Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]

A custom icon for Merchant Center Classic and Merchant Center Next.

Sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] để ngăn sản phẩm của bạn xuất hiện ở những vị trí đã chọn.

Nội dung trong bài viết này:

Trường hợp sử dụng 

OptionalKhông bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu bạn không muốn sản phẩm xuất hiện tại một số vị trí, hãy sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination].

Giá trị được hỗ trợ:

  • Quảng cáo Mua sắm [Shopping_ads]: Không cho sản phẩm của bạn xuất hiện trong quảng cáo Mua sắm. Tìm hiểu thêm về quảng cáo Mua sắm
  • Trang thông tin của chương trình Mua trên Google [Buy_on_Google_listings]: Không cho sản phẩm của bạn xuất hiện dưới dạng đủ điều kiện trong trang thông tin của chương trình Mua trên Google.
  • Quảng cáo Hiển thị [Display_ads]: Không cho sản phẩm của bạn xuất hiện trong quảng cáo tái tiếp thị linh động. Xin lưu ý rằng cho dù bạn loại trừ quảng cáo Hiển thị thì quảng cáo tái tiếp thị linh động vẫn sẽ phân phát trong Chiến dịch mua sắm thông minh và Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất có nguồn cấp dữ liệu Merchant Center kèm theo.
  • Quảng cáo kho hàng tại địa phương [Local_inventory_ads]: Không cho sản phẩm của bạn xuất hiện trong quảng cáo kho hàng tại địa phương.
  • Trang thông tin miễn phí [Free_listings]: Không cho sản phẩm của bạn xuất hiện trong trang thông tin miễn phí trên Google.
  • Trang thông tin miễn phí tại địa phương [Free_local_listings]: Không cho sản phẩm của bạn xuất hiện trong trang thông tin miễn phí về sản phẩm tại địa phương trên Google.
Lưu ý: Bạn có thể tham gia chương trình Tái tiếp thị linh động trong Google Merchant Center để thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] cũng hoạt động đối với quảng cáo Hiển thị.
Lưu ý: Chúng tôi đã cập nhật tên cho một số vị trí xuất hiện của sản phẩm. Trước đây, có thể bạn đã gửi các giá trị sau làm vị trí xuất hiện cho sản phẩm của mình: Shopping Actions, Surfaces across Google, Local surfaces across Google. Những giá trị này vẫn được chấp nhận, nhưng bạn nên cập nhật sản phẩm để cung cấp các giá trị mới đối với những vị trí xuất hiện sau đây: Buy_on_Google_listings, Free_listings, Free_local_listings.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Tìm hiểu về trường hợp và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Giá trị được hỗ trợ Shopping_ads, Buy_on_Google_listings, Display_ads, Local_inventory_ads, Free_listings, Free_local_listings
Trường lặp lại
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản Display_ads
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:excluded_destination>Display_ads</g:excluded_destination>

Trường lặp lại

Text

Để gửi nhiều điểm đến mà bạn không muốn đưa vào, hãy gửi thuộc tính này nhiều lần, mỗi lần cho một điểm đến (nên thực hiện). Ví dụ:

Dữ liệu sản phẩm về giường chỉnh hình dành cho chó
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Giường chỉnh hình cỡ XXL dành cho chó
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Display_ads
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Shopping_ads
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Buy_on_Google_listings

 

Bạn cũng có thể phân cách các vị trí xuất hiện bằng dấu phẩy ( , ):

Thuộc tính

Giá trị

Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]

Display_ads, Shopping_ads, Buy_on_Google_listings

XML

Để gửi nhiều vị trí mà bạn không muốn sản phẩm xuất hiện bằng nguồn cấp dữ liệu XML, hãy gửi một thuộc tính riêng cho mỗi vị trí không được phép xuất hiện:

<g:excluded_destination>Display_ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Shopping_ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Buy_on_Google_listings</g:excluded_destination>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Lưu ý: Content API sẽ kiểm tra xem khi áp dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] thì người bán có thể nhìn thấy vị trí xuất hiện hay không. Để có thể nhìn thấy vị trí xuất hiện, hãy chọn tham gia một chương trình.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Nếu bạn gửi những thông tin trái ngược nhau cho thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] và vị trí được phép xuất hiện [included_destination], thì giá trị của thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện sẽ luôn được ưu tiên so với giá trị của thuộc tính vị trí được phép xuất hiện.
  • Khi bạn muốn quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí cho sản phẩm của mình không xuất hiện: Nếu sản phẩm còn hàng để bán nhưng bạn muốn ngừng đăng quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí cho sản phẩm, hãy dùng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]. Nhờ đó, bạn có thể quản lý những vị trí mà sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện. Bạn có thể ngừng đăng sản phẩm ở một vị trí xuất hiện cụ thể, chẳng hạn như trang thông tin miễn phí về sản phẩm hoặc cho tất cả các vị trí xuất hiện.
  • Khi bạn muốn tạm dừng đăng sản phẩm trên quảng cáo: Hãy sử dụng thuộc tính tạm dừng [pause]. Thuộc tính này cho phép bạn ngừng đăng sản phẩm trên quảng cáo Mua sắm, quảng cáo Hiển thị và quảng cáo kho hàng tại địa phương trong tối đa 14 ngày, rồi sẽ được kích hoạt lại nhanh chóng. Tìm hiểu thêm về thuộc tính tạm dừng [pause]. Ngoài ra, bạn có thể ngừng đăng sản phẩm trên quảng cáo bằng cách thay đổi các chế độ cài đặt chiến dịch trên Google Ads.
  • Khi bạn tạm ngưng trang web để bảo trì hoặc nghỉ lễ: Quảng cáo và trang thông tin miễn phí cho sản phẩm sẽ ngừng đăng cho đến khi trang web của bạn sẵn sàng đón khách truy cập trở lại nếu bạn sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]. Khi làm theo phương pháp hay nhất này, bạn sẽ tránh được trường hợp bị từ chối không đáng có trong tài khoản và giúp quảng cáo cũng như trang thông tin miễn phí xuất hiện trở lại nhanh hơn so với trường hợp sản phẩm bị từ chối.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525