Anbefalte fremgangsmåter for å sende inn varianter som ikke støttes

De vanligste typene produktvariasjoner støttes av de detaljerte produktattributtene color [farge], size [størrelse], pattern [mønster], material [materiale], age_group [aldersgruppe], gender [kjønn], size_type [størrelsestype] og size_system [størrelsessystem]. Hvis du selger spesialprodukter som produseres på bestilling, er det kanskje ikke mulig å bruke disse attributtene til å beskrive variantene dine godt nok. I disse gode fremgangsmåtene finner du tips til hvordan du sender inn varianter når produktene dine ikke passer inn i de detaljerte produktattributtene våre.

Hvis du ikke er kjent med termene som brukes her, kan du finne ut mer om detaljerte produktattributter og -varianter.

Gode fremgangsmåter for å sende inn produkter med variasjoner i form av ustøttede produkter

  • Send inn en separat vare for hver variant, og sørg for at tittelen, bildet, beskrivelsen og prisen gjenspeiler den spesifikke produktvarianten du selger.
  • La det komme tydelig frem i attributtet title [tittel] hva som skiller variantene fra hverandre.
  • Ikke angi noen verdi for attributtet item group id [varegruppe-ID].

Eksempel

Du selger bildeler, og hver komponent du selger, skiller seg fra de andre ut fra merket og modellen til bilen der den skal brukes. Siden produktfeedspesifikasjonen ikke har attributter for merke og modell, kan du ikke sende inn varianter med en «varegruppe-ID». I stedet kan du bruke attributtet «title [tittel]» til å legge inn informasjon for hver vare og forklare hva som gjør varene forskjellige, for eksempel merket og modellen bildelen er tiltenkt. Du kan velge at Google skal bruke teksten du oppgir i attributtet «title [tittel]», slik at du enklere kan vise variantene dine til brukerne.

Gode fremgangsmåter for å sende inn spesialprodukter

  • Du kan legge inn enten det komplette konfigurerte produktet eller komponentene for et produkt i produktdataene dine.
  • Hvis du legger inn et komplett konfigurert produkt, bør du legge inn varer som allerede er tilgjengelige og selger godt.
  • Hvis du sender inn en produktkomponent, må du sørge for at bildet, beskrivelsen og prisen gjenspeiler komponenten du selger. Finn ut mer om krav til tilpassede produkter
  • Hvis beholdningen og prisene dine endres ofte i løpet av dagen, kan du vurdere å bruke automatiske vareoppdateringer.

Eksempel

Du produserer spesiallagde smykker, og brukerne på nettstedet ditt kan velge ulike steiner og steinplasseringer for å skape sluttproduktet. Det finnes så mange mulige kombinasjoner for produktene dine at du ikke ønsker å angi alle som produktvarianter med en varegruppe-ID i produktdataene dine. Du velger i stedet bare å markedsføre bestselgerne dine på Google. Når brukerne ser en annonse for smykkene dine, ser de prisen og bildet for et ferdig produkt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt