excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] (bên cạnh thuộc tínhincluded_destination [bao_gồm_điểm_đến]) để kiểm soát các vị trí mà sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Nếu bạn không muốn để sản phẩm xuất hiện tại một số vị trí nhất định, hãy sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến].

Giá trị được hỗ trợ:

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Giá trị được hỗ trợ Shopping ads, Shopping Actions, Display ads, Local inventory ads, Surfaces across Google, Local surfaces across Google
Trường lặp lại
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản Quảng cáo hiển thị
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:excluded_destination>Quảng cáo hiển thị</g:excluded_destination>

Các trường lặp lại

Text

Để gửi nhiều điểm đến mà bạn không muốn đưa vào, hãy gửi thuộc tính này nhiều lần, mỗi lần cho một điểm đến (nên thực hiện). Ví dụ:

Sản phẩm Giường chỉnh hình dành cho chó
title [tiêu_đề] Giường chỉnh hình cỡ XXL dành cho chó
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] Quảng cáo hiển thị
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] Quảng cáo mua sắm
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] Mua sắm Trực tiếp

Bạn cũng có thể phân tách từng điểm đến bằng dấu phẩy ( , ):

Display ads [Quảng cáo hiển thị hình ảnh], Shopping ads [Quảng cáo mua sắm], Shopping Actions [Mua sắm Trực tiếp]

XML

Để gửi nhiều điểm đến mà bạn không muốn đưa vào trong nguồn cấp dữ liệu XML, hãy đưa vào một thuộc tính riêng cho từng điểm đến:

<g:excluded_destination>Quảng cáo hiển thị</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Quảng cáo mua sắm</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Mua sắm Trực tiếp</g:excluded_destination>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

  • Nếu bạn gửi những thông tin trái ngược nhau cho thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]included_destination [bao_gồm_điểm_đến], thì giá trị của excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] sẽ luôn được ưu tiên sử dụng so với giá trị của included_destination [bao_gồm_điểm_đến].

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] khi bạn không muốn hiển thị quảng cáo hoặc trang thông tin cho sản phẩm. Nếu bạn có sản phẩm để bán nhưng lại muốn ngừng hiển thị quảng cáo hoặc trang thông tin không tính phí cho sản phẩm, hãy dùng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]. Nhờ đó, bạn có thể quản lý các điểm đến mà sản phẩm của bạn sẽ hiển thị. Bạn có thể ngừng hiển thị sản phẩm ở một điểm đến cụ thể, chẳng hạn như chương trình các nền tảng của Google hoặc tất cả các điểm đến. Nếu muốn ngừng hiển thị sản phẩm trong Quảng cáo mua sắm , bạn nên thực hiện việc này bằng cách thay đổi các tùy chọn cài đặt của chiến dịch Google Ads. Tìm hiểu thêm về nhiều điểm đến cho sản phẩm của bạn
  • Sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] khi bạn tạm ngưng trang web của mình để bảo trì hoặc nghỉ lễ. Quảng cáo và trang thông tin không tính phí dành cho các sản phẩm của bạn sẽ ngừng hiển thị cho đến khi trang web của bạn sẵn sàng để tiếp tục đón khách truy cập. Khi làm theo phương pháp hay nhất này, bạn sẽ tránh được các trường hợp bị từ chối không đáng có trong tài khoản và giúp chạy lại quảng cáo và các trang thông tin không tính phí nhanh hơn so với trường hợp sản phẩm bị từ chối. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc cho trường hợp trang web ngừng hoạt động
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố