excluded_destination [vyloučená_destinace]: Definice

Pomocí atributu excluded_destination [vyloučená_destinace] (vedle atributu included_destination [zahrnutá_destinace]) můžete určit, kde se vaše produkty zobrazí.

Použití

Volitelné pro každý produkt

Pokud chcete, aby se váš produkt v některých oblastech nezobrazoval, použijte atribut excluded_destination [vyloučená_destinace].

Podporované hodnoty:

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Podporované hodnoty Shopping Ads [Reklamy v Nákupech], Shopping Actions [Program Shopping Actions], Display Ads [Obsahové reklamy], Local inventory ads [Reklamy na lokálně dostupné zboží], Surfaces across Google [Platformy Googlu], Local surfaces across Google [Místní platformy Googlu]
Opakované pole Ano
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje Obsahové reklamy
Zdroje XML <g:excluded_destination>Display ads</g:excluded_destination>

Opakovaná pole

Text

Chcete-li odeslat více destinací, které chcete vyloučit, přidejte atribut vícekrát, jednou pro každou destinaci (doporučeno). Příklad:

Produkt Ortopedický psí pelíšek
title [název] Ortopedický psí pelíšek XXL
excluded_destination [vyloučená_destinace] Obsahové reklamy
excluded_destination [vyloučená_destinace] Reklamy v Nákupech
excluded_destination [vyloučená_destinace] Shopping Actions

Jednotlivé destinace můžete také oddělit čárkou ( , ):

Display Ads [Obsahové reklamy], Shopping Ads [Reklamy v Nákupech], Shopping Actions [Program Shopping Actions]

.xml

Chcete-li odeslat více cílu, které chcete ze zdroje XML vyloučit, přidejte pro každou zahrnutou destinaci samostatný atribut:

<g:excluded_destination>Display ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Shopping Ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Shopping Actions</g:excluded_destination>

Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

  • Pokud odesíláte konfliktní informace pro atributy excluded_destination [vyloučená_destinace]included_destination [zahrnutá_destinace], bude mít hodnota excluded_destination [vyloučená_destinace] vždy přednost před hodnotou included_destination [zahrnutá_destinace].

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

  • Pomocí atributu excluded_destination [vyloučená_destinace] můžete zabránit zobrazování reklam nebo záznamů o produktu. Pokud je produkt dostupný k prodeji, ale chcete u něj přestat zobrazovat reklamy nebo neplacené záznamy, použijte atribut excluded_destination [vyloučená_destinace]. Budete tak moci určit, ve kterých destinacích se mají vaše produkty zobrazovat. Konkrétní produkty můžete dočasně přestat zobrazovat v určité destinaci, například na různých místech na Googlu, případně ve všech destinacích. Chcete-li přestat zobrazovat produkty v reklamách v Nákupech Google , doporučujeme toto nastavení změnit v nastavení kampaně služby Google Ads. Další informace o více destinacích pro vaše produkty
  • Atribut excluded_destination [vyloučená_destinace] použijte, pokud bude mít web odstávku z důvodu údržby nebo dovolené. Reklamy a neplacené záznamy o produktech se přestanou zobrazovat, dokud web nebude znovu k dispozici. Tímto způsobem předejdete zbytečnému zamítání zboží ve vašem účtu a reklamy i neplacené záznamy znovu aktivujete mnohem rychleji, než pokud by došlo k zamítnutí. Prostudujte si doporučené postupy pro případ údržby nebo plánované odstávky webu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory