วัสดุ [material]: คำจำกัดความ

ใช้แอตทริบิวต์ material [วัสดุ] เพื่ออธิบายถึงผ้าหรือวัสดุหลักที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น รองเท้าส้นสูงหุ้มส้นอาจทำมาจากหนัง ยีนส์ฟอก หรือหนังกลับ ข้อมูลนี้จะช่วยในการสร้างตัวกรองที่ถูกต้องซึ่งผู้ใช้จะใช้เพื่อจำกัดผลการค้นหาได้ หากผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามวัสดุ ให้ระบุข้อมูลนั้นผ่านแอตทริบิวต์นี้

An illustration showing filtering furniture options by material

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แตกต่างกันตามวัสดุ

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุเป็นคุณลักษณะเด่นที่สำคัญ

หากวัสดุเป็นคุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ ให้ส่งแอตทริบิวต์นี้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ส่งแอตทริบิวต์ material [วัสดุ] เนื่องจากผู้ใช้อาจค้นหาผลิตภัณฑ์ตามวัสดุหรืออาจตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยดูจากวัสดุ

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ประเภท อักขระ Unicode (แนะนำสำหรับ ASCII เท่านั้น) ไม่ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
จำกัดสูงสุด 0–200 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่
กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)
Product.material ประเภท: ข้อความ
 
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ข้อความ หนังสัตว์ [leather]
ฟีด XML <g:material>หนังสัตว์</g:material>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ระบุข้อมูลของผ้าหรือวัสดุหลักที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ อย่าระบุค่าที่ควรไปอยู่ในแอตทริบิวต์อื่นๆ เช่น สี ขนาด หรือลาย
  • ส่งวัสดุ [material] สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แตกต่างกันตามวัสดุ ใช้แอตทริบิวต์นี้เมื่อผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันตามวัสดุ (เช่น รองเท้าหนังกลับสีดำและรองเท้าหนังสีดำ) จากนั้นส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการด้วยค่าเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 
  • ส่งเพียงค่าเดียว ระบบจะยอมรับค่าในช่องวัสดุ [material] เพียงค่าเดียว หากต้องการส่งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหลายชนิด คุณระบุวัสดุหลักได้ 1 ชนิด ตามด้วยวัสดุรองได้ถึง 2 ชนิด โดยคั่นด้วยเครื่องหมายทับ ( / ) ในช่องเดียว

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ส่งแอตทริบิวต์ material [วัสดุ] ทุกครั้งที่เกี่ยวข้อง วัสดุไม่ได้ใช้สำหรับหมวดหมู่เครื่องแต่งกายเท่านั้น หากผู้ใช้ต้องการทราบเกี่ยวกับวัสดุของผลิตภัณฑ์ ให้ระบุข้อมูลดังกล่าวพร้อมแอตทริบิวต์นี้ เช่น คุณอาจส่งข้อมูลวัสดุสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน หรือฮาร์ดแวร์  
  • ส่ง color [สี] และ material [วัสดุ] สำหรับโลหะมีค่า หากผลิตภัณฑ์ทำจากโลหะมีค่า (เช่น gold [ทอง] หรือ silver [เงิน]) ให้ส่งข้อมูลนี้พร้อมแอตทริบิวต์ material [วัสดุ] และ color [สี]
  • ระบุข้อมูลวัสดุได้สูงสุด 3 ประเภท หากผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุหลายชนิด ให้ระบุวัสดุหลัก 1 ประเภทแล้วตามด้วยวัสดุรอง 2 ประเภทโดยคั่นด้วยเครื่องหมายทับ (/) เช่น cotton/polyester/elastane [ผ้าฝ้าย/โพลีเอสเตอร์/อีลาสเทน]
  • ใช้ค่าที่ผู้ใช้อ่านแล้วเข้าใจ หลีกเลี่ยงคำย่อหรือคำที่ใช้เป็นการภายในเนื่องจากค่าที่คุณระบุจะแสดงต่อผู้ใช้ เช่น อย่าส่งค่า calf [ลูกวัว] ในกรณีที่คุณหมายถึง calfskin [หนังวัว] และอย่าส่งค่า lthr ในกรณีที่คุณหมายถึง leather [หนัง]
  • อย่าใช้ค่าที่ไม่ได้หมายถึงวัสดุนั้นๆ คุณจะระบุแอตทริบิวต์นี้หรือไม่ก็ได้ แต่อย่าใช้หากไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น อย่าส่งค่า n/a [ไม่มี], none [ไม่มี], multi [หลากหลาย] หรือ other [อื่นๆ]

ตัวอย่าง

รายละเอียดปลีกย่อย

หากผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามวัสดุ ให้ระบุข้อมูลวัสดุสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการ

ผลิตภัณฑ์ รองเท้าหุ้มส้นหนังกลับสำหรับผู้หญิง
material [วัสดุ] หนังกลับ
color [สี] สีดำ
size [ขนาด] 6.5
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 12345
 
ผลิตภัณฑ์ รองเท้าหุ้มส้นหนังแก้วสำหรับผู้หญิง
material [วัสดุ] หนังแก้ว
color [สี] สีดำ
size [ขนาด] 6.5
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 12345
ผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุหลายประเภท

หากผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุหลายประเภท ให้ระบุวัสดุหลัก 1 ประเภทแล้วตามด้วยวัสดุรอง 2 ประเภทโดยคั่นด้วยเครื่องหมายทับ (/)

ผลิตภัณฑ์ ชุดเล่นสเก็ต
material [วัสดุ] ผ้าฝ้าย/ผ้าโพลีเอสเตอร์/ผ้าอีลาสเทน
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

ผู้ใช้อาจใช้ข้อมูลวัสดุเพื่อประกอบการตัดสินใจเมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์ ชุดเล่นสเก็ต
material [วัสดุ] ใยสังเคราะห์ 100%

An illustration of clicking different pattern options.

ผลิตภัณฑ์ รองเท้าส้นสูงสำหรับผู้หญิง
material [วัสดุ] leather [หนัง]
เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ แหวนแต่งงานทองคำขาว
title [ชื่อ] แหวนแต่งงานทองคำขาว - 14K - 3 มิลลิเมตร
color [สี] สีทองคำขาว
material [วัสดุ] ทองคำขาว
 
ผลิตภัณฑ์ แหวนหมั้นชุบทองคำขาว
title [ชื่อ] แหวนหมั้นชุบทองคำขาวทรงกลมแบบคลาสสิก
color [สี] สีเงิน
material [วัสดุ] ทองคำขาว
เฟอร์นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์ โซฟาสไตล์โมเดิร์น
material [วัสดุ] ไม้วอลนัท/ผ้าโพลีเอสเตอร์ 70%/อะคริลิก 30%

An illustration of a couch with product staging

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว