excluded_destination [undantagen_destination]: Definition

Använd attributet excluded_destination [undantagen_destination] (utöver attributet included_destination [inkluderad_destination]) för att styra var dina produkter ska visas.

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Om du vill förhindra att en produkt visas på vissa platser kan du använda attributet excluded_destination [undantagen_destination].

Värden som stöds:

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Värden som stöds Shopping-annonser, Shopping Actions, displayannonser, annonser för lokala butikslager, Googles plattformar, Googles lokala plattformar
Upprepat fält Ja
Filformat Exempelvärde
Textflöden Displayannonser
XML-flöden <g:excluded_destination>displayannonser</g:excluded_destination>

Upprepade fält

Text

Om du vill utesluta flera destinationer behöver du ange attributet flera gånger, en gång för varje destination (rekommenderas). Exempel:

Produkt Ortopedisk hundsäng
title [titel] XXL ortopedisk hundsäng
excluded_destination [undantagen_destination] Displayannonser
excluded_destination [undantagen_destination] Shopping-annonser
excluded_destination [undantagen_destination] Shopping Actions

Du kan också avgränsa varje destination med ett komma (,):

Displayannonser,Shopping-annonser,Shopping Actions

XML

Om du vill utesluta flera destinationer för ett XML-flöde anger du ett separat attribut för varje undantagen destination:

<g:excluded_destination>displayannonser</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Shopping-annonser</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Shopping Actions</g:excluded_destination>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

  • Om du skickar motstridiga uppgifter för attributen excluded_destination [undantagen_destination] och included_destination [inkluderad_destination] har värdet excluded_destination [exkluderad_destination] alltid företräde före värdet included_destination [inkluderad_destination].

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

  • Använd excluded_destination [undantagen_destination] när du vill förhindra att annonser visas för produkten. Om produkten är tillgänglig för försäljning men du vill sluta visa betalda eller obetalda annonser för produkten använder du attributet excluded_destination [undantagen_destination]. På så sätt kan du hantera vilka destinationer dina produkter visas i. Du kan sluta visa produkter på en viss destination, till exempel Googles plattformar, eller för alla destinationer. Om du vill sluta visa produkter i Shopping-annonser rekommenderar vi att du gör det genom att ändra dina Google Ads-kampanjinställningar. Läs mer om att ha flera destinationer för dina produkter
  • Använd excluded_destination [undantagen_destination] när din webbplats ska stängas för underhåll eller semester. Dina betalda och obetalda annonser visas inte förrän webbplatsen kan öppnas för trafik igen. Med den här metoden undviker du onödiga underkännanden på ditt konto, och dina betalda och obetalda annonser börjar visas igen snabbare än om de hade underkänts. Läs mer om de bästa metoderna för underhåll av målsidan eller avbrott på webbplatsen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt