Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Nếu bạn đang tìm thông tin về cách thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center Next, hãy nhấp vào đây.

Thiết lập phí vận chuyển dựa trên cách bạn tính phí vận chuyển. Chi phí bạn gửi đến Merchant Center phải khớp với chi phí bạn tính trên trang web của mình. Nếu bạn không thể tính chính xác chi phí, hãy ước tính con số cao hơn khi gửi chi phí đến Merchant Center. Xin lưu ý rằng khách hàng sẽ cân nhắc chi phí và tốc độ giao hàng rồi mới quyết định có nhấp vào sản phẩm của bạn hay không.

Thông tin cập nhật gần đây về chế độ cài đặt thông tin vận chuyển giúp bạn tính phí vận chuyển dựa trên tổng giá trị của đơn đặt hàng. Tuy nhiên, các bảng phụ và nhiều phí vận chuyển cho mỗi dịch vụ vận chuyển sẽ được chuyển sang đường dẫn API.

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động và trường hợp sử dụng các chế độ cài đặt thông tin vận chuyển.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng cài đặt Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Hãy sử dụng chế độ cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center để thiết lập dịch vụ vận chuyển ở cấp tài khoản theo cách thủ công. Ngược lại, nếu bạn muốn đặt phí vận chuyển và thời gian cho từng sản phẩm, hãy sử dụng thuộc tính phí vận chuyển [shipping].

Lưu ý:
 • Giá và thời gian giao hàng mà bạn thiết lập bằng thuộc tính phí vận chuyển [shipping] sẽ thay thế các chế độ cài đặt cấp tài khoản (trong đó có thời gian giao hàng của dịch vụ vận chuyển và giá trị đơn đặt hàng tối thiểu) đối với vị trí trùng khớp của sản phẩm đó.

Cách hoạt động

Để thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển ở cấp tài khoản, bạn cần phải thiết lập dịch vụ vận chuyển trong Merchant Center hoặc thông qua Shipping Settings API. Bạn có thể liên kết dịch vụ vận chuyển với tất cả sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm. Trong đó, bạn có thể chỉ định dịch vụ vận chuyển cho nhóm sản phẩm bằng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label]. Bạn có thể thiết lập một số chế độ cài đặt, chẳng hạn như phí vận chuyển và thời gian giao hàng cho mỗi dịch vụ vận chuyển.

Để đảm bảo rằng khách hàng nhìn thấy các lựa chọn vận chuyển phù hợp nhất trong quy trình thanh toán và có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, hãy cung cấp tất cả mức phí và dịch vụ vận chuyển hiện có cho từng sản phẩm trong Merchant Center, ngay cả khi bạn chọn không hiển thị tất cả thông tin đó trong quảng cáo. Dữ liệu toàn diện này giúp chúng tôi đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất cho từng khách hàng, nhờ đó có khả năng mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao hơn cho bạn.

Nếu bạn cung cấp nhiều dịch vụ vận chuyển cho một sản phẩm trong một quốc gia, chúng tôi sẽ tự động dùng lựa chọn vận chuyển phù hợp nhất sau khi cân nhắc các yếu tố như thời gian giao hàng, lựa chọn ưu tiên của khách hàng và các thông tin khác có liên quan. Lựa chọn này sẽ tự động được dùng và hiển thị khi cần.

Ví dụ: Nếu bạn dùng một dịch vụ có ưu đãi miễn phí vận chuyển cho các sản phẩm trên 150 USD và một dịch vụ khác áp dụng phí vận chuyển của hãng vận chuyển cho tất cả sản phẩm, thì ưu đãi miễn phí vận chuyển sẽ xuất hiện cho tất cả những sản phẩm có giá trên 150 USD.

Lưu ý: Trước khi áp dụng nội dung thay đổi cho chế độ cài đặt thông tin vận chuyển, hãy kiểm tra để xác nhận bạn đang sử dụng API, chế độ thiết lập thủ công hay nền tảng của bên thứ ba. Dựa trên lựa chọn của bạn, chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của bạn có thể bị ghi đè. Ví dụ: Những nội dung cập nhật đối với chế độ cài đặt thông tin vận chuyển mà bạn điều chỉnh bằng API tự động hoặc một nền tảng của bên thứ ba sẽ được ưu tiên so với những chế độ cài đặt tạo bằng cách thiết lập thủ công. Chế độ cài đặt thông tin vận chuyển cấp mặt hàng sẽ được ưu tiên so với chế độ cài đặt cấp tài khoản. Bạn nên chọn chế độ cài đặt cấp tài khoản để có được trải nghiệm toàn diện.

Hướng dẫn

Tạo một dịch vụ vận chuyển mới

Bước đầu tiên để thiết lập thông tin vận chuyển là tạo một dịch vụ vận chuyển mới. Khi tạo dịch vụ vận chuyển, bạn cần phải mô tả dịch vụ đó, xác định xem dịch vụ ảnh hưởng đến những sản phẩm nào, đồng thời chỉ định tốc độ vận chuyển và chi phí.

Lưu ý: Bạn có thể thiết lập tối đa 20 dịch vụ vận chuyển cho mỗi quốc gia. Nếu các tài khoản phụ không có chế độ thiết lập thông tin vận chuyển riêng, thì các chính sách vận chuyển sẽ giống như trong tài khoản chính.

Cách tạo một dịch vụ vận chuyển mới:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng].
 2. Chọn Vận chuyển và trả lại hàng trong mục "Công cụ" để chuyển đến thẻ "Dịch vụ vận chuyển".
 3. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo dịch vụ vận chuyển.

Bước 1: Cài đặt dịch vụ

 1. Đặt tên cho dịch vụ của bạn. Thêm tên mô tả để phân biệt dịch vụ vận chuyển mới này với các dịch vụ vận chuyển khác. Mỗi tên dịch vụ phải khác nhau trong khu vực kinh doanh. Khách hàng sẽ không được cung cấp tên dịch vụ.
 2. Chọn một vùng hoặc khu vực kinh doanh nơi bạn có thể giao sản phẩm. Bạn sẽ thêm thông tin như tốc độ và phí giao hàng trong các bước tiếp theo. Khu vực kinh doanh này không nhất thiết là nơi bắt đầu vận chuyển đơn đặt hàng hoặc nơi đặt trụ sở kinh doanh của bạn. Khu vực kinh doanh phải có ít nhất một quốc gia và bạn có thể chỉ định nhiều quốc gia cho khu vực kinh doanh của mình. Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển đa quốc gia.
 3. Chọn đơn vị tiền tệ sử dụng trong khu vực kinh doanh và đảm bảo đơn vị này khớp với đơn vị tiền tệ trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Nếu bạn sử dụng một đơn vị tiền tệ khác, các mặt hàng của bạn có thể bị từ chối.
 4. Trong phần "Địa điểm giao hàng", hãy cho biết nơi khách hàng có thể nhận đơn đặt hàng. Tại địa chỉ của khách hàng hoặc Giao hàng tới điểm đến lấy hàng. Xin lưu ý rằng điểm đến lấy hàng chỉ áp dụng ở một số quốc gia. Tìm hiểu thêm về các quốc gia đủ điều kiện áp dụng điểm đến lấy hàng.

Bước 2: Thời gian giao hàng

 1. Quyết định xem bạn muốn: (a) đăng thời gian giao hàng tuỳ chỉnh dựa trên hãng vận chuyển hoặc đối tác hiện tại mà bạn hợp tác, hay (b) đặt khoảng thời gian giao hàng. Nếu bạn chọn cách đăng thời gian giao hàng tuỳ chỉnh thì Google sẽ thay bạn ước tính thời gian giao hàng. Tìm hiểu thêm về việc cho phép Google tính tốc độ vận chuyển của bạn.
 2. Đối với "Hạn chót nhận đơn hàng", hãy chọn thời gian trong ngày mà mọi người phải đặt hàng để các đơn hàng đó được xử lý trong cùng một ngày. Đồng thời, bạn cũng cần chọn múi giờ dùng để tính thời điểm này. Ví dụ: Hạn chót nhận đơn hàng là 3 giờ chiều theo Giờ chuẩn miền Đông có nghĩa là những đơn hàng đã đặt sau thời điểm đó phải đợi sang ngày làm việc tiếp theo mới được xử lý.
 3. Đối với "Thời gian xử lý đơn đặt hàng", hãy nhập số ngày tối thiểu cần thiết để xử lý đơn đặt hàng, sau đó nhập số ngày tối đa.
  • Lưu ý: Nếu bạn xử lý các mặt hàng trong cùng ngày đặt hàng, thời gian xử lý đơn đặt hàng tối thiểu sẽ là "0". Để chọn những ngày trong tuần mà bạn xử lý đơn đặt hàng, hãy dùng trình đơn thả xuống rồi chọn một khoảng ngày (ví dụ: thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Hai đến thứ Bảy). Chọn Ngày tuỳ chỉnh để tạo một khoảng ngày tuỳ chỉnh để xử lý đơn đặt hàng.
 4. Trong phần "Thời gian vận chuyển", hãy thêm số ngày làm việc cần thiết dự kiến của dịch vụ này (ví dụ: 1 đến 5 ngày làm việc). Mặc dù thời gian chính xác có thể thay đổi tuỳ theo sản phẩm hoặc vị trí của khách hàng nhưng khoảng thời gian này sẽ giúp khách hàng ước tính thời gian nhận hàng. Để chọn những ngày trong tuần đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển này, hãy sử dụng trình đơn thả xuống để chọn khoảng ngày (ví dụ: thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Hai đến thứ Bảy). Chọn Ngày tuỳ chỉnh để chọn số ngày vận chuyển cho dịch vụ vận chuyển này theo cách thủ công. Tìm hiểu thêm Về việc cho phép Google tính tốc độ vận chuyển. (Không bắt buộc) Tại Úc, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, bạn có thể đặt thời gian vận chuyển dựa trên các điểm đến để giao hàng (khu vực). Nhấp vào Thêm thời gian vận chuyển, chọn hoặc tạo một điểm đến, sau đó nhập tốc độ vận chuyển tới điểm đến đó. Tìm hiểu cách Thiết lập khu vực.
 5. (Không bắt buộc) Bạn có thể nhóm các sản phẩm có cùng thời gian vận chuyển bằng cách áp dụng thuộc tính nhãn thời gian vận chuyển [transit_time_label] cho một số nhóm sản phẩm. Việc này giúp cung cấp cho khách hàng thời gian giao hàng chính xác hơn. Tìm hiểu thêm về việc thiết lập nhãn thời gian vận chuyển.

Bước 3: Hạn chót nhận đơn hàng để giao trước dịp lễ (cho Hoa Kỳ và Pháp, chỉ áp dụng cho ngày lễ của Hoa Kỳ)

Nếu yêu cầu khách phải đặt hàng trước một ngày nhất định để hàng được giao trước một ngày lễ nhất định, bạn có thể đặt hạn chót nhận đơn hàng để giao trước dịp lễ. Tìm hiểu thêm về hạn chót nhận đơn hàng để giao trước dịp lễ.

Lưu ý: Đối với Pháp, hạn chót nhận đơn hàng để giao trước dịp lễ sẽ chỉ áp dụng cho lễ Tình nhân và Giáng sinh.

Bước 4: Phí vận chuyển

Khi thiết lập phí vận chuyển, bạn có thể chọn một trong nhiều cách, chẳng hạn như vận chuyển miễn phí, áp dụng mức phí cố định hoặc vận chuyển miễn phí cho đơn đặt hàng với giá trị cao hơn một số tiền nhất định. Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ cài đặt nâng cao để xem thêm những cách khác.

Chế độ cài đặt chi phí cơ bản

Vận chuyển miễn phí cho đơn đặt hàng có giá trị lớn hơn một số tiền cụ thể
Hình ảnh thể hiện thông báo cho biết đơn đặt hàng phải có giá trị từ $35 USD trở lên mới đủ điều kiện giao hàng miễn phí.

Sử dụng cách này để cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng với giá trị cao hơn một số tiền nhất định. Để sử dụng cách này, hãy:

 1. Nhập giá trị đặt hàng cho "Đối với giá đặt hàng bên dưới".
 2. Nhập phí vận chuyển cho giá trị đặt hàng này trong phần "Tôi tính phí".
Vận chuyển miễn phí
Hình ảnh thể hiện một mặt hàng đủ điều kiện giao hàng miễn phí.

Chọn cách này để cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí cho tất cả các đơn đặt hàng.

Dựa trên phạm vi

Bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt này để thêm phí vận chuyển cho một phạm vi giá trị đặt hàng cụ thể. Ví dụ: Đặt phí vận chuyển là 5 USD cho tất cả các đơn đặt hàng trị giá dưới 60 USD và đặt phí vận chuyển là 10 USD cho các đơn đặt hàng trị giá trên 60 USD.

 1. Nhập số tiền trong "Đối với giá đặt hàng bên dưới".
 2. Nhập phí vận chuyển trong phần "Tôi tính phí".
 3. Nhập phí vận chuyển cho "Đối với đơn đặt hàng bên trên – Tôi tính phí".
 4. Nhấp vào nút dấu cộng THÊM MỘT KHOẢNG GIÁ KHÁC để thêm phí vận chuyển cho một khoảng giá khác.
Mức phí cố định

Sử dụng cách này nếu bạn tính giá vận chuyển cố định cho tất cả các đơn đặt hàng. Để sử dụng cách này, hãy nhập một số tiền trong "Tất cả đơn đặt hàng được vận chuyển".

Mức phí của hãng vận chuyển (chỉ áp dụng cho Úc, Đức, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Sử dụng cách này nếu bạn tính mức phí chung do hãng vận chuyển tính. Khách hàng sẽ nhìn thấy mức phí dựa trên tham số, trọng lượng, vị trí của khách hàng và mã bưu chính tại nơi xuất phát. Vì vậy, nhớ gửi trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] và các tham số (chiều dài vận chuyển [shipping_length], chiều rộng vận chuyển [shipping_width], chiều cao vận chuyển [shipping_height]) trong dữ liệu sản phẩm.

Xin lưu ý rằng mức phí của hãng vận chuyển dựa trên mức phí thương mại tiêu chuẩn nên nếu bạn tính phí ít hơn (ví dụ: do bạn có hợp đồng với hãng vận chuyển), hãy thêm số tiền hoặc phần trăm âm (ví dụ: -10%). Nếu dùng mức phí phi thương mại (thường được gọi là "bán lẻ") thì có thể bạn cần phải điều chỉnh mức phí lên thêm 50% đến 60%.

Khi chọn mức phí của hãng vận chuyển, hãy đảm bảo hãng vận chuyển và dịch vụ đó thật sự có thể vận chuyển được những sản phẩm áp dụng cách tính phí này (ví dụ: sản phẩm không quá khổ hoặc không quá tải trọng). Nếu không, mức phí mà khách hàng nhìn thấy sẽ không chính xác và sản phẩm của bạn có thể bị từ chối. Hãy liên hệ với hãng vận chuyển của bạn để biết thông tin về giới hạn kích thước và trọng lượng.

Để sử dụng cách này, hãy:

 1. Trong phần "Dịch vụ vận chuyển", hãy chọn một trong các hãng vận chuyển hỗ trợ dịch vụ đó (ví dụ: UPS Ground). Mỗi khu vực kinh doanh có những hãng vận chuyển khác nhau.
 2. Nhập "Mã bưu chính tại nơi xuất phát" là nơi bắt đầu vận chuyển kiện hàng (ví dụ: "94043").
 3. Tiếp theo, hãy điều chỉnh đơn đặt hàng theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định nếu cần: (ví dụ: "10 USD" hoặc "-5%").
Lưu ý: Nếu bạn chọn FedEx là hãng vận chuyển, Google sẽ sử dụng dịch vụ có mức phí thấp nhất của FedEx trong ngày giao hàng. Ví dụ: FedEx Standard Overnight® (không phải FedEx First Overnight® hoặc FedEx Priority Overnight®) hay FedEx 2Day® (không phải FedEx 2Day® AM).

Các chế độ cài đặt nâng cao

Chuyển sang chế độ cài đặt nâng cao nếu bạn cần nhiều cách hơn.

Giá trị đơn đặt hàng tối thiểu

Nếu bạn yêu cầu đơn đặt hàng phải đạt một giá trị tối thiểu để có thể dùng dịch vụ vận chuyển (ví dụ: bạn yêu cầu khách hàng đặt tối thiểu 30 USD để sử dụng dịch vụ vận chuyển đó), thì hãy nhập số tiền đó. Những sản phẩm có giá thấp hơn giá trị đặt hàng tối thiểu đó vẫn sẽ xuất hiện cùng với giá trị đặt hàng tối thiểu của bạn. Nếu bạn không yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu, hãy để trống trường này. Tìm hiểu thêm về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu.

Bảng mức phí vận chuyển và nhãn vận chuyển

Tạo bảng mức phí vận chuyển để xác định một mức phí duy nhất cho tất cả các đơn đặt hàng hoặc tạo các quy tắc dựa trên một hoặc 2 phương diện. Bạn cũng có thể gán các thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] cho các mức phí vận chuyển dựa trên loại sản phẩm mà bạn vận chuyển (hàng quá khổ, dễ hỏng, dễ vỡ), sau đó thiết lập các phí vận chuyển khác nhau cho những nhóm đó.

 1. Trên trang "Phí vận chuyển", hãy nhấp vào Chuyển sang chế độ cài đặt nâng cao.
 2. Để thêm một bảng mới về mức phí vận chuyển, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 3. Trong phần "Sản phẩm bị ảnh hưởng", hãy chọn xem bạn muốn áp dụng mức phí này cho tất cả sản phẩm hay chỉ một số sản phẩm.
  1. Chọn Tất cả sản phẩm nếu bạn muốn áp dụng mức phí vận chuyển này cho mọi sản phẩm. Lưu ý: Nếu đã tạo bảng mức phí dùng nhãn vận chuyển, bạn có thể thấy mục "Tất cả sản phẩm khác" thay cho "Tất cả sản phẩm". Trường hợp này xảy ra vì một số sản phẩm đã được lọc.
  2. Hoặc, nếu bạn chỉ muốn áp dụng mức phí này cho một số nhóm sản phẩm, hãy:
   1. Chọn Lọc sản phẩm theo nhãn vận chuyển.
   2. Trong trường nhập dữ liệu, hãy nhập các giá trị mà bạn đã gửi cho thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] rồi nhấn Enter. Bạn cũng có thể thêm các nhãn chưa có trong nguồn cấp dữ liệu.
 4. Trong phần "Tên phí vận chuyển", hãy đặt một tên duy nhất cho bảng của bạn.
 5. Tạo bảng. Sử dụng bảng này để xác định một mức phí duy nhất cho tất cả các đơn đặt hàng hoặc tạo các quy tắc dựa trên 1 hoặc 2 phương diện: giá, điểm đến (Úc, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ), trọng lượng hoặc số lượng mặt hàng. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn nhắm đến Úc, bạn có thể thiết lập phí vận chuyển theo tiểu bang và trọng lượng. Như vậy, bạn sẽ tính phí cho một sản phẩm có trọng lượng 10 kg vận chuyển đến Tasmania khác với trường hợp vận chuyển sản phẩm đó đến Tây Úc. Tuy nhiên, nếu chủ yếu nhắm đến các quốc gia khác thì bạn không thể chỉ định mức phí vận chuyển theo địa điểm.
  1. Trước tiên, hãy nhấp vào một phương diện như Trọng lượng đặt hàng > Trọng lượng theo ki-lô-gam. Bạn sẽ nhìn thấy một hàng mà bạn có thể nhập phạm vi.
  2. Nhập một phạm vi, chẳng hạn như 0,0001 kg đến 2 kg.
  3. Chọn một cách tính phí vận chuyển cho mỗi hàng, ví dụ như "Mức phí cố định". Tìm hiểu thêm về cách tính phí vận chuyển.
  4. Tuỳ theo cách tính phí vận chuyển, hãy nhập giá, tỷ lệ phần trăm, v.v.
  5. Để thêm các phạm vi khác, hãy nhấp vào + Hàng.
  6. Để thêm tham số thứ hai, hãy nhấp vào Thêm thứ nguyên rồi nhấp vào một lựa chọn, chẳng hạn như "Giá đặt hàng".
  7. Tiếp theo, hãy đặt giá trị cho mỗi cột mới bằng cách chọn một cách tính phí vận chuyển như bạn đã làm trước đó.
  8. Để thêm các phạm vi khác, hãy nhấp vào + Cột.
  9. Nhấp vào Tiếp tục để quay lại cấp dịch vụ để thêm một mức phí vận chuyển mới hoặc lưu dịch vụ vận chuyển của bạn.

Cách tính phí vận chuyển cho bảng mức phí vận chuyển

Khi thiết lập bảng mức phí vận chuyển, bạn có thể chọn một trong số nhiều cách.

Mức phí cố định

Sử dụng cách này nếu bạn tính giá vận chuyển cố định, kể cả khi vận chuyển miễn phí cho tất cả các đơn đặt hàng trong một phạm vi. Khách hàng sẽ nhận thấy cùng một chi phí cho tất cả sản phẩm trong phạm vi này.

Để sử dụng cách này, hãy:

 1. Khi chọn cách tính phí vận chuyển, hãy chọn Mức phí cố định.
 2. Sau đó, nhập số tiền. Nếu miễn phí vận chuyển, hãy nhập "0".

Tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị đơn đặt hàng

Bạn có thể dùng cách này nếu tính phí vận chuyển dựa trên tỷ lệ phần trăm chi phí đơn đặt hàng. Khách hàng sẽ nhìn thấy phí vận chuyển dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị đơn đặt hàng. Chúng tôi sử dụng giá sản phẩm làm giá trị đơn đặt hàng cho quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí.

Để sử dụng cách này, hãy:

 1. Khi chọn một cách tính phí vận chuyển, hãy chọn Tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí đơn đặt hàng.
 2. Nhập một giá trị phần trăm
Lưu ý: Bạn chỉ có thể thấy được tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị đơn đặt hàng nếu đã thiết lập tính năng này trong tài khoản Merchant Center. Tính năng này cũng có trong Merchant Center Next với tên mới là "Tỷ lệ phần trăm của giá sản phẩm". Trong trường hợp muốn tạo dịch vụ vận chuyển mới bằng tính năng này, bạn nên chuyển sang Merchant Center Next.

Mức phí của hãng vận chuyển (chỉ áp dụng cho Úc, Đức, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Sử dụng cách này nếu bạn tính mức phí chung do hãng vận chuyển tính. Khách hàng sẽ nhìn thấy mức phí dựa trên tham số, trọng lượng, vị trí của khách hàng và mã bưu chính tại nơi xuất phát. Vì vậy, nhớ gửi trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] và các phương diện (chiều dài vận chuyển [shipping_length], chiều rộng vận chuyển [shipping_width], chiều cao vận chuyển [shipping_height]) trong dữ liệu sản phẩm.

Xin lưu ý rằng chi phí của hãng vận chuyển được tính dựa trên phí vận chuyển thương mại tiêu chuẩn nên nếu bạn tính phí ít hơn (ví dụ: nhờ bạn có hợp đồng với hãng vận chuyển), thì hãy thêm số tiền hoặc số phần trăm âm (ví dụ: –10). Nếu dùng mức phí phi thương mại (thường được gọi là "bán lẻ") thì có thể bạn cần phải điều chỉnh mức phí lên thêm 50% đến 60%.

Khi chọn mức phí của hãng vận chuyển, hãy đảm bảo hãng vận chuyển và dịch vụ đó thật sự có thể vận chuyển được những sản phẩm áp dụng cách tính phí này (ví dụ: sản phẩm không quá khổ hoặc không quá tải trọng). Nếu không, mức phí mà khách hàng nhìn thấy sẽ không chính xác và sản phẩm của bạn có thể bị từ chối. Hãy liên hệ với hãng vận chuyển của bạn để biết thông tin về giới hạn kích thước và trọng lượng.

Để sử dụng cách này, hãy:

 1. Khi chọn cách tính phí vận chuyển, hãy chọn Mức phí của hãng vận chuyển.
 2. Tiếp theo, hãy chọn bảng mức phí của hãng vận chuyển mà bạn đã tạo trước đó hoặc chọn Mức phí mới của hãng vận chuyển. Khi tạo bảng phí mới, bạn sẽ nhận thấy một hộp thoại dùng để tạo bảng.
 3. Trong phần "Dịch vụ vận chuyển", hãy chọn một trong các hãng vận chuyển hỗ trợ dịch vụ đó (ví dụ: UPS Ground). Mỗi khu vực kinh doanh có những hãng vận chuyển khác nhau.
 4. Nhập "Mã bưu chính của điểm khởi hành" là nơi bắt đầu vận chuyển kiện hàng (ví dụ: "94043").
 5. Tiếp theo, hãy điều chỉnh đơn đặt hàng theo phần trăm hoặc số tiền cố định nếu cần: tăng (bằng số dương như "10") hoặc giảm (bằng số âm như "-10").
 6. Tên mức phí của hãng vận chuyển sẽ do dịch vụ vận chuyển đề xuất nhưng bạn có thể cung cấp tên tuỳ chỉnh nếu cần (ví dụ: "UPS Thông thường – Mountain View").
 7. Mức phí mới của hãng vận chuyển sẽ xuất hiện trong bảng "Mức phí của hãng vận chuyển" ở cuối trang và bạn có thể chọn phí này.
Lưu ý: Nếu bạn chọn FedEx là hãng vận chuyển, Google sẽ sử dụng dịch vụ có mức phí thấp nhất của FedEx trong ngày giao hàng. Ví dụ: FedEx Standard Overnight® (không phải FedEx First Overnight® hoặc FedEx Priority Overnight®) hay FedEx 2Day® (không phải FedEx 2Day® AM).
Liên kết bảng phụ (thêm 3 phương diện trở lên)

Nếu tính phí dựa vào 3 tham số trở lên, bạn có thể thêm bảng phụ cho mỗi ô. Bạn sẽ chọn trong số những cách tuỳ theo dịch vụ của bạn.

Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn nhắm đến Úc và bạn tính nhiều mức phí tuỳ vào giá sản phẩm đối với những sản phẩm có trọng lượng từ 1 kg đến 5 kg và vận chuyển đến Queensland thì hãy thêm các mức phí đó bằng bảng phụ.

Để sử dụng cách này, hãy:

 1. Khi chọn cách tính phí vận chuyển, hãy sử dụng cách tính phí vận chuyển là "Bảng phụ".
 2. Chọn một bảng mà bạn đã tạo hoặc chọn Bảng phụ mới. Khi tạo một bảng mới, bạn sẽ nhận thấy bảng đó nằm bên dưới phần "Các bảng phụ được liên kết".
 3. Đối với "Tên bảng", hãy đặt một tên riêng biệt cho bảng mới để bạn có thể chọn bảng trong danh sách.
 4. Nhấp vào một trong các tham số hiện có rồi thêm cách tính phí vận chuyển và phạm vi vận chuyển như bạn đã làm khi thiết lập phí vận chuyển.
 5. Nhấp vào Tiếp tục để quay lại cấp dịch vụ để thêm một mức phí vận chuyển mới hoặc lưu dịch vụ vận chuyển của bạn.
Lưu ý: Tính năng này sẽ bị xoá khỏi phí vận chuyển nâng cao và trở thành đường dẫn chỉ sử dụng API. Khi nhận được thông báo, bạn sẽ phải xoá các bảng phụ được chỉ định cho dịch vụ vận chuyển của mình. Tìm hiểu thêm về các chế độ cài đặt thông tin vận chuyển thông qua Content API.
Những sản phẩm không thể vận chuyển

Bộ lọc “Sản phẩm bị ảnh hưởng” cho phép bạn loại trừ hoàn toàn sản phẩm khỏi chế độ thiết lập thông tin vận chuyển, tuy nhiên bạn cần phải cung cấp thông tin cụ thể hơn. Lựa chọn “Không vận chuyển” cho phép bạn khai báo thông tin về việc không vận chuyển một số sản phẩm nhất định trong một trường hợp cụ thể hoặc đến một địa điểm cụ thể.

Để sử dụng cách này, hãy:

 • Khi chọn cách tính phí vận chuyển, hãy chọn Không vận chuyển.

Loại trừ sản phẩm theo trọng lượng hoặc giá trị đặt hàng

Bạn có thể thêm lựa chọn "Không vận chuyển" để loại trừ việc vận chuyển dựa trên trọng lượng đặt hàng và giá trị đặt hàng. Ví dụ: Nếu dịch vụ chuyển phát nhanh của bạn đặt giới hạn tối đa về trọng lượng cho đơn đặt hàng thì bạn có thể sử dụng tham số về trọng lượng để đặt tất cả các đơn đặt hàng vượt quá giới hạn đó là "Không vận chuyển". Nếu bạn yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu cho một dịch vụ vận chuyển, hãy thêm giá trị đó vào phần mô tả dịch vụ.

Nếu một sản phẩm bị loại trừ khỏi dịch vụ vận chuyển này theo trọng lượng hoặc giá trị đặt hàng thì các trường hợp sau sẽ xảy ra:

 • Nếu không liên kết với bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào khác thì sản phẩm đó sẽ bị từ chối. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn có trọng lượng là 100 lb (45 kg) và bạn đã đặt "Không vận chuyển" cho các đơn đặt hàng trên 70 lb (31 kg).
 • Nếu sản phẩm đó liên kết với một dịch vụ vận chuyển khác mà bạn đã tạo thì khách hàng sẽ nhìn thấy phí vận chuyển rẻ nhất. Ví dụ: Khi bạn đã loại trừ sản phẩm khỏi Dịch vụ chuyển phát nhanh nhưng sản phẩm vẫn thuộc Dịch vụ vận chuyển đường bộ.

Cách loại trừ sản phẩm theo trọng lượng đơn đặt hàng:

 1. Khi thiết lập phí vận chuyển, hãy nhấp vào một tham số trọng lượng như Trọng lượng đặt hàng > Trọng lượng theo ki-lô-gam.
 2. Nhập một phạm vi, chẳng hạn như 0,0001 kg đến 10 kg.
 3. Sau đó, chọn Không vận chuyển làm cách tính phí vận chuyển.
 4. Để thêm nhiều trọng lượng khác, hãy nhấp vào + Hàng.

Loại trừ sản phẩm theo điểm đến (Úc, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Để loại trừ các khu vực, bạn cần thiết lập bảng mức phí vận chuyển bằng cách sử dụng phương diện "Điểm đến".

Bạn cũng có thể sử dụng phương diện "Không vận chuyển" để cho biết là bạn không vận chuyển sản phẩm đến một số khu vực cụ thể cùng với một phương diện khác, ví dụ như bạn không vận chuyển sản phẩm nặng đến Hawaii.

Nếu dịch vụ vận chuyển là nguồn duy nhất để tính tốc độ và phí vận chuyển và bạn loại trừ sản phẩm khỏi một số địa điểm thì khách hàng sẽ không nhìn thấy tốc độ và phí vận chuyển ở khu vực đó.

Để loại trừ sản phẩm theo điểm đến:

 1. Khi thiết lập bảng mức phí vận chuyển, hãy nhấp vào Điểm đến.
 2. Chọn một khu vực mà bạn vận chuyển đến hoặc tạo một khu vực mới.
 3. Để thêm các khu vực khác, hãy nhấp vào + hàng.

Cách loại trừ các sản phẩm theo điểm đến và phương diện:

 1. Khi thiết lập bảng mức phí vận chuyển, hãy nhấp vào Điểm đến.
 2. Nhấp vào Thêm phương diện để thêm giá, trọng lượng hoặc số lượng mặt hàng của đơn đặt hàng vào bảng.
 3. Chọn Không vận chuyển làm cách tính phí vận chuyển nếu cần.

Những cách khác để tính phí vận chuyển

Khu vực

Thiết lập tốc độ và mức phí vận chuyển khác nhau cho các khu vực cụ thể ở các quốc gia dựa trên mã bưu chính hoặc khu vực hành chính:

Quốc gia Thời gian giao hàng Phí vận chuyển
Úc Mã bưu chính Mã bưu chính và tiểu bang
Brazil Mã bưu chính Mã bưu chính và tiểu bang
Canada Mã bưu chính Mã bưu chính
Pháp Mã bưu chính Mã bưu chính và khu vực
Đức Mã bưu chính Mã bưu chính và tiểu bang
Ấn Độ Mã bưu chính Mã bưu chính, tiểu bang và lãnh thổ
Nhật Bản   Tỉnh
New Zealand Mã bưu chính Mã bưu chính và khu vực
Vương quốc Anh Mã bưu chính Mã bưu chính
Hoa Kỳ Mã bưu chính Mã bưu chính và tiểu bang

Khu vực tuỳ chỉnh

Bạn có thể tạo các khu vực tuỳ chỉnh và sử dụng lại các khu vực này để thiết lập phí vận chuyển. Cách tính phí vận chuyển này hiện áp dụng cho Úc, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Tìm hiểu cách Thiết lập khu vực.

Đặt thời gian vận chuyển cho các khu vực

 1. Trong bảng "Thời gian giao hàng" của dịch vụ vận chuyển, hãy nhấp vào Thêm thời gian vận chuyển.
 2. Nhấp vào Thêm điểm đến.
 3. Chọn khu vực rồi đặt thời gian vận chuyển tối thiểu và tối đa.
  • Nếu chưa tạo khu vực, bạn có thể tạo một khu vực trong bảng mức phí vận chuyển.

Thiết lập phí vận chuyển cho các khu vực

 1. Trong bảng "Mức phí vận chuyển", hãy nhấp vào Thêm phương diện.
 2. Chọn Điểm đến theo mã bưu chính.
 3. Chọn khu vực rồi chỉ định phí vận chuyển cho khu vực đó.
  • Nếu chưa tạo khu vực, bạn có thể tạo một khu vực trên bảng "Mức phí vận chuyển".
Vận chuyển đến nhiều quốc gia

Dịch vụ vận chuyển có thể giao hàng đến nhiều quốc gia. Đối với dịch vụ vận chuyển đến nhiều quốc gia, phí vận chuyển sẽ đăng cùng loại tiền tệ cho tất cả các quốc gia đã thêm vào dịch vụ. Nếu bạn chọn điểm đến có đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ đã chỉ định của dịch vụ vận chuyển, phí vận chuyển sẽ tự động chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của điểm đến.

Dịch vụ vận chuyển đến nhiều quốc gia không hỗ trợ các tính năng sau:

 • Lựa chọn nâng cao về thời gian vận chuyển
 • Mức phí vận chuyển tính theo điểm đến
 • Hạn chót nhận đơn hàng để giao trước dịp lễ
 • Giao hàng tới điểm đến lấy hàng

Nếu bạn chuyển đổi dịch vụ vận chuyển có bất cứ tính năng nào trong số này thành chế độ thiết lập nhiều quốc gia, thì các tính năng này sẽ bị xoá. Tìm hiểu cách Đăng sản phẩm ở nhiều quốc gia mục tiêu.

Kiểm tra phí vận chuyển

Khi nhập thông tin vận chuyển, bạn có thể kiểm tra phí vận chuyển (và thuế suất) sẽ xuất hiện trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí. Bạn có thể xem nguồn chi phí cùng với phí vận chuyển (ví dụ: Chế độ cài đặt trong Merchant Center hoặc thuộc tính phí vận chuyển [shipping] trong dữ liệu sản phẩm).

Cách xem thông tin này:

 1. Nhấp vào Sản phẩm trong trình đơn điều hướng rồi nhấp vào Tất cả sản phẩm.
 2. Nhấp vào tiêu đề của sản phẩm để xem chi tiết về sản phẩm.
 3. Di chuyển xuống để xem thông tin về phí vận chuyển (và thuế).

Bạn cần phải nhập điểm đến vận chuyển để tính kết quả đối với những quốc gia mà bạn có thể chỉ định mức phí vận chuyển dựa trên điểm đến vận chuyển (ví dụ: Hoa Kỳ, Canada, Úc hoặc Nhật Bản). Đối với tất cả các quốc gia khác, bạn sẽ nhìn thấy mức phí trên toàn quốc gia.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Hãy xem bài viết trợ giúp có hướng dẫn sau: Tôi cần trợ giúp để sửa thông tin vận chuyển trong Merchant Center.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính