excluded_destination [undantagen_destination]: Definition

Använd attributet excluded_destination [undantagen_destination] för att bestämma vilka platser ditt innehåll kan visas på. Till exempel kan du använda attributet om du vill att en produkt ska visas i en displayannonskampanj för dynamisk remarketing men inte i en Shopping-annonskampanj. 

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Om du vill att en produkt inte ska visas i vissa typer av annonser använder du attributet excluded_destination [undantagen_destination].

Värden som stöds:

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Värden som stöds Shopping-annonser, Shopping Actions, displayannonser, lokal shopping, Googles plattformar, Googles plattformar lokalt
Upprepat fält Ja
Filformat Exempelvärde
Textflöden Display Ads [displayannonser]
XML-flöden <g:excluded_destination>displayannonser</g:excluded_destination>

Upprepade fält

Text

Om du vill utesluta flera destinationer behöver du ange attributet flera gånger, en gång för varje destination (rekommenderas). Exempel:

Produkt Ortopedisk hundsäng
title [titel] XXL ortopedisk hundsäng
excluded_destination [undantagen_destination] Displayannonser
excluded_destination [undantagen_destination] Shopping-annonser
excluded_destination [undantagen_destination] Shopping Actions
 

Du kan också avgränsa varje destination med ett komma (,):

displayannonser,Shopping-annonser,Shopping Actions

XML

Om du vill utesluta flera destinationer för ett XML-flöde anger du ett separat attribut för varje undantagen destination:

<g:excluded_destination>displayannonser</g:excluded_destination>
<g:excluded_destination>Shopping-annonser</g:excluded_destination>
<g:excluded_destination>Shopping Actions</g:excluded_destination>

Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Det finns inga minimikrav eller bästa metoder för det här attributet. Tänk på att du fortfarande måste följa riktlinjerna för formatering, annars går det inte att använda informationen du skickar in.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt