De beste fremgangsmåtene for annonsering av programvareabonnementer

Enkeltpersoner og bedrifter bruker ofte Google til å finne programvare. I tillegg til å selge programvare som engangsnedlastinger eller i form av et fysisk produkt som er pakket i eske, kan du selge programvaren som abonnement, der brukerne kjøper en lisens for ett år eller mer til å bruke programvaren mot en forhåndsbetalt avgift.

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du strukturerer produktinformasjonen din og landingssidene dine når du sender inn programvareabonnementer til Google.

Slik sender du inn et abonnement

Ikke alle programvareabonnementer støttes i Shopping-annonser.

For at abonnementene dine skal støttes i Shopping-annonser, må de oppfylle disse kravene:

Krav til produktinformasjonen din

Du må følge disse formateringsretningslinjene for hvert attributt, slik at vi kan forstå produktinformasjonen du sender inn for programvareabonnementene dine. Finn ut mer om opplasting av en feed

Tittel

 • Ta med ordet «abonnement» og abonnementsvarigheten i tittelen. Ordet «abonnement» og abonnementsvarigheten kan vises hvor som helst i verdien for attributtet title [tittel]. Du kan for eksempel sende inn et produkt med «Produktet ditt (1 års abonnement)» eller «Produktet ditt (12-måneders abonnement)».

Finn ut mer om attributtet title [tittel]

Pris

 • Send inn prisen for hele programvareabonnementets varighet – minimum ett år. Hvis det forhåndsbetalte 12-måneders abonnementet omfatter subsidierte eller gratis perioder, må disse tas med i totalprisen. Hvis abonnementet koster mer (eller mindre) for det første året enn for de påfølgende årene, sender du inn den forhåndsbetalte prisen for det første året. Hvis du vil, kan du i stedet sende inn den forhåndsbetalte prisen for flere år.

Finn ut mer om attributtet price [pris]

Eksempler

 • Hvis du markedsfører et forhåndsbetalt 12-måneders abonnement som koster 299.00 NOK, må du sende inn 299.00 NOK som prisen.
 • Hvis du kjører en kampanje der den første måneden av det 12 måneder lange programvareabonnementet er gratis, og den vanlige årlige prisen er 1200 NOK, skal du sende inn 1100 NOK som prisen og angi den samme prisen tydelig på landingssiden.

Google-produktkategori

 • Bruk kategorien Software > Computer Software [Programvare > Datamaskinprogramvare] (313) for å gi oss beskjed om at du sender inn et programvareabonnement, eller bruk en av underkategoriene. Eksempel:
  • Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Programvare > Datamaskinprogramvare > Antivirus- og sikkerhetsprogramvare] (5299)

Finn ut mer om attributtet google_product_category [google-produktkategori]

GTIN, delenummer og merke

Merker, GTIN-numre (Global Trade Item Numbers) og delenumre (MPN) er globale produktkoder knyttet til et enkeltprodukt eller en produktvariant. Disse kodene er obligatoriske for de fleste produkter, men produkter med butikkens eget merke og white label-produkter har vanligvis ikke unike produktkoder. Ved å bruke unike produktkoder, særlig GTIN-numre, kan du forbedre annonsene dine og gjøre det enklere for brukerne å finne dem.

 • For produkter med unike produktkoder: Send inn kodene som er tildelt av produsenten for attributtene gtin, brand [merke] og mpn [delenummer].
 • For produkter med butikkens egen merkevare og white label-produkter uten GTIN-nummer: Send inn attributtene brand [merke] og mpn [delenummer]. Send også inn attributtet identifier_exists [identifikator_finnes] med verdien no [nei].

Finn ut mer om unike produktkoder.

Frakt

 • Send inn fraktkostnaden som 0 (hvis fraktkostnad er nødvendig for oppføringslandet) når du markedsfører et ikke-fysisk produkt, for eksempel et programvareabonnement, digitalt innhold eller nedlastbar programvare. Angi for eksempel 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. Du kan sende inn fraktkostnaden gjennom attributtet shipping [frakt] eller gjennom kontoinnstillingene dine for frakt.

Finn ut mer om fraktinnstillingene.

Bildelink

 • Send inn et bilde av esken eller omslaget til programvaren slik du ville ha gjort for en fysisk eskeversjon av programvaren. Du kan også sende inn en logo eller et ikon.

Finn ut mer om attributtet image_link [bildelink].

Tips: Send inn et bilde av esken eller omslaget til programvaren

Selv om du kan sende inn logoer, anbefaler vi profesjonelle bilder når det er mulig, for eksempel av esken eller omslaget til programvaren, av følgende grunner:

 • Folk som ser annonsene dine, kan ha problemer med å skille produktene dine fra hverandre hvis de ser det samme bildet for flere alternativer, for eksempel grunnleggende, premium og bedrift. Bilder av esken eller omslaget kan bidra til avdekke forskjellene mellom de ulike versjonene av programvaren.

Eksempel

Produkt 1 års abonnement på Google-sikkerhetsprogramvare, grunnleggende versjon
title [tittel] Google-sikkerhetsprogramvare, grunnleggende versjon (1 års abonnement)
price [pris] 299.00 NOK
google_product_category [google-produktkategori] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Programvare > Datamaskinprogramvare > Antivirus- og sikkerhetsprogramvare]
brand [merke] Google
mpn [delenummer] G-ABC123
gtin [gtin] 1234567890123
shipping [frakt] US:CA:bakketransport:0 NOK
image_link [bildelink] http://www.example.com/programvareeske.jpg

Krav til landingssidene dine

Når du sender inn programvareabonnementer, må disse kravene til landingssidene dine være oppfylt.

Opprett en egen landingsside for hver produktvariant

 • Vis hver variant av programvareabonnementet på en egen landingsside. Hvis programvaren for eksempel har tre versjoner (grunnleggende, premium og bedrift), må du sørge for at hver versjon har sin egen landingsside.

Vis totalprisen og forhåndsvelg riktig alternativ

 • Sørg for at prisen er godt synlig, og forhåndsvelg prisen for hele programvareabonnementets varighet – minimum ett år. Hvis det forhåndsbetalte 12-måneders abonnementet omfatter subsidierte eller gratis perioder, må disse tas med i prisen. Hvis abonnementet koster mer (eller mindre) for det første året enn for de påfølgende årene, sender du inn den forhåndsbetalte prisen for det første året. Hvis du vil, kan du i stedet sende inn den forhåndsbetalte prisen for flere år.

Eksempel

Hvis du markedsfører et forhåndsbetalt 12-måneders abonnement som koster 299.00 NOK, må du vise og forhåndsvelge 299.00 NOK som prisen på landingssiden.

Oppgi vilkår for fornyelse og oppsigelse

 • Oppgi tydelig vilkårene for fornyelse og oppsigelse, og om produktet er for en bestemt periode eller blir fornyet automatisk. Forklar også oppsigelsesmulighetene og hvilke betingelser som utløser automatisk fornyelse på slutten av den forhåndsbetalte perioden.

Finn ut mer om krav til landingssider for Shopping-annonser

Eksempler

Her er noen eksempler på vilkår for fornyelse og oppsigelse som er i tråd med retningslinjene til Google. Snakk imidlertid med dine egne juridiske rådgivere for å lage vilkår som fungerer best i din situasjon.

 • «Dette programvareabonnementet utløper etter 12 måneder og blir ikke fornyet automatisk. Du kan fornye abonnementet manuelt via kontoinnstillingene dine.»
 • «Abonnementet varer i to år, men du kan si det opp når som helst før det utløper, og få en proporsjonal refusjon. Etter abonnementsperioden på to år fornyes abonnementet automatisk årlig, og kostnaden for abonnementet påløper til du uttrykkelig sier opp abonnementet ved å logge på kontoen din og klikke på Si opp abonnementet i kontoinnstillingene.»

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt