Thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]

Sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] để ngăn sản phẩm của bạn xuất hiện ở những vị trí đã chọn.

Trường hợp sử dụng

  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Nếu bạn không muốn sản phẩm xuất hiện tại một số vị trí, hãy sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination].

Giá trị được hỗ trợ:

Lưu ý: Bạn có thể tham gia chương trình Tiếp thị lại động trong Google Merchant Center để thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] cũng hoạt động đối với Quảng cáo hiển thị.
Lưu ý: Chúng tôi đã cập nhật tên cho một số vị trí xuất hiện của sản phẩm. Trước đây, có thể bạn đã gửi các giá trị sau làm vị trí xuất hiện cho sản phẩm của mình: Shopping Actions, Surfaces across Google, Local surfaces across Google. Những giá trị này vẫn được chấp nhận, nhưng bạn nên cập nhật sản phẩm để cung cấp các giá trị mới đối với những vị trí xuất hiện sau đây: Buy_on_Google_listings, Free_listings, Free_local_listings.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Giá trị được hỗ trợ Shopping_ads, Buy_on_Google_listings, Display_ads, Local_inventory_ads, Free_listings, Free_local_listings
Trường lặp lại
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản Display_ads
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:excluded_destination>Display_ads</g:excluded_destination>

Trường lặp lại

Text

Để gửi nhiều điểm đến mà bạn không muốn đưa vào, hãy gửi thuộc tính này nhiều lần, mỗi lần cho một điểm đến (nên thực hiện). Ví dụ:

Dữ liệu sản phẩm của giường chỉnh hình dành cho chó
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Giường chỉnh hình cỡ XXL dành cho chó
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Display_ads
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Shopping_ads
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Buy_on_Google_listings

Bạn cũng có thể phân cách các vị trí bằng dấu phẩy ( , ):

Quảng cáo hiển thị, Quảng cáo mua sắm, Trang thông tin của chương trình Mua bằng Google

XML

Để gửi nhiều vị trí mà bạn không muốn sản phẩm xuất hiện bằng nguồn cấp dữ liệu XML, hãy gửi một thuộc tính riêng cho mỗi vị trí không được phép xuất hiện:

<g:excluded_destination>Display_ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Shopping_ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Buy_on_Google_listings</g:excluded_destination>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Lưu ý: Content API sẽ kiểm tra xem khi áp dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện[excluded_destination] thì người bán có thể nhìn thấy vị trí xuất hiện hay không. Để có thể nhìn thấy vị trí xuất hiện, hãy chọn tham gia một chương trình.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

  • Nếu bạn gửi những thông tin trái ngược nhau cho thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] và vị trí được phép xuất hiện [included_destination], thì giá trị của thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện sẽ luôn được ưu tiên so với giá trị của thuộc tính vị trí được phép xuất hiện.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Khi bạn muốn quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí cho sản phẩm của mình không xuất hiện: Nếu sản phẩm còn hàng để bán nhưng bạn muốn ngừng đăng quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí cho sản phẩm, hãy dùng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]. Nhờ đó, bạn có thể quản lý những vị trí mà sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện. Bạn có thể ngừng đăng sản phẩm ở một vị trí xuất hiện cụ thể, chẳng hạn như trang thông tin miễn phí về sản phẩm hoặc cho tất cả các vị trí xuất hiện.
  • Khi bạn muốn tạm dừng đăng sản phẩm trên quảng cáo: Hãy sử dụng thuộc tính tạm dừng [pause]. Thuộc tính này cho phép bạn ngừng đăng sản phẩm trên quảng cáo Mua sắm, quảng cáo Hiển thị và quảng cáo kho hàng tại địa phương trong tối đa 14 ngày, rồi sẽ được kích hoạt lại nhanh chóng. Tìm hiểu thêm về thuộc tính tạm dừng [pause]. Ngoài ra, bạn có thể ngừng đăng sản phẩm trên quảng cáo bằng cách thay đổi các chế độ cài đặt chiến dịch trên Google Ads. Tìm hiểu thêm về nhiều vị trí xuất hiện cho sản phẩm của bạn
  • Khi bạn tạm ngưng trang web để bảo trì hoặc nghỉ lễ: Quảng cáo và trang thông tin miễn phí cho sản phẩm sẽ ngừng đăng cho đến khi trang web của bạn sẵn sàng đón khách truy cập trở lại nếu bạn sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]. Khi làm theo phương pháp hay nhất này, bạn sẽ tránh được trường hợp bị từ chối không đáng có trong tài khoản và giúp quảng cáo cũng như trang thông tin miễn phí xuất hiện trở lại nhanh hơn so với trường hợp sản phẩm bị từ chối. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc tạm dừng hoạt động trang web
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false
false