excluded_destination [vyloučená_destinace]: Definice

Pomocí atributu excluded_destination [vyloučená_destinace] si můžete nastavit, v jakých oblastech se může váš obsah zobrazovat Můžete si tak například určit, že zboží bude uvedeno v dynamické remarketingové kampani obsahových reklam, ale nikoli v kampani reklam v Nákupech. 

Použití

Volitelné pro každý produkt

Pokud chcete, aby se váš produkt v některých typech reklam nezobrazoval, použijte atribut excluded_destination [vyloučená_destinace].

Podporované hodnoty:

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

US Shopping Ads [Reklamy v Nákupech], Shopping Actions [Akce Nákupů], Display Ads [Obsahové reklamy], Local Shopping [Nákupy v okolí], Surfaces across Google [Plochy na Googlu]
Opakované pole Ano
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje Display Ads [Obsahové reklamy]
Zdroje XML <g:excluded_destination>Display Ads</g:excluded_destination>

Opakovaná pole

SMS

Chcete-li odeslat více cílu, které chcete vyloučit, přidejte atribut vícekrát, jednou pro každý cíl (doporučeno). Příklad:

Produkt Ortopedický psí pelíšek
title [název] Ortopedický psí pelíšek XXL
excluded_destination [vyloučená_destinace] Obsahové reklamy
excluded_destination [vyloučená_destinace] Reklamy v Nákupech Google
excluded_destination [vyloučená_destinace] Akce Nákupů
 

Jednotlivá cíle můžete také oddělit čárkou ( , ):

Display Ads [Obsahové reklamy], Shopping Ads [Reklamy v Nákupech], Shopping Actions [Akce Nákupů]

XML

Chcete-li odeslat více cílu, které chcete ze zdroje XML vyloučit, přidejte pro každou zahrnutou destinaci samostatný atribut:

<g:excluded_destination>Display Ads</g:excluded_destination>
<g:excluded_destination>Shopping Ads</g:excluded_destination>
<g:excluded_destination>Shopping Actions</g:excluded_destination>

Informace o formátu pro rozhraní API najdete v části Content API for Shopping.

Pokyny

Pro tento atribut nejsou k dispozici minimální požadavky ani doporučené postupy. Upozorňujeme však, že je třeba dodržet pokyny pro formátování, jinak nebude možné vámi odeslané informace použít.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory