trường hợp của bạn.

 • "Đăng ký phần mềm này sẽ hết hạn sau 12 tháng và không tự động gia hạn. Hãy sử dụng cài đặt tài khoản để gia hạn đăng ký của bạn theo cách thủ công".
 • "Gói thuê bao của bạn có thời hạn 2 năm và bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào trước khi gói thuê bao hết hạn để được hoàn lại một phần tiền. Khi hết thời hạn 2 năm, gói thuê bao của bạn sẽ tự động gia hạn hằng năm. Bạn sẽ phải thanh toán cho gói thuê bao cho đến khi hủy đăng ký một cách rõ ràng bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình rồi nhấp vào "Hủy đăng ký" trong phần cài đặt tài khoản."

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính