วัสดุ [material]

ใช้แอตทริบิวต์วัสดุ [material] เพื่ออธิบายถึงผ้าหรือวัสดุหลักที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น รองเท้าส้นสูงหุ้มส้นอาจทำมาจากหนัง ยีนส์ฟอก หรือหนังกลับ ข้อมูลนี้จะช่วยสร้างตัวกรองที่ถูกต้องซึ่งลูกค้าใช้เพื่อจำกัดผลการค้นหาได้ หากผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามวัสดุ ให้ระบุข้อมูลนั้นผ่านแอตทริบิวต์นี้
An illustration showing filtering furniture options by material

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แตกต่างกันตามวัสดุ

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุเป็นคุณลักษณะเด่นที่สำคัญ

หากวัสดุเป็นคุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ ให้ส่งแอตทริบิวต์นี้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ส่งแอตทริบิวต์วัสดุ เนื่องจากลูกค้าอาจค้นหาผลิตภัณฑ์ตามวัสดุหรืออาจตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยดูจากวัสดุ

ประเภท อักขระ Unicode (แนะนำสำหรับ ASCII เท่านั้น) ไม่ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
จำกัดสูงสุด 0–200 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่
กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)
Product.material, Type: Text
 
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ข้อความ (TSV) Leather
XML (ฟีด) <g:material>Leather</g:material>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ระบุข้อมูลของผ้าหรือวัสดุหลักที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ อย่าระบุค่าที่ควรไปอยู่ในแอตทริบิวต์อื่นๆ เช่น สี [color], ขนาด [size] หรือลาย [pattern]
  • ส่งแอตทริบิวต์นี้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แตกต่างกันตามวัสดุ ใช้แอตทริบิวต์นี้เมื่อผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันตามวัสดุ (เช่น รองเท้าหนังกลับสีดำและรองเท้าหนังสีดำ) จากนั้นส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการด้วยค่าเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]
  • ส่งเพียงค่าเดียว ระบบจะยอมรับค่าในแอตทริบิวต์วัสดุ [material] เพียงค่าเดียว หากต้องการส่งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหลายชนิด คุณระบุวัสดุหลักได้ 1 ชนิด ตามด้วยวัสดุรองไม่เกิน 2 ชนิด โดยคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายทับ (/) ในช่องเดียว

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ส่งข้อมูลวัสดุทุกครั้งเมื่อมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วัสดุไม่ได้ใช้สำหรับหมวดหมู่เครื่องแต่งกายเท่านั้น หากลูกค้าต้องการทราบเกี่ยวกับวัสดุของผลิตภัณฑ์ ให้ระบุข้อมูลดังกล่าวพร้อมแอตทริบิวต์นี้ เช่น คุณอาจส่งข้อมูลวัสดุสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน หรือเครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
  • ส่งข้อมูลสีและวัสดุสำหรับโลหะมีค่า หากผลิตภัณฑ์ทำจากโลหะมีค่า (เช่น "ทอง" หรือ "เงิน") ให้ส่งข้อมูลนี้ด้วยแอตทริบิวต์วัสดุ [material] และสี [color]
  • ระบุข้อมูลวัสดุได้สูงสุด 3 ประเภท หากผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุหลายชนิด คุณระบุวัสดุหลักได้ 1 ชนิด ตามด้วยวัสดุรองไม่เกิน 2 ชนิด โดยคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายทับ (/) เช่น ผ้าฝ้าย/ผ้าโพลีเอสเตอร์/ผ้าอีลาสเทน
  • ใช้ค่าที่ลูกค้าอ่านแล้วเข้าใจ หลีกเลี่ยงคำย่อหรือคำที่ใช้เป็นการภายในเนื่องจากค่าที่คุณระบุจะแสดงต่อลูกค้า เช่น อย่าส่งค่า "ลูกวัว" ในกรณีที่คุณหมายถึง "หนังลูกวัว" และอย่าส่ง "lthr" ในกรณีที่คุณหมายถึง "หนัง"
  • หลีกเลี่ยงการใช้ค่าที่ไม่ได้หมายถึงวัสดุนั้นๆ คุณจะระบุแอตทริบิวต์นี้หรือไม่ก็ได้ แต่อย่าใช้หากไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น อย่าส่งค่าต่างๆ อย่าง "ไม่มี", "ไม่", "หลากหลาย" หรือ "อื่นๆ"

ตัวอย่าง

รายละเอียดปลีกย่อย

หากผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามวัสดุ ให้ส่งข้อมูลวัสดุสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับรองเท้าส้นสูงหนังกลับสำหรับผู้หญิง ไซส์ 6.5
แอตทริบิวต์ ค่า
วัสดุ [material] หนังกลับ
ขนาด [size] 6.5
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับรองเท้าส้นสูงหนังแก้วสำหรับผู้หญิง ไซส์ 6.5
แอตทริบิวต์ ค่า
วัสดุ [material] หนังแก้ว
สี [color] ดำ
ขนาด [size] 6.5
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหลายชนิด

หากผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุหลายชนิด คุณระบุวัสดุหลักได้ 1 ชนิด ตามด้วยวัสดุรองไม่เกิน 2 ชนิด โดยคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายทับ (/)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับสเก็ตเตอร์เดรสสำหรับผู้หญิง ที่ทำจากวัสดุหลายชนิด
แอตทริบิวต์ ค่า
วัสดุ [material] ผ้าฝ้าย/ผ้าโพลีเอสเตอร์/ผ้าอีลาสเทน
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

ลูกค้าอาจใช้ข้อมูลวัสดุเพื่อประกอบการตัดสินใจเมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับสเก็ตเตอร์เดรสผ้าใยสังเคราะห์สำหรับผู้หญิง
แอตทริบิวต์ ค่า
วัสดุ [material] ใยสังเคราะห์ 100%

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับรองเท้าหนังส้นสูงสำหรับผู้หญิง
แอตทริบิวต์ ค่า
วัสดุ [material] หนัง
เครื่องประดับ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแหวนแต่งงานทองคำขาว 14K
แอตทริบิวต์ ค่า
วัสดุ [material] ทองคำขาว

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแหวนหมั้นชุบแพลตินัมทรงกลมแบบคลาสสิก
แอตทริบิวต์ ค่า
สี [color] เงิน
วัสดุ [material] แพลตินัม
เฟอร์นิเจอร์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโซฟาสไตล์โมเดิร์นแบบ Mid-Century ที่ทำจากวัสดุหลายชนิด
แอตทริบิวต์ ค่า
วัสดุ [material] ไม้วอลนัท/ผ้าโพลีเอสเตอร์ 70%/อะคริลิก 30%

An illustration of a couch with product staging

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false